Balakanda Sarga 52 – பா³லகாண்ட³ த்³விபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (52)


॥ வஸிஷ்டா²தித்²யம் ॥

ஸ த்³ருஷ்ட்வா பரமப்ரீதோ விஶ்வாமித்ரோ மஹாப³ல꞉ । [தம்]
ப்ரணம்ய விதி⁴நா வீரோ வஸிஷ்ட²ம் ஜபதாம் வரம் ॥ 1 ॥

ஸ்வாக³தம் தவ சேத்யுக்தோ வஸிஷ்டே²ந மஹாத்மநா ।
ஆஸநம் சாஸ்ய ப⁴க³வாந்வஸிஷ்டோ² வ்யாதி³தே³ஶ ஹ ॥ 2 ॥

உபவிஷ்டாய ச ததா³ விஶ்வாமித்ராய தீ⁴மதே ।
யதா²ந்யாயம் முநிவர꞉ ப²லமூலாந்யுபாஹரத் ॥ 3 ॥

ப்ரதிக்³ருஹ்ய ச தாம் பூஜாம் வஸிஷ்டா²த்³ராஜஸத்தம꞉ ।
தபோக்³நிஹோத்ரஶிஷ்யேஷு குஶலம் பர்யப்ருச்ச²த ॥ 4 ॥

விஶ்வாமித்ரோ மஹாதேஜா வநஸ்பதிக³ணே ததா² ।
ஸர்வத்ர குஶலம் சாஹ வஸிஷ்டோ² ராஜஸத்தமம் ॥ 5 ॥

ஸுகோ²பவிஷ்டம் ராஜாநம் விஶ்வாமித்ரம் மஹாதபா꞉ ।
பப்ரச்ச² ஜபதாம் ஶ்ரேஷ்டோ² வஸிஷ்டோ² ப்³ரஹ்மண꞉ ஸுத꞉ ॥ 6 ॥

கச்சித்தே குஶலம் ராஜந்கச்சித்³த⁴ர்மேண ரஞ்ஜயந் ।
ப்ரஜா꞉ பாலயஸே ராஜந் ராஜவ்ருத்தேந தா⁴ர்மிக ॥ 7 ॥

கச்சித்தே ஸம்ப்⁴ருதா ப்⁴ருத்யா꞉ கச்சித்திஷ்ட²ந்தி ஶாஸநே ।
கச்சித்தே விஜிதா꞉ ஸர்வே ரிபவோ ரிபுஸூத³ந ॥ 8 ॥

கச்சித்³ப³லேஷு கோஶேஷு மித்ரேஷு ச பரந்தப ।
குஶலம் தே நரவ்யாக்⁴ர புத்ரபௌத்ரே தவாநக⁴ ॥ 9 ॥

ஸர்வத்ர குஶலம் ராஜா வஸிஷ்ட²ம் ப்ரத்யுதா³ஹரத் ।
விஶ்வாமித்ரோ மஹாதேஜா வஸிஷ்ட²ம் விநயாந்வித꞉ ॥ 10 ॥

க்ருத்வோபௌ⁴ ஸுசிரம் காலம் த⁴ர்மிஷ்டௌ² தா꞉ கதா²꞉ ஶுபா⁴꞉ ।
முதா³ பரமயா யுக்தௌ ப்ரீயேதாம் தௌ பரஸ்பரம் ॥ 11 ॥

ததோ வஸிஷ்டோ² ப⁴க³வாந்கதா²ந்தே ரகு⁴நந்த³ந ।
விஶ்வாமித்ரமித³ம் வாக்யமுவாச ப்ரஹஸந்நிவ ॥ 12 ॥

ஆதித்²யம் கர்துமிச்சா²மி ப³லஸ்யாஸ்ய மஹாப³ல ।
தவ சைவாப்ரமேயஸ்ய யதா²ர்ஹம் ஸம்ப்ரதீச்ச² மே ॥ 13 ॥

ஸத்க்ரியாம் து ப⁴வாநேதாம் ப்ரதீச்ச²து மயோத்³யதாம் ।
ராஜா த்வமதிதி²ஶ்ரேஷ்ட²꞉ பூஜநீய꞉ ப்ரயத்நத꞉ ॥ 14 ॥

ஏவமுக்தோ வஸிஷ்டே²ந விஶ்வாமித்ரோ மஹாமதி꞉ ।
க்ருதமித்யப்³ரவீத்³ராஜா பூஜாவாக்யேந மே த்வயா ॥ 15 ॥ [ப்ரிய]

ப²லமூலேந ப⁴க³வந்வித்³யதே யத்தவாஶ்ரமே ।
பாத்³யேநாசமநீயேந ப⁴க³வத்³த³ர்ஶநேந ச ॥ 16 ॥

ஸர்வதா² ச மஹாப்ராஜ்ஞ பூஜார்ஹேண ஸுபூஜித꞉ ।
க³மிஷ்யாமி நமஸ்தே(அ)ஸ்து மைத்ரேணேக்ஷஸ்வ சக்ஷுஷா ॥ 17 ॥

ஏவம் ப்³ருவந்தம் ராஜாநம் வஸிஷ்ட²꞉ புநரேவ ஹி ।
ந்யமந்த்ரயத த⁴ர்மாத்மா புந꞉ புநருதா³ரதீ⁴꞉ ॥ 18 ॥

பா³ட⁴மித்யேவ கா³தே⁴யோ வஸிஷ்ட²ம் ப்ரத்யுவாச ஹ ।
யதா² ப்ரியம் ப⁴க³வதஸ்ததா²ஸ்து முநிஸத்தம ॥ 19 ॥

ஏவமுக்தோ மஹாதேஜா வஸிஷ்டோ² ஜபதாம் வர꞉ ।
ஆஜுஹாவ தத꞉ ப்ரீத꞉ கல்மாஷீம் தூ⁴தகல்மஷ꞉ ॥ 20 ॥

ஏஹ்யேஹி ஶப³லே க்ஷிப்ரம் ஶ்ருணு சாபி வசோ மம ।
ஸப³லஸ்யாஸ்ய ராஜர்ஷே꞉ கர்தும் வ்யவஸிதோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 21 ॥

போ⁴ஜநேந மஹார்ஹேண ஸத்காரம் ஸம்வித⁴த்ஸ்வ மே ।
யஸ்ய யஸ்ய யதா²காமம் ஷட்³ரஸேஷ்வபி⁴பூஜிதம் ॥ 22 ॥

தத்ஸர்வம் காமது⁴க் க்ஷிப்ரமபி⁴வர்ஷ க்ருதே மம ।
ரஸேநாந்நேந பாநேந லேஹ்யசோஷ்யேண ஸம்யுதம் ।
அந்நாநாம் நிசயம் ஸர்வம் ஸ்ருஜஸ்வ ஶப³லே த்வர ॥ 23 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ த்³விபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 52 ॥

பா³லகாண்ட³ த்ரிபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (53) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము తాయారుచేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed