Balakanda Sarga 51 – பா³லகாண்ட³ ஏகபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (51)


॥ விஶ்வாமித்ரவ்ருத்தம் ॥

தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா விஶ்வாமித்ரஸ்ய தீ⁴மத꞉ ।
ஹ்ருஷ்டரோமா மஹாதேஜா꞉ ஶதாநந்தோ³ மஹாதபா꞉ ॥ 1 ॥

கௌ³தமஸ்ய ஸுதோ ஜ்யேஷ்ட²ஸ்தபஸா த்³யோதிதப்ரப⁴꞉ ।
ராமஸந்த³ர்ஶநாதே³வ பரம் விஸ்மயமாக³த꞉ ॥ 2 ॥

ஸ தௌ நிஷண்ணௌ ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய ஸுகா²ஸீநௌ ந்ருபாத்மஜௌ ।
ஶதாநந்தோ³ முநிஶ்ரேஷ்ட²ம் விஶ்வாமித்ரமதா²ப்³ரவீத் ॥ 3 ॥

அபி தே முநிஶார்தூ³ள மம மாதா யஶஸ்விநீ ।
த³ர்ஶிதா ராஜபுத்ராய தபோதீ³ர்க⁴முபாக³தா ॥ 4 ॥

அபி ராமே மஹாதேஜா மம மாதா யஶஸ்விநீ ।
வந்யைருபாஹரத்பூஜாம் பூஜார்ஹே ஸர்வதே³ஹிநாம் ॥ 5 ॥

அபி ராமாய கதி²தம் யதா²வ்ருத்தம் புராதநம் ।
மம மாதுர்மஹாதேஜோ தை³வேந து³ரநுஷ்டி²தம் ॥ 6 ॥

அபி கௌஶிக ப⁴த்³ரம் தே கு³ருணா மம ஸங்க³தா ।
மாதா மம முநிஶ்ரேஷ்ட² ராமஸந்த³ர்ஶநாதி³த꞉ ॥ 7 ॥

அபி மே கு³ருணா ராம꞉ பூஜித꞉ குஶிகாத்மஜ ।
இஹாக³தோ மஹாதேஜா꞉ பூஜாம் ப்ராப்தோ மஹாத்மந꞉ ॥ 8 ॥

அபி ஶாந்தேந மநஸா கு³ருர்மே குஶிகாத்மஜ ।
இஹாக³தேந ராமேண ப்ரயதேநாபி⁴வாதி³த꞉ ॥ 9 ॥

தச்ச்²ருத்வா வசநம் தஸ்ய விஶ்வாமித்ரோ மஹாமுநி꞉ ।
ப்ரத்யுவாச ஶதாநந்த³ம் வாக்யஜ்ஞோ வாக்யகோவித³ம் ॥ 10 ॥

நாதிக்ராந்தம் முநிஶ்ரேஷ்ட² யத்கர்தவ்யம் க்ருதம் மயா ।
ஸங்க³தா முநிநா பத்நீ பா⁴ர்க³வேணேவ ரேணுகா ॥ 11 ॥

தச்ச்²ருத்வா வசநம் தஸ்ய விஶ்வாமித்ரஸ்ய தீ⁴மத꞉ ।
ஶதாநந்தோ³ மஹாதேஜா ராமம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 12 ॥

ஸ்வாக³தம் தே நரஶ்ரேஷ்ட² தி³ஷ்ட்யா ப்ராப்தோ(அ)ஸி ராக⁴வ ।
விஶ்வாமித்ரம் புரஸ்க்ருத்ய மஹர்ஷிமபராஜிதம் ॥ 13 ॥

அசிந்த்யகர்மா தபஸா ப்³ரஹ்மர்ஷிரதுலப்ரப⁴꞉ ।
விஶ்வாமித்ரோ மஹாதேஜா வேத்ஸ்யேநம் பரமாம் க³திம் ॥ 14 ॥

நாஸ்தி த⁴ந்யதரோ ராம த்வத்தோ(அ)ந்யோ பு⁴வி கஶ்சந ।
கோ³ப்தா குஶிகபுத்ரஸ்தே யேந தப்தம் மஹத்தப꞉ ॥ 15 ॥

ஶ்ரூயதாம் சாபி⁴தா⁴ஸ்யாமி கௌஶிகஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
யதா² ப³லம் யதா² வ்ருத்தம் தந்மே நிக³த³த꞉ ஶ்ருணு ॥ 16 ॥

ராஜா(அ)பூ⁴தே³ஷ த⁴ர்மாத்மா தீ³ர்க⁴காலமரிந்த³ம꞉ ।
த⁴ர்மஜ்ஞ꞉ க்ருதவித்³யஶ்ச ப்ரஜாநாம் ச ஹிதே ரத꞉ ॥ 17 ॥

ப்ரஜாபதிஸுதஸ்த்வாஸீத்குஶோ நாம மஹீபதி꞉ ।
குஶஸ்ய புத்ரோ ப³லவாந்குஶநாப⁴꞉ ஸுதா⁴ர்மிக꞉ ॥ 18 ॥

குஶநாப⁴ஸுதஸ்த்வாஸீத்³கா³தி⁴ரித்யேவ விஶ்ருத꞉ ।
கா³தே⁴꞉ புத்ரோ மஹாதேஜா விஶ்வாமித்ரோ மஹாமுநி꞉ ॥ 19 ॥

விஶ்வமித்ரோ மஹாதேஜா꞉ பாலயாமாஸ மேதி³நீம் ।
ப³ஹுவர்ஷஸஹஸ்ராணி ராஜா ராஜ்யமகாரயத் ॥ 20 ॥

கதா³சித்து மஹாதேஜா யோஜயித்வா வரூதி²நீம் ।
அக்ஷௌஹிணீபரிவ்ருத꞉ பரிசக்ராம மேதி³நீம் ॥ 21 ॥

நக³ராணி ச ராஷ்ட்ராணி ஸரிதஶ்ச ததா² கி³ரீந் ।
ஆஶ்ரமாந்க்ரமஶோ ராஜா விசரந்நாஜகா³ம ஹ ॥ 22 ॥

வஸிஷ்ட²ஸ்யாஶ்ரமபத³ம் நாநாவ்ருக்ஷஸமாகுலம் ।
நாநாம்ருக³க³ணாகீர்ணம் ஸித்³த⁴சாரணஸேவிதம் ॥ 23 ॥

தே³வதா³நவக³ந்த⁴ர்வை꞉ கிந்நரைருபஶோபி⁴தம் ।
ப்ரஶாந்தஹரிணாகீர்ணம் த்³விஜஸங்க⁴நிஷேவிதம் ॥ 24 ॥

ப்³ரஹ்மர்ஷிக³ணஸங்கீர்ணம் தே³வர்ஷிக³ணஸேவிதம் ।
தபஶ்சரணஸம்ஸித்³தை⁴ரக்³நிகல்பைர்மஹாத்மபி⁴꞉ ॥ 25 ॥

[* ஸததம் ஸங்குலம் ஶ்ரீமத்³ப்³ரஹ்மகல்பைர்மஹாத்மபி⁴꞉ । *]
அப்³ப⁴க்ஷைர்வாயுப⁴க்ஷைஶ்ச ஶீர்ணபர்ணாஶநைஸ்ததா² ।
ப²லமூலாஶநைர்தா³ந்தைர்ஜிதரோஷைர்ஜிதேந்த்³ரியை꞉ ॥ 26 ॥

ருஷிபி⁴ர்வாலகி²ல்யைஶ்ச ஜபஹோமபராயணை꞉ ।
அந்யைர்வைகா²நஸைஶ்சைவ ஸமந்தாது³பஶோபி⁴தம் ॥ 27 ॥

வஸிஷ்ட²ஸ்யாஶ்ரமபத³ம் ப்³ரஹ்மலோகமிவாபரம் ।
த³த³ர்ஶ ஜயதாம் ஶ்ரேஷ்டோ² விஶ்வாமித்ரோ மஹாப³ல꞉ ॥ 28 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஏகபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 51 ॥

பா³லகாண்ட³ த்³விபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (52) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: