Gajendra Moksha (Srimad Bhagavatam) Part 3 – க³ஜேந்த்³ரமோக்ஷ꞉ (ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதம்) 3


[ த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ – சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ]

ஶ்ரீஶுக உவாச –
ததா³ தே³வர்ஷிக³ந்த⁴ர்வா ப்³ரஹ்மேஶாநபுரோக³மா꞉ ।
முமுசு꞉ குஸுமாஸாரம் ஶம்ஸந்த꞉ கர்ம தத்³த⁴ரே꞉ ॥ 1 ॥

நேது³ர்து³ந்து³ப⁴யோ தி³வ்யா க³ந்த⁴ர்வா நந்ருதுர்ஜகு³꞉ ।
ருஷயஶ்சாரணா꞉ ஸித்³தா⁴ஸ்துஷ்டுவு꞉ புருஷோத்தமம் ॥ 2 ॥

யோ(அ)ஸௌ க்³ராஹ꞉ ஸ வை ஸத்³ய꞉ பரமாஶ்சர்யரூபத்⁴ருக் ।
முக்தோ தே³வலஶாபேந ஹூஹூக³ந்த⁴ர்வஸத்தம꞉ ॥ 3 ॥

ப்ரணம்ய ஶிரஸாதீ⁴ஶமுத்தமஶ்லோகமவ்யயம் ।
அகா³யத யஶோதா⁴ம கீர்தந்யகு³ணஸத்கத²ம் ॥ 4 ॥

ஸோ(அ)நுகம்பித ஈஶேந பரிக்ரம்ய ப்ரணம்ய தம் ।
லோகஸ்ய பஶ்யதோ லோகம் ஸ்வமாகா³ந்முக்தகில்பி³ஷ꞉ ॥ 5 ॥

க³ஜேந்த்³ரோ ப⁴க³வத்ஸ்பர்ஶாத்³விமுக்தோ(அ)ஜ்ஞாநப³ந்த⁴நாத் ।
ப்ராப்தோ ப⁴க³வதோ ரூபம் பீதவாஸாஶ்சதுர்பு⁴ஜ꞉ ॥ 6 ॥

ஸ வை பூர்வமபூ⁴த்³ராஜா பாண்ட்³யோ த்³ரவிட³ஸத்தம꞉ ।
இந்த்³ரத்³யும்ந இதி க்²யாதோ விஷ்ணுவ்ரதபராயண꞉ ॥ 7 ॥

ஸ ஏகதா³(ஆ)ராத⁴நகால ஆத்மவாந்
க்³ருஹீதமௌநவ்ரதமீஶ்வரம் ஹரிம் ।
ஜடாத⁴ரஸ்தாபஸ ஆப்லுதோ(அ)ச்யுத-
-ஸ்தமர்சயாமாஸ குலாசலாஶ்ரம꞉ ॥ 8 ॥

யத்³ருச்ச²யா தத்ர மஹாயஶா முநி꞉
ஸமாக³மச்சி²ஷ்யக³ணை꞉ பரிஶ்ரித꞉ ।
தம் வீக்ஷ்ய தூஷ்ணீமக்ருதார்ஹணாதி³கம்
ரஹஸ்யுபாஸீநம்ருஷிஶ்சுகோப ஹ ॥ 9 ॥

தஸ்மா இமம் ஶாபமதா³த³ஸாது⁴-
-ரயம் து³ராத்மா(அ)க்ருதபு³த்³தி⁴ரத்ர ।
விப்ராவமந்தா விஶதாம் தமிஸ்ரம்
யதா² க³ஜ꞉ ஸ்தப்³த⁴மதி꞉ ஸ ஏவ ॥ 10 ॥

ஶ்ரீஶுக உவாச –
ஏவம் ஶப்த்வா க³தோ(அ)க³ஸ்த்யோ ப⁴க³வாந் ந்ருப ஸாநுக³꞉ ।
இந்த்³ரத்³யும்நோ(அ)பி ராஜர்ஷிர்தி³ஷ்டம் தது³பதா⁴ரயந் ॥ 11 ॥

ஆபந்ந꞉ கௌஞ்ஜரீம் யோநிமாத்மஸ்ம்ருதிவிநாஶிநீம் ।
ஹர்யர்சநாநுபா⁴வேந யத்³க³ஜத்வே(அ)ப்யநுஸ்ம்ருதி꞉ ॥ 12 ॥

ஏவம் விமோக்ஷ்ய க³ஜயூத²பமப்³ஜநாப⁴-
-ஸ்தேநாபி பாரிஷத³தாம் க³மிதேந யுக்த꞉ ।
க³ந்த⁴ர்வஸித்³த⁴விபு³தை⁴ரநுகீ³யமாந
கர்மா(அ)த்³பு⁴தம் ஸ்வபு⁴வநம் க³ருடா³ஸநோ(அ)கா³த் ॥ 13 ॥

ஏவம் மஹாராஜ தவேரிதோ மயா
க்ருஷ்ணாநுபா⁴வோ க³ஜராஜமோக்ஷணம் ।
ஸ்வர்க்³யம் யஶஸ்யம் கலிகல்மஷாபஹம்
து³꞉ஸ்வப்நநாஶம் குருவர்ய ஶ்ருண்வதாம் ॥ 14 ॥

அதா²நுகீர்தயந்த்யேதச்ச்²ரேயஸ்காமா த்³விஜாதய꞉ ।
ஶுசய꞉ ப்ராதருத்தா²ய து³꞉ஸ்வப்நாத்³யுபஶாந்தயே ॥ 15 ॥

இத³மாஹ ஹரி꞉ ப்ரீதோ க³ஜேந்த்³ரம் குருஸத்தம ।
ஶ்ருண்வதாம் ஸர்வபூ⁴தாநாம் ஸர்வபூ⁴தமயோ விபு⁴꞉ ॥ 16 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச –
யே மாம் த்வாம் ச ஸரஶ்சேத³ம் கி³ரிகந்த³ரகாநநம் ।
வேத்ர கீசக வேணூநாம் கு³ள்மாநி ஸுரபாத³பாந் ॥ 17 ॥

ஶ்ருங்கா³ணீமாநி தி⁴ஷ்ண்யாநி ப்³ரஹ்மணோ மே ஶிவஸ்ய ச ।
க்ஷீரோத³ம் மே ப்ரியம் தா⁴ம ஶ்வேதத்³வீபம் ச பா⁴ஸ்வரம் ॥ 18 ॥

ஶ்ரீவத்ஸம் கௌஸ்துப⁴ம் மாலாம் க³தா³ம் கௌமோத³கீம் மம ।
ஸுத³ர்ஶநம் பாஞ்சஜந்யம் ஸுபர்ணம் பதகே³ஶ்வரம் ॥ 19 ॥

ஶேஷம் ச மத்கலாம் ஸூக்ஷ்மாம் ஶ்ரியம் தே³வீம் மதா³ஶ்ரயாம் ।
ப்³ரஹ்மாணம் நாரத³ம்ருஷிம் த்⁴ருவம் ப்ரஹ்லாத³மேவ ச ॥ 20 ॥

மத்ஸ்யகூர்மவராஹாத்³யைரவதாரை꞉ க்ருதாநி மே ।
கர்மாண்யநந்தபுண்யாநி ஸூர்யம் ஸோமம் ஹுதாஶநம் ॥ 21 ॥

ப்ரணவம் ஸத்யமவ்யக்தம் கோ³விப்ராந்த⁴ர்மமவ்யயம் ।
தா³க்ஷாயணீம் த⁴ர்மபத்நீம் ஸோமகஶ்யபயோரபி ॥ 22 ॥

க³ங்கா³ம் ஸரஸ்வதீம் நந்தா³ம் காளிந்தீ³ம் ஸிதவாரணாம் ।
த்⁴ருவம் ப்³ரஹ்மருஷீந்ஸப்த புண்யஶ்லோகாம்ஶ்ச மாநவாந் ॥ 23 ॥

உத்தா²யாபரராத்ராம் தே ப்ரயதா꞉ ஸுஸமாஹிதா꞉ ।
ஸ்மரந்தி மம ரூபாணி முச்யந்தே தே(அ)ம்ஹஸோ(அ)கி²லாத் ॥ 24 ॥

யே மாம் ஸ்துவந்த்யநேநாங்க³ ப்ரதிபு³த்³த்⁴ய நிஶாத்யயே ।
தேஷாம் ப்ராணாத்யயே சாஹம் த³தா³மி விபுலாம் மதிம் ॥ 25 ॥

ஶ்ரீஶுக உவாச –
இத்யாதி³ஶ்ய ஹ்ருஷீகேஶ꞉ ப்ராத்⁴மாய ஜலஜோத்தமம் ।
ஹர்ஷயந்விபு³தா⁴நீகமாருரோஹ க²கா³தி⁴பம் ॥ 26 ॥

ராஜந்நுதி³தமே தத்தே ஹரே꞉ கர்மாக⁴நாஶநம் ।
க³ஜேந்த்³ரமோக்ஷணம் தி³வ்யம் ரைவதம் த்வந்தரம் ஶ்ருணு ॥ 27 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே அஷ்டமஸ்கந்தே⁴ சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 4 ॥

[ த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ – சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ]


గమనిక: "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము తాయారుచేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed