Sri Kalika Swaroopa Stuti – ஶ்ரீ காளிகா ஸ்வரூப ஸ்துதி꞉


ஸிததரஸம்வித³வாப்யம் ஸத³ஸத்கலநாவிஹீநமநுபாதி⁴ ।
ஜயதி ஜக³த்த்ரயரூபம் நீரூபம் தே³வி தே ரூபம் ॥ 1 ॥

ஏகமநேகாகாரம் ப்ரஸ்ருதஜக³த்³வ்யாப்திவிக்ருதிபரிஹீநம் ।
ஜயதி தவாத்³வயரூபம் விமலமலம் சித்ஸ்வரூபாக்²யம் ॥ 2 ॥

ஜயதி தவோச்ச²லத³ந்த꞉ ஸ்வச்சே²ச்சா²யா꞉ ஸ்வவிக்³ரஹக்³ரஹணம் ।
கிமபி நிருத்தரஸஹஜஸ்வரூபஸம்வித்ப்ரகாஶமயம் ॥ 3 ॥

வாந்த்வா ஸமஸ்தகாலம் பூ⁴த்யா ஜ²ங்காரகோ⁴ரமூர்திமபி ।
நிக்³ரஹமஸ்மிந் க்ருத்வாநுக்³ரஹமபி குர்வதீ ஜயஸி ॥ 4 ॥

காலஸ்ய காளி தே³ஹம் விப⁴ஜ்ய முநிபஞ்சஸங்க்²யயா பி⁴ந்நம் ।
ஸ்வஸ்மிந் விராஜமாநம் தத்³ரூபம் குர்வதீ ஜயஸி ॥ 5 ॥

பை⁴ரவரூபீ கால꞉ ஸ்ருஜதி ஜக³த்காரணாதி³கீடாந்தம் ।
இச்சா²வஶேந யஸ்யா꞉ ஸா த்வம் பு⁴வநாம்பி³கா ஜயஸி ॥ 6 ॥

ஜயதி ஶஶாங்கதி³வாகரபாவகதா⁴மத்ரயாந்தரவ்யாபி ।
ஜநநி தவ கிமபி விமலம் ஸ்வரூபரூபம் பரந்தா⁴ம ॥ 7 ॥

ஏகம் ஸ்வரூபரூபம் ப்ரஸரஸ்தி²திவிளயபே⁴த³ஸ்த்ரிவித⁴ம் ।
ப்ரத்யேகமுத³யஸம்ஸ்தி²திலயவிஶ்ரமதஶ்சதுர்வித⁴ம் தத³பி ॥ 8 ॥

இதி வஸுபஞ்சகஸங்க்²யம் விதா⁴ய ஸஹஜஸ்வரூபமாத்மீயம் ।
விஶ்வவிவர்தாவர்தப்ரவர்தக ஜயதி தே ரூபம் ॥ 9 ॥

ஸத³ஸத்³விபே⁴த³ஸூதேர்த³ளநபரா காபி ஸஹஜஸம்வித்தி꞉ ।
உதி³தா த்வமேவ ப⁴க³வதி ஜயஸி ஜயாத்³யேந ரூபேண ॥ 10 ॥

ஜயதி ஸமஸ்தசராசரவிசித்ரவிஶ்வப்ரபஞ்சரசநோர்மி ।
அமலஸ்வபா⁴வஜலதௌ⁴ ஶாந்தம் காந்தம் ச தே ரூபம் ॥ 11 ॥

ஸஹஜோல்லாஸவிகாஸப்ரபூரிதாஶேஷவிஶ்வவிப⁴வைஷா ।
பூர்ணா தவாம்ப³ மூர்திர்ஜயதி பராநந்த³ஸம்பூர்ணா ॥ 12 ॥

கவலிதஸகலஜக³த்ரயவிகடமஹாகாலகவலநோத்³யுக்தா ।
உபபு⁴க்தபா⁴வவிப⁴வப்ரப⁴வாபி க்ருஶோத³ரீ ஜயஸி ॥ 13 ॥

ரூபத்ரயபரிவர்ஜிதமஸமம் ரூபத்ரயாந்தரவ்யாபி ।
அநுப⁴வரூபமரூபம் ஜயதி பரம் கிமபி தே ரூபம் ॥ 14 ॥

அவ்யயமகுலமமேயம் விக³ளிதஸத³ஸத்³விவேககல்லோலம் ।
ஜயதி ப்ரகாஶவிப⁴வஸ்பீ²தம் கால்யா꞉ பரம் தா⁴ம ॥ 15 ॥

ருதுமுநிஸங்க்²யம் ரூபம் விப⁴ஜ்ய பஞ்சப்ரகாரமேகைகம் ।
தி³வ்யௌக⁴முத்³கி³ரந்தீ ஜயதி ஜக³த்தாரிணீ ஜநநீ ॥ 16 ॥

பூ⁴தி³க்³கோ³க²க³தே³வீசக்ரஸஞ்ஜ்ஞாநவிப⁴வபரிபூர்ணம் ।
நிருபமவிஶ்ராந்திமயம் ஶ்ரீபீட²ம் ஜயதி தே ரூபம் ॥ 17 ॥

ப்ரளயலயாந்தரபூ⁴மௌ விளஸிதஸத³ஸத்ப்ரபஞ்சபரிஹீநாம் ।
தே³வி நிருத்தரதராம் நௌமி ஸதா³ ஸர்வத꞉ ப்ரகடாம் ॥ 18 ॥

யாத்³ருங்மஹாஶ்மஶாநே த்³ருஷ்டம் தே³வ்யா꞉ ஸ்வரூபமகுலஸ்த²ம் ।
தாத்³ருக்³ ஜக³த்ரயமித³ம் ப⁴வது தவாம்ப³ ப்ரஸாதே³ந ॥ 19 ॥

இத்த²ம் ஸ்வரூபஸ்துதிரப்⁴யதா⁴யி
ஸம்யக்ஸமாவேஶத³ஶாவஶேந ।
மயா ஶிவேநாஸ்து ஶிவாய ஸம்யக்
மமைவ விஶ்வஸ்ய து மங்க³ளாய ॥ 20 ॥

இதி ஶ்ரீஶ்ரீஜ்ஞாநநேத்ரபாத³ ரசிதம் ஶ்ரீ காளிகா ஸ்வரூப ஸ்துதி꞉ ।


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed