Devi Narayaniyam Dasakam 25 – பஞ்சவிம்ஶ த³ஶகம் (25) – மஹாஸரஸ்வத்யவதாரம்-ஸும்பா⁴தி³வத⁴ம்


அதா²மரா꞉ ஶத்ருவிநாஶத்ருப்தா-
-ஶ்சிராய ப⁴க்த்யா ப⁴வதீம் ப⁴ஜந்த꞉ ।
மந்தீ³ப⁴வத்³ப⁴க்திஹ்ருத³꞉ க்ரமேண
புநஶ்ச தை³த்யாபி⁴ப⁴வம் ஸமீயு꞉ ॥ 25-1 ॥

ஸும்போ⁴ நிஸும்ப⁴ஶ்ச ஸஹோத³ரௌ ஸ்வை꞉
ப்ரஸாதி³தாத்பத்³மப⁴வாத்தபோபி⁴꞉ ।
ஸ்த்ரீமாத்ரவத்⁴யத்வமவாப்ய தே³வாந்
ஜித்வா ரணே(அ)த்⁴யூஷதுரைந்த்³ரளோகம் ॥ 25-2 ॥

ப்⁴ரஷ்டஶ்ரியஸ்தே து கு³ரூபதே³ஶா-
-த்³தி⁴மாத்³ரிமாப்தா நுநுவு꞉ ஸுராஸ்த்வாம் ।
தேஷாம் புரஶ்சாத்³ரிஸுதா(ஆ)விராஸீ-
-த்ஸ்நாதும் க³தா ஸா கில தே³வநத்³யாம் ॥ 25-3 ॥

தத்³தே³ஹகோஶாத்த்வமஜா ப்ரஜாதா
யத꞉ ப்ரஸித்³தா⁴ க²லு கௌஶிகீதி ।
மஹாஸரஸ்வத்யபி⁴தா⁴ம் த³தா⁴நா
த்வம் ராஜஸீஶக்திரிதீர்யஸே ச ॥ 25-4 ॥

ஹிமாத்³ரிஶ்ருங்கே³ஷு மநோஹராங்கீ³
ஸிம்ஹாதி⁴ரூடா⁴ ம்ருது³கா³நலோலா ।
ஶ்ரோத்ராணி நேத்ராண்யபி தே³ஹபா⁴ஜாம்
சகர்ஷிதா²ஷ்டாத³ஶபா³ஹுயுக்தா ॥ 25-5 ॥

விஜ்ஞாய ஸும்ப⁴꞉ கில தூ³தவாக்யா-
-த்த்வாம் மோஹநாங்கீ³ம் த³யிதாம் சிகீர்ஷு꞉ ।
த்வத³ந்திகே ப்ரேஷயதிஸ்ம தூ³தா-
-நேகைகஶ꞉ ஸ்நிக்³த⁴வசோவிளாஸாந் ॥ 25-6 ॥

த்வாம் ப்ராப்ய தே காளிகயா ஸமேதா-
-மேகைகஶ꞉ ஸும்ப⁴கு³ணாந் ப்ரபா⁴ஷ்ய ।
பத்நீ ப⁴வாஸ்யேதி க்ருதோபதே³ஶா-
-ஸ்தத்ப்ராதிகுல்யாத்குபிதா ப³பூ⁴வு꞉ ॥ 25-7 ॥

ஸும்பா⁴ஜ்ஞயா தூ⁴ம்ரவிளோசநாக்²யோ
ரணோத்³யத꞉ காளிகயா ஹதோ(அ)பூ⁴த் ।
சண்ட³ம் ச முண்ட³ம் ச நிஹத்ய காளீ
த்வத்பா²லஜா தத்³ருதி⁴ரம் பபௌ ச ॥ 25-8 ॥

சாமுண்டி³கேதி ப்ரதி²தா தத꞉ ஸா
த்வாம் ரக்தபீ³ஜோ(அ)த⁴ யுயுத்ஸுராப ।
யத்³ரக்தபி³ந்தூ³த்³ப⁴வரக்தபீ³ஜ-
-ஸங்கை⁴ர்ஜக³த்³வ்யாப்தமபூ⁴த³ஶேஷம் ॥ 25-9 ॥

ப்³ரஹ்மேந்த்³ரபாஶ்யாதி³கதே³வஶக்தி-
-கோட்யோ ரணம் சக்ருரராதிஸங்கை⁴꞉ ।
தத்ஸங்க³ரம் வர்ணயிதும் ந ஶக்த꞉
ஸஹஸ்ரஜிஹ்வோ(அ)பி புந꞉ கிமந்யே ॥ 25-10 ॥

ரணே(அ)திகோ⁴ரே விவ்ருதாநநா ஸா
காளீ ஸ்வஜிஹ்வாம் க²லு சாலயந்தீ ।
த்வச்ச²ஸ்த்ரக்ருத்தாகி²லரக்தபீ³ஜ-
-ரக்தம் பபௌ க³ர்ஜநபீ⁴ததை³த்யா ॥ 25-11 ॥

த்வயா நிஸும்ப⁴ஸ்ய ஶீரோ நிக்ருத்தம்
ஸும்ப⁴ஸ்ய தத்காளிகயா(அ)பி சாந்தே ।
அந்யே(அ)ஸுராஸ்த்வாம் ஶிரஸா ப்ரணம்ய
பாதாலமாபுஸ்த்வத³நுக்³ரஹேண ॥ 25-12 ॥

ஹதேஷு தே³வா ரிபுஷு ப்ரணம்ய
த்வாம் துஷ்டுவு꞉ ஸ்வர்க³மகு³꞉ புநஶ்ச ।
தே பூர்வவத்³யஜ்ஞஹவிர்ஹரந்தோ
பூ⁴மாவவர்ஷந் ஜஹ்ருஷுஶ்ச மர்த்யா꞉ ॥ 25-13 ॥

மாதர்மதீ³யே ஹ்ருதி³ ஸந்தி த³ம்ப⁴-
-த³ர்பாபி⁴மாநாத்³யஸுரா ப³லிஷ்டா²꞉ ।
நிஹத்ய தாந் தே³ஹ்யப⁴யம் ஸுக²ம் ச
த்வமேவ மாதா மம தே நமோ(அ)ஸ்து ॥ 25-14 ॥

ஷட்³விம்ஶ த³ஶகம் (26) – ஸுரத² கதா² >>


ஸம்பூர்ண தே³வீ நாராயணீயம் பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed