Balakanda Sarga 50 – பா³லகாண்ட³ பஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (50)


॥ ஜநகஸமாக³ம꞉ ॥

தத꞉ ப்ராகு³த்தராம் க³த்வா ராம꞉ ஸௌமித்ரிணா ஸஹ ।
விஶ்வாமித்ரம் புரஸ்க்ருத்ய யஜ்ஞவாடமுபாக³மத் ॥ 1 ॥

ராமஸ்து முநிஶார்தூ³ளமுவாச ஸஹலக்ஷ்மண꞉ ।
ஸாத்⁴வீ யஜ்ஞஸம்ருத்³தி⁴ர்ஹி ஜநகஸ்ய மஹாத்மந꞉ ॥ 2 ॥

ப³ஹூநீஹ ஸஹஸ்ராணி நாநாதே³ஶநிவாஸிநாம் ।
ப்³ராஹ்மணாநாம் மஹாபா⁴க³ வேதா³த்⁴யயநஶாலிநாம் ॥ 3 ॥

ருஷிவாடாஶ்ச த்³ருஶ்யந்தே ஶகடீஶதஸங்குலா꞉ ।
தே³ஶோ விதீ⁴யதாம் ப்³ரஹ்மந்யத்ர வத்ஸ்யாமஹே வயம் ॥ 4 ॥

ராமஸ்ய வசநம் ஶ்ருத்வா விஶ்வாமித்ரோ மஹாமுநி꞉ ।
நிவேஶமகரோத்³தே³ஶே விவிக்தே ஸலிலாயுதே ॥ 5 ॥

விஶ்வாமித்ரமநுப்ராப்தம் ஶ்ருத்வா ஸ ந்ருபதிஸ்ததா³ ।
ஶதாநந்த³ம் புரஸ்க்ருத்ய புரோஹிதமநிந்தி³தம் ॥ 6 ॥

ப்ரத்யுஜ்ஜகா³ம ஸஹஸா விநயேந ஸமந்வித꞉ ।
ருத்விஜோ(அ)பி மஹாத்மாநஸ்த்வர்க்⁴யமாதா³ய ஸத்வரம் ॥ 7 ॥

விஶ்வாமித்ராய த⁴ர்மேண த³து³ர்மந்த்ரபுரஸ்க்ருதம் ।
ப்ரதிக்³ருஹ்ய து தாம் பூஜாம் ஜநகஸ்ய மஹாத்மந꞉ ॥ 8 ॥

பப்ரச்ச² குஶலம் ராஜ்ஞோ யஜ்ஞஸ்ய ச நிராமயம் ।
ஸ தாம்ஶ்சாபி முநீந்ப்ருஷ்ட்வா ஸோபாத்⁴யாயபுரோத⁴ஸ꞉ ॥ 9 ॥

யதா²ந்யாயம் தத꞉ ஸர்வை꞉ ஸமாக³ச்ச²த்ப்ரஹ்ருஷ்டவத் ।
அத² ராஜா முநிஶ்ரேஷ்ட²ம் க்ருதாஞ்ஜலிரபா⁴ஷத ॥ 10 ॥

ஆஸநே ப⁴க³வாநாஸ்தாம் ஸஹைபி⁴ர்முநிபுங்க³வை꞉ । [ஸத்தமை꞉]
ஜநகஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா நிஷஸாத³ மஹாமுநி꞉ ॥ 11 ॥

புரோதா⁴ ருத்விஜஶ்சைவ ராஜா ச ஸஹ மந்த்ரிபி⁴꞉ ।
ஆஸநேஷு யதா²ந்யாயமுபவிஷ்டாந்ஸமந்தத꞉ ॥ 12 ॥

த்³ருஷ்ட்வா ஸ ந்ருபதிஸ்தத்ர விஶ்வாமித்ரமதா²ப்³ரவீத் ।
அத்³ய யஜ்ஞஸம்ருத்³தி⁴ர்மே ஸப²லா தை³வதை꞉ க்ருதா ॥ 13 ॥

அத்³ய யஜ்ஞப²லம் ப்ராப்தம் ப⁴க³வத்³த³ர்ஶநாந்மயா ।
த⁴ந்யோ(அ)ஸ்ம்யநுக்³ருஹீதோ(அ)ஸ்மி யஸ்ய மே முநிபுங்க³வ ॥ 14 ॥

யஜ்ஞோபஸத³நம் ப்³ரஹ்மந்ப்ராப்தோ(அ)ஸி முநிபி⁴꞉ ஸஹ ।
த்³வாத³ஶாஹம் து ப்³ரஹ்மர்ஷே ஶேஷமாஹுர்மநீஷிண꞉ ॥ 15 ॥

ததோ பா⁴கா³ர்தி²நோ தே³வாந்த்³ரஷ்டுமர்ஹஸி கௌஶிக ।
இத்யுக்த்வா முநிஶார்தூ³ளம் ப்ரஹ்ருஷ்டவத³நஸ்ததா³ ॥ 16 ॥

புநஸ்தம் பரிபப்ரச்ச² ப்ராஞ்ஜலி꞉ ப்ரணதோ ந்ருப꞉ ।
இமௌ குமாரௌ ப⁴த்³ரம் தே தே³வதுல்யபராக்ரமௌ ॥ 17 ॥

க³ஜஸிம்ஹக³தீ வீரௌ ஶார்தூ³ளவ்ருஷபோ⁴பமௌ ।
பத்³மபத்ரவிஶாலாக்ஷௌ க²ட்³க³தூணீத⁴நுர்த⁴ரௌ ॥ 18 ॥

அஶ்விநாவிவ ரூபேண ஸமுபஸ்தி²தயௌவநௌ ।
யத்³ருச்ச²யைவ கா³ம் ப்ராப்தௌ தே³வலோகாதி³வாமரௌ ॥ 19 ॥

கத²ம் பத்³ப்⁴யாமிஹ ப்ராப்தௌ கிமர்த²ம் கஸ்ய வா முநே ।
புண்ட³ரீகவிஶாலாக்ஷௌ வராயுத⁴த⁴ராவுபௌ⁴ ॥ 20 ॥

ப³த்³த⁴கோ³தா⁴ங்கு³ளித்ராணௌ க²ட்³க³வந்தௌ மஹாத்³யுதீ ।
காகபக்ஷத⁴ரோ வீரௌ குமாராவிவ பாவகீ ॥ 21 ॥

ரூபைதா³ர்யர்கு³ணை꞉ பும்ஸாம் த்³ருஷ்டிசித்தாபஹாரிணௌ ।
ப்ரகாஶ்ய குலமஸ்மாகம் மாமுத்³த⁴ர்துமிஹாக³தௌ ॥ 22 ॥

[* வராயுத⁴த⁴ரௌ வீரௌ கஸ்ய புத்ரௌ மஹாமுநே । *]
பூ⁴ஷயந்தாவிமம் தே³ஶம் சந்த்³ரஸூர்யாவிவாம்ப³ரம் ।
பரஸ்பரஸ்ய ஸத்³ருஶௌ ப்ரமாணேங்கி³தசேஷ்டிதை꞉ ॥ 23 ॥

[காகபக்ஷத⁴ரௌ வீரௌ]
கஸ்ய புத்ரௌ முநிஶ்ரேஷ்ட² ஶ்ரோதுமிச்சா²மி தத்த்வத꞉ ।
தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ஜநகஸ்ய மஹாத்மந꞉ ॥ 24 ॥

ந்யவேத³யந்மஹாத்மாநௌ புத்ரௌ த³ஶரத²ஸ்ய தௌ ।
ஸித்³தா⁴ஶ்ரமநிவாஸம் ச ராக்ஷஸாநாம் வத⁴ம் ததா² ॥ 25 ॥

தச்சாக³மநமவ்யக்³ரம் விஶாலாயாஶ்ச த³ர்ஶநம் ।
அஹல்யாத³ர்ஶநம் சைவ கௌ³தமேந ஸமாக³மம் ।
மஹாத⁴நுஷி ஜிஜ்ஞாஸாம் கர்துமாக³மநம் ததா² ॥ 26 ॥

ஏதத்ஸர்வம் மஹாதேஜா ஜநகாய மஹாத்மநே ।
நிவேத்³ய விரராமாத² விஶ்வாமித்ரோ மஹாமுநி꞉ ॥ 27 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ பஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 50 ॥

பா³லகாண்ட³ ஏகபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (51) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము తెలుగులో ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: