Devi Aswadhati Stotram (Cheti bhavan nikhila kheti) – தே³வீ அஶ்வதா⁴டி ஸ்தோத்ரம்


சேடீ ப⁴வந்நிகி²லகே²டீ கத³ம்ப³வநவாடீஷு நாகிபடலீ
கோடீர சாருதர கோடீ மணீகிரண கோடீ கரம்பி³த பதா³ ।
பாடீர க³ந்தி⁴ குசஶாடீ கவித்வ பரிபாடீமகா³தி⁴பஸுதா
கோ⁴டீகு²ராத³தி⁴கதா⁴டீமுதா³ர முக² வீடீரஸேந தநுதாம் ॥ 1 ॥

த்³வைபாயந ப்ரப்⁴ருதி ஶாபாயுத⁴ த்ரிதி³வ ஸோபாந தூ⁴ளி சரணா
பாபாபஹ ஸ்வமநு ஜாபாநுலீந ஜந தாபாபநோத³ நிபுணா ।
நீபாலயா ஸுரபி⁴ தூ⁴பாலகா து³ரிதகூபாது³த³ஞ்சயது மாம்
ரூபாதி⁴கா ஶிக²ரி பூ⁴பால வம்ஶமணி தீ³பாயிதா ப⁴க³வதீ ॥ 2 ॥

யா(ஆ)லீபி⁴ராத்ம தநுதா(ஆ)லீநக்ருத்ப்ரியக பாலீஷு கே²லதி ப⁴வா
வ்யாளீ நகுல்யஸித சூலீ ப⁴ரா சரண தூ⁴ளீ லஸந்முணிக³ணா ।
யா(ஆ)லீ ப்⁴ருதி ஶ்ரவஸி தாலீ த³ளம் வஹதி யா(ஆ)லீக ஶோபி⁴ திலகா
ஸா(ஆ)லீ கரோது மம காளீ மந꞉ ஸ்வபத³ நாலீக ஸேவந விதௌ⁴ ॥ 3 ॥

பா³லாம்ருதாம்ஶு நிப⁴ பா²லா மநாக³ருண சேலா நிதம்ப³ ப²லகே
கோலாஹல க்ஷபித காலா(அ)மரா(அ)குஶல கீலால ஶோஷண ரவி꞉ ।
ஸ்து²லாகுசே ஜலத³நீலா கசே கலித லீலா கத³ம்ப³ விபிநே
ஶூலாயுத⁴ ப்ரணத ஶீலா த³தா⁴து ஹ்ருதி³ ஶைலாதி⁴ராஜதநயா ॥ 4 ॥

கம்பா³வதீவ ஸவிட³ம்பா³ க³ளேந நவதும்பா³(ஆ)ப⁴ வீண ஸவிதா⁴
பி³ம்பா³த⁴ரா விநத ஶம்பா³யுதா⁴தி³ நிகுரும்பா³ கத³ம்ப³ விபிநே ।
அம்பா³ குரங்க³மத³ ஜம்பா³ல ரோசிரிஹ லம்பா³லகா தி³ஶது மே
ஶம் பா³ஹுலேய ஶஶி பி³ம்பா³பி⁴ராம முக² ஸம்பா³தி⁴த ஸ்தநப⁴ரா ॥ 5 ॥

தா³ஸாயமாந ஸுமஹாஸா கத³ம்ப³வந வாஸா குஸும்ப⁴ ஸுமநோ-
-வாஸா விபஞ்சிக்ருத ராஸா விதூ⁴த மது⁴மாஸா(அ)ரவிந்த³ மது⁴ரா ।
காஸார ஸூநததி பா⁴ஸா(அ)பி⁴ராம தநுரா(ஆ)ஸார ஶீத கருணா
நாஸாமணி ப்ரவர பா⁴ஸா ஶிவா திமிரமாஸாத³யேது³பரதிம் ॥ 6 ॥

ந்யங்காகரே வபுஷி கங்கால ரக்த புஷி கங்காதி³பக்ஷி விஷயே
த்வம் காமநாமயஸி கிம் காரணம் ஹ்ருத³ய பங்காரிமேஹி கி³ரிஜாம் ।
ஶங்காஶிலா நிஶித டங்காயமாந பத³ ஸங்காஶமாந ஸுமநோ
ஜ²ங்காரி ப்⁴ருங்க³ததிமங்காநுபேத ஶஶிஸங்காஶ வக்த்ரகமலாம் ॥ 7 ॥

ஜம்பா⁴ரி கும்பி⁴ ப்ருது² கும்பா⁴(அ)பஹாஸி குச ஸம்பா⁴வ்ய ஹார லதிகா
ரம்பா⁴ கரீந்த்³ர கர த³ம்பா⁴(அ)பஹோருக³தி டி³ம்பா⁴(அ)நுரஞ்ஜித பதா³ ।
ஶம்பா⁴வுதா³ர பரிரம்பா⁴ங்குரத்புலக த³ம்பா⁴(அ)நுராக³ பிஶுநா
ஶம் பா⁴ஸுரா(ஆ)ப⁴ரண கு³ம்பா² ஸதா³ தி³ஶது ஶும்பா⁴ஸுர ப்ரஹரணா ॥ 8 ॥

தா³க்ஷாயணீ த³நுஜஶிக்ஷா விதௌ⁴ விக்ருத தீ³க்ஷா மநோஹர கு³ணா
பி⁴க்ஷாஶிநோ நடந வீக்ஷா விநோத³முகி² த³க்ஷாத்⁴வர ப்ரஹரணா ।
வீக்ஷாம் விதே⁴ஹி மயி த³க்ஷா ஸ்வகீயஜந பக்ஷா விபக்ஷ விமுகீ²
யக்ஷேஶ ஸேவித நிராக்ஷேப ஶக்தி ஜயலக்ஷ்ம்யா(அ)வதா⁴ந கலநா ॥ 9 ॥

வந்தா³ரு லோக வர ஸந்தா³யிநீ விமல குந்தா³வதா³த ரத³நா
ப்³ருந்தா³ரப்³ருந்த³ மணிப்³ருந்தா³(அ)ரவிந்த³ மகரந்தா³பி⁴ஷிக்த சரணா ।
மந்தா³நிலா(ஆ)கலித மந்தா³ரதா³மபி⁴ரமந்தா³பி⁴ராம மகுடா
மந்தா³கிநீ ஜவந பி⁴ந்தா³ந வாசமரவிந்தா³ஸநா தி³ஶது மே ॥ 10 ॥

யத்ராஶயோ லக³தி தத்ராக³ஜா வஸது குத்ராபி நிஸ்துல ஶுகா
ஸுத்ராம கால முக² ஸத்ராஸக ப்ரகர ஸுத்ராணகாரி சரணா ।
ச²த்ராநிலாதிரய பத்ராபி⁴ராம கு³ண மித்ராமரீ ஸம வதூ⁴꞉
குத்ராஸஹீந மணிசித்ராக்ருதி ஸ்பு²ரித புத்ராதி³ தா³ந நிபுணா ॥ 11 ॥

கூலாதிகா³மி ப⁴யதூலா(ஆ)வலி ஜ்வலந கீலா நிஜஸ்துதி விதா⁴
கோலாஹலக்ஷபித காலாமரீ குஶல கீலால போஷண நபா⁴ ।
ஸ்தூ²லாகுசே ஜலத³ நீலாகசே கலித லீலா கத³ம்ப³ விபிநே
ஶூலாயுத⁴ ப்ரணதிஶீலா விபா⁴து ஹ்ருதி³ ஶைலாதி⁴ராஜதநயா ॥ 12 ॥

இந்தா⁴ந கீர மணிப³ந்தா⁴ ப⁴வே ஹ்ருத³யப³ந்தா⁴வதீவ ரஸிகா
ஸந்தா⁴வதீ பு⁴வந ஸந்தா⁴ரணேப்யம்ருத ஸிந்தா⁴வுதா³ரநிலயா ।
க³ந்தா⁴(அ)நுபா⁴வ முஹுரந்தா⁴(அ)லி பீத கசப³ந்தா⁴ ஸமர்பயது மே
ஶம் தா⁴ம பா⁴நுமபி ருந்தா⁴நமாஶு பத³ஸந்தா⁴நமப்யநுக³தா ॥ 13 ॥

இதி மஹாகவி காளிதா³ஸ க்ருத தே³வீ அஶ்வதா⁴டி ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் தேவீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed