Ayodhya Kanda Sarga 91 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (91)


॥ ப⁴ரத்³வாஜாதித்²யம் ॥

க்ருதபு³த்³தி⁴ம் நிவாஸாய தத்ரைவ ஸ முநிஸ்ததா³ ।
ப⁴ரதம் கைகயீபுத்ரமாதித்²யேந ந்யமந்த்ரயத் ॥ 1 ॥

அப்³ரவீத்³ப⁴ரதஸ்த்வேநம் நந்வித³ம் ப⁴வதா க்ருதம் ।
பாத்³யமர்க்⁴யம் ததா²(ஆ)தித்²யம் வநே யது³பபத்³யதே ॥ 2 ॥

அதோ²வாச ப⁴ரத்³வாஜோ ப⁴ரதம் ப்ரஹஸந்நிவ ।
ஜாநே த்வாம் ப்ரீதிஸம்யுக்தம் துஷ்யேஸ்த்வம் யேந கேநசித் ॥ 3 ॥

ஸேநாயாஸ்து தவைதஸ்யா꞉ கர்துமிச்சா²மி போ⁴ஜநம் ।
மம ப்ரீதிர்யதா²ரூபா த்வமர்ஹோ மநுஜாதி⁴ப ॥ 4 ॥

கிமர்த²ம் சாபி நிக்ஷிப்ய தூ³ரே ப³லமிஹாக³த꞉ ।
கஸ்மாந்நேஹோபயாதோ(அ)ஸி ஸப³ல꞉ புருஷர்ஷப⁴ ॥ 5 ॥

ப⁴ரத꞉ ப்ரத்யுவாசேத³ம் ப்ராஞ்ஜலிஸ்தம் தபோத⁴நம் ।
ஸஸைந்யோ நோபயாதோ(அ)ஸ்மி ப⁴க³வந் ப⁴க³வத்³ப⁴யாத் ॥ 6 ॥

ராஜ்ஞா ச ப⁴க³வந்நித்யம் ராஜபுத்ரேண வா ஸதா³ ।
யத்நத꞉ பரிஹர்தவ்யா விஷயேஷு தபஸ்விந꞉ ॥ 7 ॥

வாஜிமுக்²யா மநுஷ்யாஶ்ச மத்தாஶ்ச வரவாரணா꞉ ।
ப்ரச்சா²த்³ய ப⁴க³வந்பூ⁴மிம் மஹதீமநுயாந்தி மாம் ॥ 8 ॥

தே வ்ருக்ஷாநுத³கம் பூ⁴மிமாஶ்ரமேஷூடஜாம்ஸ்ததா² ।
ந ஹிம்ஸ்யுரிதி தேநாஹமேகைவ ஸமாக³த꞉ ॥ 9 ॥

ஆநீயதாமித꞉ ஸேநேத்யாஜ்ஞப்த꞉ பரமர்ஷிணா ।
ததஸ்து சக்ரே ப⁴ரத꞉ ஸேநாயா꞉ ஸமுபாக³மம் ॥ 10 ॥

அக்³நிஶாலாம் ப்ரவிஶ்யாத² பீத்வா(அ)ப꞉ பரிம்ருஜ்ய ச ।
ஆதித்²யஸ்ய க்ரியாஹேதோர்விஶ்வகர்மாணமாஹ்வயத் ॥ 11 ॥

ஆஹ்வயே விஶ்வகர்மாணமஹம் த்வஷ்டாரமேவ ச ।
ஆதித்²யம் கர்துமிச்சா²மி தத்ர மே ஸம்விதீ⁴யதாம் ॥ 12 ॥

ஆஹ்வயே லோகபாலாம்ஸ்த்ரீந் தே³வாந் ஶக்ரமுகா²ம்ஸ்ததா² ।
ஆதித்²யம் கர்துமிச்சா²மி தத்ர மே ஸம்விதீ⁴யதாம் ॥ 13 ॥

ப்ராக்ஸ்ரோதஸஶ்ச யா நத்³ய꞉ ப்ரத்யக்ஸ்ரோதஸைவ ச ।
ப்ருதி²வ்யாமந்தரிக்ஷே ச ஸமாயாந்த்வத்³ய ஸர்வஶ꞉ ॥ 14 ॥

அந்யா꞉ ஸ்ரவந்து மைரேயம் ஸுராமந்யா꞉ ஸுநிஷ்டி²தாம் ।
அபராஶ்சோத³கம் ஶீதமிக்ஷுகாண்ட³ரஸோபமம் ॥ 15 ॥

ஆஹ்வயே தே³வக³ந்த⁴ர்வாந் விஶ்வாவஸுஹஹாஹுஹூந் ।
ததை²வாப்ஸரஸோ தே³வீர்க³ந்த⁴ர்வ்வீஶ்சாபி ஸர்வஶ꞉ ॥ 16 ॥

க்⁴ருதாசீமத² விஶ்வாசீம் மிஶ்ரகேஶீமலம்பு³ஸாம் ।
நாக³த³ந்தாம் ச ஹேமாம் ச ஹிமாமத்³ரிக்ருதஸ்த²லாம் ॥ 17 ॥

ஶக்ரம் யாஶ்சோபதிஷ்ட²ந்தி ப்³ரஹ்மாணம் யாஶ்ச யோஷித꞉ ।
ஸர்வாஸ்தும்பு³ருணா ஸார்த²மாஹ்வயே ஸபரிச்ச²தா³꞉ ॥ 18 ॥

வநம் குருஷு யத்³தி³வ்யம் வாஸோபூ⁴ஷணபத்த்ரவத் ।
தி³வ்யநாரீப²லம் ஶஶ்வத்தத்கௌபே³ரமிஹைது ச ॥ 19 ॥

இஹ மே ப⁴க³வாந் ஸோமோ வித⁴த்தாமந்நமுத்தமம் ।
ப⁴க்ஷ்யம் போ⁴ஜ்யம் ச சோஷ்யம் ச லேஹ்யம் ச விவித⁴ம் ப³ஹு ॥ 20 ॥

விசித்ராணி ச மால்யாநி பாத³பப்ரச்யுதாநி ச ।
ஸுராதீ³நி ச பேயாநி மாம்ஸாநி விவிதா⁴நி ச ॥ 21 ॥

ஏவம் ஸமாதி⁴நா யுக்தஸ்தேஜஸா(அ)ப்ரதிமேந ச ।
ஶீக்ஷாஸ்வரஸமாயுக்தம் தபஸா சாப்³ரவீந்முநி꞉ ॥ 22 ॥

மநஸா த்⁴யாயதஸ்தஸ்ய ப்ராங்முக²ஸ்ய க்ருதாஞ்ஜலே꞉ ।
ஆஜக்³முஸ்தாநி ஸர்வாணி தை³வதாநி ப்ருத²க்ப்ருத²க் ॥ 23 ॥

மலயம் த³ர்து³ரம் சைவ தத꞉ ஸ்வேத³நுதோ³(அ)நில꞉ ।
உபஸ்ப்ருஶ்ய வவௌ யுக்த்யா ஸுப்ரியாத்மா ஸுக²꞉ ஶிவ꞉ ॥ 24 ॥

ததோப்⁴யவர்தந்த க⁴நா꞉ தி³வ்யா꞉ குஸுமவ்ருஷ்டய꞉ । [வர்ஷந்த]
தி³வ்யது³ந்து³பி⁴கோ⁴ஷஶ்ச தி³க்ஷு ஸர்வாஸு ஶுஶ்ருவே ॥ 25 ॥

ப்ரவவுஶ்சோத்தமா வாதா꞉ நந்ருதுஶ்சாப்ஸரோக³ணா꞉ ।
ப்ரஜகு³ர்தே³வக³ந்த⁴ர்வா꞉ வீணா꞉ ப்ரமுமுசுஸ்ஸ்வராந் ॥ 26 ॥

ஸ ஶப்³தோ³ த்³யாம் ச பூ⁴மிம் ச ப்ராணிநாம் ஶ்ரவணாநி ச ।
விவேஶோச்சாரித꞉ ஶ்லக்ஷ்ண꞉ ஸமோ லயகு³ணாந்வித꞉ ॥ 27 ॥

தஸ்மிந்நுபரதே ஶப்³தே³ தி³வ்யே ஶ்ரோத்ருஸுகே² ந்ருணாம் ।
த³த³ர்ஶ பா⁴ரதம் ஸைந்யம் விதா⁴நம் விஶ்வகர்மண꞉ ॥ 28 ॥

ப³பூ⁴வ ஹி ஸமா பூ⁴மி꞉ ஸமந்தாத்பஞ்சயோஜநா ।
ஶாத்³வலைர்ப³ஹுபி⁴ஶ்ச²ந்நா நீலவைடூ³ர்யஸந்நிபை⁴꞉ ॥ 29 ॥

தஸ்மிந்பி³ல்வா꞉ கபித்தா²ஶ்ச பநஸா பீ³ஜபூரகா꞉ ।
ஆமலக்யோ ப³பூ⁴வுஶ்ச சூதாஶ்ச ப²லபூ⁴ஷணா꞉ ॥ 30 ॥

உத்தரேப்⁴ய꞉ குருப்⁴யஶ்ச வநம் தி³வ்யோபபோ⁴க³வத் ।
ஆஜகா³ம நதீ³ தி³வ்யா தீரஜைர்ப³ஹுபி⁴ர்வ்ருதா ॥ 31 ॥

சது꞉ஶாலாநி ஶுப்⁴ராணி ஶாலாஶ்ச க³ஜவாஜிநாம் ।
ஹர்ம்யப்ராஸாத³ஸம்பா³தா⁴ஸ்தோரணாநி ஶுபா⁴நி ச ॥ 32 ॥

ஸிதமேக⁴நிப⁴ம் சாபி ராஜவேஶ்மஸு தோரணம் ।
தி³வ்யமால்யக்ருதாகாரம் தி³வ்யக³ந்த⁴ஸமுக்ஷிதம் ॥ 33 ॥

சதுரஶ்ரமஸம்பா³த⁴ம் ஶயநாஸநயாநவத் ।
தி³வ்யை꞉ ஸர்வரஸைர்யுக்தம் தி³வ்யபோ⁴ஜநவஸ்த்ரவத் ॥ 34 ॥

உபகல்பிதஸர்வாந்நம் தௌ⁴தநிர்மலபா⁴ஜநம் ।
க்ல்ருப்தஸர்வாஸநம் ஶ்ரீமத் ஸ்வாஸ்தீர்ணஶயநோத்தமம் ॥ 35 ॥

ப்ரவிவேஶ மஹாபா³ஹுரநுஜ்ஞாதோ மஹர்ஷிணா ।
வேஶ்ம தத்³ரத்நஸம்பூர்ணம் ப⁴ரத꞉ கேகயீஸுத꞉ ॥ 36 ॥

அநுஜக்³முஶ்ச தம் ஸர்வே மந்த்ரிண꞉ ஸபுரோஹிதா꞉ ।
ப³பூ⁴வுஶ்ச முதா³ யுக்தா꞉ த்³ருஷ்ட்வா தம் வேஶ்மஸம்விதி⁴ம் ॥ 37 ॥

தத்ர ராஜாஸநம் தி³வ்யம் வ்யஜநம் ச²த்ரமேவ ச ।
ப⁴ரதோ மந்த்ரிபி⁴꞉ ஸார்த⁴மப்⁴யவர்தத ராஜவத் ॥ 38 ॥

ஆஸநம் பூஜயாமாஸ ராமாயாபி⁴ப்ரணம்ய ச ।
வாலவ்யஜநமாதா³ய ந்யஷீத³த்ஸசிவாஸநே ॥ 39 ॥

ஆநுபூர்வ்யாநிஷேது³ஶ்ச ஸர்வே மந்த்ரிபுரோஹிதா꞉ ।
தத꞉ ஸேநாபதி꞉ பஶ்சாத் ப்ரஶாஸ்தாச நிஷேத³து꞉ ॥ 40 ॥

ததஸ்தத்ர முஹூர்தேந நத்³ய꞉ பாயஸகர்த³மா꞉ ।
உபாதிஷ்ட²ந்த ப⁴ரதம் ப⁴ரத்³வாஜஸ்ய ஶாஸநாத் ॥ 41 ॥

தாஸாமுப⁴யத꞉ கூலம் பாண்டு³ம்ருத்திகலேபநா꞉ ।
ரம்யாஶ்சாவஸதா² தி³வ்யா꞉ ப்³ரஹ்மணஸ்து ப்ரஸாத³ஜா꞉ ॥ 42 ॥

தேநைவ ச முஹூர்தேந தி³வ்யாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா꞉ ।
ஆகு³ர்விம்ஶதிஸாஹஸ்ரா꞉ ப்³ரஹ்மணா ப்ரஹிதா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ॥ 43 ॥

ஸுவர்ணமணிமுக்தேந ப்ரவாளேந ச ஶோபி⁴தா꞉ ।
ஆகு³ர்விம்ஶதிஸாஹஸ்ரா꞉ குபே³ரப்ரஹிதா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ॥ 44 ॥

யாபி⁴ர்க்³ருஹீதபுருஷ꞉ ஸோந்மாத³ இவ லக்ஷ்யதே ।
ஆகு³ர்விம்ஶதிஸாஹஸ்ரா நந்த³நாத³ப்ஸரோக³ணா꞉ ॥ 45 ॥

நாரத³ஸ்தும்பு³ருர்கோ³ப꞉ ப்ரவரா꞉ ஸூர்யவர்சஸ꞉ ।
ஏதே க³ந்த⁴ர்வராஜாநோ ப⁴ரதஸ்யாக்³ரதோ ஜகு³꞉ ॥ 46 ॥

அலம்பு³ஸா மிஶ்ரகேஶீ புண்ட³ரீகா(அ)த² வாமநா ।
உபாந்ருத்யம்ஸ்து ப⁴ரதம் ப⁴ரத்³வாஜஸ்ய ஶாஸநாத் ॥ 47 ॥

யாநி மால்யாநி தே³வேஷு யாநி சைத்ரரதே² வநே ।
ப்ரயாகே³ தாந்யத்³ருஶ்யந்த ப⁴ரத்³வாஜஸ்ய தேஜஸா ॥ 48 ॥

பி³ல்வா மார்த³ங்கி³கா ஆஸந் ஶம்யாக்³ராஹா விபீ⁴தகா꞉ ।
அஶ்வத்தா²நர்தகாஶ்சாஸந் ப⁴ரத்³வாஜஸ்ய ஶாஸநாத் ॥ 49 ॥

தத꞉ ஸரளதாலாஶ்ச திலகா நக்தமாலகா꞉ ।
ப்ரஹ்ருஷ்டாஸ்தத்ர ஸம்பேது꞉ குப்³ஜா பூ⁴த்வா(அ)த² வாமநா꞉ ॥ 50 ॥

ஶிம்ஶுபாமலகீஜம்ப்³வோ யாஶ்சாந்யா꞉ காநநேஷு தா꞉ ।
மாலதீ மல்லிகா ஜாதிர்யாஶ்சாந்யா꞉ காநநே லதா꞉ ॥ 51 ॥

ப்ரமதா³விக்³ரஹம் க்ருத்வா ப⁴ரத்³வாஜாஶ்ரமே(அ)வத³ந் ।
ஸுரா꞉ ஸுராபா꞉ பிப³த பாயஸம் ச பு³பு⁴க்ஷிதா꞉ ॥ 52 ॥

மாம்ஸாநி ச ஸுமேத்⁴யாநி ப⁴க்ஷ்யந்தாம் யாவதி³ச்ச²த² ।
உச்சா²த்³ய ஸ்நாபயந்தி ஸ்ம நதீ³தீரேஷு வல்கு³ஷு ॥ 53 ॥

அப்யேகமேகம் புருஷம் ப்ரமதா³꞉ ஸப்தசாஷ்ட ச ।
ஸம்வாஹந்த்ய꞉ ஸமாபேதுர்நார்யோ ருசிரளோசநா꞉ ॥ 54 ॥

பரிம்ருஜ்ய ததா²(அ)ந்யோந்யம் பாயயந்தி வராங்க³நா꞉ ।
ஹயாந் க³ஜாந் க²ராநுஷ்ட்ராம்ஸ்ததை²வ ஸுரபே⁴꞉ ஸுதாந் ॥ 55 ॥

அபோ⁴ஜயந்வாஹநபாஸ்தேஷாம் போ⁴ஜ்யம் யதா²விதி⁴ ।
இக்ஷூம்ஶ்ச மது⁴ளாஜாம்ஶ்ச போ⁴ஜயந்தி ஸ்ம வாஹநாந் ॥ 56 ॥

இக்ஷ்வாகுவரயோதா⁴நாம் சோத³யந்தோ மஹாப³லா꞉ ।
நாஶ்வப³ந்தோ⁴(அ)ஶ்வமாஜாநாந்ந க³ஜம் குஞ்ஜரக்³ரஹ꞉ ॥ 57 ॥

மத்தப்ரமத்தமுதி³தா சமூ꞉ ஸா தத்ர ஸம்ப³பௌ⁴ ।
தர்பிதா꞉ ஸர்வகாமைஸ்தே ரக்தசந்த³நரூஷிதா꞉ ॥ 58 ॥

அப்ஸரோக³ணஸம்யுக்தா꞉ ஸைந்யா வாசமுதை³ரயந் ।
நைவாயோத்⁴யாம் க³மிஷ்யாமோ நக³மிஷ்யாம த³ண்ட³காந் ॥ 59 ॥

குஶலம் ப⁴ரதஸ்யாஸ்து ராமஸ்யாஸ்து ததா² ஸுக²ம் ।
இதி பாதா³தயோதா⁴ஶ்ச ஹஸ்த்யஶ்வாரோஹப³ந்த⁴கா꞉ ॥ 60 ॥

அநாதா²ஸ்தம் விதி⁴ம் லப்³த்⁴வா வாசமேதாமுதை³ரயந் ।
ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்டா விநேது³ஸ்தே நராஸ்தத்ர ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 61 ॥

ப⁴ரதஸ்யாநுயாதார꞉ ஸ்வர்கோ³(அ)யமிதி சாப்³ருவந் ।
ந்ருத்யந்தி ஸ்ம ஹஸந்தி ஸ்ம கா³யந்தி ஸ்ம ச ஸைநிகா꞉ ॥ 62 ॥

ஸமந்தாத்பரிதா⁴வந்தி மால்யோபேதா꞉ ஸஹஸ்ரஶ꞉ ।
ததோ பு⁴க்தவதாம் தேஷாம் தத³ந்நமம்ருதோபமம் ॥ 63 ॥

தி³வ்யாநுத்³வீக்ஷ்ய ப⁴க்ஷ்யாம்ஸ்தாநப⁴வத்³ப⁴க்ஷணே மதி꞉ ।
ப்ரேஷ்யாஶ்சேட்யஶ்ச வத்⁴வஶ்ச ப³லஸ்தா²ஶ்ச ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 64 ॥

ப³பூ⁴வுஸ்தே ப்⁴ருஶம் த்³ருப்தா꞉ ஸர்வே சாஹதவாஸஸ꞉ ।
குஞ்ஜராஶ்ச க²ரோஷ்ட்ராஶ்ச கோ³ஶ்வாஶ்ச ம்ருக³பக்ஷிண꞉ ॥ 65 ॥

ப³பூ⁴வு꞉ ஸுப்⁴ருதாஸ்தத்ர நாந்யோ ஹ்யந்யமகல்பயத் ।
நாஶுக்லவாஸாஸ்தத்ராஸீத் க்ஷுதி⁴தோ மலிநோ(அ)பி வா ॥ 66 ॥

ரஜஸா த்⁴வஸ்தகேஶோ வா நர꞉ கஶ்சித³த்³ருஶ்யத ।
ஆஜைஶ்சாபி ச வாராஹைர்நிஷ்டா²நவரஸஞ்சயை꞉ ॥ 67 ॥

ப²லநிர்யூஹஸம்ஸித்³தை⁴꞉ ஸூபைர்க³ந்த⁴ரஸாந்விதை꞉ ।
புஷ்பத்⁴வஜவதீ꞉ பூர்ணா꞉ ஶுக்லஸ்யாந்நஸ்ய சாபி⁴த꞉ ॥ 68 ॥

த³த்³ருஶுர்விஸ்மிதாஸ்தத்ர நரா லௌஹீ꞉ ஸஹஸ்ரஶ꞉ ।
ப³பூ⁴வுர்வநபார்ஶ்வேஷு கூபா꞉ பாயஸகர்த³மா꞉ ॥ 69 ॥

தாஶ்சகாமது³கா⁴ கா³வோ த்³ருமாஶ்சாஸந்மது⁴ஸ்ருத꞉ । [மது⁴ஶ்ச்யுத꞉]
வாப்யோ மைரேயபூர்ணாஶ்ச ம்ருஷ்டமாம்ஸசயைர்வ்ருதா꞉ ॥ 70 ॥

ப்ரதப்தபிட²ரைஶ்சாபி மார்க³மாயூரகௌக்குடை꞉ ।
பாத்ரீணாம் ச ஸஹஸ்ராணி ஸ்தா²லீநாம் நியுதாநி ச ॥ 71 ॥

ந்யர்பு³தா³நி ச பாத்ராணி ஶாதகும்ப⁴மயாநி ச ।
ஸ்தா²ல்ய꞉ கும்ப்⁴ய꞉ கரம்ப்⁴யஶ்ச த³தி⁴பூர்ணா꞉ ஸுஸம்ஸ்க்ருதா꞉ ॥ 72 ॥

யௌவநஸ்த²ஸ்ய கௌ³ரஸ்ய கபித்த²ஸ்ய ஸுக³ந்தி⁴ந꞉ ।
ஹ்ரதா³꞉ பூர்ணா ரஸாலஸ்ய த³த்⁴ந꞉ ஶ்வேதஸ்ய சாபரே ॥ 73 ॥

ப³பூ⁴வு꞉ பாயஸஸ்யாந்யே ஶர்கராயாஶ்ச ஸஞ்சயா꞉ ।
கல்காம்ஶ்சூர்ணகஷாயாம்ஶ்ச ஸ்நாநாநி விவிதா⁴நி ச ॥ 74 ॥

த³த்³ருஶுர்பா⁴ஜநஸ்தா²நி தீர்தே²ஷு ஸரிதாம் நரா꞉ ।
ஶுக்லாநம்ஶுமதஶ்சாபி த³ந்ததா⁴வநஸஞ்சயாந் ॥ 75 ॥

ஶுக்லாம்ஶ்சந்த³நகல்காம்ஶ்ச ஸமுத்³கே³ஷ்வவதிஷ்ட²த꞉ ।
த³ர்பணாந் பரிம்ருஷ்டாம்ஶ்ச வாஸஸாம் சாபி ஸஞ்சயாந் ॥ 76 ॥

பாது³கோபாநஹாஶ்சைவ யுக்³மாநி ச ஸஹஸ்ரஶ꞉ ।
ஆஞ்ஜநீ꞉ கங்கதாந்கூர்சாந் ஶஸ்த்ராணி ச த⁴நூம்ஷி ச ॥ 77 ॥

மர்மத்ராணாநி சித்ராணி ஶயநாந்யாஸநாநி ச ।
ப்ரதிபாநஹ்ரதா³ந் பூர்ணாந் க²ரோஷ்ட்ரக³ஜவாஜிநாம் ॥ 78 ॥

அவகா³ஹ்ய ஸுதீர்தா²ம்ஶ்ச ஹ்ரதா³ந் ஸோத்பலபுஷ்கராந் ।
ஆகாஶவர்ணப்ரதிமாந் ஸ்வச்ச²தோயாந்ஸுக²ப்லவாந் ॥ 79 ॥

நீலவைடூ³ர்ய்யவர்ணாம்ஶ்ச ம்ருதூ³ந்யவஸஸஞ்சயாந் ।
நிர்வாபார்தா²ந் பஶூநாம் தே த³த்³ருஶுஸ்தத்ர ஸர்வஶ꞉ ॥ 80 ॥

வ்யஸ்மயந்த மநுஷ்யாஸ்தே ஸ்வப்நகல்பம் தத³த்³பு⁴தம் ।
த்³ருஷ்ட்வா(ஆ)தித்²யம் க்ருதம் தாத்³ருக் ப⁴ரதஸ்ய மஹர்ஷிணா ॥ 81 ॥

இத்யேவம் ரமமாணாநாம் தே³வாநாமிவ நந்த³நே ।
ப⁴ரத்³வாஜாஶ்ரமே ரம்யே ஸா ராத்ரிர்வ்யத்யவர்தத ॥ 82 ॥

ப்ரதிஜக்³முஶ்ச தா நத்³யோ க³ந்த⁴ர்வாஶ்ச யதா²க³தம் ।
ப⁴ரத்³வாஜமநுஜ்ஞாப்ய தாஶ்ச ஸர்வா வராங்க³நா꞉ ॥ 83 ॥

ததை²வ மத்தா மதி³ரோத்கடா꞉
நராஸ்ததை²வ தி³வ்யாகு³ருசந்த³நோக்ஷிதா꞉ ।
ததை²வ தி³வ்யா விவிதா⁴꞉ ஸ்ரகு³த்தமா꞉
ப்ருத²க்ப்ரகீர்ணா மநுஜை꞉ ப்ரமர்தி³தா꞉ ॥ 84 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 91 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்³விநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (92) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed