Sri Kali Aparadha Kshamapana Stotram – ஶ்ரீ காளீ அபராத⁴க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம்


ப்ராக்³தே³ஹஸ்தோ²ய தா³ஹம் தவ சரண யுகா³ந்நாஶ்ரிதோ நார்சிதோ(அ)ஹம்
தேநாத்³யா கீர்திவர்கே³ர்ஜட²ரஜத³ஹநைர்பா³த்³த்⁴யமாநோ ப³லிஷ்டை²꞉ ।
க்ஷிப்த்வா ஜந்மாந்தராந்ந꞉ புநரிஹப⁴விதா க்வாஶ்ரய꞉ க்வாபி ஸேவா
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத⁴꞉ ப்ரகடித வத³நே காமரூபே கராளே ॥ 1 ॥

பா³ல்யேவாலாபி⁴லாயைர்ஜடி³த ஜட³மதிர்பா³லலீலா ப்ரஸக்தோ
ந த்வாம் ஜாநாமி மாத꞉ கலிகலுஷஹரா போ⁴க³மோக்ஷ ப்ரதா³த்ரீம் ।
நாசாரோ நைவ பூஜா ந ச யஜந கதா² ந ஸ்ம்ருதிர்நைவ ஸேவா
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத⁴꞉ ப்ரகடித வத³நே காமரூபே கராளே ॥ 2 ॥

ப்ராப்தோ(அ)ஹம் யௌவநம் சேத்³விஷத⁴ர ஸத்³ருஶைரிந்த்³ரியைர்த்³ருஷ்ட கா³த்ரோ
நஷ்ட ப்ரஜ்ஞ꞉ பரஸ்த்ரீ பரத⁴ந ஹரணே ஸர்வதா³ ஸாபி⁴லாஷ꞉ ।
த்வத்பாதா³ம்போ⁴ஜயுக்³மம் க்ஷணமபி மநஸா ந ஸ்ம்ருதோ(அ)ஹம் கதா³பி
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத⁴꞉ ப்ரகடித வத³நே காமரூபே கராளே ॥ 3 ॥

ப்ரௌடோ⁴ பி⁴க்ஷாபி⁴லாஷீ ஸுத து³ஹித்ரு களத்ரார்த²மந்நாதி³ சேஷ்ட
க்வ ப்ராப்ஸ்யே குத்ரயாமீ த்வநுதி³நமநிஶம் சிந்தயாமக்³ந தே³ஹ꞉ ।
நோதேத்⁴யாநந்த சாஸ்தா² ந ச ப⁴ஜந விதி⁴ந்நாம ஸங்கீர்தநம் வா
க்ஷந்தவ்யோமே(அ)பராத⁴꞉ ப்ரகடித வத³நே காமரூபே கராளே ॥ 4 ॥

வ்ருத்³த⁴த்வே பு³த்³தி⁴ஹீந꞉ க்ருஶ விவஶதநு꞉ ஶ்வாஸகாஸாதிஸாரை꞉
கர்ணநிஹோ(அ)க்ஷிஹீந꞉ ப்ரக³ளித த³ஶந꞉ க்ஷுத்பிபாஸாபி⁴பூ⁴த꞉ ।
பஶ்சாத்தாபேநத³க்³தோ⁴ மரணமநுதி³நம் த்⁴யேய மாத்ரந்நசாந்யத்
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத⁴꞉ ப்ரகடித வத³நே காமரூபே கராளே ॥ 5 ॥

க்ருத்வாஸ்நாநம் தி³நாதௌ³ க்வசித³பி ஸலிலம் நோக்ருதம் நைவ புஷ்பம்
தே நைவேத்³யாதி³கம் ச க்வசித³பி ந க்ருதம் நாபிபா⁴வோ ந ப⁴க்தி꞉ ।
ந ந்யாஸோ நைவ பூஜாம் ந ச கு³ண கத²நம் நாபி சார்சாக்ருதா தே
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத⁴꞉ ப்ரகடித வத³நே காமரூபே கராளே ॥ 6 ॥

ஜாநாமி த்வாம் ந சாஹம் ப⁴வப⁴யஹரணீம் ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³த்ரீம்
நித்யாநந்தோ³த³யாட்⁴யாம் த்ரிதய கு³ணமயீ நித்யஶுத்³தோ⁴த³யாட்⁴யாம் ।
மித்²யாகர்மாபி⁴லாஷைரநுதி³நமபி⁴த꞉ பீடி³தோ து³꞉க² ஸங்கை⁴꞉
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத⁴꞉ ப்ரகடித வத³நே காமரூபே கராளே ॥ 7 ॥

காலாப்⁴ராம் ஶ்யாமாலாங்கீ³ம் விக³ளித சிகுரா க²ட்³க³முண்டா³பி⁴ராமாம்
த்ராஸ த்ராணேஷ்டதா³த்ரீம் குணபக³ணஶிரோ மாலிநீம் தீ³ர்க⁴நேத்ராம் ।
ஸம்ஸாரஸ்யைகஸாராம் ப⁴வஜந ந ஹராம்பா⁴விதோபா⁴வநாபி⁴꞉
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத⁴꞉ ப்ரகடித வத³நே காமரூபே கராளே ॥ 8 ॥

ப்³ரஹ்மா விஷ்ணுஸ்ததே²ஶ꞉ பரிணமதி ஸதா³ த்வத்பதா³ம்போ⁴ஜ யுக்தம்
பா⁴க்³யாபா⁴வாந்ந சாஹம் ப⁴வஜநநி ப⁴வத்பாத³யுக்³மம் ப⁴ஜாமி ।
நித்யம் லோப⁴ ப்ரளோபை⁴꞉ க்ருதவிஶமதி꞉ காமுகஸ்த்வாம் ப்ரயாஷே
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத⁴꞉ ப்ரகடித வத³நே காமரூபே கராளே ॥ 9 ॥

ராக³த்³வேஷை꞉ ப்ரமத்த꞉ கலுஷயுததநு꞉ காமநாபோ⁴க³ளுப்³த⁴꞉
கார்யாகார்யா விசாரீ குலமதி ரஹித꞉ கௌலஸங்கை⁴ர்விஹீந꞉ ।
க்வ த்⁴யாநம் தே க்வ சார்சா க்வ மநுஜபநந்நைவ கிஞ்சித் க்ருதோ(அ)ஹம்
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத⁴꞉ ப்ரகடித வத³நே காமரூபே கராளே ॥ 10 ॥

ரோகீ³ து³꞉கீ² த³ரித்³ர꞉ பரவஶக்ருபண꞉ பாம்ஶுல꞉ பாப சேதா
நித்³ராளஸ்ய ப்ரஸக்தா꞉ ஸுஜட²ரப⁴ரணே வ்யாகுல꞉ கல்பிதாத்மா ।
கிம் தே பூஜா விதா⁴நம் த்வயி க்வசநுமதி꞉ க்வாநுராக³꞉ க்வசாஸ்தா²
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத⁴꞉ ப்ரகடித வத³நே காமரூபே கராளே ॥ 11 ॥

மித்²யா வ்யாமோஹ ராகை³꞉ பரிவ்ருதமநஸ꞉ க்லேஶஸங்கா⁴ந்விதஸ்ய
க்ஷுந்நித்³ரௌகா⁴ந்விதஸ்ய ஸ்மரண விரஹிண꞉ பாபகர்ம ப்ரவ்ருத்தே꞉ ।
தா³ரித்³ர்யஸ்ய க்வ த⁴ர்ம꞉ க்வ ச ஜநநிருசி꞉ க்வ ஸ்தி²தி꞉ ஸாது⁴ஸங்கை⁴꞉
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத⁴꞉ ப்ரகடித வத³நே காமரூபே கராளே ॥ 12 ॥

மாதஸ்தாதஸ்யதே³ஹாஜ்ஜநநி ஜட²ரக³꞉ ஸம்ஸ்தி²தஸ்த்வத்³வஶேஹந்
த்வம் ஹர்தா காரயித்ரீ கரண கு³ணமயீ கர்மஹேது ஸ்வரூபா ।
த்வம் பு³த்³தி⁴ஶ்சித்த ஸம்ஸ்தா²ப்யஹமதிப⁴வதீ ஸர்வமேதத் க்ஷமஸ்வ
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத⁴꞉ ப்ரகடித வத³நே காமரூபே கராளே ॥ 13 ॥

த்வம் பூ⁴மிஸ்த்வம் ஜலம் ச த்வமஸி ஹுதவஹஸ்த்வம் ஜக³த்³வாயுரூபா
த்வம் சாகாஶம் மநஶ்ச ப்ரக்ருதிரஸி மஹத்பூர்விகா பூர்வபூர்வா ।
ஆத்மா த்வம் சா(அ)ஸி மாத꞉ பரமஸி ப⁴வதீ த்வத்பரந்நைவ கிஞ்சித்
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத⁴꞉ ப்ரகடித வத³நே காமரூபே கராளே ॥ 14 ॥

த்வம் காளீ த்வம் ச தாரா த்வமஸி கி³ரிஸுதா ஸுந்த³ரீ பை⁴ரவீ த்வம்
த்வம் து³ர்கா³ சி²ந்நமஸ்தா த்வமஸி ச பு⁴வநா த்வம் ஹி லக்ஷ்மீ꞉ ஶிவா த்வம் ।
தூ⁴மா மாதங்கி³நீ த்வம் த்வமஸி ச ப³க³ளா மங்க³ளாதி³ஸ்தவாக்²யா
க்ஷந்தவ்யோ மே(அ)பராத⁴꞉ ப்ரகடித வத³நே காமரூபே கராளே ॥ 15 ॥

ஸ்தோத்ரேணாநேந தே³வீம் பரிணமதி ஜநோ ய꞉ ஸதா³ப⁴க்தியுக்தோ
து³ஷ்க்ருத்யாது³ர்க³ ஸங்க⁴ம் பரிதரதி ஶதம் விக்⁴நதாம் நாஶமேதி ।
நாதி⁴ர்வ்யாதி⁴ கதா³சித்³ப⁴வதி யதி³ புந꞉ ஸர்வதா³ ஸா(அ)பராத⁴꞉
ஸர்வம் தத் காமரூபே த்ரிபு⁴வநஜநநி க்ஷாமயே புத்ர பு³த்³த்⁴யா ॥ 16 ॥

ஜ்ஞாதா வக்தா கவீஶோ ப⁴வதி த⁴நபதிர்தா³நஶீலோ த³யாத்மா
நிஷ்பாபீ நிஷ்களங்கீ குலபதி குஶல꞉ ஸத்யவாக்³தா⁴ர்மிகஶ்ச ।
நித்யாநந்தோ³ த³யாட்⁴ய꞉ பஶுக³ணவிமுக²꞉ ஸத்பதா² சாருஶீல꞉
ஸம்ஸாராப்³தி⁴ம் ஸுகேந ப்ரதரதி கி³ரிஜா பாத³யுக்³மாவளம்பா³த் ॥ 17 ॥

இதி ஶ்ரீ காளீ அபராத⁴க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம் ॥


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed