Balakanda Sarga 49 – பா³லகாண்ட³ ஏகோநபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (49)

॥ அஹல்யாஶாபமோக்ஷ꞉ ॥

அப²லஸ்து தத꞉ ஶக்ரோ தே³வாநக்³நிபுரோக³மந் ।
அப்³ரவீத் த்ரஸ்தவத³ந꞉ ஸர்ஷிஸங்கா⁴ந் ஸசாரணாந் ॥ 1 ॥

குர்வதா தபஸோ விக்⁴நம் கௌ³தமஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
க்ரோத⁴முத்பாத்³ய ஹி மயா ஸுரகார்யமித³ம் க்ருதம் ॥ 2 ॥

அப²லோ(அ)ஸ்மி க்ருதஸ்தேந க்ரோதா⁴த்ஸா ச நிராக்ருதா ।
ஶாபமோக்ஷேண மஹதா தபோஸ்யாபஹ்ருதம் மயா ॥ 3 ॥

தஸ்மாத்ஸுரவரா꞉ ஸர்வே ஸர்ஷிஸங்கா⁴꞉ ஸசாரணா꞉ ।
ஸுரஸாஹ்யகரம் ஸர்வே ஸப²லம் கர்துமர்ஹத² ॥ 4 ॥

ஶதக்ரதோர்வச꞉ ஶ்ருத்வா தே³வா꞉ ஸாக்³நிபுரோக³மா꞉ ।
பித்ருதே³வாநுபேத்யாஹு꞉ ஸர்வே ஸஹ மருத்³க³ணை꞉ ॥ 5 ॥

அயம் மேஷ꞉ ஸவ்ருஷண꞉ ஶக்ரோ ஹ்யவ்ருஷண꞉ க்ருத꞉ ।
மேஷஸ்ய வ்ருஷணௌ க்³ருஹ்ய ஶக்ராயாஶு ப்ரயச்ச²த ॥ 6 ॥

அப²லஸ்து க்ருதோ மேஷ꞉ பராம் துஷ்டிம் ப்ரதா³ஸ்யதி ।
ப⁴வதாம் ஹர்ஷணார்தே² ச யே ச தா³ஸ்யந்தி மாநவா꞉ ॥ 7 ॥

அக்ஷயம் ஹி ப²லம் தேஷாம் யூயம் தா³ஸ்யத² புஷ்களம் ।
அக்³நேஸ்து வசநம் ஶ்ருத்வா பித்ருதே³வா꞉ ஸமாக³தா꞉ ॥ 8 ॥

உத்பாட்ய மேஷவ்ருஷணௌ ஸஹஸ்ராக்ஷே ந்யவேஶயந் ।
ததா³ப்ரப்⁴ருதி காகுத்ஸ்த² பித்ருதே³வா꞉ ஸமாக³தா꞉ ॥ 9 ॥

அப²லாந்பு⁴ஞ்ஜதே மேஷாந்ப²லைஸ்தேஷாமயோஜயந் ।
இந்த்³ரஸ்து மேஷவ்ருஷணஸ்ததா³ப்ரப்⁴ருதி ராக⁴வ ॥ 10 ॥

கௌ³தமஸ்ய ப்ரபா⁴வேந தபஸஶ்ச மஹாத்மந꞉ ।
ததா³க³ச்ச² மஹாதேஜ ஆஶ்ரமம் புண்யகர்மண꞉ ॥ 11 ॥

தாரயைநாம் மஹாபா⁴கா³மஹல்யாம் தே³வரூபிணீம் ।
விஶ்வாமித்ரவச꞉ ஶ்ருத்வா ராக⁴வ꞉ ஸஹலக்ஷ்மண꞉ ॥ 12 ॥

விஶ்வாமித்ரம் புரஸ்க்ருத்ய தமாஶ்ரமமதா²விஶத் ।
த³த³ர்ஶ ச மஹாபா⁴கா³ம் தபஸா த்³யோதிதப்ரபா⁴ம் ॥ 13 ॥

லோகைரபி ஸமாக³ம்ய து³ர்நிரீக்ஷ்யாம் ஸுராஸுரை꞉ ।
ப்ரயத்நாந்நிர்மிதாம் தா⁴த்ரா தி³வ்யாம் மாயாமயீமிவ ॥ 14 ॥

ஸ துஷாராவ்ருதாம் ஸாப்⁴ராம் பூர்ணசந்த்³ரப்ரபா⁴மிவ ।
மத்⁴யே(அ)ம்ப⁴ஸோ து³ராத⁴ர்ஷாம் தீ³ப்தாம் ஸூர்யப்ரபா⁴மிவ ॥ 15 ॥

தூ⁴மேநாபி பரீதாங்கீ³ம் தீ³ப்தாமக்³நிஶிகா²மிவ ।
ஸா ஹி கௌ³தமவாக்யேந து³ர்நிரீக்ஷ்யா ப³பூ⁴வ ஹ ॥ 16 ॥

த்ரயாணாமபி லோகாநாம் யாவத்³ராமஸ்ய த³ர்ஶநம் ।
ஶாபஸ்யாந்தமுபாக³ம்ய தேஷாம் த³ர்ஶநமாக³தா ॥ 17 ॥

ராக⁴வௌ து ததஸ்தஸ்யா꞉ பாதௌ³ ஜக்³ருஹதுஸ்ததா³ ।
ஸ்மரந்தீ கௌ³தமவச꞉ ப்ரதிஜக்³ராஹ ஸா ச தௌ ॥ 18 ॥

பாத்³யமர்க்⁴யம் ததா²(ஆ)தித்²யம் சகார ஸுஸமாஹிதா ।
ப்ரதிஜக்³ராஹ காகுத்ஸ்தோ² விதி⁴த்³ருஷ்டேந கர்மணா ॥ 19 ॥

புஷ்பவ்ருஷ்டிர்மஹத்யாஸீத்³தே³வது³ந்து³பி⁴நி꞉ஸ்வநை꞉ ।
க³ந்த⁴ர்வாப்ஸரஸாம் சைவ மஹாநாஸீத்ஸமாக³ம꞉ ॥ 20 ॥

ஸாது⁴ ஸாத்⁴விதி தே³வாஸ்தாமஹல்யாம் ஸமபூஜயந் ।
தபோப³லவிஶுத்³தா⁴ங்கீ³ம் கௌ³தமஸ்ய வஶாநுகா³ம் ॥ 21 ॥

கௌ³தமோ(அ)பி மஹாதேஜா அஹல்யாஸஹித꞉ ஸுகீ² । [ஹி]
ராமம் ஸம்பூஜ்ய விதி⁴வத்தபஸ்தேபே மஹாதபா꞉ ॥ 22 ॥

ராமோ(அ)பி பரமாம் பூஜாம் கௌ³தமஸ்ய மஹாமுநே꞉ ।
ஸகாஶாத்³விதி⁴வத்ப்ராப்ய ஜகா³ம மிதி²லாம் தத꞉ ॥ 23 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஏகோநபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 49 ॥

பா³லகாண்ட³ பஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (50) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

error: Not allowed
%d bloggers like this: