Sri Shatrughna Kavacham – ஶ்ரீ ஶத்ருக்⁴ந கவசம்


அக³ஸ்த்ய உவாச ।
அத² ஶத்ருக்⁴நகவசம் ஸுதீக்ஷ்ண ஶ்ருணு ஸாத³ரம் ।
ஸர்வகாமப்ரத³ம் ரம்யம் ராமஸத்³ப⁴க்திவர்த⁴நம் ॥ 1 ॥

ஶத்ருக்⁴நம் த்⁴ருதகார்முகம் த்⁴ருதமஹாதூணீரபா³ணோத்தமம்
பார்ஶ்வே ஶ்ரீரகு⁴நந்த³நஸ்ய விநயாத்³வாமேஸ்தி²தம் ஸுந்த³ரம் ।
ராமம் ஸ்வீயகரேண தாலத³ளஜம் த்⁴ருத்வா(அ)திசித்ரம் வரம்
ஸூர்யாப⁴ம் வ்யஜநம் ஸபா⁴ஸ்தி²தமஹம் தம் வீஜயந்தம் ப⁴ஜே ॥ 2 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீஶத்ருக்⁴நகவசமந்த்ரஸ்ய அக³ஸ்திர்ருஷி꞉ ஶ்ரீஶத்ருக்⁴நோ தே³வதா அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ ஸுத³ர்ஶந இதி பீ³ஜம் கைகேயீநந்த³ந இதி ஶக்தி꞉ ஶ்ரீப⁴ரதாநுஜ இதி கீலகம் ப⁴ரதமந்த்ரீத்யஸ்த்ரம் ஶ்ரீராமதா³ஸ இதி கவசம் லக்ஷ்மணாம்ஶஜ இதி மந்த்ர꞉ ஶ்ரீஶத்ருக்⁴ந ப்ரீத்யர்த²ம் ஸகலமந꞉காமநாஸித்³த்⁴யர்த²ம் ஜபே விநியோக³꞉ ॥

அத² கரந்யாஸ꞉ ।
ஓம் ஶத்ருக்⁴நாய அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஸுத³ர்ஶநாய தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் கைகேயீநந்த³நாய மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ப⁴ரதாநுஜாய அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ப⁴ரதமந்த்ரிணே கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ராமதா³ஸாய கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।

அத² அங்க³ந்யாஸ꞉ ।
ஓம் ஶத்ருக்⁴நாய ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸுத³ர்ஶநாய ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஓம் கைகேயீநந்த³நாய ஶிகா²யை வஷட் ।
ஓம் ப⁴ரதாநுஜாய கவசாய ஹும் ।
ஓம் ப⁴ரதமந்த்ரிணே நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஓம் ராமதா³ஸாய அஸ்த்ராய ப²ட் ।
ஓம் லக்ஷ்மணாம்ஶஜேதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ।

அத² த்⁴யாநம் ।
ராமஸ்ய ஸம்ஸ்தி²தம் வாமே பார்ஶ்வே விநயபூர்வகம் ।
கைகேயீநந்த³நம் ஸௌம்யம் முகுடேநாதிரஞ்ஜிதம் ॥ 1 ॥

ரத்நகங்கணகேயூரவநமாலாவிராஜிதம் ।
ரஶநாகுண்ட³லத⁴ரம் ரத்நஹாரஸுநூபுரம் ॥ 2 ॥

வ்யஜநேந வீஜயந்தம் ஜாநகீகாந்தமாத³ராத் ।
ராமந்யஸ்தேக்ஷணம் வீரம் கைகேயீதோஷவர்த⁴நம் ॥ 3 ॥

த்³விபு⁴ஜம் கஞ்ஜநயநம் தி³வ்யபீதாம்ப³ராந்விதம் ।
ஸுபு⁴ஜம் ஸுந்த³ரம் மேக⁴ஶ்யாமளம் ஸுந்த³ராநநம் ॥ 4 ॥

ராமவாக்யே த³த்தகர்ணம் ரக்ஷோக்⁴நம் க²ட்³க³தா⁴ரிணம் ।
த⁴நுர்பா³ணத⁴ரம் ஶ்ரேஷ்ட²ம் த்⁴ருததூணீரமுத்தமம் ॥ 5 ॥

ஸபா⁴யாம் ஸம்ஸ்தி²தம் ரம்யம் கஸ்தூரீதிலகாங்கிதம் ।
முகுடஸ்தா²வதம்ஸேந ஶோபி⁴தம் ச ஸ்மிதாநநம் ॥ 6 ॥

ரவிவம்ஶோத்³ப⁴வம் தி³வ்யரூபம் த³ஶரதா²த்மஜம் ।
மது²ராவாஸிநம் தே³வம் லவணாஸுரமர்த³நம் ॥ 7 ॥

இதி த்⁴யாத்வா து ஶத்ருக்⁴நம் ராமபாதே³க்ஷணம் ஹ்ருதி³ ।
பட²நீயம் வரம் சேத³ம் கவசம் தஸ்ய பாவநம் ॥ 8 ॥

அத² கவசம் ।
பூர்வே த்வவது ஶத்ருக்⁴ந꞉ பாது யாம்யே ஸுத³ர்ஶந꞉ ।
கைகேயீநந்த³ந꞉ பாது ப்ரதீச்யாம் ஸர்வதா³ மம ॥ 9 ॥

பாதூதீ³ச்யாம் ராமப³ந்து⁴꞉ பாத்வதோ⁴ ப⁴ரதாநுஜ꞉ ।
ரவிவம்ஶோத்³ப⁴வஶ்சோர்த்⁴வம் மத்⁴யே த³ஶரதா²த்மஜ꞉ ॥ 10 ॥

ஸர்வத꞉ பாது மாமத்ர கைகேயீதோஷவர்த⁴ந꞉ ।
ஶ்யாமளாங்க³꞉ ஶிர꞉ பாது பா⁴லம் ஶ்ரீலக்ஷ்மணாம்ஶஜ꞉ ॥ 11 ॥

ப்⁴ருவோர்மத்⁴யே ஸதா³ பாது ஸுமுகோ²(அ)த்ராவநீதலே ।
ஶ்ருதகீர்திபதிர்நேத்ரே கபோலே பாது ராக⁴வ꞉ ॥ 12 ॥

கர்ணௌ குண்ட³லகர்ணோ(அ)வ்யாந்நாஸாக்³ரம் ந்ருபவம்ஶஜ꞉ ।
முக²ம் மம யுவா பாது பாது வாணீம் ஸ்பு²டாக்ஷர꞉ ॥ 13 ॥

ஜிஹ்வாம் ஸுபா³ஹுதாதோ(அ)வ்யாத்³யூபகேதுபிதா த்³விஜாந் ।
சுபு³கம் ரம்யசுபு³க꞉ கண்ட²ம் பாது ஸுபா⁴ஷண꞉ ॥ 14 ॥

ஸ்கந்தௌ⁴ பாது மஹாதேஜா꞉ பு⁴ஜௌ ராக⁴வவாக்யக்ருத் ।
கரௌ மே கங்கணத⁴ர꞉ பாது க²ட்³கீ³ நகா²ந்மம ॥ 15 ॥

குக்ஷீ ராமப்ரிய꞉ பாது பாது வக்ஷோ ரகூ⁴த்தம꞉ ।
பார்ஶ்வே ஸுரார்சித꞉ பாது பாது ப்ருஷ்ட²ம் வராநந꞉ ॥ 16 ॥

ஜட²ரம் பாது ரக்ஷோக்⁴ந꞉ பாது நாபி⁴ம் ஸுலோசந꞉ ।
கடீ ப⁴ரதமந்த்ரீ மே கு³ஹ்யம் ஶ்ரீராமஸேவக꞉ ॥ 17 ॥

ராமார்பிதமநா꞉ பாது லிங்க³மூரூ ஸ்மிதாநந꞉ ।
கோத³ண்ட³தா⁴ரீ பாத்வத்ர ஜாநுநீ மம ஸர்வதா³ ॥ 18 ॥

ராமமித்ரம் பாது ஜங்கே⁴ கு³ள்பௌ² பாது ஸுநூபுர꞉ ।
பாதௌ³ ந்ருபதிபூஜ்யோ(அ)வ்யாச்ச்²ரீமாந் பாதா³ங்கு³ளீர்மம ॥ 19 ॥

பாத்வங்கா³நி ஸமஸ்தாநி ஹ்யுதா³ராங்க³꞉ ஸதா³ மம ।
ரோமாணி ரமணீயோ(அ)வ்யாத்³ராத்ரௌ பாது ஸுதா⁴ர்மிக꞉ ॥ 20 ॥

தி³வா மே ஸத்யஸந்தோ⁴(அ)வ்யாத்³போ⁴ஜநே ஶரஸத்கர꞉ ।
க³மநே கலகண்டோ²(அ)வ்யாத்ஸர்வதா³ லவணாந்தக꞉ ॥ 21 ॥

ஏவம் ஶத்ருக்⁴நகவசம் மயா தே ஸமுதீ³ரிதம் ।
யே பட²ந்தி நராஸ்த்வேதத்தே நரா꞉ ஸௌக்²யபா⁴கி³ந꞉ ॥ 22 ॥

ஶத்ருக்⁴நஸ்ய வரம் சேத³ம் கவசம் மங்க³ளப்ரத³ம் ।
பட²நீயம் நரைர்ப⁴க்த்யா புத்ரபௌத்ரப்ரவர்த⁴நம் ॥ 23 ॥

அஸ்ய ஸ்தோத்ரஸ்ய பாடே²ந யம் யம் காமம் நரோ(அ)ர்த²யேத் ।
தம் தம் லபே⁴ந்நிஶ்சயேந ஸத்யமேதத்³வசோ மம ॥ 24 ॥

புத்ரார்தீ² ப்ராப்நுயாத்புத்ரம் த⁴நார்தீ² த⁴நமாப்நுயாத் ।
இச்சா²காமம் து காமார்தீ² ப்ராப்நுயாத்பட²நாதி³நா ॥ 25 ॥

கவசஸ்யாஸ்ய பூ⁴ம்யாம் ஹி ஶத்ருக்⁴நஸ்ய விநிஶ்சயாத் ।
தஸ்மாதே³தத்ஸதா³ ப⁴க்த்யா பட²நீயம் நரை꞉ ஶுப⁴ம் ॥ 26 ॥

இதி ஶ்ரீமதா³நந்த³ராமாயணே ஸுதீக்ஷ்ணாக³ஸ்த்யஸம்வாதே³ ஶ்ரீஶத்ருக்⁴நகவசம் ।


மேலும் ஶ்ரீ ராம ஸ்தோத்ரங்களை படிக்கவும்.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed