Sri Sita Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ ஸீதா ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்


த்⁴யாநம் ।
ஸகலகுஶலதா³த்ரீம் ப⁴க்திமுக்திப்ரதா³த்ரீம்
த்ரிபு⁴வநஜநயித்ரீம் து³ஷ்டதீ⁴நாஶயித்ரீம் ।
ஜநகத⁴ரணிபுத்ரீம் த³ர்பித³ர்பப்ரஹந்த்ரீம்
ஹரிஹரவிதி⁴கர்த்ரீம் நௌமி ஸத்³ப⁴க்தப⁴ர்த்ரீம் ॥

ப்³ரஹ்மணோ வசநம் ஶ்ருத்வா ராம꞉ கமலலோசந꞉ ।
ப்ரோந்மீல்ய ஶநகைரக்ஷீ வேபமாநோ மஹாபு⁴ஜ꞉ ॥ 1 ॥

ப்ரணம்ய ஶிரஸா பூ⁴மௌ தேஜஸா சாபி விஹ்வல꞉ ।
பீ⁴த꞉ க்ருதாஞ்ஜலிபுட꞉ ப்ரோவாச பரமேஶ்வரீம் ॥ 2 ॥

கா த்வம் தே³வி விஶாலாக்ஷி ஶஶாங்காவயவாங்கிதே ।
ந ஜாநே த்வாம் மஹாதே³வி யதா²வத்³ப்³ரூஹி ப்ருச்ச²தே ॥ 3 ॥

ராமஸ்ய வசநம் ஶ்ருத்வா தத꞉ ஸா பரமேஶ்வரீ ।
வ்யாஜஹார ரகு⁴வ்யாக்⁴ரம் யோகி³நாமப⁴யப்ரதா³ ॥ 4 ॥

மாம் வித்³தி⁴ பரமாம் ஶக்திம் மஹேஶ்வரஸமாஶ்ரயாம் ।
அநந்யாமவ்யயாமேகாம் யாம் பஶ்யந்தி முமுக்ஷவ꞉ ॥ 5 ॥

அஹம் வை ஸர்வபா⁴வாநாமாத்மா ஸர்வாந்தரா ஶிவா ।
ஶாஶ்வதீ ஸர்வவிஜ்ஞாநா ஸர்வமூர்திப்ரவர்திகா ॥ 6 ॥

அநந்தாநந்தமஹிமா ஸம்ஸாரார்ணவதாரிணீ ।
தி³வ்யம் த³தா³மி தே சக்ஷு꞉ பஶ்ய மே பத³மைஶ்வரம் ॥ 7 ॥

இத்யுக்த்வா விரராமைஷா ராமோ(அ)பஶ்யச்ச தத்பத³ம் ।
கோடிஸூர்யப்ரதீகாஶம் விஷ்வக்தேஜோநிராகுலம் ॥ 8 ॥

ஜ்வாலாவளீஸஹஸ்ராட்⁴யம் காலாநலஶதோபமம் ।
த³ம்ஷ்ட்ராகராளம் து³ர்த⁴ர்ஷம் ஜடாமண்ட³லமண்டி³தம் ॥ 9 ॥

த்ரிஶூலவரஹஸ்தம் ச கோ⁴ரரூபம் ப⁴யாவஹம் ।
ப்ரஶாம்யத்ஸௌம்யவத³நமநந்தைஶ்வர்யஸம்யுதம் ॥ 10 ॥

சந்த்³ராவயவலக்ஷ்மாட்⁴யம் சந்த்³ரகோடிஸமப்ரப⁴ம் ।
கிரீடிநம் க³தா³ஹஸ்தம் நூபுரைருபஶோபி⁴தம் ॥ 11 ॥

தி³வ்யமால்யாம்ப³ரத⁴ரம் தி³வ்யக³ந்தா⁴நுலேபநம் ।
ஶங்க²சக்ரகரம் காம்யம் த்ரிநேத்ரம் க்ருத்திவாஸஸம் ॥ 12 ॥

அந்த꞉ஸ்த²ம் சாண்ட³பா³ஹ்யஸ்த²ம் பா³ஹ்யாப்⁴யந்தரத꞉ பரம் ।
ஸர்வஶக்திமயம் ஶாந்தம் ஸர்வாகாரம் ஸநாதநம் ॥ 13 ॥

ப்³ரஹ்மேந்த்³ரோபேந்த்³ரயோகீ³ந்த்³ரைரீட்³யமாநபதா³ம்பு³ஜம் ।
ஸர்வத꞉ பாணிபாத³ம் தத்ஸர்வதோ(அ)க்ஷிஶிரோமுக²ம் ॥ 14 ॥

ஸர்வமாவ்ருத்ய திஷ்ட²ந்தம் த³த³ர்ஶ பத³மைஶ்வரம் ।
த்³ருஷ்ட்வா ச தாத்³ருஶம் ரூபம் தி³வ்யம் மாஹேஶ்வரம் பத³ம் ॥ 15 ॥

தயைவ ச ஸமாவிஷ்ட꞉ ஸ ராமோ ஹ்ருதமாநஸ꞉ ।
ஆத்மந்யாதா⁴ய சாத்மாநமோங்காரம் ஸமநுஸ்மரன் ॥ 16 ॥

நாம்நாமஷ்டஸஹஸ்ரேண துஷ்டாவ பரமேஶ்வரீம் ।
ஸ்தோத்ரம் ।
ஸீதோமா பரமா ஶக்திரநந்தா நிஷ்களாமலா ॥ 17 ॥

ஶாந்தா மாஹேஶ்வரீ நித்யா ஶாஶ்வதீ பரமாக்ஷரா ।
அசிந்த்யா கேவலாநந்தா ஶிவாத்மா பரமாத்மிகா ॥ 18 ॥

அநாதி³ரவ்யயா ஶுத்³தா⁴ தே³வாத்மா ஸர்வகோ³சரா ।
ஏகாநேகவிபா⁴க³ஸ்தா² மாயாதீதா ஸுநிர்மலா ॥ 19 ॥

மஹாமாஹேஶ்வரீ ஶக்தா மஹாதே³வீ நிரஞ்ஜநா ।
காஷ்டா² ஸர்வாந்தரஸ்தா² ச சிச்ச²க்திரதிலாலஸா ॥ 20 ॥

ஜாநகீ மிதி²லாநந்தா³ ராக்ஷஸாந்தவிதா⁴யிநீ ।
ராவணாந்தகரீ ரம்யா ராமவக்ஷ꞉ஸ்த²லாலயா ॥ 21 ॥

உமா ஸர்வாத்மிகா வித்³யா ஜ்யோதீரூபா(அ)யுதாக்ஷரீ ।
ஶாந்தி꞉ ப்ரதிஷ்டா² ஸர்வேஷாம் நிவ்ருத்திரம்ருதப்ரதா³ ॥ 22 ॥

வ்யோமமூர்திர்வ்யோமமயீ வ்யோமாதா⁴ரா(அ)ச்யுதா லதா ।
அநாதி³நித⁴நா யோஷா காரணாத்மா கலாகுலா ॥ 23 ॥

நந்த³ப்ரத²மஜா நாபி⁴ரம்ருதஸ்யாந்தஸம்ஶ்ரயா ।
ப்ராணேஶ்வரப்ரியா மாதாமஹீ மஹிஷவாஹிநீ ॥ 24 ॥

ப்ராணேஶ்வரீ ப்ராணரூபா ப்ரதா⁴நபுருஷேஶ்வரீ ।
ஸர்வஶக்தி꞉ கலா காஷ்டா² ஜ்யோத்ஸ்நேந்தோ³ர்மஹிமாஸ்பதா³ ॥ 25 ॥

ஸர்வகார்யநியந்த்ரீ ச ஸர்வபூ⁴தேஶ்வரேஶ்வரீ ।
அநாதி³ரவ்யக்தகு³ணா மஹாநந்தா³ ஸநாதநீ ॥ 26 ॥

ஆகாஶயோநிர்யோக³ஸ்தா² ஸர்வயோகே³ஶ்வரேஶ்வரீ ।
ஶவாஸநா சிதாந்த꞉ஸ்தா² மஹேஶீ வ்ருஷவாஹநா ॥ 27 ॥

பா³லிகா தருணீ வ்ருத்³தா⁴ வ்ருத்³த⁴மாதா ஜராதுரா ।
மஹாமாயா ஸுது³ஷ்பூரா மூலப்ரக்ருதிரீஶ்வரீ ॥ 28 ॥

ஸம்ஸாரயோநி꞉ ஸகலா ஸர்வஶக்திஸமுத்³ப⁴வா ।
ஸம்ஸாரஸாரா து³ர்வாரா து³ர்நிரீக்ஷ்யா து³ராஸதா³ ॥ 29 ॥

ப்ராணஶக்தி꞉ ப்ராணவித்³யா யோகி³நீ பரமா கலா ।
மஹாவிபூ⁴திர்து³ர்த⁴ர்ஷா மூலப்ரக்ருதிஸம்ப⁴வா ॥ 30 ॥

அநாத்³யநந்தவிப⁴வா பராத்மா புருஷோ ப³லீ ।
ஸர்க³ஸ்தி²த்யந்தகரணீ ஸுது³ர்வாச்யா து³ரத்யயா ॥ 31 ॥

ஶப்³த³யோநி꞉ ஶப்³த³மயீ நாதா³க்²யா நாத³விக்³ரஹா ।
ப்ரதா⁴நபுருஷாதீதா ப்ரதா⁴நபுருஷாத்மிகா ॥ 32 ॥

புராணீ சிந்மயீ பும்ஸாமாதி³꞉ புருஷரூபிணீ ।
பூ⁴தாந்தராத்மா கூடஸ்தா² மஹாபுருஷஸஞ்ஜ்ஞிதா ॥ 33 ॥

ஜந்மம்ருத்யுஜராதீதா ஸர்வஶக்திஸமந்விதா ।
வ்யாபிநீ சாநவச்சி²ந்நா ப்ரதா⁴நா ஸுப்ரவேஶிநீ ॥ 34 ॥

க்ஷேத்ரஜ்ஞா ஶக்திரவ்யக்தலக்ஷணா மலவர்ஜிதா ।
அநாதி³மாயாஸம்பி⁴ந்நா த்ரிதத்த்வா ப்ரக்ருதிர்கு³ணா ॥ 35 ॥

மஹாமாயா ஸமுத்பந்நா தாமஸீ பௌருஷம் த்⁴ருவா ।
வ்யக்தாவ்யக்தாத்மிகா க்ருஷ்ணா ரக்தா ஶுக்லா ப்ரஸூதிகா ॥ 36 ॥

ஸ்வகார்யா கார்யஜநநீ ப்³ரஹ்மாஸ்யா ப்³ரஹ்மஸம்ஶ்ரயா ।
வ்யக்தா ப்ரத²மஜா ப்³ராஹ்மீ மஹதீ ஜ்ஞாநரூபிணீ ॥ 37 ॥

வைராக்³யைஶ்வர்யத⁴ர்மாத்மா ப்³ரஹ்மமூர்திர்ஹ்ருதி³ஸ்தி²தா ।
ஜயதா³ ஜித்வரீ ஜைத்ரீ ஜயஶ்ரீர்ஜயஶாலிநீ ॥ 38 ॥

ஸுக²தா³ ஶுப⁴தா³ ஸத்யா ஶுபா⁴ ஸங்க்ஷோப⁴காரிணீ ।
அபாம் யோநி꞉ ஸ்வயம்பூ⁴திர்மாநஸீ தத்த்வஸம்ப⁴வா ॥ 39 ॥

ஈஶ்வராணீ ச ஶர்வாணீ ஶங்கரார்த⁴ஶரீரிணீ ।
ப⁴வாநீ சைவ ருத்³ராணீ மஹாலக்ஷ்மீரதா²ம்பி³கா ॥ 40 ॥

மாஹேஶ்வரீ ஸமுத்பந்நா பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரதா³ ।
ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வவர்ணா நித்யா முதி³தமாநஸா ॥ 41 ॥

ப்³ரஹ்மேந்த்³ரோபேந்த்³ரநமிதா ஶங்கரேச்சா²நுவர்திநீ ।
ஈஶ்வரார்தா⁴ஸநக³தா ரகூ⁴த்தமபதிவ்ரதா ॥ 42 ॥

ஸக்ருத்³விபா⁴விதா ஸர்வா ஸமுத்³ரபரிஶோஷிணீ ।
பார்வதீ ஹிமவத்புத்ரீ பரமாநந்த³தா³யிநீ ॥ 43 ॥

கு³ணாட்⁴யா யோக³தா³ யோக்³யா ஜ்ஞாநமூர்திவிகாஸிநீ ।
ஸாவித்ரீ கமலா லக்ஷ்மீ꞉ ஶ்ரீரநந்தோரஸிஸ்தி²தா ॥ 44 ॥

ஸரோஜநிலயா ஶுப்⁴ரா யோக³நித்³ரா ஸுத³ர்ஶநா ।
ஸரஸ்வதீ ஸர்வவித்³யா ஜக³ஜ்ஜ்யேஷ்டா² ஸுமங்க³ளா ॥ 45 ॥

வாஸவீ வரதா³ வாச்யா கீர்தி꞉ ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கா ।
வாகீ³ஶ்வரீ ஸர்வவித்³யா மஹாவித்³யா ஸுஶோப⁴நா ॥ 46 ॥

கு³ஹ்யவித்³யா(ஆ)த்மவித்³யா ச ஸர்வவித்³யா(ஆ)த்மபா⁴விதா ।
ஸ்வாஹா விஶ்வம்ப⁴ரீ ஸித்³தி⁴꞉ ஸ்வதா⁴ மேதா⁴ த்⁴ருதி꞉ ஶ்ருதி꞉ ॥ 47 ॥

நாபி⁴꞉ ஸுநாபி⁴꞉ ஸுக்ருதிர்மாத⁴வீ நரவாஹிநீ ।
பூஜ்யா விபா⁴வரீ ஸௌம்யா ப⁴கி³நீ போ⁴க³தா³யிநீ ॥ 48 ॥

ஶோபா⁴ வம்ஶகரீ லீலா மாநிநீ பரமேஷ்டி²நீ ।
த்ரைலோக்யஸுந்த³ரீ ரம்யா ஸுந்த³ரீ காமசாரிணீ ॥ 49 ॥

மஹாநுபா⁴வமத்⁴யஸ்தா² மஹாமஹிஷமர்தி³நீ ।
பத்³மமாலா பாபஹரா விசித்ரமுகுடாநநா ॥ 50 ॥

காந்தா சித்ராம்ப³ரத⁴ரா தி³வ்யாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா ।
ஹம்ஸாக்²யா வ்யோமநிலயா ஜக³த்ஸ்ருஷ்டிவிவர்தி⁴நீ ॥ 51 ॥

நிர்யந்த்ரா மந்த்ரவாஹஸ்தா² நந்தி³நீ ப⁴த்³ரகாளிகா ।
ஆதி³த்யவர்ணா கௌமாரீ மயூரவரவாஹிநீ ॥ 52 ॥

வ்ருஷாஸநக³தா கௌ³ரீ மஹாகாளீ ஸுரார்சிதா ।
அதி³திர்நியதா ரௌத்³ரீ பத்³மக³ர்பா⁴ விவாஹநா ॥ 53 ॥

விரூபாக்ஷீ லேலிஹாநா மஹாஸுரவிநாஶிநீ ।
மஹாப²லா(அ)நவத்³யாங்கீ³ காமபூரா விபா⁴வரீ ॥ 54 ॥

விசித்ரரத்நமுகுடா ப்ரணதர்தி⁴விவர்தி⁴நீ ।
கௌஶிகீ கர்ஷிணீ ராத்ரிஸ்த்ரித³ஶார்திவிநாஶிநீ ॥ 55 ॥

விரூபா ச ஸுரூபா ச பீ⁴மா மோக்ஷப்ரதா³யிநீ ।
ப⁴க்தார்திநாஶிநீ ப⁴வ்யா ப⁴வபா⁴வவிநாஶிநீ ॥ 56 ॥

நிர்கு³ணா நித்யவிப⁴வா நி꞉ஸாரா நிரபத்ரபா ।
யஶஸ்விநீ ஸாமகீ³திர்ப⁴வாங்க³நிலயாளயா ॥ 57 ॥

தீ³க்ஷா வித்³யாத⁴ரீ தீ³ப்தா மஹேந்த்³ரவிநிபாதிநீ ।
ஸர்வாதிஶாயிநீ வித்³யா ஸர்வஶக்திப்ரதா³யிநீ ॥ 58 ॥

ஸர்வேஶ்வரப்ரியா தார்க்ஷீ ஸமுத்³ராந்தரவாஸிநீ ।
அகலங்கா நிராதா⁴ரா நித்யஸித்³தா⁴ நிராமயா ॥ 59 ॥

காமதே⁴நுர்வேத³க³ர்பா⁴ தீ⁴மதீ மோஹநாஶிநீ ।
நி꞉ஸங்கல்பா நிராதங்கா விநயா விநயப்ரதா³ ॥ 60 ॥

ஜ்வாலாமாலாஸஹஸ்ராட்⁴யா தே³வதே³வீ மநோந்மநீ ।
உர்வீ கு³ர்வீ கு³ரு꞉ ஶ்ரேஷ்டா² ஸகு³ணா ஷட்³கு³ணாத்மிகா ॥ 61 ॥

மஹாப⁴க³வதீ ப⁴வ்யா வஸுதே³வஸமுத்³ப⁴வா ।
மஹேந்த்³ரோபேந்த்³ரப⁴கி³நீ ப⁴க்திக³ம்யபராயணா ॥ 62 ॥

ஜ்ஞாந ஜ்ஞேயா ஜராதீதா வேதா³ந்தவிஷயா க³தி꞉ ।
த³க்ஷிணா த³ஹநா பா³ஹ்யா ஸர்வபூ⁴தநமஸ்க்ருதா ॥ 63 ॥

யோக³மாயா விபா⁴வஜ்ஞா மஹாமோஹா மஹீயஸீ ।
ஸத்யா ஸர்வஸமுத்³பூ⁴திர்ப்³ரஹ்மவ்ருக்ஷாஶ்ரயா மதி꞉ ॥ 64 ॥

பீ³ஜாங்குரஸமுத்³பூ⁴திர்மஹாஶக்திர்மஹாமதி꞉ ।
க்²யாதி꞉ ப்ரதிஜ்ஞா சித்ஸம்விந்மஹாயோகே³ந்த்³ரஶாயிநீ ॥ 65 ॥

விக்ருதி꞉ ஶாங்கரீ ஶாஸ்த்ரீ க³ந்த⁴ர்வயக்ஷஸேவிதா ।
வைஶ்வாநரீ மஹாஶாலா தே³வஸேநா கு³ஹப்ரியா ॥ 66 ॥

மஹாராத்ரீ ஶிவாநந்தா³ ஶசீ து³꞉ஸ்வப்நநாஶிநீ ।
பூஜ்யா(அ)பூஜ்யா ஜக³த்³தா⁴த்ரீ து³ர்விஜ்ஞேயஸ்வரூபிணீ ॥ 67 ॥

கு³ஹாம்பி³கா கு³ஹோத்பத்திர்மஹாபீடா² மருத்ஸுதா ।
ஹவ்யவாஹாந்தரா கா³ர்கீ³ ஹவ்யவாஹஸமுத்³ப⁴வா ॥ 68 ॥

ஜக³த்³யோநிர்ஜக³ந்மாதா ஜக³ந்ம்ருத்யுர்ஜராதிகா³ ।
பு³த்³தி⁴ர்மாதா பு³த்³தி⁴மதீ புருஷாந்தரவாஸிநீ ॥ 69 ॥

தபஸ்விநீ ஸமாதி⁴ஸ்தா² த்ரிநேத்ரா தி³விஸம்ஸ்தி²தா ।
ஸர்வேந்த்³ரியமநோமாதா ஸர்வபூ⁴தஹ்ருதி³ஸ்தி²தா ॥ 70 ॥

ஸம்ஸாரதாரிணீ வித்³யா ப்³ரஹ்மவாதி³மநோலயா ।
ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ருஹதீ ப்³ராஹ்மீ ப்³ரஹ்மபூ⁴தா ப⁴யாவநி꞉ ॥ 71 ॥

ஹிரண்மயீ மஹாராத்ரி꞉ ஸம்ஸாரபரிவர்திகா ।
ஸுமாலிநீ ஸுரூபா ச தாரிணீ பா⁴விநீ ப்ரபா⁴ ॥ 72 ॥

உந்மீலநீ ஸர்வஸஹா ஸர்வப்ரத்யயஸாக்ஷிணீ ।
தபிநீ தாபிநீ விஶ்வா போ⁴க³தா³ தா⁴ரிணீ த⁴ரா ॥ 73 ॥

ஸுஸௌம்யா சந்த்³ரவத³நா தாண்ட³வாஸக்தமாநஸா ।
ஸத்த்வஶுத்³தி⁴கரீ ஶுத்³தி⁴ர்மலத்ரயவிநாஶிநீ ॥ 74 ॥

ஜக³த்ப்ரியா ஜக³ந்மூர்திஸ்த்ரிமூர்திரம்ருதாஶ்ரயா ।
நிராஶ்ரயா நிராஹாரா நிரங்குஶரணோத்³ப⁴வா ॥ 75 ॥

சக்ரஹஸ்தா விசித்ராங்கீ³ ஸ்ரக்³விணீ பத்³மதா⁴ரிணீ ।
பராபரவிதா⁴நஜ்ஞா மஹாபுருஷபூர்வஜா ॥ 76 ॥

வித்³யேஶ்வரப்ரியா வித்³யா வித்³யுஜ்ஜிஹ்வா ஜிதஶ்ரமா ।
வித்³யாமயீ ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸஹஸ்ரஶ்ரவணாத்மஜா ॥ 77 ॥

ஸஹஸ்ரரஶ்மி பத்³மஸ்தா² மஹேஶ்வரபதா³ஶ்ரயா ।
ஜ்வாலிநீ ஸத்³மநா வ்யாப்தா தைஜஸீ பத்³மரோதி⁴கா ॥ 78 ॥

மஹாதே³வாஶ்ரயா மாந்யா மஹாதே³வமநோரமா ।
வ்யோமலக்ஷ்மீ꞉ ஸிம்ஹரதா² சேகிதாந்யமிதப்ரபா⁴ ॥ 79 ॥

விஶ்வேஶ்வரீ விமாநஸ்தா² விஶோகா ஶோகநாஶிநீ ।
அநாஹதா குண்ட³லிநீ ளிநீ பத்³மவாஸிநீ ॥ 80 ॥

ஶதாநந்தா³ ஸதாம் கீர்தி꞉ ஸர்வபூ⁴தாஶயஸ்தி²தா ।
வாக்³தே³வதா ப்³ரஹ்மகலா கலாதீதா கலாவதீ ॥ 81 ॥

ப்³ரஹ்மர்ஷிர்ப்³ரஹ்மஹ்ருத³யா ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவப்ரியா ।
வ்யோமஶக்தி꞉ க்ரியாஶக்திர்ஜநஶக்தி꞉ பராக³தி꞉ ॥ 82 ॥

க்ஷோபி⁴கா ரௌத்³ரிகா(அ)பே⁴த்³யா பே⁴தா³பே⁴த³விவர்ஜிதா ।
அபி⁴ந்நா பி⁴ந்நஸம்ஸ்தா²நா வம்ஶிநீ வம்ஶஹாரிணீ ॥ 83 ॥

கு³ஹ்யஶக்திர்கு³ணாதீதா ஸர்வதா³ ஸர்வதோமுகீ² ।
ப⁴கி³நீ ப⁴க³வத்பத்நீ ஸகலா காலகாரிணீ ॥ 84 ॥

ஸர்வவித்ஸர்வதோப⁴த்³ரா கு³ஹ்யாதீதா கு³ஹாவளி꞉ ।
ப்ரக்ரியா யோக³மாதா ச க³ந்தா⁴ விஶ்வேஶ்வரேஶ்வரீ ॥ 85 ॥

கபிலா கபிலாகாந்தா கநகாபா⁴ கலாந்தரா ।
புண்யா புஷ்கரிணீ போ⁴க்த்ரீ புரந்த³ரபுர꞉ஸரா ॥ 86 ॥

போஷணீ பரமைஶ்வர்யபூ⁴திதா³ பூ⁴திபூ⁴ஷணா ।
பஞ்சப்³ரஹ்மஸமுத்பத்தி꞉ பரமாத்மாத்மவிக்³ரஹா ॥ 87 ॥

நர்மோத³யா பா⁴நுமதீ யோகி³ஜ்ஞேயா மநோஜவா ।
பீ³ஜரூபா ரஜோரூபா வஶிநீ யோக³ரூபிணீ ॥ 88 ॥

ஸுமந்த்ரா மந்த்ரிணீ பூர்ணா ஹ்லாதி³நீ க்லேஶநாஶிநீ ।
மநோஹரீ மநோரக்ஷீ தாபஸீ வேத³ரூபிணீ ॥ 89 ॥

வேத³ஶக்திர்வேத³மாதா வேத³வித்³யாப்ரகாஶிநீ ।
யோகே³ஶ்வரேஶ்வரீ மாலா மஹாஶக்திர்மநோமயீ ॥ 90 ॥

விஶ்வாவஸ்தா² வீரமுக்திர்வித்³யுந்மாலா விஹாயஸீ ।
பீவரீ ஸுரபீ⁴ வந்த்³யா நந்தி³நீ நந்த³வல்லபா⁴ ॥ 91 ॥

பா⁴ரதீ பரமாநந்தா³ பராபரவிபே⁴தி³கா ।
ஸர்வப்ரஹரணோபேதா காம்யா காமேஶ்வரேஶ்வரீ ॥ 92 ॥

அசிந்த்யா(அ)சிந்த்யமஹிமா து³ர்லேகா² கநகப்ரபா⁴ ।
கூஷ்மாண்டீ³ த⁴நரத்நாட்⁴யா ஸுக³ந்தா⁴ க³ந்த⁴தா³யிநீ ॥ 93 ॥

த்ரிவிக்ரமபதோ³த்³பூ⁴தா த⁴நுஷ்பாணி꞉ ஶிரோஹயா ।
ஸுது³ர்லபா⁴ த⁴நாத்⁴யக்ஷா த⁴ந்யா பிங்க³ளலோசநா ॥ 94 ॥

ப்⁴ராந்தி꞉ ப்ரபா⁴வதீ தீ³ப்தி꞉ பங்கஜாயதலோசநா ।
ஆத்³யா ஹ்ருத்கமலோத்³பூ⁴தா பராமாதா ரணப்ரியா ॥ 95 ॥

ஸத்க்ரியா கி³ரிஜா நித்யஶுத்³தா⁴ புஷ்பநிரந்தரா ।
து³ர்கா³ காத்யாயநீ சண்டீ³ சர்சிகா ஶாந்தவிக்³ரஹா ॥ 96 ॥

ஹிரண்யவர்ணா ரஜநீ ஜக³ந்மந்த்ரப்ரவர்திகா ।
மந்த³ராத்³ரிநிவாஸா ச ஶாரதா³ ஸ்வர்ணமாலிநீ ॥ 97 ॥

ரத்நமாலா ரத்நக³ர்பா⁴ ப்ருத்²வீ விஶ்வப்ரமாதி²நீ ।
பத்³மாஸநா பத்³மநிபா⁴ நித்யதுஷ்டாம்ருதோத்³ப⁴வா ॥ 98 ॥

து⁴ந்வதீ து³ஷ்ப்ரகம்பா ச ஸூர்யமாதா த்³ருஷத்³வதீ ।
மஹேந்த்³ரப⁴கி³நீ மாயா வரேண்யா வரத³ர்பிதா ॥ 99 ॥

கல்யாணீ கமலா ராமா பஞ்சபூ⁴தவரப்ரதா³ ।
வாச்யா வரேஶ்வரீ நந்த்³யா து³ர்ஜயா து³ரதிக்ரமா ॥ 100 ॥

காலராத்ரிர்மஹாவேகா³ வீரப⁴த்³ரஹிதப்ரியா ।
ப⁴த்³ரகாளீ ஜக³ந்மாதா ப⁴க்தாநாம் ப⁴த்³ரதா³யிநீ ॥ 101 ॥

கராளா பிங்க³ளாகாரா நாமவேதா³ மஹாநதா³ ।
தபஸ்விநீ யஶோதா³ ச யதா²த்⁴வபரிவர்திநீ ॥ 102 ॥

ஶங்கி²நீ பத்³மிநீ ஸாங்க்²யா ஸாங்க்²யயோக³ப்ரவர்திகா ।
சைத்ரீ ஸம்வத்ஸரா ருத்³ரா ஜக³த்ஸம்பூரணீந்த்³ரஜா ॥ 103 ॥

ஶும்பா⁴ரி꞉ கே²சரீ க²ஸ்தா² கம்பு³க்³ரீவா கலிப்ரியா ।
க²ரத்⁴வஜா க²ராரூடா⁴ பரார்த்⁴யா பரமாலிநீ ॥ 104 ॥

ஐஶ்வர்யரத்நநிலயா விரக்தா க³ருடா³ஸநா ।
ஜயந்தீ ஹ்ருத்³கு³ஹா ரம்யா ஸத்த்வவேகா³ க³ணாக்³ரணீ꞉ ॥ 105 ॥

ஸங்கல்பஸித்³தா⁴ ஸாம்யஸ்தா² ஸர்வவிஜ்ஞாநதா³யிநீ ।
கலிகல்மஷஹந்த்ரீ ச கு³ஹ்யோபநிஷது³த்தமா ॥ 106 ॥

நித்யத்³ருஷ்டி꞉ ஸ்ம்ருதிர்வ்யாப்தி꞉ புஷ்டிஸ்துஷ்டி꞉ க்ரியாவதீ ।
விஶ்வாமரேஶ்வரேஶாநா பு⁴க்திர்முக்தி꞉ ஶிவாம்ருதா ॥ 107 ॥

லோஹிதா ஸர்வமாதா ச பீ⁴ஷணா வநமாலிநீ ।
அநந்தஶயநாநாத்³யா நரநாராயணோத்³ப⁴வா ॥ 108 ॥

ந்ருஸிம்ஹீ தை³த்யமதி²நீ ஶங்க²சக்ரக³தா³த⁴ரா ।
ஸங்கர்ஷணஸமுத்பத்திரம்பி³கோபாந்தஸம்ஶ்ரயா ॥ 109 ॥

மஹாஜ்வாலா மஹாமூர்தி꞉ ஸுமூர்தி꞉ ஸர்வகாமது⁴க் ।
ஸுப்ரபா⁴ ஸுதராம் கௌ³ரீ த⁴ர்மகாமார்த²மோக்ஷதா³ ॥ 110 ॥

ப்⁴ரூமத்⁴யநிலயா(அ)பூர்வா ப்ரதா⁴நபுருஷா ப³லீ ।
மஹாவிபூ⁴திதா³ மத்⁴யா ஸரோஜநயநா(அ)ஸநா ॥ 111 ॥

அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜா நாட்யா நீலோத்பலத³ளப்ரபா⁴ ।
ஸர்வஶக்த்யா ஸமாரூடா⁴ த⁴ர்மாத⁴ர்மாநுவர்ஜிதா ॥ 112 ॥

வைராக்³யஜ்ஞாநநிரதா நிராளோகா நிரிந்த்³ரியா ।
விசித்ரக³ஹநா தீ⁴ரா ஶாஶ்வதஸ்தா²நவாஸிநீ ॥ 113 ॥

ஸ்தா²நேஶ்வரீ நிராநந்தா³ த்ரிஶூலவரதா⁴ரிணீ ।
அஶேஷதே³வதாமூர்திர்தே³வதா பரதே³வதா ॥ 114 ॥

க³ணாத்மிகா கி³ரே꞉ புத்ரீ நிஶும்ப⁴விநிபாதிநீ ।
அவர்ணா வர்ணரஹிதா நிர்வர்ணா பீ³ஜஸம்ப⁴வா ॥ 115 ॥

அநந்தவர்ணாநந்யஸ்தா² ஶங்கரீ ஶாந்தமாநஸா ।
அகோ³த்ரா கோ³மதீ கோ³ப்த்ரீ கு³ஹ்யரூபா கு³ணாந்தரா ॥ 116 ॥

கோ³ஶ்ரீர்க³வ்யப்ரியா கௌ³ரீ க³ணேஶ்வரநமஸ்க்ருதா ।
ஸத்யமாத்ரா ஸத்யஸந்தா⁴ த்ரிஸந்த்⁴யா ஸந்தி⁴வர்ஜிதா ॥ 117 ॥

ஸர்வவாதா³ஶ்ரயா ஸாங்க்²யா ஸாங்க்²யயோக³ஸமுத்³ப⁴வா ।
அஸங்க்²யேயாப்ரமேயாக்²யா ஶூந்யா ஶுத்³த⁴குலோத்³ப⁴வா ॥ 118 ॥

பி³ந்து³நாத³ஸமுத்பத்தி꞉ ஶம்பு⁴வாமா ஶஶிப்ரபா⁴ ।
விஸங்கா³ பே⁴த³ரஹிதா மநோஜ்ஞா மது⁴ஸூத³நீ ॥ 119 ॥

மஹாஶ்ரீ꞉ ஶ்ரீஸமுத்பத்திஸ்தம꞉பாரே ப்ரதிஷ்டி²தா ।
த்ரிதத்த்வமாதா த்ரிவிதா⁴ ஸுஸூக்ஷ்மபத³ஸம்ஶ்ரயா ॥ 120 ॥

ஶாந்த்யதீதா மலாதீதா நிர்விகாரா நிராஶ்ரயா ।
ஶிவாக்²யா சித்ரநிலயா ஶிவஜ்ஞாநஸ்வரூபிணீ ॥ 121 ॥

தை³த்யதா³நவநிர்மாத்ரீ காஶ்யபீ காலகர்ணிகா ।
ஶாஸ்த்ரயோநி꞉ க்ரியாமூர்திஶ்சதுர்வர்க³ப்ரத³ர்ஶிதா ॥ 122 ॥

நாராயணீ நவோத்³பூ⁴தா கௌமுதீ³ லிங்க³தா⁴ரிணீ ।
காமுகீ லலிதா தாரா பராபரவிபூ⁴திதா³ ॥ 123 ॥

பராந்தஜாதமஹிமா வட³வா வாமலோசநா ।
ஸுப⁴த்³ரா தே³வகீ ஸீதா வேத³வேதா³ங்க³பாரகா³ ॥ 124 ॥

மநஸ்விநீ மந்யுமாதா மஹாமந்யுஸமுத்³ப⁴வா ।
அம்ருத்யுரம்ருதாஸ்வாதா³ புருஹூதா புருப்லுதா ॥ 125 ॥

அஶோச்யா பி⁴ந்நவிஷயா ஹிரண்யரஜதப்ரியா ।
ஹிரண்யா ராஜதீ ஹைமீ ஹேமாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா ॥ 126 ॥

விப்⁴ராஜமாநா து³ர்ஜ்ஞேயா ஜ்யோதிஷ்டோமப²லப்ரதா³ ।
மஹாநித்³ராஸமுத்³பூ⁴திர்ப³லீந்த்³ரா ஸத்யதே³வதா ॥ 127 ॥

தீ³ர்கா⁴ ககுத்³மிநீ வித்³யா ஶாந்திதா³ ஶாந்திவர்தி⁴நீ ।
லக்ஷ்ம்யாதி³ஶக்திஜநநீ ஶக்திசக்ரப்ரவர்திகா ॥ 128 ॥

த்ரிஶக்திஜநநீ ஜந்யா ஷடூ³ர்மிபரிவர்ஜிதா ।
ஸ்வாஹா ச கர்மகரணீ யுகா³ந்தத³ளநாத்மிகா ॥ 129 ॥

ஸங்கர்ஷணா ஜக³த்³தா⁴த்ரீ காமயோநி꞉ கிரீடிநீ ।
ஐந்த்³ரீ த்ரைலோக்யநமிதா வைஷ்ணவீ பரமேஶ்வரீ ॥ 130 ॥

ப்ரத்³யும்நத³யிதா தா³ந்தா யுக்³மத்³ருஷ்டிஸ்த்ரிலோசநா ।
மஹோத்கடா ஹம்ஸக³தி꞉ ப்ரசண்டா³ சண்ட³விக்ரமா ॥ 131 ॥

வ்ருஷாவேஶா வியந்மாத்ரா விந்த்⁴யபர்வதவாஸிநீ ।
ஹிமவந்மேருநிலயா கைலாஸகி³ரிவாஸிநீ ॥ 132 ॥

சாணூரஹந்த்ரீ தநயா நீதிஜ்ஞா காமரூபிணீ ।
வேத³வித்³யாவ்ரதரதா த⁴ர்மஶீலா(அ)நிலாஶநா ॥ 133 ॥

அயோத்⁴யாநிலயா வீரா மஹாகாலஸமுத்³ப⁴வா ।
வித்³யாத⁴ரப்ரியா ஸித்³தா⁴ வித்³யாத⁴ரநிராக்ருதி꞉ ॥ 134 ॥

ஆப்யாயந்தீ வஹந்தீ ச பாவநீ போஷணீ கி²லா ।
மாத்ருகா மந்மதோ²த்³பூ⁴தா வாரிஜா வாஹநப்ரியா ॥ 135 ॥

கரீஷிணீ ஸ்வதா⁴ வாணீ வீணாவாத³நதத்பரா ।
ஸேவிதா ஸேவிகா ஸேவா ஸிநீவாலீ க³ருத்மதீ ॥ 136 ॥

அருந்த⁴தீ ஹிரண்யாக்ஷீ மணிதா³ ஶ்ரீவஸுப்ரதா³ ।
வஸுமதீ வஸோர்தா⁴ரா வஸுந்த⁴ராஸமுத்³ப⁴வா ॥ 137 ॥

வராரோஹா வரார்ஹா ச வபு꞉ஸங்க³ஸமுத்³ப⁴வா ।
ஶ்ரீப²லீ ஶ்ரீமதீ ஶ்ரீஶா ஶ்ரீநிவாஸா ஹரிப்ரியா ॥ 138 ॥

ஶ்ரீத⁴ரீ ஶ்ரீகரீ கம்ப்ரா ஶ்ரீத⁴ரா ஈஶவீரணீ ।
அநந்தத்³ருஷ்டிரக்ஷுத்³ரா தா⁴த்ரீஶா த⁴நத³ப்ரியா ॥ 139 ॥

நிஹந்த்ரீ தை³த்யஸிம்ஹாநாம் ஸிம்ஹிகா ஸிம்ஹவாஹிநீ ।
ஸுஸேநா சந்த்³ரநிலயா ஸுகீர்திஶ்சி²ந்நஸம்ஶயா ॥ 140 ॥

ப³லஜ்ஞா ப³லதா³ வாமா லேலிஹாநா(அ)ம்ருதஸ்ரவா ।
நித்யோதி³தா ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிருத்ஸுகாம்ருதஜீவிநீ ॥ 141 ॥

வஜ்ரத³ம்ஷ்ட்ரா வஜ்ரஜிஹ்வா வைதே³ஹீ வஜ்ரவிக்³ரஹா ।
மங்க³ல்யா மங்க³ளா மாலா மலிநா மலஹாரிணீ ॥ 142 ॥

கா³ந்த⁴ர்வீ கா³ருடீ³ சாந்த்³ரீ கம்ப³லாஶ்வதரப்ரியா ।
ஸௌதா³மிநீ ஜநாநந்தா³ ப்⁴ருகுடீகுடிலாநநா ॥ 143 ॥

கர்ணிகாரகரா கக்ஷா கம்ஸப்ராணாபஹாரிணீ ।
யுக³ந்த⁴ரா யுகா³வர்தா த்ரிஸந்த்⁴யா ஹர்ஷவர்தி⁴நீ ॥ 144 ॥

ப்ரத்யக்ஷதே³வதா தி³வ்யா தி³வ்யக³ந்தா⁴ தி³வாபரா ।
ஶக்ராஸநக³தா ஶாக்ரீ ஸாத்⁴வீ நாரீ ஶவாஸநா ॥ 145 ॥

இஷ்டா விஶிஷ்டா ஶிஷ்டேஷ்டா ஶிஷ்டா ஶிஷ்டப்ரபூஜிதா ।
ஶதரூபா ஶதாவர்தா விநீதா ஸுரபி⁴꞉ ஸுரா ॥ 146 ॥

ஸுரேந்த்³ரமாதா ஸுத்³யும்நா ஸுஷும்ணா ஸூர்யஸம்ஸ்தி²தா ।
ஸமீக்ஷா ஸத்ப்ரதிஷ்டா² ச நிவ்ருத்திர்ஜ்ஞாநபாரகா³ ॥ 147 ॥

த⁴ர்மஶாஸ்த்ரார்த²குஶலா த⁴ர்மஜ்ஞா த⁴ர்மவாஹநா ।
த⁴ர்மாத⁴ர்மவிநிர்மாத்ரீ தா⁴ர்மிகாணாம் ஶிவப்ரதா³ ॥ 148 ॥

த⁴ர்மஶக்திர்த⁴ர்மமயீ வித⁴ர்மா விஶ்வத⁴ர்மிணீ ।
த⁴ர்மாந்தரா த⁴ர்மமத்⁴யா த⁴ர்மபூர்வா த⁴நப்ரியா ॥ 149 ॥

த⁴ர்மோபதே³ஶா த⁴ர்மாத்மா த⁴ர்மலப்⁴யா த⁴ராத⁴ரா ।
கபாலீ ஶாகலாமூர்தி꞉ கலாகலிதவிக்³ரஹா ॥ 150 ॥

ஸர்வஶக்திவிநிர்முக்தா ஸர்வஶக்த்யாஶ்ரயாஶ்ரயா ।
ஸர்வா ஸர்வேஶ்வரீ ஸூக்ஷ்மா ஸுஸூக்ஷ்மா ஜ்ஞாநரூபிணீ ॥ 151 ॥

ப்ரதா⁴நபுருஷேஶாநீ மஹாபுருஷஸாக்ஷிணீ ।
ஸதா³ஶிவா வியந்மூர்திர்தே³வமூர்திரமூர்திகா ॥ 152 ॥

ஏவம் நாம்நாம் ஸஹஸ்ரேண துஷ்டாவ ரகு⁴நந்த³ந꞉ ।
க்ருதாஞ்ஜலிபுடோ பூ⁴த்வா ஸீதாம் ஹ்ருஷ்டதநூருஹாம் ॥ 153 ॥

பா⁴ரத்³வாஜ மஹாபா⁴க³ யஶ்சைதத் ஸ்தோத்ரமத்³பு⁴தம் ।
படே²த்³வா பாட²யேத்³வாபி ஸ யாதி பரமம் பத³ம் ॥ 154 ॥

ப்³ரஹ்மக்ஷத்ரியவிட்³யோநிர்ப்³ரஹ்ம ப்ராப்நோதி ஶாஶ்வதம் ।
ஶூத்³ர꞉ ஸத்³க³திமாப்நோதி த⁴நதா⁴ந்யவிபூ⁴தய꞉ ॥ 154 ॥

ப⁴வந்தி ஸ்தோத்ரமஹாத்ம்யாதே³தத் ஸ்வஸ்த்யயநம் மஹத் ।
மாரீப⁴யே ராஜப⁴யே ததா² சோராக்³நிஜே ப⁴யே ॥ 156 ॥

வ்யாதீ⁴நாம் ப்ரப⁴வே கோ⁴ரே ஶத்ரூத்தா²நே ச ஸங்கடே ।
அநாவ்ருஷ்டிப⁴யே விப்ர ஸர்வஶாந்திகரம் பரம் ॥ 157 ॥

யத்³யதி³ஷ்டதமம் யஸ்ய தத்ஸர்வம் ஸ்தோத்ரதோ ப⁴வேத் ।
யத்ரைதத்பட்²யதே ஸம்யக் ஸீதாநாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 158 ॥

ராமேண ஸஹிதா தே³வீ தத்ர திஷ்ட²த்யஸம்ஶயம் ।
மஹாபாபாதிபாபாநி விளயம் யாந்தி ஸுவ்ரத ॥ 159 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அத்³பு⁴தோத்தரகாண்டே³ ஶ்ரீஸீதாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரகத²நம் நாம பஞ்சவிம்ஶதிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥


மேலும் ஶ்ரீ ராம ஸ்தோத்ரங்களை படிக்கவும்.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: