Sri Rama Kavacham – ஶ்ரீ ராம கவசம்


அக³ஸ்திருவாச ।
ஆஜாநுபா³ஹுமரவிந்த³த³ளாயதாக்ஷ-
-மாஜந்மஶுத்³த⁴ரஸஹாஸமுக²ப்ரஸாத³ம் ।
ஶ்யாமம் க்³ருஹீத ஶரசாபமுதா³ரரூபம்
ராமம் ஸராமமபி⁴ராமமநுஸ்மராமி ॥ 1 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீராமகவசஸ்ய அக³ஸ்த்ய ருஷி꞉ அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ ஸீதாலக்ஷ்மணோபேத꞉ ஶ்ரீராமசந்த்³ரோ தே³வதா ஶ்ரீராமசந்த்³ரப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ।

அத² த்⁴யாநம் ।
நீலஜீமூதஸங்காஶம் வித்³யுத்³வர்ணாம்ப³ராவ்ருதம் ।
கோமளாங்க³ம் விஶாலாக்ஷம் யுவாநமதிஸுந்த³ரம் ॥ 1 ॥

ஸீதாஸௌமித்ரிஸஹிதம் ஜடாமுகுடதா⁴ரிணம் ।
ஸாஸிதூணத⁴நுர்பா³ணபாணிம் தா³நவமர்த³நம் ॥ 2 ॥

யதா³ சோரப⁴யே ராஜப⁴யே ஶத்ருப⁴யே ததா² ।
த்⁴யாத்வா ரகு⁴பதிம் க்ருத்³த⁴ம் காலாநலஸமப்ரப⁴ம் ॥ 3 ॥

சீரக்ருஷ்ணாஜிநத⁴ரம் ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴ளிதவிக்³ரஹம் ।
ஆகர்ணாக்ருஷ்டவிஶிக²கோத³ண்ட³பு⁴ஜமண்டி³தம் ॥ 4 ॥

ரணே ரிபூந் ராவணாதீ³ம்ஸ்தீக்ஷ்ணமார்க³ணவ்ருஷ்டிபி⁴꞉ ।
ஸம்ஹரந்தம் மஹாவீரமுக்³ரமைந்த்³ரரத²ஸ்தி²தம் ॥ 5 ॥

லக்ஷ்மணாத்³யைர்மஹாவீரைர்வ்ருதம் ஹநுமதா³தி³பி⁴꞉ ।
ஸுக்³ரீவாத்³யைர்மாஹாவீரை꞉ ஶைலவ்ருக்ஷகரோத்³யதை꞉ ॥ 6 ॥

வேகா³த்கராளஹுங்காரைர்பு⁴பு⁴க்காரமஹாரவை꞉ ।
நத³த்³பி⁴꞉ பரிவாத³த்³பி⁴꞉ ஸமரே ராவணம் ப்ரதி ॥ 7 ॥

ஶ்ரீராம ஶத்ருஸங்கா⁴ந்மே ஹந மர்த³ய கா²த³ய ।
பூ⁴தப்ரேதபிஶாசாதீ³ந் ஶ்ரீராமாஶு விநாஶய ॥ 8 ॥

ஏவம் த்⁴யாத்வா ஜபேத்³ராமகவசம் ஸித்³தி⁴தா³யகம் ।
ஸுதீக்ஷ்ண வஜ்ரகவசம் ஶ்ருணு வக்ஷ்யாம்யநுத்தமம் ॥ 9 ॥

அத² கவசம் ।
ஶ்ரீராம꞉ பாது மே மூர்த்⁴நி பூர்வே ச ரகு⁴வம்ஶஜ꞉ ।
த³க்ஷிணே மே ரகு⁴வர꞉ பஶ்சிமே பாது பாவந꞉ ॥ 10 ॥

உத்தரே மே ரகு⁴பதிர்பா⁴லம் த³ஶரதா²த்மஜ꞉ ।
ப்⁴ருவோர்தூ³ர்வாத³ளஶ்யாமஸ்தயோர்மத்⁴யே ஜநார்த³ந꞉ ॥ 11 ॥

ஶ்ரோத்ரம் மே பாது ராஜேந்த்³ரோ த்³ருஶௌ ராஜீவலோசந꞉ ।
க்⁴ராணம் மே பாது ராஜர்ஷிர்க³ண்டௌ³ மே ஜாநகீபதி꞉ ॥ 12 ॥

கர்ணமூலே க²ரத்⁴வம்ஸீ பா⁴லம் மே ரகு⁴வல்லப⁴꞉ ।
ஜிஹ்வாம் மே வாக்பதி꞉ பாது த³ந்தபங்க்தீ ரகூ⁴த்தம꞉ ॥ 13 ॥

ஓஷ்டௌ² ஶ்ரீராமசந்த்³ரோ மே முக²ம் பாது பராத்பர꞉ ।
கண்ட²ம் பாது ஜக³த்³வந்த்³ய꞉ ஸ்கந்தௌ⁴ மே ராவணாந்தக꞉ ॥ 14 ॥

த⁴நுர்பா³ணத⁴ர꞉ பாது பு⁴ஜௌ மே வாலிமர்த³ந꞉ ।
ஸர்வாண்யங்கு³ளிபர்வாணி ஹஸ்தௌ மே ராக்ஷஸாந்தக꞉ ॥ 15 ॥

வக்ஷோ மே பாது காகுத்ஸ்த²꞉ பாது மே ஹ்ருத³யம் ஹரி꞉ ।
ஸ்தநௌ ஸீதாபதி꞉ பாது பார்ஶ்வம் மே ஜக³தீ³ஶ்வர꞉ ॥ 16 ॥

மத்⁴யம் மே பாது லக்ஷ்மீஶோ நாபி⁴ம் மே ரகு⁴நாயக꞉ ।
கௌஸல்யேய꞉ கடீ பாது ப்ருஷ்ட²ம் து³ர்க³திநாஶந꞉ ॥ 17 ॥

கு³ஹ்யம் பாது ஹ்ருஷீகேஶ꞉ ஸக்தி²நீ ஸத்யவிக்ரம꞉ ।
ஊரூ ஶார்ங்க³த⁴ர꞉ பாது ஜாநுநீ ஹநுமத்ப்ரிய꞉ ॥ 18 ॥

ஜங்கே⁴ பாது ஜக³த்³வ்யாபீ பாதௌ³ மே தாடகாந்தக꞉ ।
ஸர்வாங்க³ம் பாது மே விஷ்ணு꞉ ஸர்வஸந்தீ⁴நநாமய꞉ ॥ 19 ॥

ஜ்ஞாநேந்த்³ரியாணி ப்ராணாதீ³ந் பாது மே மது⁴ஸூத³ந꞉ ।
பாது ஶ்ரீராமப⁴த்³ரோ மே ஶப்³தா³தீ³ந்விஷயாநபி ॥ 20 ॥

த்³விபதா³தீ³நி பூ⁴தாநி மத்ஸம்ப³ந்தீ⁴நி யாநி ச ।
ஜாமத³க்³ந்யமஹாத³ர்பத³ளந꞉ பாது தாநி மே ॥ 21 ॥

ஸௌமித்ரிபூர்வஜ꞉ பாது வாகா³தீ³நீந்த்³ரியாணி ச ।
ரோமாங்குராண்யஶேஷாணி பாது ஸுக்³ரீவராஜ்யத³꞉ ॥ 22 ॥

வாங்மநோபு³த்³த்⁴யஹங்காரைர்ஜ்ஞாநாஜ்ஞாநக்ருதாநி ச ।
ஜந்மாந்தரக்ருதாநீஹ பாபாநி விவிதா⁴நி ச ॥ 23 ॥

தாநி ஸர்வாணி த³க்³த்⁴வாஶு ஹரகோத³ண்ட³க²ண்ட³ந꞉ ।
பாது மாம் ஸர்வதோ ராம꞉ ஶார்ங்க³பா³ணத⁴ர꞉ ஸதா³ ॥ 24 ॥

இதி ஶ்ரீராமசந்த்³ரஸ்ய கவசம் வஜ்ரஸம்மிதம் ।
கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதமம் தி³வ்யம் ஸுதீக்ஷ்ண முநிஸத்தம ॥ 25 ॥

ய꞉ படே²ச்ச்²ருணுயாத்³வாபி ஶ்ராவயேத்³வா ஸமாஹித꞉ ।
ஸ யாதி பரமம் ஸ்தா²நம் ராமசந்த்³ரப்ரஸாத³த꞉ ॥ 26 ॥

மஹாபாதகயுக்தோ வா கோ³க்⁴நோ வா ப்⁴ரூணஹா ததா² ।
ஶ்ரீராமசந்த்³ரகவசபட²நாச்சு²த்³தி⁴மாப்நுயாத் ॥ 27 ॥

ப்³ரஹ்மஹத்யாதி³பி⁴꞉ பாபைர்முச்யதே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ।
போ⁴ ஸுதீக்ஷ்ண யதா² ப்ருஷ்டம் த்வயா மம புரா꞉ ஶுப⁴ம் ।
ததா² ஶ்ரீராமகவசம் மயா தே விநிவேதி³தம் ॥ 28 ॥

இதி ஶ்ரீமதா³நந்த³ராமாயணே மநோஹரகாண்டே³ ஸுதீக்ஷ்ணாக³ஸ்த்யஸம்வாதே³ ஶ்ரீராமகவசம் ।


மேலும் ஶ்ரீ ராம ஸ்தோத்ரங்களை படிக்கவும்.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed