Devi Narayaniyam Dasakam 32 – த்³வாத்ரிம்ஶ த³ஶகம் (32) – யக்ஷ கதா²


புரா ஸுரா வர்ஷஶதம் ரணேஷு
நிரந்தரேஷு த்வத³நுக்³ரஹேண ।
விஜித்ய தை³த்யாந் ஜநநீமபி த்வாம்
விஸ்ம்ருத்ய த்³ருப்தா நிதராம் ப³பூ⁴வு꞉ ॥ 32-1 ॥

மயைவ தை³த்யா ப³லவத்தரேண
ஹதா ந சாந்யைரிதி ஶக்ரமுக்²யா꞉ ।
தே³வா அபூ⁴வந்நதித³ர்பவந்த-
-ஸ்த்வம் தே³வி சாந்த꞉ குருஷே ஸ்ம ஹாஸம் ॥ 32-2 ॥

தச்சித்தத³ர்பாஸுரநாஶநாய
தேஜோமயம் யக்ஷவபுர்த³தா⁴நா ।
த்வம் நாதிதூ³ரே ஸ்வயமாவிராஸீ-
-ஸ்த்வாம் வாஸவாத்³யா த³த்³ருஶு꞉ ஸுரௌகா⁴꞉ ॥ 32-3 ॥

ஸத்³ய꞉ கிலாஶங்க்யத தைரித³ம் கிம்
மாயா(ஆ)ஸுரீ வேதி ததோ மகோ⁴நா ।
அக்³நிர்நியுக்தோ ப⁴வதீமவாப்த꞉
ப்ருஷ்டஸ்த்வயா கோ(அ)ஸி குதோ(அ)ஸி சேதி ॥ 32-4 ॥

ஸ சாஹ ஸர்வைர்விதி³தோ(அ)க்³நிரஸ்மி
மய்யேவ திஷ்ட²த்யகி²லம் ஜக³ச்ச ।
ஶக்நோமி த³க்³து⁴ம் ஸகலம் ஹவிர்பு⁴-
-ங்மத்³வீர்யதோ தை³த்யக³ணா ஜிதாஶ்ச ॥ 32-5 ॥

இதீரிதா ஶுஷ்கத்ருணம் த்வமேகம்
புரோ நிதா⁴யாத்த² த³ஹைததா³ஶு ।
ஏவம் ஜ்வலந்நக்³நிரித³ம் ச த³க்³து⁴ம்
குர்வந் ப்ரயத்நம் ந ஶஶாக மத்த꞉ ॥ 32-6 ॥

ஸ நஷ்டக³ர்வ꞉ ஸஹஸா நிவ்ருத்த-
-ஸ்ததோ(அ)நிலோ வஜ்ரப்⁴ருதா நியுக்த꞉ ।
த்வாம் ப்ராப்தவாநக்³நிவதே³வ ப்ருஷ்டோ
தே³வி ஸ்வமாஹாத்ம்யவசோ ப³பா⁴ஷே ॥ 32-7 ॥

மாம் மாதரிஶ்வாநமவேஹி ஸர்வே
வ்யாபாரவந்தோ ஹி மயைவ ஜீவா꞉ ।
ந ப்ராணிந꞉ ஸந்தி மயா விநா ச
க்³ருஹ்ணாமி ஸர்வம் சலயாமி விஶ்வம் ॥ 32-8 ॥

இத்யுக்தமாகர்ண்ய த்ருணம் ததே³வ
ப்ரத³ர்ஶ்ய சைதச்சலயேத்யபா⁴ணீ꞉ ।
ப்ரப⁴ஞ்ஜநஸ்தத்ஸ ச கர்ம கர்து-
-மஶக்த ஏவாஸ்தமதோ³ நிவ்ருத்த꞉ ॥ 32-9 ॥

அதா²திமாநீ ஶதமந்யுரந்த-
-ரக்³நிம் ச வாயும் ச ஹஸந்நவாப ।
த்வாம் யக்ஷரூபாம் ஸஹஸா திரோ(அ)பூ⁴꞉
ஸோ(அ)த³ஹ்யதாந்த꞉ ஸ்வலகு⁴த்வபீ⁴த்யா ॥ 32-10 ॥

அத² ஶ்ருதாகாஶவசோ(அ)நுஸாரீ
ஹ்ரீங்காரமந்த்ரம் ஸ சிராய ஜப்த்வா ।
பஶ்யந்நுமாம் த்வாம் கருணாஶ்ருநேத்ராம்
நநாம ப⁴க்த்யா ஶிதி²லாபி⁴மாந꞉ ॥ 32-11 ॥

ஜ்ஞாநம் பரம் த்வந்முக²த꞉ ஸ லப்³த்⁴வா
க்ருதாஞ்ஜலிர்நம்ரஶிரா நிவ்ருத்த꞉ ।
ஸர்வாமரேப்⁴ய꞉ ப்ரத³தௌ³ ததஸ்தே
ஸர்வம் த்வதி³ச்சா²வஶக³ம் வ்யஜாநந் ॥ 32-12 ॥

தத꞉ ஸுரா த³ம்ப⁴விமுக்திமாபு-
-ர்ப⁴வந்து மர்த்யாஶ்ச விநம்ரஶீர்ஷா꞉ ।
அந்யோந்யஸாஹாய்யகராஶ்ச ஸர்வே
மா யுத்³த⁴வார்தா பு⁴வநத்ரயே(அ)ஸ்து ॥ 32-13 ॥

த்வதி³ச்ச²யா ஸூர்யஶஶாங்கவஹ்நி-
-வாய்வாத³யோ தே³வி ஸுரா꞉ ஸ்வகாநி ।
கர்மாணி குர்வந்தி ந தே ஸ்வதந்த்ரா-
-ஸ்தஸ்யை நமஸ்தே(அ)ஸ்து மஹாநுபா⁴வே ॥ 32-14 ॥

த்ரயஸ்த்ரிம்ஶ த³ஶகம் (33) – கௌ³தம கதா² >>


ஸம்பூர்ண தே³வீ நாராயணீயம் பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed