Sri Vishnu Panjara Stotram – ஶ்ரீ விஷ்ணு பஞ்ஜர ஸ்தோத்ரம்


ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீவிஷ்ணுபஞ்ஜரஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய நாரத³ ருஷி꞉ । அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ । ஶ்ரீவிஷ்ணு꞉ பரமாத்மா தே³வதா । அஹம் பீ³ஜம் । ஸோஹம் ஶக்தி꞉ । ஓம் ஹ்ரீம் கீலகம் । மம ஸர்வதே³ஹரக்ஷணார்த²ம் ஜபே விநியோக³꞉ ।

நாரத³ ருஷயே நம꞉ முகே² । ஶ்ரீவிஷ்ணுபரமாத்மதே³வதாயை நம꞉ ஹ்ருத³யே । அஹம் பீ³ஜம் கு³ஹ்யே । ஸோஹம் ஶக்தி꞉ பாத³யோ꞉ । ஓம் ஹ்ரீம் கீலகம் பாதா³க்³ரே । ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ஹ்ரைம் ஹ்ரௌம் ஹ்ர꞉ இதி மந்த்ர꞉ ।

ஓம் ஹ்ராம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீம் தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரைம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரௌம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ர꞉ கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
இதி கரந்யாஸ꞉ ।

ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஓம் ஹ்ரூம் ஶிகா²யை வஷட் ।
ஓம் ஹ்ரைம் கவசாய ஹும் ।
ஓம் ஹ்ரௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஓம் ஹ்ர꞉ அஸ்த்ராய ப²ட் ।
இதி அங்க³ந்யாஸ꞉ ।

அஹம் பீ³ஜம் ப்ராணாயாமம் மந்த்ரத்ரயேண குர்யாத் ।

த்⁴யாநம் ।
பரம் பரஸ்மாத்ப்ரக்ருதேரநாதி³மேகம் நிவிஷ்டம் ப³ஹுதா⁴ கு³ஹாயாம் ।
ஸர்வாலயம் ஸர்வசராசரஸ்த²ம் நமாமி விஷ்ணும் ஜக³தே³கநாத²ம் ॥ 1 ॥

ஓம் விஷ்ணுபஞ்ஜரகம் தி³வ்யம் ஸர்வது³ஷ்டநிவாரணம் ।
உக்³ரதேஜோ மஹாவீர்யம் ஸர்வஶத்ருநிக்ருந்தநம் ॥ 2 ॥

த்ரிபுரம் த³ஹமாநஸ்ய ஹரஸ்ய ப்³ரஹ்மணோ ஹிதம் ।
தத³ஹம் ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி ஆத்மரக்ஷாகரம் ந்ருணாம் ॥ 3 ॥

பாதௌ³ ரக்ஷது கோ³விந்தோ³ ஜங்கே⁴ சைவ த்ரிவிக்ரம꞉ ।
ஊரூ மே கேஶவ꞉ பாது கடிம் சைவ ஜநார்த³ந꞉ ॥ 4 ॥

நாபி⁴ம் சைவாச்யுத꞉ பாது கு³ஹ்யம் சைவ து வாமந꞉ ।
உத³ரம் பத்³மநாப⁴ஶ்ச ப்ருஷ்ட²ம் சைவ து மாத⁴வ꞉ ॥ 5 ॥

வாமபார்ஶ்வம் ததா² விஷ்ணுர்த³க்ஷிணம் மது⁴ஸூத³ந꞉ ।
பா³ஹூ வை வாஸுதே³வஶ்ச ஹ்ருதி³ தா³மோத³ரஸ்ததா² ॥ 6 ॥

கண்ட²ம் ரக்ஷது வாராஹ꞉ க்ருஷ்ணஶ்ச முக²மண்ட³லம் ।
மாத⁴வ꞉ கர்ணமூலே து ஹ்ருஷீகேஶஶ்ச நாஸிகே ॥ 7 ॥

நேத்ரே நாராயணோ ரக்ஷேல்லலாடம் க³ருட³த்⁴வஜ꞉ ।
கபோலௌ கேஶவோ ரக்ஷேத்³வைகுண்ட²꞉ ஸர்வதோதி³ஶம் ॥ 8 ॥

ஶ்ரீவத்ஸாங்கஶ்ச ஸர்வேஷாமங்கா³நாம் ரக்ஷகோ ப⁴வேத் ।
பூர்வஸ்யாம் புண்ட³ரீகாக்ஷ ஆக்³நேய்யாம் ஶ்ரீத⁴ரஸ்ததா² ॥ 9 ॥

த³க்ஷிணே நாரஸிம்ஹஶ்ச நைர்ருத்யாம் மாத⁴வோ(அ)வது ।
புருஷோத்தமோ வாருண்யாம் வாயவ்யாம் ச ஜநார்த³ந꞉ ॥ 10 ॥

க³தா³த⁴ரஸ்து கௌபே³ர்யாமீஶாந்யாம் பாது கேஶவ꞉ ।
ஆகாஶே ச க³தா³ பாது பாதாலே ச ஸுத³ர்ஶநம் ॥ 11 ॥

ஸந்நத்³த⁴꞉ ஸர்வகா³த்ரேஷு ப்ரவிஷ்டோ விஷ்ணுபஞ்ஜர꞉ ।
விஷ்ணுபஞ்ஜரவிஷ்டோ(அ)ஹம் விசராமி மஹீதலே ॥ 12 ॥

ராஜத்³வாரே(அ)பதே² கோ⁴ரே ஸங்க்³ராமே ஶத்ருஸங்கடே ।
நதீ³ஷு ச ரணே சைவ சோரவ்யாக்⁴ரப⁴யேஷு ச ॥ 13 ॥

டா³கிநீப்ரேதபூ⁴தேஷு ப⁴யம் தஸ்ய ந ஜாயதே ।
ரக்ஷ ரக்ஷ மஹாதே³வ ரக்ஷ ரக்ஷ ஜநேஶ்வர ॥ 14 ॥

ரக்ஷந்து தே³வதா꞉ ஸர்வா ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶ்வரா꞉ ।
ஜலே ரக்ஷது வாராஹ꞉ ஸ்த²லே ரக்ஷது வாமந꞉ ॥ 15 ॥

அடவ்யாம் நாரஸிம்ஹஶ்ச ஸர்வத꞉ பாது கேஶவ꞉ ॥

தி³வா ரக்ஷது மாம் ஸூர்யோ ராத்ரௌ ரக்ஷது சந்த்³ரமா꞉ ॥ 16 ॥

பந்தா²நம் து³ர்க³மம் ரக்ஷேத்ஸர்வமேவ ஜநார்த³ந꞉ ।
ரோக³விக்⁴நஹதஶ்சைவ ப்³ரஹ்மஹா கு³ருதல்பக³꞉ ॥ 17 ॥

ஸ்த்ரீஹந்தா பா³லகா⁴தீ ச ஸுராபோ வ்ருஷலீபதி꞉ ।
முச்யதே ஸர்வபாபேப்⁴யோ ய꞉ படே²ந்நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 18 ॥

அபுத்ரோ லப⁴தே புத்ரம் த⁴நார்தீ² லப⁴தே த⁴நம் ।
வித்³யார்தீ² லப⁴தே வித்³யாம் மோக்ஷார்தீ² லப⁴தே க³திம் ॥ 19 ॥

ஆபதோ³ ஹரதே நித்யம் விஷ்ணுஸ்தோத்ரார்த²ஸம்பதா³ ।
யஸ்த்வித³ம் பட²தே ஸ்தோத்ரம் விஷ்ணுபஞ்ஜரமுத்தமம் ॥ 20 ॥

முச்யதே ஸர்வபாபேப்⁴யோ விஷ்ணுலோகம் ஸ க³ச்ச²தி ।
கோ³ஸஹஸ்ரப²லம் தஸ்ய வாஜபேயஶதஸ்ய ச ॥ 21 ॥

அஶ்வமேத⁴ஸஹஸ்ரஸ்ய ப²லம் ப்ராப்நோதி மாநவ꞉ ।
ஸர்வகாமம் லபே⁴த³ஸ்ய பட²நாந்நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 22 ॥

ஜலே விஷ்ணு꞉ ஸ்த²லே விஷ்ணுர்விஷ்ணு꞉ பர்வதமஸ்தகே ।
ஜ்வாலாமாலாகுலே விஷ்ணு꞉ ஸர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜக³த் ॥ 23 ॥

இதி ஶ்ரீப்³ரஹ்மாண்ட³புராணே இந்த்³ரநாரத³ஸம்வாதே³ ஶ்ரீவிஷ்ணுபஞ்ஜரஸ்தோத்ரம் ॥


மேலும் ஶ்ரீ விஷ்ணு ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed