Sri Lalitha Upanishad – ஶ்ரீ லலிதோபநிஷத்


ஶ்ரீலலிதாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம꞉ ।

ஓம் பரமகாரணபூ⁴தா ஶக்தி꞉ கேந நவசக்ரரூபோ தே³ஹ꞉ । நவசக்ரஶக்திமயம் ஶ்ரீசக்ரம் வாராஹீபித்ருரூபா குருகுல்லா ப³லிதே³வதா மாதா । । புருஷார்தா²꞉ ஸாக³ரா꞉ । தே³ஹோ நவரத்நே த்³வீப꞉ । ஆதா⁴ரநவகமுத்³ரா꞉ ஶக்தய꞉ । த்வகா³தி³ஸப்ததா⁴துபி⁴ரநேகை꞉ ஸம்யுக்தா꞉ ஸங்கல்பா꞉ கல்பதரவ꞉ । தேஜ꞉ கல்பகோத்³யாநம் ॥

ரஸநயா பா⁴ஸமாநா மது⁴ராம்லதிக்தகடுகஷாயலவணரஸா꞉ ஷட்³ரஸா꞉ । க்ரியாஶக்தி꞉ பீட²ம் குண்ட³லிநீ ஜ்ஞாநஶக்திரஹமிச்சா²ஶக்தி꞉ । மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ஜ்ஞாதா ஹோதா । ஜ்ஞாநமர்த்⁴யம் ஜ்ஞேயம் ஹவி꞉
ஜ்ஞாத்ருஜ்ஞாநஜ்ஞேயாநாம் நமோபே⁴த³பா⁴வநம் ஶ்ரீசக்ரபூஜநம் ॥

நியதிஸஹிதஶ்ருங்கா³ராத³யோ நவரஸா꞉ । அணிமாத³ய꞉ காமக்ரோத⁴ளோப⁴மோஹமத³மாத்ஸர்யபுண்யபாபமயா ப்³ராஹ்ம்யாத³யோ(அ)ஷ்டஶக்தய꞉ । ஆதா⁴ரநவகமுத்³ரா ஶக்தய꞉ । ப்ருத்²வ்யப்தேஜோவாய்வாகாஶஶ்ரோத்ரத்வக்சக்ஷுர்ஜிஹ்வா-ப்ராணவாக்பாணிபாத³பாயூபஸ்த²மநோவிகாரா꞉ ஷோட³ஶஶக்தய꞉ । வசநாதா³நக³மநவிஸர்கா³நந்தா³தா³நோபாதா³நோபேக்ஷா-பு³த்³த⁴யோ(அ)நங்க³குஸுமாதி³ஶக்தயோ(அ)ஷ்டௌ । அலம்பு³ஷாகுஹூவிஶ்வோத³ரீவருணாஹஸ்திஜிஹ்வாயஶஸ்விநீ-
கா³ந்தா⁴ரீபூஷாஸரஸ்வதீடா³பிங்க³ளாஸுஷும்நா சேதி சதுர்த³ஶநாட³ய꞉ ஸர்வஸங்க்ஷோபி⁴ண்யாதி³சதுர்த³ஶாரதே³வதா꞉ ॥

ப்ராணாபாநவ்யாநோதா³நஸமாநநாக³கூர்மக்ருகலதே³வத³த்தத⁴நஞ்ஜயா த³ஶவாயவ꞉ ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³தி³ ப³ஹிர்த³ஶாரதே³வதா꞉ । ஏதத்³வாயுத³ஶகஸம்ஸர்கோ³பாதி⁴பே⁴தே³ந ரேசகபூரகபோஷகதா³ஹகால்பாவகாம்ருதமிதி ப்ராண꞉ ஸங்க்²யத்வேந பஞ்சவிதோ⁴(அ)ஸ்தி । ஜட²ராக்³நிர்மநுஷ்யாணாம் மோஹகோ ப⁴க்ஷ்யபோ⁴ஜ்யலேஹ்யசோஷ்யாத்மகம் சதுர்வித⁴மந்நம் பாசயதி । ததா³
காஶவாந்ஸகலா꞉ ஸர்வஜ்ஞத்வாத்³யந்தர்த³ஶாரதே³வதா꞉ ॥

ஶீதோஷ்ணஸுக²து³꞉கே²ச்சா²ஸத்வரஜஸ்தமோகு³ணாத³ய வஶிந்யாதி³ஶக்தயோ(அ)ஷ்டௌ । ஶப்³த³ஸ்பர்ஶரூபரஸக³ந்தா⁴꞉ பஞ்சதந்மாத்ரா꞉ பஞ்சபுஷ்பபா³ணா மந இக்ஷுத⁴நுர்வல்யோ பா³ணோ ராக³꞉ பாஶோ த்³வேஷோ(அ)ங்குஶ꞉ । அவ்யக்தமஹத்தத்த்வாஹங்காரகாமேஶ்வரீவஜ்ரேஶ்வரீ-ப⁴க³மாலிந்யோ(அ)ந்தஸ்த்ரிகோணாக்³ரதே³வதா꞉ ॥

பஞ்சத³ஶதிதி²ரூபேண காலஸ்ய பரிணாமாவளோகநபஞ்சத³ஶநித்யா꞉ ஶுத்³தா⁴நுருபாதி⁴தே³வதா꞉ । நிருபாதி⁴ஸார்வதே³வகாமேஶ்வரீ ஸதா³(ஆ)நந்த³பூர்ணா । ஸ்வாத்ம்யைக்யரூபலலிதாகாமேஶ்வரீ ஸதா³(ஆ)நந்த³க⁴நபூர்ணா ஸ்வாத்மைக்யரூபா தே³வதா லலிதாமிதி ॥

ஸாஹித்யகரணம் ஸத்த்வம் । கர்த்தவ்யமகர்த்தவ்யமிதி பா⁴வநாமுக்தா உபசாரா꞉ । அஹம் த்வமஸ்தி நாஸ்தி கர்த்தவ்யாகர்த்தவ்யமுபாஸிதவ்யாநுபாஸிதவ்யமிதி விகல்பநா । மநோவிளாபநம் ஹோம꞉ ॥

பா³ஹ்யாப்⁴யந்தரகரணாநாம் ரூபக்³ரஹணயோக்³யதாஸ்தீத்யாவாஹநம் । தஸ்ய பா³ஹ்யாப்⁴யந்தரகரணாநாமேகரூபவிஷயக்³ரஹணமாஸநம் । ரக்தஶுக்லபதை³கீகரணம் பாத்³யம் । உஜ்ஜ்வலதா³மோதா³(ஆ)நந்தா³த்ஸாநந்த³நமர்க்⁴யம் । ஸ்வச்சா²ஸ்வத꞉ ஶக்திரித்யாசமநம் । சிச்சந்த்³ரமயீஸ்மரணம் ஸ்நாநம் । சித³க்³நிஸ்வரூபபரமாநந்த³ஶக்திஸ்மரணம் வஸ்த்ரம் । ப்ரத்யேகம் ஸப்தவிம்ஶதிதா⁴பி⁴ந்நத்வேந இச்சா²க்ரியாத்மகப்³ரஹ்மக்³ரந்தி²மயீ ஸதந்துப்³ரஹ்மநாடீ³ ப்³ரஹ்மஸூத்ரம் ஸவ்யாதிரிக்தவஸ்த்ரம் । ஸங்க³ரஹிதம் ஸ்மரணம் விபூ⁴ஷணம் । ஸ்வச்ச²ந்த³பரிபூர்ணஸ்மரணம் க³ந்த⁴꞉ । ஸமஸ்தவிஷயாணாம் மந꞉ஸ்தை²ர்யேணாநுஸந்தா⁴நம் குஸுமம் । தேஷாமேவ ஸர்வதா³ ஸ்வீகரணம் தூ⁴ப꞉ । பவநாச்சி²ந்நோர்த்⁴வஜ்வாலாஸச்சிதா³ஹ்லாதா³காஶதே³ஹோ தீ³ப꞉ । ஸமஸ்தயாதாயாதவர்ஜநம் நைவேத்³யம் । அவஸ்தா²த்ரயைகீகரணம் தாம்பூ³லம் । மூலாதா⁴ராதா³ப்³ரஹ்மரந்த்⁴ரபர்யந்தம் ப்³ரஹ்மரந்த்⁴ராதா³மூலாதா⁴ரபர்யந்தம் க³தாக³தரூபேண ப்ராத³க்ஷிண்யம் । துரீயாவஸ்தா²நம் ஸம்ஸ்காரதே³ஹஶூந்யம் ப்ரமாதி³தாவதிமஜ்ஜநம் ப³லிஹரணம் । ஸத்த்வமஸ்தி கர்த்தவ்யமகர்த்தவ்யமௌதா³ஸீந்யமாத்மவிளாபநம் ஹோம꞉ । பா⁴வநாவிஷயாணாமபே⁴த³பா⁴வநா தர்பணம் । ஸ்வயம் தத்பாது³காநிமஜ்ஜநம் பரிபூர்ணத்⁴யாநம் ॥

ஏவம் மூர்தித்ரயம் பா⁴வநயா யுக்தோ முக்தோ ப⁴வதி । தஸ்ய தே³வதாத்மைக்யஸித்³தி⁴ஶ்சிதிகார்யாண்யப்ரயத்நேந ஸித்⁴யந்தி ஸ ஏவ ஶிவயோகீ³தி கத்²யதே ॥

இதி ஶ்ரீலலிதோபநிஷத்ஸம்பூர்ணா ।


மேலும் ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed