Sri Dattatreya Sahasranama Stotram 1 – ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் 1


முநய꞉ ஊசு꞉ ।
நிகி²லாக³மதத்த்வஜ்ஞ ப்³ரஹ்மத்⁴யாநபராயண ।
வதா³ஸ்மாகம் முக்த்யுபாயம் ஸூத ஸர்வோபகாரகம் ॥ 1 ॥

ஸர்வதே³வேஷு கோ தே³வ꞉ ஸத்³யோ மோக்ஷப்ரதோ³ ப⁴வேத் ।
கோ மநுர்வா ப⁴வேத்தஸ்ய ஸத்³ய꞉ ப்ரீதிகரோ த்⁴ருவம் ॥ 2 ॥

ஸூத உவாச ।
நிக³மாக³மதத்த்வஜ்ஞோ ஹ்யவதூ⁴தஶ்சித³ம்ப³ர꞉ ।
ப⁴க்தவாத்ஸல்யப்ரவணோ த³த்த ஏவ ஹி கேவல꞉ ॥ 3 ॥

ஸதா³ ப்ரஸந்நவத³நோ ப⁴க்தசிந்தைகதத்பர꞉ ।
தஸ்ய நாமாந்யநந்தாநி வர்தந்தே(அ)தா²ப்யத³꞉ பரம் ॥ 4 ॥

த³த்தஸ்ய நாமஸாஹஸ்ரம் தஸ்ய ப்ரீதிவிவர்த⁴நம் ।
யஸ்த்வித³ம் பட²தே நித்யம் த³த்தாத்ரேயைகமாநஸ꞉ ॥ 5 ॥

முச்யதே ஸர்வபாபேப்⁴ய꞉ ஸ ஸத்³யோ நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ।
அந்தே தத்³தா⁴ம ஸம்யாதி புநராவ்ருத்திது³ர்லப⁴ம் ॥ 6 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீமத்³த³த்தாத்ரேயஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய அவதூ⁴த ருஷி꞉, அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, தி³க³ம்ப³ரோ தே³வதா, ஓம் பீ³ஜம், ஹ்ரீம் ஶக்தி꞉, க்ரௌம் கீலகம், ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ।

அத² த்⁴யாநம் ।
தி³க³ம்ப³ரம் ப⁴ஸ்மவிளேபிதாங்க³ம்
போ³தா⁴த்மகம் முக்திகரம் ப்ரஸந்நம் ।
நிர்மாநஸம் ஶ்யாமதநும் ப⁴ஜே(அ)ஹம்
த³த்தாத்ரேயம் ப்³ரஹ்மஸமாதி⁴யுக்தம் ॥

அத² ஸ்தோத்ரம் ।
த³த்தாத்ரேயோ மஹாயோகீ³ யோகே³ஶஶ்சாமரப்ரபு⁴꞉ ।
முநிர்தி³க³ம்ப³ரோ பா³லோ மாயாமுக்தோ மதா³பஹ꞉ ॥ 1 ॥

அவதூ⁴தோ மஹாநாத²꞉ ஶங்கரோ(அ)மரவல்லப⁴꞉ ।
மஹாதே³வஶ்சாதி³தே³வ꞉ புராணப்ரபு⁴ரீஶ்வர꞉ ॥ 2 ॥

ஸத்த்வக்ருத்ஸத்த்வப்⁴ருத்³பா⁴வ꞉ ஸத்த்வாத்மா ஸத்த்வஸாக³ர꞉ ।
ஸத்த்வவித்ஸத்த்வஸாக்ஷீ ச ஸத்த்வஸாத்⁴யோ(அ)மராதி⁴ப꞉ ॥ 3 ॥

பூ⁴தக்ருத்³பூ⁴தப்⁴ருச்சைவ பூ⁴தாத்மா பூ⁴தஸம்ப⁴வ꞉ ।
பூ⁴தபா⁴வோ ப⁴வோ பூ⁴தவித்ததா² பூ⁴தகாரண꞉ ॥ 4 ॥

பூ⁴தஸாக்ஷீ ப்ரபூ⁴திஶ்ச பூ⁴தாநாம் பரமா க³தி꞉ ।
பூ⁴தஸங்க³விஹீநாத்மா பூ⁴தாத்மா பூ⁴தஶங்கர꞉ ॥ 5 ॥

பூ⁴தநாதோ² மஹாநாத² ஆதி³நாதோ² மஹேஶ்வர꞉ ।
ஸர்வபூ⁴தநிவாஸாத்மா பூ⁴தஸந்தாபநாஶந꞉ ॥ 6 ॥

ஸர்வாத்மா ஸர்வப்⁴ருத்ஸர்வ꞉ ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வநிர்ணய꞉ ।
ஸர்வஸாக்ஷீ ப்³ருஹத்³பா⁴நு꞉ ஸர்வவித் ஸர்வமங்க³ள꞉ ॥ 7 ॥

ஶாந்த꞉ ஸத்ய꞉ ஸம꞉ பூர்ணோ ஏகாகீ கமலாபதி꞉ ।
ராமோ ராமப்ரியஶ்சைவ விராமோ ராமகாரண꞉ ॥ 8 ॥

ஶுத்³தா⁴த்மா பாவநோ(அ)நந்த꞉ ப்ரதீத꞉ பரமார்த²ப்⁴ருத் ।
ஹம்ஸஸாக்ஷீ விபு⁴ஶ்சைவ ப்ரபு⁴꞉ ப்ரளய இத்யபி ॥ 9 ॥

ஸித்³தா⁴த்மா பரமாத்மா ச ஸித்³தா⁴நாம் பரமா க³தி꞉ ।
ஸித்³தி⁴ஸித்³த⁴ஸ்ததா² ஸாத்⁴ய꞉ ஸாத⁴நோ ஹ்யுத்தமஸ்ததா² ॥ 10 ॥

ஸுலக்ஷண꞉ ஸுமேதா⁴வீ வித்³யாவாந்விக³தாந்தர꞉ ।
விஜ்வரஶ்ச மஹாபா³ஹுர்ப³ஹுளாநந்த³வர்த⁴ந꞉ ॥ 11 ॥

அவ்யக்தபுருஷ꞉ ப்ராஜ்ஞ꞉ பரஜ்ஞ꞉ பரமார்த²த்³ருக் ।
பராபரவிநிர்முக்தோ யுக்தஸ்தத்த்வப்ரகாஶவான் ॥ 12 ॥

த³யாவான் ப⁴க³வான் பா⁴வீ பா⁴வாத்மா பா⁴வகாரண꞉ ।
ப⁴வஸந்தாபநாஶஶ்ச புஷ்பவான் பண்டி³தோ பு³த⁴꞉ ॥ 13 ॥

ப்ரத்யக்ஷவஸ்துர்விஶ்வாத்மா ப்ரத்யக்³ப்³ரஹ்ம ஸநாதந꞉ ।
ப்ரமாணவிக³தஶ்சைவ ப்ரத்யாஹாரநியோஜக꞉ ॥ 14 ॥

ப்ரணவ꞉ ப்ரணவாதீத꞉ ப்ரமுக²꞉ ப்ரளயாத்மக꞉ ।
ம்ருத்யுஞ்ஜயோ விவிக்தாத்மா ஶங்கராத்மா பரோ வபு꞉ ॥ 15 ॥

பரமஸ்தநுவிஜ்ஞேய꞉ பரமாத்மநி ஸம்ஸ்தி²த꞉ ।
ப்ரபோ³த⁴கலநாதா⁴ர꞉ ப்ரபா⁴வப்ரவரோத்தம꞉ ॥ 16 ॥

சித³ம்ப³ரஶ்சித்³விளாஸஶ்சிதா³காஶஶ்சிது³த்தம꞉ ।
சித்தசைதந்யசித்தாத்மா தே³வாநாம் பரமா க³தி꞉ ॥ 17 ॥

அசேத்யஶ்சேதநாதா⁴ரஶ்சேதநாசித்தவிக்ரம꞉ ।
சித்தாத்மா சேதநாரூபோ லஸத்பங்கஜலோசந꞉ ॥ 18 ॥

பரம் ப்³ரஹ்ம பரம் ஜ்யோதி꞉ பரம் தா⁴ம பரந்தப꞉ ।
பரம் ஸூத்ரம் பரம் தந்த்ரம் பவித்ர꞉ பரமோஹவான் ॥ 19 ॥

க்ஷேத்ரஜ்ஞ꞉ க்ஷேத்ரக³꞉ க்ஷேத்ர꞉ க்ஷேத்ராதா⁴ர꞉ புரஞ்ஜந꞉ ।
க்ஷேத்ரஶூந்யோ லோகஸாக்ஷீ க்ஷேத்ரவான் ப³ஹுநாயக꞉ ॥ 20 ॥

யோகே³ந்த்³ரோ யோக³பூஜ்யஶ்ச யோக்³ய ஆத்மவிதா³ம் ஶுசி꞉ ।
யோக³மாயாத⁴ர꞉ ஸ்தா²ணுரசல꞉ கமலாபதி꞉ ॥ 21 ॥

யோகே³ஶோ யோக³நிர்மாதா யோக³ஜ்ஞாநப்ரகாஶந꞉ ।
யோக³பாலோ லோகபால꞉ ஸம்ஸாரதமநாஶந꞉ ॥ 22 ॥

கு³ஹ்யோ கு³ஹ்யதமோ கு³ப்தோ முக்தோ யுக்த꞉ ஸநாதந꞉ ।
க³ஹநோ க³க³நாகாரோ க³ம்பீ⁴ரோ க³ணநாயக꞉ ॥ 23 ॥

கோ³விந்தோ³ கோ³பதிர்கோ³ப்தா கோ³பா⁴கோ³ பா⁴வஸம்ஸ்தி²த꞉ ।
கோ³ஸாக்ஷீ கோ³தமாரிஶ்ச கா³ந்தா⁴ரோ க³க³நாக்ருதி꞉ ॥ 24 ॥

யோக³யுக்தோ போ⁴க³யுக்த꞉ ஶங்காமுக்தஸமாதி⁴மான் ।
ஸஹஜ꞉ ஸகலேஶாந꞉ கார்தவீர்யவரப்ரத³꞉ ॥ 25 ॥

ஸரஜோ விரஜோ பும்ஸோ பாவந꞉ பாபநாஶந꞉ ।
பராவரவிநிர்முக்த꞉ பரம்ஜ்யோதி꞉ புராதந꞉ ॥ 26 ॥

நாநாஜ்யோதிரநேகாத்மா ஸ்வயம்ஜ்யோதி꞉ ஸதா³ஶிவ꞉ ।
தி³வ்யஜ்யோதிர்மயஶ்சைவ ஸத்யவிஜ்ஞாநபா⁴ஸ்கர꞉ ॥ 27 ॥

நித்யஶுத்³த⁴꞉ பர꞉ பூர்ண꞉ ப்ரகாஶ꞉ ப்ரகடோத்³ப⁴வ꞉ ।
ப்ரமாத³விக³தஶ்சைவ பரேஶ꞉ பரவிக்ரம꞉ ॥ 28 ॥

யோகீ³ யோகோ³ யோக³பஶ்ச யோகா³ப்⁴யாஸப்ரகாஶந꞉ ।
யோக்தா மோக்தா விதா⁴தா ச த்ராதா பாதா நிராயுத⁴꞉ ॥ 29 ॥

நித்யமுக்தோ நித்யயுக்த꞉ ஸத்ய꞉ ஸத்யபராக்ரம꞉ ।
ஸத்த்வஶுத்³தி⁴கர꞉ ஸத்த்வஸ்ததா² ஸத்த்வப்⁴ருதாம் க³தி꞉ ॥ 30 ॥

ஶ்ரீத⁴ர꞉ ஶ்ரீவபு꞉ ஶ்ரீமான் ஶ்ரீநிவாஸோ(அ)மரார்சித꞉ ।
ஶ்ரீநிதி⁴꞉ ஶ்ரீபதி꞉ ஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஶ்ரேயஸ்கஶ்சரமாஶ்ரய꞉ ॥ 31 ॥

த்யாகீ³ த்யாகா³ர்த²ஸம்பந்நஸ்த்யாகா³த்மா த்யாக³விக்³ரஹ꞉ ।
த்யாக³ளக்ஷணஸித்³தா⁴த்மா த்யாக³ஜ்ஞஸ்த்யாக³காரண꞉ ॥ 32 ॥

போ⁴கோ³ போ⁴க்தா ததா² போ⁴க்³யோ போ⁴க³ஸாத⁴நகாரண꞉ ।
போ⁴கீ³ போ⁴கா³ர்த²ஸம்பந்நோ போ⁴க³ஜ்ஞாநப்ரகாஶந꞉ ॥ 33 ॥

கேவல꞉ கேஶவ꞉ க்ருஷ்ண꞉ கம்வாஸா꞉ கமலாலய꞉ ।
கமலாஸநபூஜ்யஶ்ச ஹரிரஜ்ஞாநக²ண்ட³ந꞉ ॥ 34 ॥

மஹாத்மா மஹதா³தி³ஶ்ச மஹேஶோத்தமவந்தி³த꞉ ।
மநோபு³த்³தி⁴விஹீநாத்மா மாநாத்மா மாநவாதி⁴ப꞉ ॥ 35 ॥

பு⁴வநேஶோ விபூ⁴திஶ்ச த்⁴ருதிர்மேதா⁴ ஸ்ம்ருதிர்த³யா ।
து³꞉க²தா³வாநலோ பு³த்³த⁴꞉ ப்ரபு³த்³த⁴꞉ பரமேஶ்வர꞉ ॥ 36 ॥

காமஹா க்ரோத⁴ஹா சைவ த³ம்ப⁴த³ர்பமதா³பஹ꞉ ।
அஜ்ஞாநதிமிராரிஶ்ச ப⁴வாரிர்பு⁴வநேஶ்வர꞉ ॥ 37 ॥

ரூபக்ருத்³ரூபப்⁴ருத்³ரூபீ ரூபாத்மா ரூபகாரண꞉ ।
ரூபஜ்ஞோ ரூபஸாக்ஷீ ச நாமரூபோ கு³ணாந்தக꞉ ॥ 38 ॥

அப்ரமேய꞉ ப்ரமேயஶ்ச ப்ரமாணம் ப்ரணவாஶ்ரய꞉ ।
ப்ரமாணரஹிதோ(அ)சிந்த்யஶ்சேதநாவிக³தோ(அ)ஜர꞉ ॥ 39 ॥

அக்ஷரோ(அ)க்ஷரமுக்தஶ்ச விஜ்வரோ ஜ்வரநாஶந꞉ ।
விஶிஷ்டோ வித்தஶாஸ்த்ரீ ச த்³ருஷ்டோ த்³ருஷ்டாந்தவர்ஜித꞉ ॥ 40 ॥

கு³ணேஶோ கு³ணகாயஶ்ச கு³ணாத்மா கு³ணபா⁴வந꞉ ।
அநந்தகு³ணஸம்பந்நோ கு³ணக³ர்போ⁴ கு³ணாதி⁴ப꞉ ॥ 41 ॥

க³ணேஶோ கு³ணநாத²ஶ்ச கு³ணாத்மா க³ணபா⁴வந꞉ ।
க³ணப³ந்து⁴ர்விவேகாத்மா கு³ணயுக்த꞉ பராக்ரமீ ॥ 42 ॥

அதர்க்ய꞉ க்ரதுரக்³நிஶ்ச க்ருதஜ்ஞ꞉ ஸப²லாஶ்ரய꞉ ।
யஜ்ஞஶ்ச யஜ்ஞப²லதோ³ யஜ்ஞ இஜ்யோ(அ)மரோத்தம꞉ ॥ 43 ॥

ஹிரண்யக³ர்ப⁴꞉ ஶ்ரீக³ர்ப⁴꞉ க²க³ர்ப⁴꞉ குணபேஶ்வர꞉ ।
மாயாக³ர்போ⁴ லோகக³ர்ப⁴꞉ ஸ்வயம்பூ⁴ர்பு⁴வநாந்தக꞉ ॥ 44 ॥

நிஷ்பாபோ நிபி³டோ³ நந்தீ³ போ³தீ⁴ போ³த⁴ஸமாஶ்ரய꞉ ।
போ³தா⁴த்மா போ³த⁴நாத்மா ச பே⁴த³வைதண்ட³க²ண்ட³ந꞉ ॥ 45 ॥

ஸ்வாபா⁴வ்யோ பா⁴வநிர்முக்தோ வ்யக்தோ(அ)வ்யக்தஸமாஶ்ரய꞉ ।
நித்யத்ருப்தோ நிராபா⁴ஸோ நிர்வாண꞉ ஶரண꞉ ஸுஹ்ருத் ॥ 46 ॥

கு³ஹ்யேஶோ கு³ணக³ம்பீ⁴ரோ கு³ணதோ³ஷநிவாரண꞉ ।
கு³ணஸங்க³விஹீநஶ்ச யோகா³ரேர்த³ர்பநாஶந꞉ ॥ 47 ॥

ஆநந்த³꞉ பரமாநந்த³꞉ ஸ்வாநந்த³ஸுக²வர்த⁴ந꞉ ।
ஸத்யாநந்த³ஶ்சிதா³நந்த³꞉ ஸர்வாநந்த³பராயண꞉ ॥ 48 ॥

ஸத்³ரூப꞉ ஸஹஜ꞉ ஸத்ய꞉ ஸ்வாநந்த³꞉ ஸுமநோஹர꞉ ।
ஸர்வ꞉ ஸர்வாந்தரஶ்சைவ பூர்வாத்பூர்வதரஸ்ததா² ॥ 49 ॥

க²மய꞉ க²பர꞉ கா²தி³꞉ க²ம்ப்³ரஹ்ம க²தநு꞉ க²க³꞉ ।
க²வாஸா꞉ க²விஹீநஶ்ச க²நிதி⁴꞉ க²பராஶ்ரய꞉ ॥ 50 ॥

அநந்தஶ்சாதி³ரூபஶ்ச ஸூர்யமண்ட³லமத்⁴யக³꞉ ।
அமோக⁴꞉ பரமாமோக⁴꞉ பரோக்ஷ꞉ பரத³꞉ கவி꞉ ॥ 51 ॥

விஶ்வசக்ஷுர்விஶ்வஸாக்ஷீ விஶ்வபா³ஹுர்த⁴நேஶ்வர꞉ ।
த⁴நஞ்ஜயோ மஹாதேஜாஸ்தேஜிஷ்ட²ஸ்தைஜஸ꞉ ஸுகீ² ॥ 52 ॥

ஜ்யோதிர்ஜ்யோதிர்மயோ ஜேதா ஜ்யோதிஷாம் ஜ்யோதிராத்மக꞉ ।
ஜ்யோதிஷாமபி ஜ்யோதிஶ்ச ஜநகோ ஜநமோஹந꞉ ॥ 53 ॥

ஜிதேந்த்³ரியோ ஜிதக்ரோதோ⁴ ஜிதாத்மா ஜிதமாநஸ꞉ ।
ஜிதஸங்கோ³ ஜிதப்ராணோ ஜிதஸம்ஸாரவாஸந꞉ ॥ 54 ॥

நிர்வாஸநோ நிராளம்போ³ நிர்யோக³க்ஷேமவர்ஜித꞉ ।
நிரீஹோ நிரஹங்காரோ நிராஶீர்நிருபாதி⁴க꞉ ॥ 55 ॥

நித்யபோ³தோ⁴ விவிக்தாத்மா விஶுத்³தோ⁴த்தமகௌ³ரவ꞉ ।
வித்³யார்தீ² பரமார்தீ² ச ஶ்ரத்³தா⁴ர்தீ² ஸாத⁴நாத்மக꞉ ॥ 56 ॥

ப்ரத்யாஹாரீ நிராஹாரீ ஸர்வாஹாரபராயண꞉ ।
நித்யஶுத்³தோ⁴ நிராகாங்க்ஷீ பாராயணபராயண꞉ ॥ 57 ॥

அணோரணுதர꞉ ஸூக்ஷ்ம꞉ ஸ்தூ²ல꞉ ஸ்தூ²லதரஸ்ததா² ।
ஏகஸ்ததா²(அ)நேகரூபோ விஶ்வரூப꞉ ஸநாதந꞉ ॥ 58 ॥

நைகரூபோ விரூபாத்மா நைகபோ³த⁴மயஸ்ததா² ।
நைகநாமமயஶ்சைவ நைகவித்³யாவிவர்த⁴ந꞉ ॥ 59 ॥

ஏகஶ்சைகாந்திகஶ்சைவ நாநாபா⁴வவிவர்ஜித꞉ ।
ஏகாக்ஷரஸ்ததா² பீ³ஜ꞉ பூர்ணபி³ம்ப³꞉ ஸநாதந꞉ ॥ 60 ॥

மந்த்ரவீர்யோ மந்த்ரபீ³ஜ꞉ ஶாஸ்த்ரவீர்யோ ஜக³த்பதி꞉ ।
நாநாவீர்யத⁴ரஶ்சைவ ஶக்ரேஶ꞉ ப்ருதி²வீபதி꞉ ॥ 61 ॥

ப்ராணேஶ꞉ ப்ராணத³꞉ ப்ராண꞉ ப்ராணாயாமபராயண꞉ ।
ப்ராணபஞ்சகநிர்முக்த꞉ கோஶபஞ்சகவர்ஜித꞉ ॥ 62 ॥

நிஶ்சலோ நிஷ்களோ(அ)ஸங்கோ³ நிஷ்ப்ரபஞ்சோ நிராமய꞉ ।
நிராதா⁴ரோ நிராகாரோ நிர்விகாரோ நிரஞ்ஜந꞉ ॥ 63 ॥

நிஷ்ப்ரதீதோ நிராபா⁴ஸோ நிராஸக்தோ நிராகுல꞉ ।
நிஷ்டா²ஸர்வக³தஶ்சைவ நிராரம்போ⁴ நிராஶ்ரய꞉ ॥ 64 ॥

நிரந்தர꞉ ஸர்வகோ³ப்தா ஶாந்தோ தா³ந்தோ மஹாமுநி꞉ । [ஸத்த்வ]
நி꞉ஶப்³த³꞉ ஸுக்ருத꞉ ஸ்வஸ்த²꞉ ஸத்யவாதீ³ ஸுரேஶ்வர꞉ ॥ 65 ॥

ஜ்ஞாநதோ³ ஜ்ஞாநவிஜ்ஞாநீ ஜ்ஞாநாத்மா(ஆ)நந்த³பூரித꞉ ।
ஜ்ஞாநயஜ்ஞவிதா³ம் த³க்ஷோ ஜ்ஞாநாக்³நிர்ஜ்வலநோ பு³த⁴꞉ ॥ 66 ॥

த³யாவான் ப⁴வரோகா³ரிஶ்சிகித்ஸாசரமாக³தி꞉ ।
சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யஸ்த²ஶ்சந்த்³ரகோடிஸுஶீதள꞉ ॥ 67 ॥

யந்த்ரக்ருத்பரமோ யந்த்ரீ யந்த்ராரூடா⁴பராஜித꞉ ।
யந்த்ரவித்³யந்த்ரவாஸஶ்ச யந்த்ராதா⁴ரோ த⁴ராத⁴ர꞉ ॥ 68 ॥

தத்த்வஜ்ஞஸ்தத்த்வபூ⁴தாத்மா மஹத்தத்த்வப்ரகாஶந꞉ ।
தத்த்வஸங்க்²யாநயோக³ஜ்ஞ꞉ ஸாங்க்²யஶாஸ்த்ரப்ரவர்தக꞉ ॥ 69 ॥

அநந்தவிக்ரமோ தே³வோ மாத⁴வஶ்ச த⁴நேஶ்வர꞉ ।
ஸாது⁴꞉ ஸாது⁴வரிஷ்டா²த்மா ஸாவதா⁴நோ(அ)மரோத்தம꞉ ॥ 70 ॥

நி꞉ஸங்கல்போ நிராதா⁴ரோ து³ர்த⁴ரோ ஹ்யாத்மவித்பதி꞉ ।
ஆரோக்³யஸுக²த³ஶ்சைவ ப்ரவரோ வாஸவஸ்ததா² ॥ 71 ॥

பரேஶ꞉ பரமோதா³ர꞉ ப்ரத்யக்சைதந்யது³ர்க³ம꞉ ।
து³ராத⁴ர்ஷோ து³ராவாஸோ தூ³ரத்வபரிநாஶந꞉ ॥ 72 ॥

வேத³வித்³வேத³க்ருத்³வேதோ³ வேதா³த்மா விமலாஶய꞉ ।
விவிக்தஸேவீ ச ஸம்ஸாரஶ்ரமநாஶநஸ்ததா² ॥ 73 ॥

ப்³ரஹ்மயோநிர்ப்³ருஹத்³யோநிர்விஶ்வயோநிர்விதே³ஹவான் ।
விஶாலாக்ஷோ விஶ்வநாதோ² ஹாடகாங்க³த³பூ⁴ஷண꞉ ॥ 74 ॥

அபா³த்⁴யோ ஜக³தா³ராத்⁴யோ ஜக³தா³ர்ஜவபாலந꞉ ।
ஜநவான் த⁴நவான் த⁴ர்மீ த⁴ர்மகோ³ த⁴ர்மவர்த⁴ந꞉ ॥ 75 ॥

அம்ருத꞉ ஶாஶ்வத꞉ ஸாத்⁴ய꞉ ஸித்³தி⁴த³꞉ ஸுமநோஹர꞉ ।
க²லுப்³ரஹ்மக²லுஸ்தா²நோ முநீநாம் பரமா க³தி꞉ ॥ 76 ॥

உபத்³ரஷ்டா ததா² ஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஶுசிபூ⁴தோ ஹ்யநாமய꞉ ।
வேத³ஸித்³தா⁴ந்தவேத்³யஶ்ச மாநஸாஹ்லாத³வர்த⁴ந꞉ ॥ 77 ॥

தே³ஹாத³ந்யோ கு³ணாத³ந்யோ லோகாத³ந்யோ விவேகவித் ।
து³ஷ்டஸ்வப்நஹரஶ்சைவ கு³ருர்கு³ருவரோத்தம꞉ ॥ 78 ॥

கர்மீ கர்மவிநிர்முக்த꞉ ஸம்ந்யாஸீ ஸாத⁴கேஶ்வர꞉ ।
ஸர்வபா⁴வவிஹீநஶ்ச த்ருஷ்ணாஸங்க³நிவாரக꞉ ॥ 79 ॥

த்யாகீ³ த்யாக³வபுஸ்த்யாக³ஸ்த்யாக³தா³நவிவர்ஜித꞉ ।
த்யாக³காரணத்யாகா³த்மா ஸத்³கு³ரு꞉ ஸுக²தா³யக꞉ ॥ 80 ॥

த³க்ஷோ த³க்ஷாதி³வந்த்³யஶ்ச ஜ்ஞாநவாத³ப்ரவர்தக꞉ ।
ஶப்³த³ப்³ரஹ்மமயாத்மா ச ஶப்³த³ப்³ரஹ்மப்ரகாஶவான் ॥ 81 ॥

க்³ரஸிஷ்ணு꞉ ப்ரப⁴விஷ்ணுஶ்ச ஸஹிஷ்ணுர்விக³தாந்தர꞉ ।
வித்³வத்தமோ மஹாவந்த்³யோ விஶாலோத்தமவாங்முநி꞉ ॥ 82 ॥

ப்³ரஹ்மவித்³ப்³ரஹ்மபா⁴வஶ்ச ப்³ரஹ்மர்ஷிர்ப்³ராஹ்மணப்ரிய꞉ ।
ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மப்ரகாஶாத்மா ப்³ரஹ்மவித்³யாப்ரகாஶந꞉ ॥ 83 ॥

அத்ரிவம்ஶப்ரபூ⁴தாத்மா தாபஸோத்தமவந்தி³த꞉ ।
ஆத்மவாஸீ விதே⁴யாத்மா ஹ்யத்ரிவம்ஶவிவர்த⁴ந꞉ ॥ 84 ॥

ப்ரவர்தநோ நிவ்ருத்தாத்மா ப்ரளயோத³கஸந்நிப⁴꞉ ।
நாராயணோ மஹாக³ர்போ⁴ பா⁴ர்க³வப்ரியக்ருத்தம꞉ ॥ 85 ॥

ஸங்கல்பது³꞉க²த³ளந꞉ ஸம்ஸாரதமநாஶந꞉ ।
த்ரிவிக்ரமஸ்த்ரிதா⁴காரஸ்த்ரிமூர்திஸ்த்ரிகு³ணாத்மக꞉ ॥ 86 ॥

பே⁴த³த்ரயஹரஶ்சைவ தாபத்ரயநிவாரக꞉ ।
தோ³ஷத்ரயவிபே⁴தீ³ ச ஸம்ஶயார்ணவக²ண்ட³ந꞉ ॥ 87 ॥

அஸம்ஶயஸ்த்வஸம்மூடோ⁴ ஹ்யவாதீ³ ராஜவந்தி³த꞉ ।
ராஜயோகீ³ மஹாயோகீ³ ஸ்வபா⁴வக³ளிதஸ்ததா² ॥ 88 ॥

புண்யஶ்லோக꞉ பவித்ராங்க்⁴ரிர்த்⁴யாநயோக³பராயண꞉ ।
த்⁴யாநஸ்தோ² த்⁴யாநக³ம்யஶ்ச விதே⁴யாத்மா புராதந꞉ ॥ 89 ॥

அவிஜ்ஞேயோ ஹ்யந்தராத்மா முக்²யபி³ம்ப³ஸநாதந꞉ ।
ஜீவஸஞ்ஜீவநோ ஜீவஶ்சித்³விளாஸஶ்சிதா³ஶ்ரய꞉ ॥ 90 ॥

மஹேந்த்³ரோ(அ)மரமாந்யஶ்ச யோகே³ந்த்³ரோ யோக³வித்தம꞉ ।
யோக³த⁴ர்மஸ்ததா² யோக³ஸ்தத்த்வஸ்தத்த்வவிநிஶ்சய꞉ ॥ 91 ॥

நைகபா³ஹுரநந்தாத்மா நைகநாமபராக்ரம꞉ ।
நைகாக்ஷீ நைகபாத³ஶ்ச நாத²நாதோ²த்தமோத்தம꞉ ॥ 92 ॥

ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா புருஷ꞉ ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ ஸஹஸ்ரபாத் ।
ஸஹஸ்ரரூபத்³ருக் சைவ ஸஹஸ்ராரமயோத்³த⁴வ꞉ ॥ 93 ॥

த்ரிபாத³புருஷஶ்சைவ த்ரிபாதூ³ர்த்⁴வஸ்ததை²வ ச ।
த்ர்யம்ப³கஶ்ச மஹாவீர்யோ யோக³வீர்யவிஶாரத³꞉ ॥ 94 ॥

விஜயீ விநயீ ஜேதா வீதராகீ³ விராஜித꞉ ।
ருத்³ரோ ரௌத்³ரோ மஹாபீ⁴ம꞉ ப்ராஜ்ஞமுக்²ய꞉ ஸதா³ஶுசி꞉ ॥ 95 ॥

அந்தர்ஜ்யோதிரநந்தாத்மா ப்ரத்யகா³த்மா நிரந்தர꞉ ।
அரூபஶ்சாத்மரூபஶ்ச ஸர்வபா⁴வவிநிர்வ்ருத꞉ ॥ 96 ॥

அந்த꞉ஶூந்யோ ப³ஹி꞉ஶூந்ய꞉ ஶூந்யாத்மா ஶூந்யபா⁴வந꞉ ।
அந்த꞉பூர்ணோ ப³ஹி꞉பூர்ண꞉ பூர்ணாத்மா பூர்ணபா⁴வந꞉ ॥ 97 ॥

அந்தஸ்த்யாகீ³ ப³ஹிஸ்த்யாகீ³ த்யாகா³த்மா ஸர்வயோக³வான் ।
அந்தர்யோகீ³ ப³ஹிர்யோகீ³ ஸர்வயோக³பராயண꞉ ॥ 98 ॥

அந்தர்போ⁴கீ³ ப³ஹிர்போ⁴கீ³ ஸர்வபோ⁴க³விது³த்தம꞉ ।
அந்தர்நிஷ்டோ² ப³ஹிர்நிஷ்ட²꞉ ஸர்வநிஷ்டா²மயஸ்ததா² ॥ 99 ॥

பா³ஹ்யாந்தரவிமுக்தஶ்ச பா³ஹ்யாந்தரவிவர்ஜித꞉ ।
ஶாந்த꞉ ஶுத்³தோ⁴ விஶுத்³த⁴ஶ்ச நிர்வாண꞉ ப்ரக்ருதே꞉ பர꞉ ॥ 100 ॥

அகால꞉ காலநேமீ ச காலகாலோ ஜநேஶ்வர꞉ ।
காலாத்மா காலகர்தா ச காலஜ்ஞ꞉ காலநாஶந꞉ ॥ 101 ॥

கைவல்யபத³தா³தா ச கைவல்யஸுக²தா³யக꞉ ।
கைவல்யகலநாதா⁴ரோ நிர்ப⁴ரோ ஹர்ஷவர்த⁴ந꞉ ॥ 102 ॥

ஹ்ருத³யஸ்தோ² ஹ்ருஷீகேஶோ கோ³விந்தோ³ க³ர்ப⁴வர்ஜித꞉ ।
ஸகலாக³மபூஜ்யஶ்ச நிக³மோ நிக³மாஶ்ரய꞉ ॥ 103 ॥

பராஶக்தி꞉ பராகீர்தி꞉ பராவ்ருத்திர்நிதி⁴ஸ்ம்ருதி꞉ ।
பரவித்³யா பராக்ஷாந்திர்விப⁴க்திர்யுக்தஸத்³க³தி꞉ ॥ 104 ॥

ஸ்வப்ரகாஶ꞉ ப்ரகாஶாத்மா பரஸம்வேத³நாத்மக꞉ ।
ஸ்வஸேவ்ய꞉ ஸ்வவிதா³ம் ஸ்வாத்மா ஸ்வஸம்வேத்³யோ(அ)நக⁴꞉ க்ஷமீ ॥ 105 ॥

ஸ்வாநுஸந்தா⁴நஶீலாத்மா ஸ்வாநுஸந்தா⁴நகோ³சர꞉ ।
ஸ்வாநுஸந்தா⁴நஶூந்யாத்மா ஸ்வாநுஸந்தா⁴நகாஶ்ரய꞉ ॥ 106 ॥

ஸ்வபோ³த⁴த³ர்பணோ(அ)ப⁴ங்க³꞉ கந்த³ர்பகுலநாஶந꞉ ।
ப்³ரஹ்மசாரீ ப்³ரஹ்மவேத்தா ப்³ராஹ்மணோ ப்³ரஹ்மவித்தம꞉ ॥ 107 ॥

தத்த்வபோ³த⁴꞉ ஸுதா⁴வர்ஷ꞉ பாவந꞉ பாபபாவக꞉ ।
ப்³ரஹ்மஸூத்ரவிதே⁴யாத்மா ப்³ரஹ்மஸூத்ரார்த²நிர்ணய꞉ ॥ 108 ॥

ஆத்யந்திகோ மஹாகல்ப꞉ ஸங்கல்பாவர்தநாஶந꞉ ।
ஆதி⁴வ்யாதி⁴ஹரஶ்சைவ ஸம்ஶயார்ணவஶோஷக꞉ ॥ 109 ॥

தத்த்வாத்மஜ்ஞாநஸந்தே³ஶோ மஹாநுப⁴வபா⁴வித꞉ ।
ஆத்மாநுப⁴வஸம்பந்ந꞉ ஸ்வாநுபா⁴வஸுகா²ஶ்ரய꞉ ॥ 110 ॥

அசிந்த்யஶ்ச ப்³ருஹத்³பா⁴நு꞉ ப்ரமதோ³த்கர்ஷநாஶந꞉ ।
அநிகேத ப்ரஶாந்தாத்மா ஶூந்யாவாஸோ ஜக³த்³வபு꞉ ॥ 111 ॥

சித்³க³திஶ்சிந்மயஶ்சக்ரீ மாயாசக்ரப்ரவர்தக꞉ ।
ஸர்வவர்ணவிதா³ரம்பீ⁴ ஸர்வாரம்ப⁴பராயண꞉ ॥ 112 ॥

புராண꞉ ப்ரவரோ தா³தா ஸுந்த³ர꞉ கநகாங்க³தீ³ ।
அநஸூயாத்மஜோ த³த்த꞉ ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வகாமத³꞉ ॥ 113 ॥

காமஜித் காமபாலஶ்ச காமீ காமப்ரதா³க³ம꞉ ।
காமவான் காமபோஷஶ்ச ஸர்வகாமநிவர்தக꞉ ॥ 114 ॥

ஸர்வகர்மப²லோத்பத்தி꞉ ஸர்வகாமப²லப்ரத³꞉ ।
ஸர்வகர்மப²லை꞉ பூஜ்ய꞉ ஸர்வகர்மப²லாஶ்ரய꞉ ॥ 115 ॥

விஶ்வகர்மா க்ருதாத்மா ச க்ருதஜ்ஞ꞉ ஸர்வஸாக்ஷிக꞉ ।
ஸர்வாரம்ப⁴பரித்யாகீ³ ஜடோ³ந்மத்தபிஶாசவான் ॥ 116 ॥

பி⁴க்ஷுர்பை⁴க்ஷாகரஶ்சைவ பை⁴க்ஷாஹாரீ நிராஶ்ரமீ ।
அகூலஶ்சாநுகூலஶ்ச விகலோ ஹ்யகலஸ்ததா² ॥ 117 ॥

ஜடிலோ வநசாரீ ச த³ண்டீ³ முண்டீ³ ச க³ண்ட³வான் ।
தே³ஹத⁴ர்மவிஹீநாத்மா ஹ்யேகாகீ ஸங்க³வர்ஜித꞉ ॥ 118 ॥

ஆஶ்ரம்யநாஶ்ரமாரம்போ⁴(அ)நாசாரீ கர்மவர்ஜித꞉ ।
அஸந்தே³ஹீ ச ஸந்தே³ஹீ ந கிஞ்சிந்ந ச கிஞ்சந꞉ ॥ 119 ॥

ந்ருதே³ஹீ தே³ஹஶூந்யஶ்ச நாபா⁴வீ பா⁴வநிர்க³த꞉ ।
நாப்³ரஹ்மா ச பரப்³ரஹ்ம ஸ்வயமேவ நிராகுல꞉ ॥ 120 ॥

அநக⁴ஶ்சாகு³ருஶ்சைவ நாத²நாதோ²த்தமோ கு³ரு꞉ ।
த்³விபு⁴ஜ꞉ ப்ராக்ருதஶ்சைவ ஜநகஶ்ச பிதாமஹ꞉ ॥ 121 ॥

அநாத்மா ந ச நாநாத்மா நீதிர்நீதிமதாம் வர꞉ ।
ஸஹஜ꞉ ஸத்³ருஶ꞉ ஸித்³த⁴ஶ்சைகஶ்சிந்மாத்ர ஏவ ச ॥ 122 ॥

ந கர்தாபி ச கர்தா ச போ⁴க்தா போ⁴க³விவர்ஜித꞉ ।
துரீயஸ்துரீயாதீத꞉ ஸ்வச்ச²꞉ ஸர்வமயஸ்ததா² ॥ 123 ॥

ஸர்வாதி⁴ஷ்டா²நரூபஶ்ச ஸர்வத்⁴யேயவிவர்ஜித꞉ ।
ஸர்வலோகநிவாஸாத்மா ஸகலோத்தமவந்தி³த꞉ ॥ 124 ॥

தே³ஹப்⁴ருத்³தே³ஹக்ருச்சைவ தே³ஹாத்மா தே³ஹபா⁴வந꞉ ।
தே³ஹீ தே³ஹவிப⁴க்தஶ்ச தே³ஹபா⁴வப்ரகாஶந꞉ ॥ 125 ॥

லயஸ்தோ² லயவிச்சைவ லயாபா⁴வஶ்ச போ³த⁴வான் ।
லயாதீதோ லயஸ்யாந்தோ லயபா⁴வநிவாரண꞉ ॥ 126 ॥

விமுக²꞉ ப்ரமுக²ஶ்சைவ ப்ரத்யங்முக²வதா³சரீ ।
விஶ்வபு⁴க்³விஶ்வத்⁴ருக்³விஶ்வோ விஶ்வக்ஷேமகரஸ்ததா² ॥ 127 ॥

அவிக்ஷிப்தோ(அ)ப்ரமாதீ³ ச பரர்தி⁴꞉ பரமார்த²த்³ருக் ।
ஸ்வாநுபா⁴வவிஹீநஶ்ச ஸ்வாநுபா⁴வப்ரகாஶந꞉ ॥ 128 ॥

நிரிந்த்³ரியஶ்ச நிர்பு³த்³தி⁴ர்நிராபா⁴ஸோ நிராக்ருத꞉ ।
நிரஹங்காரரூபாத்மா நிர்வபு꞉ ஸகலாஶ்ரய꞉ ॥ 129 ॥

ஶோகது³꞉க²ஹரஶ்சைவ போ⁴க³மோக்ஷப²லப்ரத³꞉ ।
ஸுப்ரஸந்நஸ்ததா² ஸூக்ஷ்ம꞉ ஶப்³த³ப்³ரஹ்மார்த²ஸங்க்³ரஹ꞉ ॥ 130 ॥

ஆக³மாபாயஶூந்யஶ்ச ஸ்தா²நத³ஶ்ச ஸதாங்க³தி꞉ ।
அக்ருத꞉ ஸுக்ருதஶ்சைவ க்ருதகர்மா விநிர்வ்ருத꞉ ॥ 131 ॥

பே⁴த³த்ரயஹரஶ்சைவ தே³ஹத்ரயவிநிர்க³த꞉ ।
ஸர்வகாமமயஶ்சைவ ஸர்வகாமநிவர்தக꞉ ॥ 132 ॥

ஸித்³தே⁴ஶ்வரோ(அ)ஜர꞉ பஞ்சபா³ணத³ர்பஹுதாஶந꞉ ।
சதுரக்ஷரபீ³ஜாத்மா ஸ்வபூ⁴ஶ்சித்கீர்திபூ⁴ஷண꞉ ॥ 133 ॥

அகா³த⁴பு³த்³தி⁴ரக்ஷுப்³த⁴ஶ்சந்த்³ரஸூர்யாக்³நிலோசந꞉ ।
யமத³ம்ஷ்ட்ரோ(அ)திஸம்ஹர்தா பரமாநந்த³ஸாக³ர꞉ ॥ 134 ॥

லீலாவிஶ்வம்ப⁴ரோ பா⁴நுர்பை⁴ரவோ பீ⁴மலோசந꞉ ।
ப்³ரஹ்மசர்மாம்ப³ர꞉ காலஸ்த்வசலஶ்சலநாந்தக꞉ ॥ 135 ॥

ஆதி³தே³வோ ஜக³த்³யோநிர்வாஸவாரிவிமர்த³ந꞉ ।
விகர்மகர்மகர்மஜ்ஞோ அநந்யக³மகோ(அ)க³ம꞉ ॥ 136 ॥

அப³த்³த⁴கர்மஶூந்யஶ்ச காமராக³குலக்ஷய꞉ ।
யோகா³ந்த⁴காரமத²ந꞉ பத்³மஜந்மாதி³வந்தி³த꞉ ॥ 137 ॥

ப⁴க்தகாமோ(அ)க்³ரஜஶ்சக்ரீ பா⁴வநிர்பா⁴வபா⁴வக꞉ ।
பே⁴தா³ந்தகோ மஹாநக்³ர்யோ நிகூ³ஹோ கோ³சராந்தக꞉ ॥ 138 ॥

காலாக்³நிஶமந꞉ ஶங்க²சக்ரபத்³மக³தா³த⁴ர꞉ ।
தீ³ப்தோ தீ³நபதி꞉ ஶாஸ்தா ஸ்வச்ச²ந்தோ³ முக்திதா³யக꞉ ॥ 139 ॥

வ்யோமத⁴ர்மாம்ப³ரோ பே⁴த்தா ப⁴ஸ்மதா⁴ரீ த⁴ராத⁴ர꞉ ।
த⁴ர்மகு³ப்தோ(அ)ந்வயாத்மா ச வ்யதிரேகார்த²நிர்ணய꞉ ॥ 140 ॥

ஏகாநேககு³ணாபா⁴ஸாபா⁴ஸநிர்பா⁴ஸவர்ஜித꞉ ।
பா⁴வாபா⁴வஸ்வபா⁴வாத்மா பா⁴வாபா⁴வவிபா⁴வவித் ॥ 141 ॥

யோகி³ஹ்ருத³யவிஶ்ராமோ(அ)நந்தவித்³யாவிவர்த⁴ந꞉ ।
விக்⁴நாந்தகஸ்த்ரிகாலஜ்ஞஸ்தத்த்வாத்மா ஜ்ஞாநஸாக³ர꞉ ॥ 142 ॥

இதீத³ம் த³த்தஸாஹஸ்ரம் ஸாயம் ப்ராத꞉ படே²த்து ய꞉ ।
ஸ இஹாமுத்ர லப⁴தே நிர்வாணம் பரமம் ஸுக²ம் ॥ 143 ॥

கு³ருவாரே த³த்தப⁴க்தோ ப⁴க்திபா⁴வஸமந்வித꞉ ।
படே²த் ஸதை³வ யோ ஹ்யேதத் ஸ லபே⁴ச்சிந்திதம் த்⁴ருவம் ॥ 144 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³த³த்தாத்ரேயபுராணே ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed