Sundarakanda Sarga (Chapter) 2 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ த்³விதீய ஸர்க³꞉ (2)


॥ நிஶாக³மப்ரதீக்ஷா ॥

ஸ ஸாக³ரமநாத்⁴ருஷ்யமதிக்ரம்ய மஹாப³ல꞉ ।
த்ரிகூடஶிக²ரே லங்காம் ஸ்தி²தாம் ஸ்வஸ்தோ² த³த³ர்ஶ ஹ ॥ 1 ॥

தத꞉ பாத³பமுக்தேந புஷ்பவர்ஷேண வீர்யவாந் ।
அபி⁴வ்ருஷ்ட꞉ ஸ்தி²தஸ்தத்ர ப³பௌ⁴ புஷ்பமயோ யதா² ॥ 2 ॥

யோஜநாநாம் ஶதம் ஶ்ரீமாம்ஸ்தீர்த்வாப்யுத்தமவிக்ரம꞉ ।
அநி꞉ஶ்வஸந்கபிஸ்தத்ர ந க்³ளாநிமதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 3 ॥

ஶதாந்யஹம் யோஜநாநாம் க்ரமேயம் ஸுப³ஹூந்யபி ।
கிம் புந꞉ ஸாக³ரஸ்யாந்தம் ஸங்க்²யாதம் ஶதயோஜநம் ॥ 4 ॥

ஸ து வீர்யவதாம் ஶ்ரேஷ்ட²꞉ ப்லவதாமபி சோத்தம꞉ ।
ஜகா³ம வேக³வாம்ˮல்லங்காம் லங்க⁴யித்வா மஹோத³தி⁴ம் ॥ 5 ॥

ஶாத்³வலாநி ச நீலாநி க³ந்த⁴வந்தி வநாநி ச ।
க³ண்ட³வந்தி ச மத்⁴யேந ஜகா³ம நக³வந்தி ச ॥ 6 ॥

ஶைலாம்ஶ்ச தருஸஞ்ச²ந்நாந்வநராஜீஶ்ச புஷ்பிதா꞉ ।
அபி⁴சக்ராம தேஜஸ்வீ ஹநூமாந் ப்லவக³ர்ஷப⁴꞉ ॥ 7 ॥

ஸ தஸ்மிந்நசலே திஷ்ட²ந்வநாந்யுபவநாநி ச ।
ஸ நகா³க்³ரே ச தாம் லங்காம் த³த³ர்ஶ பவநாத்மஜ꞉ ॥ 8 ॥

ஸரளாந்கர்ணிகாராம்ஶ்ச க²ர்ஜூராம்ஶ்ச ஸுபுஷ்பிதாந் ।
ப்ரியாளாந்முசுலிந்தா³ம்ஶ்ச குடஜாந்கேதகாநபி ॥ 9 ॥

ப்ரியங்கூ³ந் க³ந்த⁴பூர்ணாம்ஶ்ச நீபாந் ஸப்தச்ச²தா³ம்ஸ்ததா² ।
அஸநாந்கோவிதா³ராம்ஶ்ச கரவீராம்ஶ்ச புஷ்பிதாந் ॥ 10 ॥

புஷ்பபா⁴ரநிப³த்³தா⁴ம்ஶ்ச ததா² முகுலிதாநபி ।
பாத³பாந்விஹகா³கீர்ணாந்பவநாதூ⁴தமஸ்தகாந் ॥ 11 ॥

ஹம்ஸகாரண்ட³வாகீர்ணா꞉ வாபீ꞉ பத்³மோத்பலாயுதா꞉ ।
ஆக்ரீடா³ந்விவிதா⁴ந்ரம்யாந்விவிதா⁴ம்ஶ்ச ஜலாஶயாந் ॥ 12 ॥

ஸந்ததாந்விவிதை⁴ர்வ்ருக்ஷை꞉ ஸர்வர்துப²லபுஷ்பிதை꞉ ।
உத்³யாநாநி ச ரம்யாணி த³த³ர்ஶ கபிகுஞ்ஜர꞉ ॥ 13 ॥

ஸமாஸாத்³ய ச லக்ஷ்மீவாம்ˮல்லங்காம் ராவணபாலிதாம் ।
பரிகா²பி⁴꞉ ஸபத்³மாபி⁴꞉ ஸோத்பலாபி⁴ரளங்க்ருதாம் ॥ 14 ॥

ஸீதாபஹரணார்தே²ந ராவணேந ஸுரக்ஷிதாம் ।
ஸமந்தாத்³விசரத்³பி⁴ஶ்ச ராக்ஷஸைருக்³ரத⁴ந்விபி⁴꞉ ॥ 15 ॥

காஞ்சநேநாவ்ருதாம் ரம்யாம் ப்ராகாரேண மஹாபுரீம் ।
க்³ருஹைஶ்ச க்³ரஹஸங்காஶை꞉ ஶாரதா³ம்பு³த³ஸந்நிபை⁴꞉ ॥ 16 ॥

பாண்ட³ராபி⁴꞉ ப்ரதோலீபி⁴ருச்சாபி⁴ரபி⁴ஸம்வ்ருதாம் ।
அட்டாலகஶதாகீர்ணாம் பதாகாத்⁴வஜமாலிநீம் ॥ 17 ॥

தோரணை꞉ காஞ்சநைர்தி³வ்யைர்லதாபங்க்திவிசித்ரிதை꞉ ।
த³த³ர்ஶ ஹநுமாம்ˮல்லங்காம் தி³வி தே³வபுரீமிவ ॥ 18 ॥

கி³ரிமூர்த்⁴நி ஸ்தி²தாம் லங்காம் பாண்டு³ரைர்ப⁴வநை꞉ ஶுபை⁴꞉ ।
த³த³ர்ஶ ஸ கபிஶ்ரேஷ்ட²꞉ புரமாகாஶக³ம் யதா² ॥ 19 ॥

பாலிதாம் ராக்ஷஸேந்த்³ரேண நிர்மிதாம் விஶ்வகர்மணா ।
ப்லவமாநாமிவாகாஶே த³த³ர்ஶ ஹநுமாந்புரீம் ॥ 20 ॥

வப்ரப்ராகாரஜக⁴நாம் விபுலாம்பு³நவாம்ப³ராம் ।
ஶதக்⁴நீஶூலகேஶாந்தாமட்டாலகவதம்ஸகாம் ॥ 21 ॥

மநஸேவ க்ருதாம் லங்காம் நிர்மிதாம் விஶ்வகர்மணா ।
த்³வாரமுத்தரமாஸாத்³ய சிந்தயாமாஸ வாநர꞉ ॥ 22 ॥

கைலாஸஶிக²ரப்ரக்²யாமாலிக²ந்தீமிவாம்ப³ரம் ।
டீ³யமாநாமிவாகாஶமுச்ச்²ரிதைர்ப⁴வநோத்தமை꞉ ॥ 23 ॥

ஸம்பூர்ணாம் ராக்ஷஸைர்கோ⁴ரைர்நாகை³ர்போ⁴க³வதீமிவ ।
அசிந்த்யாம் ஸுக்ருதாம் ஸ்பஷ்டாம் குபே³ராத்⁴யுஷிதாம் புரா ॥ 24 ॥

த³ம்ஷ்ட்ரிபி⁴ர்ப³ஹுபி⁴꞉ ஶூரை꞉ ஶூலபட்டிஸபாணிபி⁴꞉ ।
ரக்ஷிதாம் ராக்ஷஸைர்கோ⁴ரைர்கு³ஹாமாஶீவிஷைரிவ ॥ 25 ॥

தஸ்யாஶ்ச மஹதீம் கு³ப்திம் ஸாக³ரம் ச நிரீக்ஷ்ய ஸ꞉ ।
ராவணம் ச ரிபும் கோ⁴ரம் சிந்தயாமாஸ வாநர꞉ ॥ 26 ॥

ஆக³த்யாபீஹ ஹரயோ ப⁴விஷ்யந்தி நிரர்த²கா꞉ ।
நஹி யுத்³தே⁴ந வை லங்கா ஶக்யா ஜேதும் ஸுரைரபி ॥ 27 ॥

இமாம் து விஷமாம் து³ர்கா³ம் லங்காம் ராவணபாலிதாம் ।
ப்ராப்யாபி ஸ மஹாபா³ஹு꞉ கிம் கரிஷ்யதி ராக⁴வ꞉ ॥ 28 ॥

அவகாஶோ ந ஸாந்த்வஸ்ய ராக்ஷஸேஷ்வபி⁴க³ம்யதே ।
ந தா³நஸ்ய ந பே⁴த³ஸ்ய நைவ யுத்³த⁴ஸ்ய த்³ருஶ்யதே ॥ 29 ॥

சதுர்ணாமேவ ஹி க³திர்வாநராணாம் மஹாத்மநாம் ।
வாலிபுத்ரஸ்ய நீலஸ்ய மம ராஜ்ஞஶ்ச தீ⁴மத꞉ ॥ 30 ॥

யாவஜ்ஜாநாமி வைதே³ஹீம் யதி³ ஜீவதி வா நவா ।
தத்ரைவ சிந்தயிஷ்யாமி த்³ருஷ்ட்வா தாம் ஜநகாத்மஜாம் ॥ 31 ॥

தத꞉ ஸ சிந்தயாமாஸ முஹூர்தம் கபிகுஞ்ஜர꞉ ।
கி³ரிஶ்ருங்கே³ ஸ்தி²தஸ்தஸ்மிந்ராமஸ்யாப்⁴யுத³யே ரத꞉ ॥ 32 ॥

அநேந ரூபேண மயா ந ஶக்யா ரக்ஷஸாம் புரீ ।
ப்ரவேஷ்டும் ராக்ஷஸைர்கு³ப்தா க்ரூரைர்ப³லஸமந்விதை꞉ ॥ 33 ॥

உக்³ரௌஜஸோ மஹாவீர்யா ப³லவந்தஶ்ச ராக்ஷஸா꞉ ।
வஞ்சநீயா மயா ஸர்வே ஜாநகீம் பரிமார்க³தா ॥ 34 ॥

லக்ஷ்யாளக்ஷ்யேண ரூபேண ராத்ரௌ லங்காபுரீ மயா ।
ப்ரவேஷ்டும் ப்ராப்தகாலம் மே க்ருத்யம் ஸாத⁴யிதும் மஹத் ॥ 35 ॥

தாம் புரீம் தாத்³ருஶீம் த்³ருஷ்ட்வா து³ராத⁴ர்ஷாம் ஸுராஸுரை꞉ ।
ஹநூமாம்ஶ்சிந்தயாமாஸ விநிஶ்சித்ய முஹுர்முஹு꞉ ॥ 36 ॥ [விநிஶ்வஸ்ய]

கேநோபாயேந பஶ்யேயம் மைதி²லீம் ஜநகாத்மஜாம் ।
அத்³ருஷ்டோ ராக்ஷஸேந்த்³ரேண ராவணேந து³ராத்மநா ॥ 37 ॥

ந விநஶ்யேத்கத²ம் கார்யம் ராமஸ்ய விதி³தாத்மந꞉ ।
ஏகாமேகஶ்ச பஶ்யேயம் ரஹிதே ஜநகாத்மஜாம் ॥ 38 ॥

பூ⁴தாஶ்சார்தா² விபத்³யந்தே தே³ஶகாலவிரோதி⁴தா꞉ ।
விக்லவம் தூ³தமாஸாத்³ய தம꞉ ஸூர்யோத³யே யதா² ॥ 39 ॥

அர்தா²நர்தா²ந்தரே பு³த்³தி⁴ர்நிஶ்சிதா(அ)பி ந ஶோப⁴தே ।
கா⁴தயந்தி ஹி கார்யாணி தூ³தா꞉ பண்டி³தமாநிந꞉ ॥ 40 ॥

ந விநஶ்யேத்கத²ம் கார்யம் வைக்லவ்யம் ந கத²ம் ப⁴வேத் ।
லங்க⁴நம் ச ஸமுத்³ரஸ்ய கத²ம் நு ந வ்ருதா² ப⁴வேத் ॥ 41 ॥

மயி த்³ருஷ்டே து ரக்ஷோபீ⁴ ராமஸ்ய விதி³தாத்மந꞉ ।
ப⁴வேத்³வ்யர்த²மித³ம் கார்யம் ராவணாநர்த²மிச்ச²த꞉ ॥ 42 ॥

ந ஹி ஶக்யம் க்வசித்ஸ்தா²துமவிஜ்ஞாதேந ராக்ஷஸை꞉ ।
அபி ராக்ஷஸரூபேண கிமுதாந்யேந கேநசித் ॥ 43 ॥

வாயுரப்யத்ர நாஜ்ஞாதஶ்சரேதி³தி மதிர்மம ।
ந ஹ்யஸ்த்யவிதி³தம் கிஞ்சித்³ராக்ஷஸாநாம் ப³லீயஸாம் ॥ 44 ॥

இஹாஹம் யதி³ திஷ்டா²மி ஸ்வேந ரூபேண ஸம்வ்ருத꞉ ।
விநாஶமுபயாஸ்யாமி ப⁴ர்துரர்த²ஶ்ச ஹீயதே ॥ 45 ॥

தத³ஹம் ஸ்வேந ரூபேண ரஜந்யாம் ஹ்ரஸ்வதாம் க³த꞉ ।
லங்காமதி⁴பதிஷ்யாமி ராக⁴வஸ்யார்த²ஸித்³த⁴யே ॥ 46 ॥

ராவணஸ்ய புரீம் ராத்ரௌ ப்ரவிஶ்ய ஸுது³ராஸதா³ம் ।
விசிந்வந்ப⁴வநம் ஸர்வம் த்³ரக்ஷ்யாமி ஜநகாத்மஜாம் ॥ 47 ॥

இதி ஸஞ்சிந்த்ய ஹநுமாந் ஸூர்யஸ்யாஸ்தமயம் கபி꞉ ।
ஆசகாங்க்ஷே ததா³ வீரோ வைதே³ஹ்யா த³ர்ஶநோத்ஸுக꞉ ॥ 48 ॥

ஸூர்யே சாஸ்தம் க³தே ராத்ரௌ தே³ஹம் ஸங்க்ஷிப்ய மாருதி꞉ ।
வ்ருஷத³ம்ஶகமாத்ர꞉ ஸந்ப³பூ⁴வாத்³பு⁴தத³ர்ஶந꞉ ॥ 49 ॥

ப்ரதோ³ஷகாலே ஹநுமாம்ஸ்தூர்ணமுத்ப்லுத்ய வீர்யவாந் ।
ப்ரவிவேஶ புரீம் ரம்யாம் ஸுவிப⁴க்தமஹாபதா²ம் ॥ 50 ॥

ப்ராஸாத³மாலாவிததாம் ஸ்தம்பை⁴꞉ காஞ்சநராஜதை꞉ ।
ஶாதகும்ப⁴மயைர்ஜாலைர்க³ந்த⁴ர்வநக³ரோபமாம் ॥ 51 ॥

ஸப்தபூ⁴மாஷ்டபூ⁴மைஶ்ச ஸ த³த³ர்ஶ மஹாபுரீம் ।
தலை꞉ ஸ்ப²டிகஸங்கீர்ணை꞉ கார்தஸ்வரவிபூ⁴ஷிதை꞉ ॥ 52 ॥

வைடூ³ர்யமணிசித்ரைஶ்ச முக்தாஜாலவிபூ⁴ஷிதை꞉ ।
தலை꞉ ஶுஶுபி⁴ரே தாநி ப⁴வநாந்யத்ர ரக்ஷஸாம் ॥ 53 ॥

காஞ்சநாநி விசித்ராணி தோரணாநி ச ரக்ஷஸாம் ।
லங்காமுத்³த்³யோதயாமாஸு꞉ ஸர்வத꞉ ஸமலங்க்ருதாம் ॥ 54 ॥

அசிந்த்யாமத்³பு⁴தாகாராம் த்³ருஷ்ட்வா லங்காம் மஹாகபி꞉ ।
ஆஸீத்³விஷண்ணோ ஹ்ருஷ்டஶ்ச வைதே³ஹ்யா த³ர்ஶநோத்ஸுக꞉ ॥ 55 ॥

ஸ பாண்டு³ரோத்³வித்³த⁴விமாநமாலிநீம்
மஹார்ஹஜாம்பூ³நத³ஜாலதோரணாம் ।
யஶஸ்விநீம் ராவணபா³ஹுபாலிதாம்
க்ஷபாசரைர்பீ⁴மப³லை꞉ ஸமாவ்ருதாம் ॥ 56 ॥

சந்த்³ரோ(அ)பி ஸாசிவ்யமிவாஸ்ய குர்வம்-
-ஸ்தாராக³ணைர்மத்⁴யக³தோ விராஜந் ।
ஜ்யோத்ஸ்நாவிதாநேந விதத்ய லோக-
-முத்திஷ்ட²தே நைகஸஹஸ்ரரஶ்மி꞉ ॥ 57 ॥

ஶங்க²ப்ரப⁴ம் க்ஷீரம்ருணாலவர்ண-
-முத்³க³ச்ச²மாநம் வ்யவபா⁴ஸமாநம் ।
த³த³ர்ஶ சந்த்³ரம் ஸ ஹரிப்ரவீர꞉
போப்லூயமாநம் ஸரஸீவ ஹம்ஸம் ॥ 58 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்³விதீய꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 2 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ த்ருதீய ஸர்க³꞉ (3) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed
%d bloggers like this: