Sri Subrahmanya Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்


ருஷய ஊசு꞉ ।
ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²தத்த்வஜ்ஞ ஸர்வலோகோபகாரக ।
வயம் சாதித²ய꞉ ப்ராப்தா ஆதிதே²யோ(அ)ஸி ஸுவ்ரத ॥ 1 ॥

ஜ்ஞாநதா³நேந ஸம்ஸாரஸாக³ராத்தாரயஸ்வ ந꞉ ।
கலௌ கலுஷசித்தா யே நரா꞉ பாபரதா꞉ ஸதா³ ॥ 2 ॥

கேந ஸ்தோத்ரேண முச்யந்தே ஸர்வபாதகப³ந்த⁴நாத் ।
இஷ்டஸித்³தி⁴கரம் புண்யம் து³꞉க²தா³ரித்³ர்யநாஶநம் ॥ 3 ॥

ஸர்வரோக³ஹரம் ஸ்தோத்ரம் ஸூத நோ வக்துமர்ஹஸி ।
ஶ்ரீஸூத உவாச ।
ஶ்ருணுத்⁴வம் ருஷய꞉ ஸர்வே நைமிஶாரண்யவாஸிந꞉ ॥ 4 ॥

தத்த்வஜ்ஞாநதபோநிஷ்டா²꞉ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரதா³꞉ ।
ஸ்வயம்பு⁴வா புரா ப்ரோக்தம் நாரதா³ய மஹாத்மநே ॥ 5 ॥

தத³ஹம் ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி ஶ்ரோதும் கௌதூஹலம் யதி³ ।
ருஷய ஊசு꞉ ।
கிமாஹ ப⁴க³வாந்ப்³ரஹ்மா நாரதா³ய மஹாத்மநே ॥ 6 ॥

ஸூதபுத்ர மஹாபா⁴க³ வக்துமர்ஹஸி ஸாம்ப்ரதம் ।
ஶ்ரீஸூத உவாச ।
தி³வ்யஸிம்ஹாஸநாஸீநம் ஸர்வதே³வைரபி⁴ஷ்டுதம் ॥ 7 ॥

ஸாஷ்டாங்க³ம் ப்ரணிபத்யைநம் ப்³ரஹ்மாணம் பு⁴வநேஶ்வரம் ।
நாரத³꞉ பரிபப்ரச்ச² க்ருதாஞ்ஜலிருபஸ்தி²த꞉ ॥ 8 ॥

நாரத³ உவாச ।
லோகநாத² ஸுரஶ்ரேஷ்ட² ஸர்வஜ்ஞ கருணாகர ।
ஷண்முக²ஸ்ய பரம் ஸ்தோத்ரம் பாவநம் பாபநாஶநம் ॥ 9 ॥

ஹே தா⁴த꞉ புத்ரவாத்ஸல்யாத்தத்³வத³ ப்ரணதாய மே ।
உபதி³ஶ்ய து மாமேவம் ரக்ஷ ரக்ஷ க்ருபாநிதே⁴ ॥ 10 ॥

ப்³ரஹ்மோவாச ।
ஶ்ருணு வக்ஷ்யாமி தே³வர்ஷே ஸ்தவராஜமித³ம் பரம் ।
மாத்ருகாமாலிகாயுக்தம் ஜ்ஞாநமோக்ஷஸுக²ப்ரத³ம் ॥ 11 ॥

ஸஹஸ்ராணி ச நாமாநி ஷண்முக²ஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
யாநி நாமாநி தி³வ்யாநி து³꞉க²ரோக³ஹராணி ச ॥ 12 ॥

தாநி நாமாநி வக்ஷ்யாமி க்ருபயா த்வயி நாரத³ ।
ஜபமாத்ரேண ஸித்³த்⁴யந்தி மநஸா சிந்திதாந்யபி ॥ 13 ॥

இஹாமுத்ர பரம் போ⁴க³ம் லப⁴தே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ।
இத³ம் ஸ்தோத்ரம் பரம் புண்யம் கோடியஜ்ஞப²லப்ரத³ம் ।
ஸந்தே³ஹோ நாத்ர கர்தவ்ய꞉ ஶ்ருணு மே நிஶ்சிதம் வச꞉ ॥ 14 ॥

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய ப்³ரஹ்மா ருஷி꞉ அநுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ ஸுப்³ரஹ்மண்யோ தே³வதா ஶரஜந்மாக்ஷய இதி பீ³ஜம் ஶக்தித⁴ரோ(அ)க்ஷய கார்திகேய இதி ஶக்தி꞉ க்ரௌஞ்சத⁴ர இதி கீலகம் ஶிகி²வாஹந இதி கவசம் ஷண்முகா²ய இதி த்⁴யாநம் ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்ய ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ।

கரந்யாஸ꞉ –
ஓம் ஶம் ஓங்காரஸ்வரூபாய ஓஜோத⁴ராய ஓஜஸ்விநே ஸுஹ்ருத³யாய ஹ்ருஷ்டசித்தாத்மநே பா⁴ஸ்வரரூபாய அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ரம் ஷட்கோணமத்⁴யநிலயாய ஷட்கிரீடத⁴ராய ஶ்ரீமதே ஷடா³தா⁴ராய தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் வம் ஷண்முகா²ய ஶரஜந்மநே ஶுப⁴லக்ஷணாய ஶிகி²வாஹநாய மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ணம் க்ருஶாநுஸம்ப⁴வாய கவசிநே குக்குடத்⁴வஜாய அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ப⁴ம் கந்த³ர்பகோடிதீ³ப்யமாநாய த்³விஷட்³பா³ஹவே த்³வாத³ஶாக்ஷாய கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் வம் கே²டத⁴ராய க²ட்³கி³நே ஶக்திஹஸ்தாய கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।

ஹ்ருத³யாதி³ந்யாஸ꞉ –
ஓம் ஶம் ஓங்காரஸ்வரூபாய ஓஜோத⁴ராய ஓஜஸ்விநே ஸுஹ்ருத³யாய ஹ்ருஷ்டசித்தாத்மநே பா⁴ஸ்வரரூபாய ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஓம் ரம் ஷட்கோணமத்⁴யநிலயாய ஷட்கிரீடத⁴ராய ஶ்ரீமதே ஷடா³தா⁴ராய ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஓம் வம் ஷண்முகா²ய ஶரஜந்மநே ஶுப⁴லக்ஷணாய ஶிகி²வாஹநாய ஶிகா²யை வஷட் ।
ஓம் ணம் க்ருஶாநுஸம்ப⁴வாய கவசிநே குக்குடத்⁴வஜாய கவசாய ஹும் ।
ஓம் ப⁴ம் கந்த³ர்பகோடிதீ³ப்யமாநாய த்³விஷட்³பா³ஹவே த்³வாத³ஶாக்ஷாய நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஓம் வம் கே²டத⁴ராய க²ட்³கி³நே ஶக்திஹஸ்தாய அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ।

த்⁴யாநம் ।
த்⁴யாயேத்ஷண்முக²மிந்து³கோடிஸத்³ருஶம் ரத்நப்ரபா⁴ஶோபி⁴தம்
பா³லார்கத்³யுதிஷட்கிரீடவிளஸத்கேயூரஹாராந்விதம் ।
கர்ணாலம்பி³தகுண்ட³லப்ரவிளஸத்³க³ண்ட³ஸ்த²லாஶோபி⁴தம்
காஞ்சீகங்கணகிங்கிணீரவயுதம் ஶ்ருங்கா³ரஸாரோத³யம் ॥ 1 ॥

த்⁴யாயேதீ³ப்ஸிதஸித்³தி⁴த³ம் ஶிவஸுதம் ஶ்ரீத்³வாத³ஶாக்ஷம் கு³ஹம்
கே²டம் குக்குடமங்குஶம் ச வரத³ம் பாஶம் த⁴நுஶ்சக்ரகம் ।
வஜ்ரம் ஶக்திமஸிம் ச ஶூலமப⁴யம் தோ³ர்பி⁴ர்த்⁴ருதம் ஷண்முக²ம்
தே³வம் சித்ரமயூரவாஹநக³தம் சித்ராம்ப³ராளங்க்ருதம் ॥ 2 ॥

ஸ்தோத்ரம் ।
அசிந்த்யஶக்திரநக⁴ஸ்த்வக்ஷோப்⁴யஸ்த்வபராஜித꞉ ।
அநாத²வத்ஸலோ(அ)மோக⁴ஸ்த்வஶோகோ(அ)ப்யஜரோ(அ)ப⁴ய꞉ ॥ 1 ॥

அத்யுதா³ரோ ஹ்யக⁴ஹரஸ்த்வக்³ரக³ண்யோ(அ)த்³ரிஜாஸுத꞉ ।
அநந்தமஹிமா(அ)பாரோ(அ)நந்தஸௌக்²யப்ரதோ³(அ)வ்யய꞉ ॥ 2 ॥

அநந்தமோக்ஷதோ³(அ)நாதி³ரப்ரமேயோ(அ)க்ஷரோ(அ)ச்யுத꞉ ।
அகல்மஷோ(அ)பி⁴ராமோ(அ)க்³ரது⁴ர்யஶ்சாமிதவிக்ரம꞉ ॥ 3 ॥

[* அதுலஶ்சாம்ருதோ(அ)கோ⁴ரோ ஹ்யநந்தோ(அ)நந்தவிக்ரம꞉ *]
அநாத²நாதோ² ஹ்யமலோ ஹ்யப்ரமத்தோ(அ)மரப்ரபு⁴꞉ ।
அரிந்த³மோ(அ)கி²லாதா⁴ரஸ்த்வணிமாதி³கு³ணோ(அ)க்³ரணீ꞉ ॥ 4 ॥

அசஞ்சலோ(அ)மரஸ்துத்யோ ஹ்யகலங்கோ(அ)மிதாஶந꞉ ।
அக்³நிபூ⁴ரநவத்³யாங்கோ³ ஹ்யத்³பு⁴தோ(அ)பீ⁴ஷ்டதா³யக꞉ ॥ 5 ॥

அதீந்த்³ரியோ(அ)ப்ரமேயாத்மா ஹ்யத்³ருஶ்யோ(அ)வ்யக்தலக்ஷண꞉ ।
ஆபத்³விநாஶகஸ்த்வார்ய ஆட்⁴ய ஆக³மஸம்ஸ்துத꞉ ॥ 6 ॥

ஆர்தஸம்ரக்ஷணஸ்த்வாத்³ய ஆநந்த³ஸ்த்வார்யஸேவித꞉ ।
ஆஶ்ரிதேஷ்டார்த²வரத³ ஆநந்த்³யார்தப²லப்ரத³꞉ ॥ 7 ॥

ஆஶ்சர்யரூப ஆநந்த³ ஆபந்நார்திவிநாஶந꞉ ।
இப⁴வக்த்ராநுஜஸ்த்விஷ்ட இபா⁴ஸுரஹராத்மஜ꞉ ॥ 8 ॥

இதிஹாஸஶ்ருதிஸ்துத்ய இந்த்³ரபோ⁴க³ப²லப்ரத³꞉ ।
இஷ்டாபூர்தப²லப்ராப்திரிஷ்டேஷ்டவரதா³யக꞉ ॥ 9 ॥

இஹாமுத்ரேஷ்டப²லத³ இஷ்டத³ஸ்த்விந்த்³ரவந்தி³த꞉ ।
ஈட³நீயஸ்த்வீஶபுத்ர ஈப்ஸிதார்த²ப்ரதா³யக꞉ ॥ 10 ॥

ஈதிபீ⁴திஹரஶ்சேட்³ய ஈஷணாத்ரயவர்ஜித꞉ ।
உதா³ரகீர்திருத்³யோகீ³ சோத்க்ருஷ்டோருபராக்ரம꞉ ॥ 11 ॥

உத்க்ருஷ்டஶக்திருத்ஸாஹ உதா³ரஶ்சோத்ஸவப்ரிய꞉ ।
உஜ்ஜ்ரும்ப⁴ உத்³ப⁴வஶ்சோக்³ர உத³க்³ரஶ்சோக்³ரளோசந꞉ ॥ 12 ॥

உந்மத்த உக்³ரஶமந உத்³வேக³க்⁴நோரகே³ஶ்வர꞉ ।
உருப்ரபா⁴வஶ்சோதீ³ர்ண உமாபுத்ர உதா³ரதீ⁴꞉ ॥ 13 ॥

ஊர்த்⁴வரேத꞉ஸுதஸ்தூர்த்⁴வக³தித³ஸ்தூர்ஜபாலக꞉ ।
ஊர்ஜிதஸ்தூர்த்⁴வக³ஸ்தூர்த்⁴வ ஊர்த்⁴வலோகைகநாயக꞉ ॥ 14 ॥

ஊர்ஜாவாநூர்ஜிதோதா³ர ஊர்ஜிதோர்ஜிதஶாஸந꞉ ।
ருஷிதே³வக³ணஸ்துத்ய ருணத்ரயவிமோசந꞉ ॥ 15 ॥

ருஜுரூபோ ஹ்ய்ருஜுகர ருஜுமார்க³ப்ரத³ர்ஶந꞉ ।
ருதம்ப⁴ரோ ஹ்ய்ருஜுப்ரீத ருஷப⁴ஸ்த்வ்ருத்³தி⁴த³ஸ்த்வ்ருத꞉ ॥ 16 ॥

லுலிதோத்³தா⁴ரகோ லூதப⁴வபாஶப்ரப⁴ஞ்ஜந꞉ ।
ஏணாங்கத⁴ரஸத்புத்ர ஏக ஏநோவிநாஶந꞉ ॥ 17 ॥

ஐஶ்வர்யத³ஶ்சைந்த்³ரபோ⁴கீ³ சைதிஹ்யஶ்சைந்த்³ரவந்தி³த꞉ ।
ஓஜஸ்வீ சௌஷதி⁴ஸ்தா²நமோஜோத³ஶ்சௌத³நப்ரத³꞉ ॥ 18 ॥

ஔதா³ர்யஶீல ஔமேய ஔக்³ர ஔந்நத்யதா³யக꞉ ।
ஔதா³ர்ய ஔஷத⁴கர ஔஷத⁴ம் சௌஷதா⁴கர꞉ ॥ 19 ॥

அம்ஶுமாநம்ஶுமாலீட்³ய அம்பி³காதநயோ(அ)ந்நத³꞉ ।
அந்த⁴காரிஸுதோ(அ)ந்த⁴த்வஹாரீ சாம்பு³ஜலோசந꞉ ॥ 20 ॥

அஸ்தமாயோ(அ)மராதீ⁴ஶோ ஹ்யஸ்பஷ்டோ(அ)ஸ்தோகபுண்யத³꞉ ।
அஸ்தாமித்ரோ(அ)ஸ்தரூபஶ்சாஸ்க²லத்ஸுக³திதா³யக꞉ ॥ 21 ॥

கார்திகேய꞉ காமரூப꞉ குமார꞉ க்ரௌஞ்சதா³ரண꞉ ।
காமத³꞉ காரணம் காம்ய꞉ கமநீய꞉ க்ருபாகர꞉ ॥ 22 ॥

காஞ்சநாப⁴꞉ காந்தியுக்த꞉ காமீ காமப்ரத³꞉ கவி꞉ ।
கீர்திக்ருத்குக்குடத⁴ர꞉ கூடஸ்த²꞉ குவலேக்ஷண꞉ ॥ 23 ॥

குங்குமாங்க³꞉ க்லமஹர꞉ குஶல꞉ குக்குடத்⁴வஜ꞉ ।
குஶாநுஸம்ப⁴வ꞉ க்ரூர꞉ க்ரூரக்⁴ந꞉ கலிதாபஹ்ருத் ॥ 24 ॥

காமரூப꞉ கல்பதரு꞉ காந்த꞉ காமிததா³யக꞉ ।
கல்யாணக்ருத்க்லேஶநாஶ꞉ க்ருபாலு꞉ கருணாகர꞉ ॥ 25 ॥

கலுஷக்⁴ந꞉ க்ரியாஶக்தி꞉ கடோ²ர꞉ கவசீ க்ருதீ ।
கோமளாங்க³꞉ குஶப்ரீத꞉ குத்ஸிதக்⁴ந꞉ கலாத⁴ர꞉ ॥ 26 ॥

க்²யாத꞉ கே²டத⁴ர꞉ க²ட்³கீ³ க²ட்வாங்கீ³ க²லநிக்³ரஹ꞉ ।
க்²யாதிப்ரத³꞉ கே²சரேஶ꞉ க்²யாதேஹ꞉ கே²சரஸ்துத꞉ ॥ 27 ॥

க²ரதாபஹர꞉ ஸ்வஸ்த²꞉ கே²சர꞉ கே²சராஶ்ரய꞉ ।
க²ண்டே³ந்து³மௌளிதநய꞉ கே²ல꞉ கே²சரபாலக꞉ ॥ 28 ॥

க²ஸ்த²ல꞉ க²ண்டி³தார்கஶ்ச கே²சரீஜநபூஜித꞉ ।
கா³ங்கே³யோ கி³ரிஜாபுத்ரோ க³ணநாதா²நுஜோ கு³ஹ꞉ ॥ 29 ॥

கோ³ப்தா கீ³ர்வாணஸம்ஸேவ்யோ கு³ணாதீதோ கு³ஹாஶ்ரய꞉ ।
க³திப்ரதோ³ கு³ணநிதி⁴꞉ க³ம்பீ⁴ரோ கி³ரிஜாத்மஜ꞉ ॥ 30 ॥

கூ³ட⁴ரூபோ க³த³ஹரோ கு³ணாதீ⁴ஶோ கு³ணாக்³ரணீ꞉ ।
கோ³த⁴ரோ க³ஹநோ கு³ப்தோ க³ர்வக்⁴நோ கு³ணவர்த⁴ந꞉ ॥ 31 ॥

கு³ஹ்யோ கு³ணஜ்ஞோ கீ³திஜ்ஞோ க³தாதங்கோ கு³ணாஶ்ரய꞉ ।
க³த்³யபத்³யப்ரியோ கு³ண்யோ கோ³ஸ்துதோ க³க³நேசர꞉ ॥ 32 ॥

க³ணநீயசரித்ரஶ்ச க³தக்லேஶோ கு³ணார்ணவ꞉ ।
கூ⁴ர்ணிதாக்ஷோ க்⁴ருணிநிதி⁴꞉ க⁴நக³ம்பீ⁴ரகோ⁴ஷண꞉ ॥ 33 ॥

க⁴ண்டாநாத³ப்ரியோ கோ⁴ஷோ கோ⁴ராகௌ⁴க⁴விநாஶந꞉ ।
க⁴நாநந்தோ³ க⁴ர்மஹந்தா க்⁴ருணாவான் க்⁴ருஷ்டிபாதக꞉ ॥ 34 ॥

க்⁴ருணீ க்⁴ருணாகரோ கோ⁴ரோ கோ⁴ரதை³த்யப்ரஹாரக꞉ ।
க⁴டிதைஶ்வர்யஸந்தோ³ஹோ க⁴நார்தோ² க⁴நஸங்க்ரம꞉ ॥ 35 ॥

சித்ரக்ருச்சித்ரவர்ணஶ்ச சஞ்சலஶ்சபலத்³யுதி꞉ ।
சிந்மயஶ்சித்ஸ்வரூபஶ்ச சிராநந்த³ஶ்சிரந்தந꞉ ॥ 36 ॥

சித்ரகேலிஶ்சித்ரதரஶ்சிந்தநீயஶ்சமத்க்ருதி꞉ ।
சோரக்⁴நஶ்சதுரஶ்சாருஶ்சாமீகரவிபூ⁴ஷண꞉ ॥ 37 ॥

சந்த்³ரார்ககோடிஸத்³ருஶஶ்சந்த்³ரமௌளிதநூப⁴வ꞉ ।
சா²தி³தாங்க³ஶ்ச²த்³மஹந்தா சே²தி³தாகி²லபாதக꞉ ॥ 38 ॥

சே²தீ³க்ருததம꞉க்லேஶஶ்ச²த்ரீக்ருதமஹாயஶா꞉ ।
சா²தி³தாஶேஷஸந்தாபஶ்சு²ரிதாம்ருதஸாக³ர꞉ ॥ 39 ॥

ச²ந்நத்ரைகு³ண்யரூபஶ்ச சா²தேஹஶ்சி²ந்நஸம்ஶய꞉ ।
ச²ந்தோ³மயஶ்ச²ந்த³கா³மீ சி²ந்நபாஶஶ்ச²விஶ்ச²த³꞉ ॥ 40 ॥

ஜக³த்³தி⁴தோ ஜக³த்பூஜ்யோ ஜக³ஜ்ஜ்யேஷ்டோ² ஜக³ந்மய꞉ ।
ஜநகோ ஜாஹ்நவீஸூநுர்ஜிதாமித்ரோ ஜக³த்³கு³ரு꞉ ॥ 41 ॥

ஜயீ ஜிதேந்த்³ரியோ ஜைத்ரோ ஜராமரணவர்ஜித꞉ ।
ஜ்யோதிர்மயோ ஜக³ந்நாதோ² ஜக³ஜ்ஜீவோ ஜநாஶ்ரய꞉ ॥ 42 ॥

ஜக³த்ஸேவ்யோ ஜக³த்கர்தா ஜக³த்ஸாக்ஷீ ஜக³த்ப்ரிய꞉ ।
ஜம்பா⁴ரிவந்த்³யோ ஜயதோ³ ஜக³ஜ்ஜநமநோஹர꞉ ॥ 43 ॥

ஜக³தா³நந்த³ஜநகோ ஜநஜாட்³யாபஹாரக꞉ ।
ஜபாகுஸுமஸங்காஶோ ஜநலோசநஶோப⁴ந꞉ ॥ 44 ॥

ஜநேஶ்வரோ ஜிதக்ரோதோ⁴ ஜநஜந்மநிப³ர்ஹண꞉ ।
ஜயதோ³ ஜந்துதாபக்⁴நோ ஜிததை³த்யமஹாவ்ரஜ꞉ ॥ 45 ॥

ஜிதமாயோ ஜிதக்ரோதோ⁴ ஜிதஸங்கோ³ ஜநப்ரிய꞉ ।
ஜ²ஞ்ஜா²நிலமஹாவேகோ³ ஜ²ரிதாஶேஷபாதக꞉ ॥ 46 ॥

ஜ²ர்ஜ²ரீக்ருததை³த்யௌகோ⁴ ஜ²ல்லரீவாத்³யஸம்ப்ரிய꞉ ।
ஜ்ஞாநமூர்திர்ஜ்ஞாநக³ம்யோ ஜ்ஞாநீ ஜ்ஞாநமஹாநிதி⁴꞉ ॥ 47 ॥

டங்காரந்ருத்தவிப⁴வ꞉ டங்கவஜ்ரத்⁴வஜாங்கித꞉ ।
டங்கிதாகி²லலோகஶ்ச டங்கிதைநஸ்தமோரவி꞉ ॥ 48 ॥

ட³ம்ப³ரப்ரப⁴வோ ட³ம்போ⁴ ட³ம்போ³ ட³மருகப்ரிய꞉ । [ட³மட்³ட³]
ட³மரோத்கடஸந்நாதோ³ டி³ம்ப⁴ரூபஸ்வரூபக꞉ ॥ 49 ॥

ட⁴க்காநாத³ப்ரீதிகரோ டா⁴லிதாஸுரஸங்குல꞉ ।
டௌ⁴கிதாமரஸந்தோ³ஹோ டு⁴ண்டி⁴விக்⁴நேஶ்வராநுஜ꞉ ॥ 50 ॥

தத்த்வஜ்ஞஸ்தத்வக³ஸ்தீவ்ரஸ்தபோரூபஸ்தபோமய꞉ ।
த்ரயீமயஸ்த்ரிகாலஜ்ஞஸ்த்ரிமூர்திஸ்த்ரிகு³ணாத்மக꞉ ॥ 51 ॥

த்ரித³ஶேஶஸ்தாரகாரிஸ்தாபக்⁴நஸ்தாபஸப்ரிய꞉ ।
துஷ்டித³ஸ்துஷ்டிக்ருத்தீக்ஷ்ணஸ்தபோரூபஸ்த்ரிகாலவித் ॥ 52 ॥

ஸ்தோதா ஸ்தவ்ய꞉ ஸ்தவப்ரீத꞉ ஸ்துதி꞉ ஸ்தோத்ரம் ஸ்துதிப்ரிய꞉ ।
ஸ்தி²த꞉ ஸ்தா²யீ ஸ்தா²பகஶ்ச ஸ்தூ²லஸூக்ஷ்மப்ரத³ர்ஶக꞉ ॥ 53 ॥

ஸ்த²விஷ்ட²꞉ ஸ்த²விர꞉ ஸ்தூ²ல꞉ ஸ்தா²நத³꞉ ஸ்தை²ர்யத³꞉ ஸ்தி²ர꞉ ।
தா³ந்தோ த³யாபரோ தா³தா து³ரிதக்⁴நோ து³ராஸத³꞉ ॥ 54 ॥

த³ர்ஶநீயோ த³யாஸாரோ தே³வதே³வோ த³யாநிதி⁴꞉ ।
து³ராத⁴ர்ஷோ து³ர்விகா³ஹ்யோ த³க்ஷோ த³ர்பணஶோபி⁴த꞉ ॥ 55 ॥

து³ர்த⁴ரோ தா³நஶீலஶ்ச த்³வாத³ஶாக்ஷோ த்³விஷட்³பு⁴ஜ꞉ ।
த்³விஷட்கர்ணோ த்³விஷட்³பா³ஹுர்தீ³நஸந்தாபநாஶந꞉ ॥ 56 ॥

த³ந்த³ஶூகேஶ்வரோ தே³வோ தி³வ்யோ தி³வ்யாக்ருதிர்த³ம꞉ ।
தீ³ர்க⁴வ்ருத்தோ தீ³ர்க⁴பா³ஹுர்தீ³ர்க⁴த்³ருஷ்டிர்தி³வஸ்பதி꞉ ॥ 57 ॥

த³ண்டோ³ த³மயிதா த³ர்போ தே³வஸிம்ஹோ த்³ருட⁴வ்ரத꞉ ।
து³ர்லபோ⁴ து³ர்க³மோ தீ³ப்தோ து³ஷ்ப்ரேக்ஷ்யோ தி³வ்யமண்ட³ந꞉ ॥ 58 ॥

து³ரோத³ரக்⁴நோ து³꞉க²க்⁴நோ து³ராரிக்⁴நோ தி³ஶாம் பதி꞉ ।
து³ர்ஜயோ தே³வஸேநேஶோ து³ர்ஜ்ஞேயோ து³ரதிக்ரம꞉ ॥ 59 ॥

த³ம்போ⁴ த்³ருப்தஶ்ச தே³வர்ஷிர்தை³வஜ்ஞோ தை³வசிந்தக꞉ ।
து⁴ரந்த⁴ரோ த⁴ர்மபரோ த⁴நதோ³ த்⁴ருதிவர்த⁴ந꞉ ॥ 60 ॥

த⁴ர்மேஶோ த⁴ர்மஶாஸ்த்ரஜ்ஞோ த⁴ந்வீ த⁴ர்மபராயண꞉ ।
த⁴நாத்⁴யக்ஷோ த⁴நபதிர்த்⁴ருதிமாந்தூ⁴தகில்பி³ஷ꞉ ॥ 61 ॥

த⁴ர்மஹேதுர்த⁴ர்மஶூரோ த⁴ர்மக்ருத்³த⁴ர்மவித்³த்⁴ருவ꞉ ।
தா⁴தா தீ⁴மாந்த⁴ர்மசாரீ த⁴ந்யோ து⁴ர்யோ த்⁴ருதவ்ரத꞉ ॥ 62 ॥

நித்யோத்ஸவோ நித்யத்ருப்தோ நிர்லேபோ நிஶ்சலாத்மக꞉ ।
நிரவத்³யோ நிராதா⁴ரோ நிஷ்களங்கோ நிரஞ்ஜந꞉ ॥ 63 ॥

நிர்மமோ நிரஹங்காரோ நிர்மோஹோ நிருபத்³ரவ꞉ ।
நித்யாநந்தோ³ நிராதங்கோ நிஷ்ப்ரபஞ்சோ நிராமய꞉ ॥ 64 ॥

நிரவத்³யோ நிரீஹஶ்ச நிர்த³ர்ஶோ நிர்மலாத்மக꞉ ।
நித்யாநந்தோ³ நிர்ஜரேஶோ நி꞉ஸங்கோ³ நிக³மஸ்துத꞉ ॥ 65 ॥

நிஷ்கண்டகோ நிராளம்போ³ நிஷ்ப்ரத்யூஹோ நிருத்³ப⁴வ꞉ ।
நித்யோ நியதகல்யாணோ நிர்விகல்போ நிராஶ்ரய꞉ ॥ 66 ॥

நேதா நிதி⁴ர்நைகரூபோ நிராகாரோ நதீ³ஸுத꞉ ।
புலிந்த³கந்யாரமண꞉ புருஜித்பரமப்ரிய꞉ ॥ 67 ॥

ப்ரத்யக்ஷமூர்தி꞉ ப்ரத்யக்ஷ꞉ பரேஶ꞉ பூர்ணபுண்யத³꞉ ।
புண்யாகர꞉ புண்யரூப꞉ புண்ய꞉ புண்யபராயண꞉ ॥ 68 ॥

புண்யோத³ய꞉ பரம் ஜ்யோதி꞉ புண்யக்ருத்புண்யவர்த⁴ந꞉ ।
பராநந்த³꞉ பரதர꞉ புண்யகீர்தி꞉ புராதந꞉ ॥ 69 ॥

ப்ரஸந்நரூப꞉ ப்ராணேஶ꞉ பந்நக³꞉ பாபநாஶந꞉ ।
ப்ரணதார்திஹர꞉ பூர்ண꞉ பார்வதீநந்த³ந꞉ ப்ரபு⁴꞉ ॥ 70 ॥

பூதாத்மா புருஷ꞉ ப்ராண꞉ ப்ரப⁴வ꞉ புருஷோத்தம꞉ ।
ப்ரஸந்ந꞉ பரமஸ்பஷ்ட꞉ பர꞉ பரிப்³ருட⁴꞉ பர꞉ ॥ 71 ॥

பரமாத்மா பரப்³ரஹ்ம பரார்த²꞉ ப்ரியத³ர்ஶந꞉ ।
பவித்ர꞉ புஷ்டித³꞉ பூர்தி꞉ பிங்க³ள꞉ புஷ்டிவர்த⁴ந꞉ ॥ 72 ॥

பாபஹாரீ பாஶத⁴ர꞉ ப்ரமத்தாஸுரஶிக்ஷக꞉ ।
பாவந꞉ பாவக꞉ பூஜ்ய꞉ பூர்ணாநந்த³꞉ பராத்பர꞉ ॥ 73 ॥

புஷ்கள꞉ ப்ரவர꞉ பூர்வ꞉ பித்ருப⁴க்த꞉ புரோக³ம꞉ ।
ப்ராணத³꞉ ப்ராணிஜநக꞉ ப்ரதி³ஷ்ட꞉ பாவகோத்³ப⁴வ꞉ ॥ 74 ॥

பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபஶ்ச பரமைஶ்வர்யகாரணம் ।
பரர்தி⁴த³꞉ புஷ்டிகர꞉ ப்ரகாஶாத்மா ப்ரதாபவான் ॥ 75 ॥

ப்ரஜ்ஞாபர꞉ ப்ரக்ருஷ்டார்த²꞉ ப்ருது²꞉ ப்ருது²பராக்ரம꞉ ।
ப²ணீஶ்வர꞉ ப²ணிவர꞉ ப²ணாமணிவிபூ⁴ஷண꞉ ॥ 76 ॥

ப²லத³꞉ ப²லஹஸ்தஶ்ச பு²ல்லாம்பு³ஜவிளோசந꞉ ।
ப²டு³ச்சாடிதபாபௌக⁴꞉ ப²ணிலோகவிபூ⁴ஷண꞉ ॥ 77 ॥

பா³ஹுலேயோ ப்³ருஹத்³ரூபோ ப³லிஷ்டோ² ப³லவான் ப³லீ ।
ப்³ரஹ்மேஶவிஷ்ணுரூபஶ்ச பு³த்³தோ⁴ பு³த்³தி⁴மதாம் வர꞉ ॥ 78 ॥

பா³லரூபோ ப்³ரஹ்மக³ர்போ⁴ ப்³ரஹ்மசாரீ பு³த⁴ப்ரிய꞉ ।
ப³ஹுஶ்ருதோ ப³ஹுமதோ ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ராஹ்மணப்ரிய꞉ ॥ 79 ॥

ப³லப்ரமத²நோ ப்³ரஹ்மா ப³ஹுரூபோ ப³ஹுப்ரத³꞉ ।
ப்³ருஹத்³பா⁴நுதநூத்³பூ⁴தோ ப்³ருஹத்ஸேநோ பி³லேஶய꞉ ॥ 80 ॥

ப³ஹுபா³ஹுர்ப³லஶ்ரீமான் ப³ஹுதை³த்யவிநாஶக꞉ ।
பி³லத்³வாராந்தராளஸ்தோ² ப்³ருஹச்ச²க்தித⁴நுர்த⁴ர꞉ ॥ 81 ॥

பா³லார்கத்³யுதிமான் பா³லோ ப்³ருஹத்³வக்ஷா ப்³ருஹத்³த⁴நு꞉ ।
ப⁴வ்யோ போ⁴கீ³ஶ்வரோ பா⁴வ்யோ ப⁴வநாஶோ ப⁴வப்ரிய꞉ ॥ 82 ॥

ப⁴க்திக³ம்யோ ப⁴யஹரோ பா⁴வஜ்ஞோ ப⁴க்தஸுப்ரிய꞉ ।
பு⁴க்திமுக்திப்ரதோ³ போ⁴கீ³ ப⁴க³வான் பா⁴க்³யவர்த⁴ந꞉ ॥ 83 ॥

ப்⁴ராஜிஷ்ணுர்பா⁴வநோ ப⁴ர்தா பீ⁴மோ பீ⁴மபராக்ரம꞉ ।
பூ⁴திதோ³ பூ⁴திக்ருத்³போ⁴க்தா பூ⁴தாத்மா பு⁴வநேஶ்வர꞉ ॥ 84 ॥

பா⁴வகோ பீ⁴கரோ பீ⁴ஷ்மோ பா⁴வகேஷ்டோ ப⁴வோத்³ப⁴வ꞉ ।
ப⁴வதாபப்ரஶமநோ போ⁴க³வான் பூ⁴தபா⁴வந꞉ ॥ 85 ॥

போ⁴ஜ்யப்ரதோ³ ப்⁴ராந்திநாஶோ பா⁴நுமான் பு⁴வநாஶ்ரய꞉ ।
பூ⁴ரிபோ⁴க³ப்ரதோ³ ப⁴த்³ரோ ப⁴ஜநீயோ பி⁴ஷக்³வர꞉ ॥ 86 ॥

மஹாஸேநோ மஹோதா³ரோ மஹாஶக்திர்மஹாத்³யுதி꞉ ।
மஹாபு³த்³தி⁴ர்மஹாவீர்யோ மஹோத்ஸாஹோ மஹாப³ல꞉ ॥ 87 ॥

மஹாபோ⁴கீ³ மஹாமாயீ மேதா⁴வீ மேக²லீ மஹான் ।
முநிஸ்துதோ மஹாமாந்யோ மஹாநந்தோ³ மஹாயஶா꞉ ॥ 88 ॥

மஹோர்ஜிதோ மாநநிதி⁴ர்மநோரத²ப²லப்ரத³꞉ ।
மஹோத³யோ மஹாபுண்யோ மஹாப³லபராக்ரம꞉ ॥ 89 ॥

மாநதோ³ மதிதோ³ மாலீ முக்தாமாலாவிபூ⁴ஷண꞉ ।
மநோஹரோ மஹாமுக்²யோ மஹர்தி⁴ர்மூர்திமாந்முநி꞉ ॥ 90 ॥

மஹோத்தமோ மஹோபாயோ மோக்ஷதோ³ மங்க³ளப்ரத³꞉ ।
முதா³கரோ முக்திதா³தா மஹாபோ⁴கோ³ மஹோரக³꞉ ॥ 91 ॥

யஶஸ்கரோ யோக³யோநிர்யோகி³ஷ்டோ² யமிநாம் வர꞉ ।
யஶஸ்வீ யோக³புருஷோ யோக்³யோ யோக³நிதி⁴ர்யமீ ॥ 92 ॥

யதிஸேவ்யோ யோக³யுக்தோ யோக³வித்³யோக³ஸித்³தி⁴த³꞉ ।
யந்த்ரோ யந்த்ரீ ச யந்த்ரஜ்ஞோ யந்த்ரவாந்யந்த்ரவாஹக꞉ ॥ 93 ॥

யாதநாரஹிதோ யோகீ³ யோகீ³ஶோ யோகி³நாம் வர꞉ ।
ரமணீயோ ரம்யரூபோ ரஸஜ்ஞோ ரஸபா⁴வந꞉ ॥ 94 ॥

ரஞ்ஜநோ ரஞ்ஜிதோ ராகீ³ ருசிரோ ருத்³ரஸம்ப⁴வ꞉ ।
ரணப்ரியோ ரணோதா³ரோ ராக³த்³வேஷவிநாஶந꞉ ॥ 95 ॥

ரத்நார்சீ ருசிரோ ரம்யோ ரூபலாவண்யவிக்³ரஹ꞉ ।
ரத்நாங்க³த³த⁴ரோ ரத்நபூ⁴ஷணோ ரமணீயக꞉ ॥ 96 ॥

ருசிக்ருத்³ரோசமாநஶ்ச ரஞ்ஜிதோ ரோக³நாஶந꞉ ।
ராஜீவாக்ஷோ ராஜராஜோ ரக்தமால்யாநுலேபந꞉ ॥ 97 ॥

ராஜத்³வேதா³க³மஸ்துத்யோ ரஜ꞉ஸத்த்வகு³ணாந்வித꞉ ।
ரஜநீஶகலாரம்யோ ரத்நகுண்ட³லமண்டி³த꞉ ॥ 98 ॥

ரத்நஸந்மௌளிஶோபா⁴ட்⁴யோ ரணந்மஞ்ஜீரபூ⁴ஷண꞉ ।
லோகைகநாதோ² லோகேஶோ லலிதோ லோகநாயக꞉ ॥ 99 ॥

லோகரக்ஷோ லோகஶிக்ஷோ லோகலோசநரஞ்ஜித꞉ ।
லோகப³ந்து⁴ர்லோகதா⁴தா லோகத்ரயமஹாஹித꞉ ॥ 100 ॥

லோகசூடா³மணிர்லோகவந்த்³யோ லாவண்யவிக்³ரஹ꞉ ।
லோகாத்⁴யக்ஷஸ்து லீலாவாந்லோகோத்தரகு³ணாந்வித꞉ ॥ 101 ॥

வரிஷ்டோ² வரதோ³ வைத்³யோ விஶிஷ்டோ விக்ரமோ விபு⁴꞉ ।
விபு³தா⁴க்³ரசரோ வஶ்யோ விகல்பபரிவர்ஜித꞉ ॥ 102 ॥

விபாஶோ விக³தாதங்கோ விசித்ராங்கோ³ விரோசந꞉ ।
வித்³யாத⁴ரோ விஶுத்³தா⁴த்மா வேதா³ங்கோ³ விபு³த⁴ப்ரிய꞉ ॥ 103 ॥

வசஸ்கரோ வ்யாபகஶ்ச விஜ்ஞாநீ விநயாந்வித꞉ ।
வித்³வத்தமோ விரோதி⁴க்⁴நோ வீரோ விக³தராக³வான் ॥ 104 ॥

வீதபா⁴வோ விநீதாத்மா வேத³க³ர்போ⁴ வஸுப்ரத³꞉ ।
விஶ்வதீ³ப்திர்விஶாலாக்ஷோ விஜிதாத்மா விபா⁴வந꞉ ॥ 105 ॥

வேத³வேத்³யோ விதே⁴யாத்மா வீததோ³ஷஶ்ச வேத³வித் ।
விஶ்வகர்மா வீதப⁴யோ வாகீ³ஶோ வாஸவார்சித꞉ ॥ 106 ॥

வீரத்⁴வம்ஸோ விஶ்வமூர்திர்விஶ்வரூபோ வராஸந꞉ ।
விஶாகோ² விமலோ வாக்³மீ வித்³வாந்வேத³த⁴ரோ வடு꞉ ॥ 107 ॥

வீரசூடா³மணிர்வீரோ வித்³யேஶோ விபு³தா⁴ஶ்ரய꞉ ।
விஜயீ விநயீ வேத்தா வரீயாந்விரஜா வஸு꞉ ॥ 108 ॥

வீரக்⁴நோ விஜ்வரோ வேத்³யோ வேக³வாந்வீர்யவாந்வஶீ ।
வரஶீலோ வரகு³ணோ விஶோகோ வஜ்ரதா⁴ரக꞉ ॥ 109 ॥

ஶரஜந்மா ஶக்தித⁴ர꞉ ஶத்ருக்⁴ந꞉ ஶிகி²வாஹந꞉ ।
ஶ்ரீமான் ஶிஷ்ட꞉ ஶுசி꞉ ஶுத்³த⁴꞉ ஶாஶ்வத꞉ ஶ்ருதிஸாக³ர꞉ ॥ 110 ॥

ஶரண்ய꞉ ஶுப⁴த³꞉ ஶர்ம ஶிஷ்டேஷ்ட꞉ ஶுப⁴லக்ஷண꞉ ।
ஶாந்த꞉ ஶூலத⁴ர꞉ ஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஶுத்³தா⁴த்மா ஶங்கர꞉ ஶிவ꞉ ॥ 111 ॥

ஶிதிகண்டா²த்மஜ꞉ ஶூர꞉ ஶாந்தித³꞉ ஶோகநாஶந꞉ ।
ஷாண்மாதுர꞉ ஷண்முக²ஶ்ச ஷட்³கு³ணைஶ்வர்யஸம்யுத꞉ ॥ 112 ॥

ஷட்சக்ரஸ்த²꞉ ஷடூ³ர்மிக்⁴ந꞉ ஷட³ங்க³ஶ்ருதிபாரக³꞉ ।
ஷட்³பா⁴வரஹித꞉ ஷட்க꞉ ஷட்சா²ஸ்த்ரஸ்ம்ருதிபாரக³꞉ ॥ 113 ॥

ஷட்³வர்க³தா³தா ஷட்³க்³ரீவ꞉ ஷட³ரிக்⁴ந꞉ ஷடா³ஶ்ரய꞉ ।
ஷட்கிரீடத⁴ர꞉ ஶ்ரீமான் ஷடா³தா⁴ரஶ்ச ஷட்க்ரம꞉ ॥ 114 ॥

ஷட்கோணமத்⁴யநிலய꞉ ஷண்ட³த்வபரிஹாரக꞉ ।
ஸேநாநீ꞉ ஸுப⁴க³꞉ ஸ்கந்த³꞉ ஸுராநந்த³꞉ ஸதாம் க³தி꞉ ॥ 115 ॥

ஸுப்³ரஹ்மண்ய꞉ ஸுராத்⁴யக்ஷ꞉ ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வத³꞉ ஸுகீ² ।
ஸுலப⁴꞉ ஸித்³தி⁴த³꞉ ஸௌம்ய꞉ ஸித்³தே⁴ஶ꞉ ஸித்³தி⁴ஸாத⁴ந꞉ ॥ 116 ॥

ஸித்³தா⁴ர்த²꞉ ஸித்³த⁴ஸங்கல்ப꞉ ஸித்³த⁴ஸாது⁴꞉ ஸுரேஶ்வர꞉ ।
ஸுபு⁴ஜ꞉ ஸர்வத்³ருக்ஸாக்ஷீ ஸுப்ரஸாத³꞉ ஸநாதந꞉ ॥ 117 ॥

ஸுதா⁴பதி꞉ ஸ்வயஞ்ஜ்யோதி꞉ ஸ்வயம்பூ⁴꞉ ஸர்வதோமுக²꞉ ।
ஸமர்த²꞉ ஸத்க்ருதி꞉ ஸூக்ஷ்ம꞉ ஸுகோ⁴ஷ꞉ ஸுக²த³꞉ ஸுஹ்ருத் ॥ 118 ॥

ஸுப்ரஸந்ந꞉ ஸுரஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஸுஶீல꞉ ஸத்யஸாத⁴க꞉ ।
ஸம்பா⁴வ்ய꞉ ஸுமநா꞉ ஸேவ்ய꞉ ஸகலாக³மபாரக³꞉ ॥ 119 ॥

ஸுவ்யக்த꞉ ஸச்சிதா³நந்த³꞉ ஸுவீர꞉ ஸுஜநாஶ்ரய꞉ ।
ஸர்வலக்ஷணஸம்பந்ந꞉ ஸத்யத⁴ர்மபராயண꞉ ॥ 120 ॥

ஸர்வதே³வமய꞉ ஸத்ய꞉ ஸதா³ ம்ருஷ்டாந்நதா³யக꞉ ।
ஸுதா⁴பீ ஸுமதி꞉ ஸத்ய꞉ ஸர்வவிக்⁴நவிநாஶந꞉ ॥ 121 ॥

ஸர்வது³꞉க²ப்ரஶமந꞉ ஸுகுமார꞉ ஸுலோசந꞉ ।
ஸுக்³ரீவ꞉ ஸுத்⁴ருதி꞉ ஸார꞉ ஸுராராத்⁴ய꞉ ஸுவிக்ரம꞉ ॥ 122 ॥

ஸுராரிக்⁴ந꞉ ஸ்வர்ணவர்ண꞉ ஸர்பராஜ꞉ ஸதா³ ஶுசி꞉ ।
ஸப்தார்சிர்பூ⁴꞉ ஸுரவர꞉ ஸர்வாயுத⁴விஶாரத³꞉ ॥ 123 ॥

ஹஸ்திசர்மாம்ப³ரஸுதோ ஹஸ்திவாஹநஸேவித꞉ ।
ஹஸ்தசித்ராயுத⁴த⁴ரோ ஹ்ருதாகோ⁴ ஹஸிதாநந꞉ ॥ 124 ॥

ஹேமபூ⁴ஷோ ஹரித்³வர்ணோ ஹ்ருஷ்டிதோ³ ஹ்ருஷ்டிவர்த⁴ந꞉ ।
ஹேமாத்³ரிபி⁴த்³த⁴ம்ஸரூபோ ஹுங்காரஹதகில்பி³ஷ꞉ ॥ 125 ॥

ஹிமாத்³ரிஜாதாதநுஜோ ஹரிகேஶோ ஹிரண்மய꞉ ।
ஹ்ருத்³யோ ஹ்ருஷ்டோ ஹரிஸகோ² ஹம்ஸோ ஹம்ஸக³திர்ஹவி꞉ ॥ 126 ॥

ஹிரண்யவர்ணோ ஹிதக்ருத்³த⁴ர்ஷதோ³ ஹேமபூ⁴ஷண꞉ ।
ஹரப்ரியோ ஹிதகரோ ஹதபாபோ ஹரோத்³ப⁴வ꞉ ॥ 127 ॥

க்ஷேமத³꞉ க்ஷேமக்ருத்க்ஷேம்ய꞉ க்ஷேத்ரஜ்ஞ꞉ க்ஷாமவர்ஜித꞉ ।
க்ஷேத்ரபால꞉ க்ஷமாதா⁴ர꞉ க்ஷேமக்ஷேத்ர꞉ க்ஷமாகர꞉ ॥ 128 ॥

க்ஷுத்³ரக்⁴ந꞉ க்ஷாந்தித³꞉ க்ஷேம꞉ க்ஷிதிபூ⁴ஷ꞉ க்ஷமாஶ்ரய꞉ ।
க்ஷாலிதாக⁴꞉ க்ஷிதித⁴ர꞉ க்ஷீணஸம்ரக்ஷணக்ஷம꞉ ॥ 129 ॥

க்ஷணப⁴ங்கு³ரஸந்நத்³த⁴க⁴நஶோபி⁴கபர்த³க꞉ ।
க்ஷிதிப்⁴ருந்நாத²தநயாமுக²பங்கஜபா⁴ஸ்கர꞉ ॥ 130 ॥

க்ஷதாஹித꞉ க்ஷர꞉ க்ஷந்தா க்ஷததோ³ஷ꞉ க்ஷமாநிதி⁴꞉ ।
க்ஷபிதாகி²லஸந்தாப꞉ க்ஷபாநாத²ஸமாநந꞉ ॥ 131 ॥

உத்தர ந்யாஸ꞉ ।
கரந்யாஸ꞉ –
ஓம் ஶம் ஓங்காரஸ்வரூபாய ஓஜோத⁴ராய ஓஜஸ்விநே ஸுஹ்ருத³யாய ஹ்ருஷ்டசித்தாத்மநே பா⁴ஸ்வரரூபாய அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ரம் ஷட்கோணமத்⁴யநிலயாய ஷட்கிரீடத⁴ராய ஶ்ரீமதே ஷடா³தா⁴ராய தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் வம் ஷண்முகா²ய ஶரஜந்மநே ஶுப⁴லக்ஷணாய ஶிகி²வாஹநாய மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ணம் க்ருஶாநுஸம்ப⁴வாய கவசிநே குக்குடத்⁴வஜாய அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ப⁴ம் கந்த³ர்பகோடிதீ³ப்யமாநாய த்³விஷட்³பா³ஹவே த்³வாத³ஶாக்ஷாய கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் வம் கே²டத⁴ராய க²ட்³கி³நே ஶக்திஹஸ்தாய கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।

ஹ்ருத³யாதி³ந்யாஸ꞉ –
ஓம் ஶம் ஓங்காரஸ்வரூபாய ஓஜோத⁴ராய ஓஜஸ்விநே ஸுஹ்ருத³யாய ஹ்ருஷ்டசித்தாத்மநே பா⁴ஸ்வரரூபாய ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஓம் ரம் ஷட்கோணமத்⁴யநிலயாய ஷட்கிரீடத⁴ராய ஶ்ரீமதே ஷடா³தா⁴ராய ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஓம் வம் ஷண்முகா²ய ஶரஜந்மநே ஶுப⁴லக்ஷணாய ஶிகி²வாஹநாய ஶிகா²யை வஷட் ।
ஓம் ணம் க்ருஶாநுஸம்ப⁴வாய கவசிநே குக்குடத்⁴வஜாய கவசாய ஹும் ।
ஓம் ப⁴ம் கந்த³ர்பகோடிதீ³ப்யமாநாய த்³விஷட்³பா³ஹவே த்³வாத³ஶாக்ஷாய நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஓம் வம் கே²டத⁴ராய க²ட்³கி³நே ஶக்திஹஸ்தாய அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³விமோக꞉ ।

ப²லஶ்ருதி ।
இதி நாம்நாம் ஸஹஸ்ராணி ஷண்முக²ஸ்ய ச நாரத³ ।
ய꞉ படே²ச்ச்²ருணுயாத்³வாபி ப⁴க்தியுக்தேந சேதஸா ॥ 1 ॥

ஸ ஸத்³யோ முச்யதே பாபைர்மநோவாக்காயஸம்ப⁴வை꞉ ।
ஆயுர்வ்ருத்³தி⁴கரம் பும்ஸாம் ஸ்தை²ர்யவீர்யவிவர்த⁴நம் ॥ 2 ॥

வாக்யேநைகேந வக்ஷ்யாமி வாஞ்சி²தார்த²ம் ப்ரயச்ச²தி ।
தஸ்மாத்ஸர்வாத்மநா ப்³ரஹ்மந்நியமேந ஜபேத்ஸுதீ⁴꞉ ॥ 3 ॥

இதி ஸ்கந்த³புராணே ஈஶ்வரப்ரோக்தே ப்³ரஹ்மநாரத³ஸம்வாதே³ ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed