Devi Narayaniyam Dasakam 26 – ஷட்³விம்ஶ த³ஶகம் (26) – ஸுரத² கதா²


ராஜா புரா(ஆ)ஸித் ஸுரதா²பி⁴தா⁴ந꞉
ஸ்வாரோசிஷே சைத்ரகுலாவதம்ஸ꞉ ।
மந்வந்தரே ஸத்யரதோ வதா³ந்ய꞉
ஸம்யக்ப்ரஜாபாலநமாத்ரநிஷ்ட²꞉ ॥ 26-1 ॥

வீரோ(அ)பி தை³வாத்ஸமரே ஸ கோலா-
-வித்⁴வம்ஸிபி⁴꞉ ஶத்ருப³லைர்ஜித꞉ ஸந் ।
த்யக்த்வா ஸ்வராஜ்யம் வநமேத்ய ஶாந்தம்
ஸுமேத⁴ஸம் ப்ராப முநிம் ஶரண்யம் ॥ 26-2 ॥

தபோவநம் நிர்ப⁴யமாவஸந் த்³ரு-
-ச்சா²யாஶ்ரித꞉ ஶீதளவாதப்ருக்த꞉ ।
ஸ ஏகதா³ ராஜ்யக்³ருஹாதி³சிந்தா-
-பர்யாகுல꞉ கஞ்சித³பஶ்யதா³ர்தம் ॥ 26-3 ॥

ராஜா தமூசே ஸுரதோ²(அ)ஸ்மி நாம்நா
ஜிதோ(அ)ரிபி⁴ர்ப்⁴ரஷ்டவிபூ⁴திஜால꞉ ।
க்³ருஹாதி³சிந்தாமதி²தாந்தரங்க³꞉
குதோ(அ)ஸி கஸ்த்வம் வத³ மாம் ஸமஸ்தம் ॥ 26-4 ॥

ஶ்ருத்வேதி ஸ ப்ரத்யவத³த்ஸமாதி⁴-
-நாமா(அ)ஸ்மி வைஶ்யோ ஹ்ருதஸர்வவித்த꞉ ।
பத்நீஸுதாத்³யை꞉ ஸ்வக்³ருஹாந்நிரஸ்த-
-ஸ்ததா²(அ)பி ஸோத்கண்ட²மிமாந் ஸ்மராமி ॥ 26-5 ॥

அநேந ஸாகம் ஸுரதோ² விநீதோ
முநிம் ப்ரணம்யாஹ ஸமதி⁴நாமா ।
க்³ருஹாந்நிரஸ்தோ(அ)பி க்³ருஹாதி³சிந்தாம்
கரோதி ஸோத்கண்ட²மயம் மஹர்ஷே ॥ 26-6 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸத்யம் பரமத்³விதீயம்
மித்²யா ஜக³த்ஸர்வமித³ம் ச ஜாநே ।
ததா²(அ)பி மாம் பா³த⁴த ஏவ ராஜ்ய-
-க்³ருஹாதி³சிந்தா வத³ தஸ்ய ஹேதும் ॥ 26-7 ॥

ஊசே தபஸ்வீ ஶ்ருணு பூ⁴ப மாயா
ஸர்வஸ்ய ஹேது꞉ ஸகு³ணா(அ)கு³ணா ஸா ।
ப³ந்த⁴ம் ச மோக்ஷம் ச கரோதி ஸைவ
ஸர்வே(அ)பி மாயாவஶகா³ ப⁴வந்தி ॥ 26-8 ॥

ஜ்ஞாநம் ஹரேரஸ்தி விதே⁴ஶ்ச கிந்து
க்வசித்கதா³சிந்மிலிதௌ மித²ஸ்தௌ ।
விமோஹிதௌ கஸ்த்வமரே நு கஸ்த்வ-
-மேவம் விவாத³ம் கில சக்ரது꞉ ஸ்ம ॥ 26-9 ॥

ஜ்ஞாநம் த்³விதை⁴கம் த்வபரோக்ஷமந்ய-
-த்பரோக்ஷமப்யேதத³வேஹி ராஜந் ।
ஆத்³யம் மஹேஶ்யா꞉ க்ருபயா விரக்த்யா
ப⁴க்த்யா மஹத்ஸங்க³மதஶ்ச லப்⁴யம் ॥ 26-10 ॥

ய ஏததா³ப்நோதி ஸ ஸர்வமுக்தோ
த்³வேஷஶ்ச ராக³ஶ்ச ந தஸ்ய பூ⁴ப ।
ஜ்ஞாநம் த்³விதீயம் க²லு ஶாஸ்த்ரவாக்ய-
-விசாரதோ பு³த்³தி⁴மதைவ லப்⁴யம் ॥ 26-11 ॥

ஶமாதி³ஹீநோ ந ச ஶாஸ்த்ரவாக்ய-
-விசாரமாத்ரேண விமுக்திமேதி ।
தே³வ்யா꞉ கடாக்ஷைர்லப⁴தே ச பு⁴க்திம்
முக்திம் ச ஸா கேவலப⁴க்திக³ம்யா ॥ 26-12 ॥

ஸம்பூஜ்ய தாம் ஸாகமநேந து³ர்கா³ம்
க்ருத்வா ப்ரஸந்நாம் ஸ்வஹிதம் லப⁴ஸ்வ ।
ஶ்ருத்வா முநேர்வாக்யமுபௌ⁴ மஹேஶி
த்வாம் பூஜயாமாஸதுரித்³த⁴ப⁴க்த்யா ॥ 26-13 ॥

வர்ஷத்³வயாந்தே ப⁴வதீம் ஸமீக்ஷ்ய
ஸ்வப்நே ஸதோஷாவபி தாவத்ருப்தௌ ।
தி³த்³ருக்ஷயா ஜாக்³ரதி சாபி ப⁴க்தா-
-வாசேரதுர்த்³வௌ கடி²நவ்ரதாநி ॥ 26-14 ॥

வர்ஷத்ரயாந்தே ஸுமுகீ²ம் ப்ரஸந்நாம்
த்வாம் வீக்ஷ்ய தௌ துஷ்டுவது꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டௌ ।
தை³வாத்ஸமாதி⁴ஸ்த்வத³நுக்³ரஹேண
லப்³த்⁴வா பரம் ஜ்ஞாநமவாப முக்திம் ॥ 26-15 ॥

போ⁴கா³விரக்த꞉ ஸுரத²ஸ்து ஶீக்⁴ரம்
நிஷ்கண்டகம் ராஜ்யமவாப பூ⁴ய꞉ ।
மந்வந்தரே பூ⁴பதிரஷ்டமே ஸ
ஸாவர்ணிநாமா ச மநுர்ப³பூ⁴வ ॥ 26-16 ॥

த்வம் பு⁴க்திகாமாய த³தா³ஸி போ⁴க³ம்
முமுக்ஷவே ஸம்ஸ்ருதிமோசநம் ச ।
கிஞ்சிந்ந ப்ருச்சா²மி பரம் விமூடோ⁴
நமாமி தே பாத³ஸரோஜயுக்³மம் ॥ 26-17 ॥

ஸப்தவிம்ஶ த³ஶகம் (27) – ஶதாக்ஷ்யவதாரம் >>


ஸம்பூர்ண தே³வீ நாராயணீயம் பார்க்க.


ಗಮನಿಸಿ :"ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ" ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Click here to buy

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed