Devi Narayaniyam Dasakam 22 – த்³வாவிம்ஶ த³ஶகம் (22) – க்ருஷ்ண கதா²


ஶ்ரிய꞉பதிர்கோ³மலமூத்ரக³ந்தி⁴-
-ந்யஸ்தப்ரபோ⁴ கோ³பகுலே விஷண்ண꞉ ।
க்ருஷ்ணாபி⁴தோ⁴ வத்ஸப³காதி³பீ⁴தோ
ருத³ந் ஸதா³ தே³வீ நிநாய பா³ல்யம் ॥ 22-1 ॥

ஹையங்க³வீணம் மதி²தம் பயஶ்ச
கோ³பீர்விளஜ்ஜ꞉ ஸததம் யயாசே ।
ஸ சாம்ப³யா கோ³ரஸசௌர்யசுஞ்சு-
-ருலூக²லே பாஶவரேண ப³த்³த⁴꞉ ॥ 22-2 ॥

வநேஷு பீ⁴மாதபஶுஷ்ககா³த்ரோ
கா³ஶ்சாரயந் கண்டகவித்³த⁴பாத³꞉ ।
வந்யாம்பு³பாயீ ப²லமூலப⁴க்ஷீ
தி³நே தி³நே க்³ளாநிமவாப க்ருஷ்ண꞉ ॥ 22-3 ॥

தை³வேந முக்த꞉ ஸ ச கோ³பதா³ஸ்யா-
-த³க்ரூரநீதோ மது²ராம் ப்ரவிஷ்ட꞉ ।
கம்ஸம் நிஹத்யாபி ஹதாபி⁴லாஷ-
-ஸ்தத்ரோக்³ரஸேநஸ்ய ப³பூ⁴வ தா³ஸ꞉ ॥ 22-4 ॥

த்³ருஷ்ட்வா ஜராஸந்த⁴சமூம் ப⁴யேந
ஸ ப³ந்து⁴மித்ரோ மது²ராம் விஹாய ।
தா⁴வந் கத²ஞ்சித்³ப³ஹுது³ர்க³மார்த꞉
ஸ த்³வாரகாத்³வீபபுரம் விவேஶ ॥ 22-5 ॥

ஸ ருக்மிணீம் ஜாம்ப³வதீம் ச பா⁴மாம்
கந்யாஸ்ததா² த்³வ்யஷ்டஸஹஸ்ரமந்யா꞉ ।
ஸமுத்³வஹந் ஸஸ்மிதநர்மலாப꞉
க்ரீடா³ம்ருகோ³(அ)பூ⁴த்ஸததம் வதூ⁴நாம் ॥ 22-6 ॥

ஸ த³ஸ்யுவ்ருத்திஸ்த்ரிதி³வாஜ்ஜஹார
பா⁴மாநியுக்த꞉ ஸுரபாரிஜாதம் ।
ஸத்யா ச தம் கோ³வ்ருஷவத்ஸரோஷம்
ப³த்³த்⁴வா தரௌ து³ர்வசஸா(அ)ப்⁴யஷிஞ்சத் ॥ 22-7 ॥

ஶ்ரீநாரதா³யாதித²யே தயா ஸ
த³த்தோத² முக்தோ முநிநா ச நீத꞉ ।
ததஸ்தயா(அ)ஸ்மை கநகம் ப்ரதா³ய
புநர்க்³ருஹீதஸ்த்ரபயா(ஆ)ப மௌநம் ॥ 22-8 ॥

ஸூதீக்³ருஹாத்³பீ⁴ஷ்மகஜாஸுதே ஸ
ப்ரத்³யும்நநாம்நீஶ்வரி ஶம்ப³ரேண ।
ஹ்ருதே ஶிஶௌ நிர்மதி²தாபி⁴மாந
உச்சைருத³ம்ஸ்த்வாம் ஶரணம் ப்ரபந்ந꞉ ॥ 22-9 ॥

புத்ரார்தி²நீம் ஜாம்ப³வதீமபுத்ராம்
ஸ தோஷயிஷ்யந்நுபமந்யுஶிஷ்ய꞉ ।
முண்டீ³ ச த³ண்டீ³ ச ஶிவஸ்ய ஶைலே
மந்த்ரம் ஜபந் கோ⁴ரதபஶ்சகார ॥ 22-10 ॥

வரேண ப⁴ர்க³ஸ்ய த³ஶாத்மஜாந் ஸா
ப்ராஸூத ஸர்வா த³யிதாஶ்ச ஶௌரே꞉ ।
ததை²வ லப்³த்⁴வா ஸ ஸுதாயுதாநி
ஸுக²ம் ந லேபே⁴ நிஜகர்மதோ³ஷாத் ॥ 22-11 ॥

ஶாபாத்³ருஷீணாம் த்⁴ருதராஷ்ட்ரபத்ந்யா-
-ஶ்சாந்யோந்யவைரேண க்ருதாஹவேஷு ।
ஸர்வே ஹதா ஹந்த குலம் யதூ³நாம்
மஹத்ப்ரத³க்³த⁴ம் வநமக்³நிநேவ ॥ 22-12 ॥

வ்யாதே⁴ஷுவித்³தோ⁴ ம்ருதிமாப க்ருஷ்ண꞉
குஶஸ்த²லீ சாப்³தி⁴ஜலாப்லுதா(அ)பூ⁴த் ।
ஹா ஜஹ்ரிரே த³ஸ்யுபி⁴ரேநஸா(அ)ஷ்டா-
-வக்ரஸ்ய ஶாபேந யது³ஸ்த்ரியஶ்ச ॥ 22-13 ॥

ஏவம் ஹரி꞉ கர்மப²லாந்யபு⁴ங்க்த
ந கோ(அ)பி முச்யேத ச கர்மப³ந்தா⁴த் ।
து³꞉க²ம் த்வப⁴க்தஸ்ய ஸுது³ஸ்ஸஹம் ஸ்யா-
-த்³ப⁴க்தஸ்ய தே தத்ஸுஸஹம் ப⁴வேச்ச ॥ 22-14 ॥

ஜாநாஸ்யஹம் தே பத³யோரப⁴க்தோ
ப⁴க்தோ நு கிம் வேதி ந சைவ ஜாநே ।
த்வம் ஸர்வஶக்தா குரு மாம் ஸுஶக்தம்
ஸர்வத்ர பூ⁴யோ(அ)பி ஶிவே நமஸ்தே ॥ 22-15 ॥

த்ரயோவிம்ஶ த³ஶகம் (23) – மஹாலக்ஷ்ம்யவதாரம் >>


ஸம்பூர்ண தே³வீ நாராயணீயம் பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: