Sri Mathangi Hrudayam – ஶ்ரீ மாதங்கீ³ ஹ்ருத³யம்


ஏகதா³ கௌதுகாவிஷ்டா பை⁴ரவம் பூ⁴தஸேவிதம் |
பை⁴ரவீ பரிபப்ரச்ச² ஸர்வபூ⁴தஹிதே ரதா || 1 ||

ஶ்ரீபை⁴ரவ்யுவாச |
ப⁴க³வன்ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞ பூ⁴தவாத்ஸல்யபா⁴வன |
அஹம் து வேத்துமிச்சா²மி ஸர்வபூ⁴தோபகாரம் || 2 ||

கேன மந்த்ரேண ஜப்தேன ஸ்தோத்ரேண படி²தேன ச |
ஸர்வதா² ஶ்ரேயஸாம் ப்ராப்திர்பூ⁴தானாம் பூ⁴திமிச்ச²தாம் || 3 ||

ஶ்ரீபை⁴ரவ உவாச |
ஶ்ருணு தே³வி தவ ஸ்னேஹாத்ப்ராயோ கோ³ப்யமபி ப்ரியே |
கத²யிஷ்யாமி தத்ஸர்வம் ஸுக²ஸம்பத்கரம் ஶுப⁴ம் || 4 ||

பட²தாம் ஶ்ருண்வதாம் நித்யம் ஸர்வஸம்பத்திதா³யகம் |
வித்³யைஶ்வர்யஸுகா²வ்யாப்திமங்க³ளப்ரத³முத்தமம் || 5 ||

மாதங்க்³யா ஹ்ருத³யம் ஸ்தோத்ரம் து³꞉க²தா³ரித்³ர்யப⁴ஞ்ஜனம் |
மங்க³ளம் மங்க³ளானாம் ச அஸ்தி ஸர்வஸுக²ப்ரத³ம் || 6 ||

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீமாதங்கீ³ஹ்ருத³யஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய த³க்ஷிணாமூர்திர்ருஷி꞉ –
விராட் ச²ந்த³꞉ – ஶ்ரீ மாதங்கீ³ தே³வதா – ஹ்ரீம் பீ³ஜம் – க்லீம் ஶக்தி꞉ – ஹ்ரூம் கீலகம் |
ஸர்வவாஞ்சி²தார்த²ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ ||

கரன்யாஸ꞉ |
ஓம் ஹ்ரீம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் க்லீம் தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஹ்ரூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஹ்ரீம் அனாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் க்லீம் கனிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஹ்ரூம் கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |

அங்க³ன்யாஸ꞉ |
ஓம் ஹ்ரீம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ |
ஓம் க்லீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா |
ஓம் ஹ்ரூம் ஶிகா²யை வஷட் |
ஓம் ஹ்ரீம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் |
ஓம் க்லீம் கவசாய ஹும் |
ஓம் ஹ்ரூம் அஸ்த்ராய ப²ட் |

த்⁴யானம் ||
ஶ்யாமாம் ஶுப்⁴ராம் ஸுபா²லாம் த்ரிகமலனயனாம் ரத்னஸிம்ஹாஸனஸ்தா²ம்
ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³த்ரீம் ஸுரனீகரகராஸேவ்யகஞ்ஜாங்க்⁴ரியுக்³மாம் |
நீலாம்போ⁴ஜாதகாந்திம் நிஶிசரனிகராரண்யதா³வாக்³னிரூபாம்
மாதங்கீ³மாவஹந்தீமபி⁴மதப²லதா³ம் மோதி³னீம் சிந்தயாமி || 7 ||

நமஸ்தே மாதங்க்³யை ம்ருது³முதி³ததன்வை தனுமதாம்
பரஶ்ரேயோதா³யை கமலசரணத்⁴யானமனஸாம் |
ஸதா³ ஸம்ஸேவ்யாயை ஸத³ஸி விபு³தை⁴ர்தி³வ்யதி⁴ஷணை꞉
த³யார்த்³ராயை தே³வ்யை து³ரிதத³லனோத்³த³ண்ட³ மனஸே || 8 ||

பரம் மாதஸ்தே யோ ஜபதி மனுமேவோக்³ரஹ்ருத³ய꞉
கவித்வம் கல்பானாம் கலயதி ஸுகல்ப꞉ ப்ரதிபத³ம் |
அபி ப்ராயோ ரம்யா(அ)ம்ருதமயபதா³ தஸ்ய லலிதா
நடீ சாத்³யா வாணீ நடன ரஸனாயாம் ச ப²லிதா || 9 ||

தவ த்⁴யாயந்தோ யே வபுரனுஜபந்தி ப்ரவலிதம்
ஸதா³ மந்த்ரம் மாதர்னஹி ப⁴வதி தேஷாம் பரிப⁴வ꞉ |
கத³ம்பா³னாம் மால்யைரபி ஶிரஸி யுஞ்ஜந்தி யதி³ யே
ப⁴வந்தி ப்ராயஸ்தே யுவதிஜனயூத²ஸ்வவஶகா³꞉ || 10 ||

ஸரோஜை꞉ ஸாஹஸ்ரை꞉ ஸரஸிஜபத³த்³வந்த்³வமபி யே
ஸஹஸ்ரம் நாமோக்த்வா தத³பி ச தவாங்கே³ மனுமிதம் |
ப்ருத²ங்னாம்னா தேனாயுதகலிதமர்சந்தி ப்ரஸ்ருதே
ஸதா³ தே³வவ்ராதப்ரணமிதபதா³ம்போ⁴ஜயுக³ளா꞉ || 11 ||

தவ ப்ரீத்யைர்மாதர்த³த³தி ப³லிமாதா³ய ஸலிலம்
ஸமத்ஸ்யம் மாம்ஸம் வா ஸுருசிரஸிதம் ராஜருசிதம் |
ஸுபுண்யாயை ஸ்வாந்தஸ்தவ சரணப்ரேமைகரஸிகா꞉
அஹோ பா⁴க்³யம் தேஷாம் த்ரிபு⁴வனமலம் வஶ்யமகி²லம் || 12 ||

லஸல்லோலஶ்ரோத்ராப⁴ரணகிரணக்ராந்திலலிதம்
மிதஸ்மேரஜ்யோத்ஸ்னாப்ரதிப²லிதபா⁴பி⁴ர்விகரிதம் |
முகா²ம்போ⁴ஜம் மாதஸ்தவ பரிலுட²த்³ப்⁴ரூமது⁴கரம்
ரமா யே த்⁴யாயந்தி த்யஜதி ந ஹி தேஷாம் ஸுப⁴வனம் || 13 ||

பர꞉ ஶ்ரீமாதங்க்³யா ஜபதி ஹ்ருத³யாக்²ய꞉ ஸுமனஸாம்-
அயம் ஸேவ்ய꞉ ஸுத்³யோ(அ)பி⁴மதப²லத³ஶ்சாதிலலித꞉ |
நரா யே ஶ்ருண்வந்தி ஸ்தவமபி பட²ந்தீமமனுனிஶம்
ந தேஷாம் து³ஷ்ப்ராப்யம் ஜக³தி யத³லப்⁴யம் தி³விஷதா³ம் || 14 ||

த⁴னார்தீ² த⁴னமாப்னோதி தா³ரார்தீ² ஸுந்த³ரீ꞉ ப்ரியா꞉ |
ஸுதார்தீ² லப⁴தே புத்ரம் ஸ்தவஸ்யாஸ்ய ப்ரகீர்தனாத் || 15 ||

வித்³யார்தீ² லப⁴தே வித்³யாம் விவிதா⁴ம் விப⁴வப்ரதா³ம் |
ஜயார்தீ² பட²னாத³ஸ்ய ஜயம் ப்ராப்னோதி நிஶ்சிதம் || 16 ||

நஷ்டராஜ்யோ லபே⁴த்³ராஜ்யம் ஸர்வஸம்பத்ஸமாஶ்ரிதம் |
குபே³ரஸமஸம்பத்தி꞉ ஸ ப⁴வேத்³த்⁴ருத³யம் பட²ன் || 17 ||

கிமத்ர ப³ஹுனோக்தேன யத்³யதி³ச்ச²தி மானவ꞉ |
மாதங்கீ³ஹ்ருத³யஸ்தோத்ரபட²னாத்ஸர்வமாப்னுயாத் || 18 ||

இதி ஶ்ரீத³க்ஷிணாமூர்திஸம்ஹிதாயாம் ஶ்ரீமாதங்கீ³ஹ்ருத³யஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் |

 

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed
%d bloggers like this: