Ayodhya Kanda Sarga 74 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ சது꞉ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (74)


॥ கைகேய்யாக்ரோஶ꞉ ॥

தாம் ததா² க³ர்ஹயித்வா து மாதரம் ப⁴ரதஸ்ததா³ ।
ரோஷேண மஹதா(அ)விஷ்ட꞉ புநரேவாப்³ரவீத்³வச꞉ ॥ 1 ॥

ராஜ்யாத்³ப்⁴ரம்ஶஸ்வ கைகேயி ந்ருஶம்ஸே து³ஷ்டசாரிணி ।
பரித்யக்தா ச த⁴ர்மேண மா ம்ருதம் ருத³தீ ப⁴வ ॥ 2 ॥

கிம் நு தே(அ)தூ³ஷயத்³ராஜா ராம꞉ வா ப்⁴ருஶதா⁴ர்மிக꞉ ।
யயோ꞉ ம்ருத்யுர்விவாஸஶ்ச த்வத்க்ருதே துல்யமாக³தௌ ॥ 3 ॥

ப்⁴ரூணஹத்யாமஸி ப்ராப்தா குலஸ்யாஸ்ய விநாஶநாத் ।
கைகேயி நரகம் க³ச்ச² மா ச ப⁴ர்து꞉ ஸலோகதாம் ॥ 4 ॥

யத்த்வயா ஹீத்³ருஶம் பாபம் க்ருதம் கோ⁴ரேண கர்மணா ।
ஸர்வலோகப்ரியம் ஹித்வா மமாப்யாபாதி³தம் ப⁴யம் ॥ 5 ॥

த்வத்க்ருதே மே பிதா வ்ருத்த꞉ ராமஶ்சாரண்யமாஶ்ரித꞉ ।
அயஶோ ஜீவலோகே ச த்வயா(அ)ஹம் ப்ரதிபாதி³த꞉ ॥ 6 ॥

மாத்ருரூபே மமாமித்ரே ந்ருஶம்ஸே ராஜ்யகாமுகே ।
ந தே(அ)ஹமபி⁴பா⁴ஷ்யோ(அ)ஸ்மி து³ர்வ்ருத்தே பதிகா⁴திநி ॥ 7 ॥

கௌஸல்யா ச ஸுமித்ரா ச யாஶ்சாந்யா மம மாதர꞉ ।
து³꞉கே²ந மஹதா(அ)விஷ்டாஸ்த்வாம் ப்ராப்ய குலதூ³ஷிணீம் ॥ 8 ॥

ந த்வமஶ்வபதே꞉ கந்யா த⁴ர்மராஜஸ்ய தீ⁴மத꞉ ।
ராக்ஷஸீ தத்ர ஜாதா(அ)ஸி குலப்ரத்⁴வம்ஸிநீ பிது꞉ ॥ 9 ॥

யத்த்வயா தா⁴ர்மிகோ ராமர்நித்யம் ஸத்யபராயண꞉ ।
வநம் ப்ரஸ்தா²பிதோ து³꞉கா²த் பிதா ச த்ரிதி³வம் க³த꞉ ॥ 10 ॥

யத்ப்ரதா⁴நா(அ)ஸி தத்பாபம் மயி பித்ரா விநா க்ருதே ।
ப்⁴ராத்ருப்⁴யாம் ச பரித்யக்தே ஸர்வ லோகஸ்ய சாப்ரியே ॥ 11 ॥

கௌஸல்யாம் த⁴ர்மஸம்யுக்தாம் வியுக்தாம் பாபநிஶ்சயே ।
க்ருத்வா கம் ப்ராப்ஸ்யஸே த்வத்³ய லோகம் நிரயகா³மிநீ ॥ 12 ॥

கிம் நாவபு³த்⁴யஸே க்ரூரே நியதம் ப³ந்து⁴ஸம்ஶ்ரயம் ।
ஜ்யேஷ்ட²ம் பித்ருஸமம் ராமம் கௌஸல்யாயாத்ம ஸம்ப⁴வம் ॥ 13 ॥

அங்க³ப்ரத்யங்க³ஜ꞉ புத்ர꞉ ஹ்ருத³யாச்சாபி ஜாயதே ।
தஸ்மாத்ப்ரியதமோ மாது꞉ ப்ரியத்வாந்ந து பா³ந்த⁴வ꞉ ॥ 14 ॥

அந்யதா³ கில த⁴ர்மஜ்ஞா ஸுரபி⁴꞉ ஸுரஸம்மதா ।
வஹமாநௌ த³த³ர்ஶோர்வ்யாம் புத்ரௌ விக³தசேதஸௌ ॥ 15 ॥

தாவர்த⁴தி³வஸே ஶ்ராந்தௌ த்³ருஷ்ட்வா புத்ரௌ மஹீதலே ।
ருரோத³ புத்ரஶோகேந பா³ஷ்பபர்யாகுலேக்ஷணா ॥ 16 ॥

அத⁴ஸ்தாத்³வ்ரஜதஸ்தஸ்யா꞉ ஸுரராஜ்ஞோ மஹாத்மந꞉ ।
பி³ந்த³வ꞉ பதிதா கா³த்ரே ஸூக்ஷ்மா꞉ ஸுரபி⁴க³ந்தி⁴ந꞉ ॥ 17 ॥

இந்த்³ரோ(அ)ப்யஶ்ருநிபாதம் தம் ஸ்வகா³த்ரே புண்யக³ந்தி⁴நம் ।
ஸுரபி⁴ம் மந்யதே த்³ருஷ்ட்வா பூ⁴யஸீம் தாம் ஸுரேஶ்வர꞉ ॥ 18 ॥

நிரீக்ஷமாண꞉ ஶக்ரஸ்தாம் த³த³ர்ஶ ஸுரபி⁴ம் ஸ்தி²தாம் ।
ஆகாஶே விஷ்டி²தாம் தீ³நாம் ருத³தீம் ப்⁴ருஶது³꞉கி²தாம் ॥ 19 ॥

தாம் த்³ருஷ்ட்வா ஶோகஸந்தப்தாம் வஜ்ர பாணிர்யஶஸ்விநீம் ।
இந்த்³ர꞉ ப்ராஞ்ஜலிருத்³விக்³ந꞉ ஸுரராஜோ(அ)ப்³ரவீத்³வச꞉ ॥ 20 ॥

ப⁴யம் கச்சிந்ந சாஸ்மாஸு குதஶ்சித்³வித்³யதே மஹத் ।
குதர்நிமித்த꞉ ஶோகஸ்தே ப்³ரூஹி ஸர்வ ஹிதைஷிணி ॥ 21 ॥

ஏவமுக்தா து ஸுரபி⁴꞉ ஸுரராஜேந தீ⁴மதா ।
பத்யுவாச ததோ தீ⁴ரா வாக்யம் வாக்யவிஶாரதா³ ॥ 22 ॥

ஶாந்தம் பாபம் ந வ꞉ கிஞ்சித் குதஶ்சித³மராதி⁴ப ।
அஹம் து மக்³நௌ ஶோசாமி ஸ்வபுத்ரௌ விஷமே ஸ்தி²தௌ ॥ 23 ॥

ஏதௌ த்³ருஷ்ட்வா க்ருஶௌ தீ³நௌ ஸூர்யரஶ்மிப்ரதாபிநௌ ।
அர்த்³யமாநௌ ப³லீவர்தௌ³ கர்ஷகேண ஸுராதி⁴ப ॥ 24 ॥

மம காயாத் ப்ரஸூதௌ ஹி து³꞉கி²தௌ பா⁴ரபீடி³தௌ ।
யௌ த்³ருஷ்ட்வா பரிதப்யே(அ)ஹம் நாஸ்தி புத்ரஸம꞉ ப்ரிய꞉ ॥ 25 ॥

யஸ்யா꞉ புத்ரஸஹஸ்ரைஸ்து க்ருத்ஸ்நம் வ்யாப்தமித³ம் ஜக³த் ।
தாம் த்³ருஷ்ட்வா ருத³தீம் ஶக்ரோ ந ஸுதாந்மந்யதே பரம் ॥ 26 ॥

ஸதா³(அ)ப்ரதிமவ்ருத்தாயா லோகதா⁴ரணகாம்யயா ।
ஶ்ரீமத்யா கு³ணநித்யாயா꞉ ஸ்வபா⁴வபரிசேஷ்டயா ॥ 27 ॥

யஸ்யா꞉ புத்ரஸஹஸ்ராணி ஸா(அ)பி ஶோசதி காமது⁴க் ।
கிம் புநர்யா விநா ராமம் கௌஸல்யா வர்தயிஷ்யதி ॥ 28 ॥

ஏகபுத்ரா ச ஸாத்⁴வீ ச விவத்ஸேயம் த்வயா க்ருதா ।
தஸ்மாத்த்வம் ஸததம் து³꞉க²ம் ப்ரேத்ய சேஹ ச லப்ஸ்யஸே ॥ 29 ॥

அஹம் ஹ்யபசிதிம் ப்⁴ராது꞉ பிதுஶ்ச ஸகலாமிமாம் ।
வர்த⁴நம் யஶஸஶ்சாபி கரிஷ்யாமி ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 30 ॥

ஆநாயயித்வா தநயம் கௌஸல்யாயா மஹாப³லம் ।
ஸ்வயமேவ ப்ரவேக்ஷ்யாமி வநம் முநிநிஷேவிதம் ॥ 31 ॥

ந ஹ்யஹம் பாபஸங்கல்பே பாபே பாபம் த்வயா க்ருதம் ।
ஶக்தோ தா⁴ரயிதும் பௌரைரஶ்ருகண்டை²ர்நிரீக்ஷித꞉ ॥ 32 ॥

ஸா த்வமக்³நிம் ப்ரவிஶ வா ஸ்வயம் வா த³ண்ட³காந்விஶ ।
ரஜ்ஜும் ப³தா⁴ந வா கண்டே² ந ஹி தே(அ)ந்யத்பராயணம் ॥ 33 ॥

அஹமப்யவநிம் ப்ராப்தே ராமே ஸத்யபராக்ரமே ।
க்ருதக்ருத்யோ ப⁴விஷ்யாமி விப்ரவாஸிதகல்மஷ꞉ ॥ 34 ॥

இதி நாகை³வாரண்யே தோமராங்குஶசோதி³த꞉ ।
பபாத பு⁴வி ஸங்க்ருத்³தோ⁴ நிஶ்ஶ்வஸந்நிவ பந்நக³꞉ ॥ 35 ॥

ஸம்ரக்தநேத்ர꞉ ஶிதி²லாம்ப³ரஸ்ததா²
விதூ⁴த ஸர்வாப⁴ரண꞉ பரந்தப꞉ ।
ப³பூ⁴வ பூ⁴மௌ பதிதோ ந்ருபாத்மஜ꞉
ஶசீபதே꞉ கேதுரிவோத்ஸவக்ஷயே ॥ 36 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சது꞉ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 74 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ பஞ்சஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (75) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed