Sri Narasimha Stambha Avirbhava Stotram – ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தம்பாவிர்பாவ ஸ்தோத்ரம்


(த⁴ந்யவாத³꞉ – ஶ்ரீ சக்ரவர்துல ஸுத⁴ந்வாசார்யுலு மஹோத³ய꞉)

ஸஹஸ்ரபா⁴ஸ்கரஸ்பு²ரத்ப்ரபா⁴க்ஷது³ர்நிரீக்ஷணம்
ப்ரப⁴க்³நக்ரூரக்ருத்³தி⁴ரண்யகஶ்யபோருரஸ்த²லம் ।
அஜஸ்ருஜாண்ட³கர்பரப்ரபி⁴ந்நரௌத்³ரக³ர்ஜநம்
உத³க்³ரநிக்³ரஹாக்³ரஹோக்³ரவிக்³ரஹாக்ருதிம் ப⁴ஜே ॥ 1 ॥

ஸ்வயம்பு⁴ஶம்பு⁴ஜம்ப⁴ஜித்ப்ரமுக்²யதி³வ்யஸம்ப்⁴ரம-
-த்³விஜ்ரும்ப⁴மத்⁴யது³த்கடோக்³ரதை³த்யகும்ப⁴கும்பி⁴நின் ।
அநர்க³ளாட்டஹாஸநிஸ்ப்ருஹாஷ்டதி³க்³க³ஜார்ப⁴டின்
யுகா³ந்திமாந்தகக்ருதாந்ததி⁴க்க்ருதாந்தகம் ப⁴ஜே ॥ 2 ॥

ஜக³ஜ்ஜ்வலத்³த³ஹத்³க்³ரஸத்ப்⁴ரஹத்ஸ்பு²ரந்முகா²ர்ப⁴டிம்
மஹத்³ப⁴யத்³ப⁴வத்³த⁴க³த்³த⁴க³ள்லஸத்க்ருதாக்ருதிம் ।
ஹிரண்யகஶ்யபோஸஹஸ்ரஸம்ஹரத்ஸமர்த²க்ரு-
-ந்முஹுர்முஹுர்க³ளத்³த³ளத்³த்⁴வநந்ந்ருஸிம்ஹ ரக்ஷ மாம் ॥ 3 ॥

த³ரித்³ரதே³விது³ஷ்டத்³ருஷ்டிது³꞉க²து³ர்ப⁴ரம் ஹரம்
நவக்³ரஹோக்³ரவக்ரதோ³ஷணாதி³ வ்யாதி⁴நிக்³ரஹம் ।
பரௌஷதா⁴தி³ மந்த்ர யந்த்ர தந்த்ர க்ருத்ரிமம் ஹநம்
அகாலம்ருத்யும்ருத்யு ம்ருத்யுமுக்³ரமூர்திணம் ப⁴ஜே ॥ 4 ॥

ஜயத்வவக்ரவிக்ரமக்ரமக்ரமக்ரியாஹரத்
ஸ்பு²ரத்ஸஹஸ்ரவிஸ்பு²லிங்க³பா⁴ஸ்கரப்ரபா⁴க்³ரஸத் ।
த⁴க³த்³த⁴க³த்³த⁴க³ள்லஸந்மஹத்³ப்⁴ரமத்ஸுத³ர்ஶநோ-
-ந்மதே³ப⁴பி⁴த்ஸ்வரூபப்⁴ருத்³த⁴வத்க்ருபாரஸாம்ருதம் ॥ 5 ॥

விபக்ஷபக்ஷராக்ஷஸாக்ஷமாக்ஷரூக்ஷவீக்ஷணம்
ஸதா³க்ஷயத்க்ருபாகடாக்ஷலக்ஷ்மிலக்ஷ்மவக்ஷஸம் ।
விசக்ஷணம் விளக்ஷணம் ஸுதீக்ஷணம் ப்ரதீக்ஷணம்
பரீக்ஷதீ³க்ஷ ரக்ஷஶிக்ஷ ஸாக்ஷிணம் க்ஷமம் ப⁴ஜே ॥ 6 ॥

அபூர்வ ஶௌர்ய தை⁴ர்ய வீர்ய து³ர்நிவார்ய து³ர்க³மம்
அகார்யக்ருத்³த⁴நர்வ க³ர்வபர்வதப்ரஹர்யஸத் ।
ப்ரசார்யஸர்வநிர்வஹத்ஸுபர்யவர்யபர்விணம்
ஸதா³ர்யகார்யபா⁴ர்யப்⁴ருத்³து³தா³ரவர்யணம் ப⁴ஜே ॥ 7 ॥

ப்ரபத்தி ப்ரார்த²நார்சநாபி⁴வந்த³ந ப்ரத³க்ஷிணா
நதாநநாங்க³ வாங்மந꞉ ஸ்மரஜ்ஜபஸ்துவத்³க³தா³ ।
அஶ்ருபூரணார்த்³ரபூர்ணப⁴க்திபாரவஶ்யதா
ஸக்ருத்க்ரியாசரத்³ப⁴வத்க்ருபா ந்ருஸிம்ஹ ரக்ஷ மாம் ॥ 8 ॥

கராளவக்த்ர கர்கஶோக்³ர வஜ்ரத³ம்ஷ்ட்ரமுஜ்ஜ்வலம்
குடா²ரக²ட்³க³குந்ததோமராங்குஶௌந்நகா²யுத⁴ம் ।
மஹாப்⁴ரயூத⁴ப⁴க்³நஸஞ்சலஜ்ஜடா ஸடாலகம்
ஜக³த்ப்ரமூர்சி²தாட்டஹாஸசக்ரவர்திணம் ப⁴ஜே ॥ 9 ॥

நவக்³ரஹா(அ)பம்ருத்யுக³ண்ட³ வாஸ்துரோக³ வ்ருஶ்சிக
அக்³நி பா³ட³பா³க்³நி காநநாக்³நி ஶத்ருமண்ட³ல ।
ப்ரவாஹ க்ஷுத்பிபாஸ து³꞉க² தஸ்கர ப்ரயோக³ து³-
-ஷ்ப்ரமாத³ஸங்கடாத் ஸதா³ ந்ருஸிம்ஹ ரக்ஷ மாம் ப்ரபோ⁴ ॥ 10 ॥

இத³ம் ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தம்ப⁴ஸம்ப⁴வாவதார ஸம்ஸ்தவம்
வரா(அ)கலங்கவம்ஶ்ய வேங்கடாபி⁴தா⁴ந வைஷ்ணவோ ।
ஸமர்பிதோ(அ)ஸ்மி ஸர்வதா³ ந்ருஸிம்ஹதா³ஸ்யதேச்ச²யா
ரமாங்க யாத³ஶைலநாரஸிம்ஹ தேங்க்⁴ரி ஸந்நிதௌ⁴ ॥ 11 ॥

இதி ஶ்ரீ அகலங்கம் திருமலவேங்கடரமணாசார்ய க்ருத ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தம்பா⁴விர்பா⁴வ ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Narasimha Stambha Avirbhava Stotram – ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தம்பாவிர்பாவ ஸ்தோத்ரம்

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed
%d bloggers like this: