Devi Narayaniyam Dasakam 23 – த்ரயோவிம்ஶ த³ஶகம் (23) – மஹாலக்ஷ்ம்யவதாரம்


ரம்ப⁴ஸ்ய புத்ரோ மஹிஷாஸுர꞉ ப்ராக்
தீவ்ரைஸ்தபோபி⁴ர்த்³ருஹிணாத்ப்ரஸந்நாத் ।
அவத்⁴யதாம் பும்பி⁴ரவாப்ய த்⁴ருஷ்டோ
ந மே ம்ருதி꞉ ஸ்யாதி³தி ச வ்யசிந்தீத் ॥ 23-1 ॥

ஸ சிக்ஷுராத்³யைரஸுரை꞉ ஸமேத꞉
ஶக்ராதி³தே³வாந்யுதி⁴ பத்³மஜம் ச ।
ருத்³ரம் ச விஷ்ணும் ச விஜித்ய நாகே
வஸந் ப³லாத்³யஜ்ஞஹவிர்ஜஹார ॥ 23-2 ॥

சிரம் ப்⁴ருஶம் தை³த்யநிபீடி³தாஸ்தே
தே³வா꞉ ஸமம் பத்³மஜஶங்கராப்⁴யாம் ।
ஹரிம் ஸமேத்யாஸுரதௌ³ஷ்ட்யமூசூ-
-ஸ்த்வாம் ஸம்ஸ்மரந் தே³வி முராரிராஹ ॥ 23-3 ॥

ஸுரா வயம் தேந ரணே(அ)திகோ⁴ரே
பராஜிதா தை³த்யவரோ ப³லிஷ்ட²꞉ ।
மத்தோ ப்⁴ருஶம் பும்பி⁴ரவத்⁴யபா⁴வா-
-ந்ந ந꞉ ஸ்த்ரியோ யுத்³த⁴விசக்ஷணாஶ்ச ॥ 23-4 ॥

தேஜோபி⁴ரேகா ப⁴வதீஹ நஶ்சே-
-த்ஸைவாஸுராந்பீ⁴மப³லாந்நிஹந்தா ।
யதா² ப⁴வத்யேதத³ரம் ததை²வ
ஸம்ப்ரார்த²யாமோ(அ)வது நோ மஹேஶீ ॥ 23-5 ॥

ஏவம் ஹரௌ வக்தரி பத்³மஜாதா-
-த்தேஜோ(அ)ப⁴வத்³ராஜஸரக்தவர்ணம் ।
ஶிவாத³பூ⁴த்தாமஸரௌப்யவர்ணம்
நீலப்ரப⁴ம் ஸாத்த்விகமச்யுதாச்ச ॥ 23-6 ॥

தேஜாம்ஸ்யபூ⁴வந்விவிதா⁴நி ஶக்ர-
-முகா²மரேப்⁴யோ மிஷதோ(அ)கி²லஸ்ய ।
ஸம்யோக³தஸ்தாந்யசிரேண மாத꞉
ஸ்த்ரீரூபமஷ்டாத³ஶஹஸ்தமாபு꞉ ॥ 23-7 ॥

தத்து த்வமாஸீ꞉ ஶுப⁴தே³ மஹால-
-க்ஷ்ம்யாக்²யா ஜக³ந்மோஹநமோஹநாங்கீ³ ।
த்வம் ஹ்யேவ ப⁴க்தாப⁴யதா³நத³க்ஷா
ப⁴க்தத்³ருஹாம் பீ⁴திகரீ ச தே³வி ॥ 23-8 ॥

ஸத்³யஸ்த்வமுச்சைஶ்சக்ருஷே(அ)ட்டஹாஸம்
ஸுரா꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டா வஸுதா⁴ சகம்பே ।
சுக்ஷோப⁴ ஸிந்து⁴ர்கி³ரயோ விசேலு-
-ர்தை³த்யஶ்ச மத்தோ மஹிஷஶ்சுகோப ॥ 23-9 ॥

த்வாம் ஸுந்த³ரீம் சாரமுகா²த்ஸ தை³த்யோ
விஜ்ஞாய காமீ விஸஸர்ஜ தூ³தம் ।
ஸ சேஶ்வரீம் தை³த்யகு³ணாந் ப்ரவக்தா
த்வாம் நேதுகாமோ விப²லோத்³யமோ(அ)பூ⁴த் ॥ 23-10 ॥

ப்ரளோப⁴நைஸ்த்வாமத² தே³வஶக்திம்
ஜ்ஞாத்வா(அ)பி வாக்யைரநுநேதுகாம꞉ ।
ஏகைகஶ꞉ ப்ரேஷயதிஸ்ம தூ³தாந்
த்வாம் காமிநீம் கர்துமிமே ந ஶேகு꞉ ॥ 23-11 ॥

அவேஹி மாம் புச்ச²விஷாணஹீநம்
பா⁴ரம் வஹந்தம் மஹிஷம் த்³விபாத³ம் ।
ஹிம்ஸந்தி மாம் ஸ்வர்தி²ஜநாஸ்த்வமேவ
ரக்ஷாகரீ மே ஶுப⁴தே³ நமஸ்தே ॥ 23-12 ॥

சதுர்விம்ஶ த³ஶகம் (24) – மஹிஷாஸுரவத⁴ம்-தே³வீஸ்துதி꞉ >>


ஸம்பூர்ண தே³வீ நாராயணீயம் பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: