Ayodhya Kanda Sarga 73 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்ரிஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (73)


॥ கைகேயீவிக³ர்ஹணம் ॥

ஶ்ருத்வா து பிதரம் வ்ருத்தம் ப்⁴ராதரௌ ச விவாஸிதௌ ।
ப⁴ரதோ து³꞉க² ஸந்தப்தைத³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

கிம் நு கார்யம் ஹதஸ்யேஹ மம ராஜ்யேந ஶோசத꞉ ।
விஹீநஸ்யாத² பித்ரா ச ப்⁴ராத்ரா பித்ருஸமேந ச ॥ 2 ॥

து³꞉கே² மே து³꞉க²மகரோர்வ்ருணே க்ஷாரமிவாத³தா⁴꞉ ।
ராஜாநம் ப்ரேதபா⁴வஸ்த²ம் க்ருத்வா ராமம் ச தாபஸம் ॥ 3 ॥

குலஸ்ய த்வமபா⁴வாய கால ராத்ரிரிவாக³தா ।
அங்கா³ரமுபகூ³ஹ்ய ஸ்ம பிதா மே நாவபு³த்³த⁴வாந் ॥ 4 ॥

ம்ருத்யுமாபாதி³தோ ராஜா த்வயா மே பாபத³ர்ஶிநி ।
ஸுக²ம் பரிஹ்ருதம் மோஹாத்குலே(அ)ஸ்மிந் குலபாம்ஸிநி ॥ 5 ॥

த்வாம் ப்ராப்ய ஹி பிதா மே(அ)த்³ய ஸத்யஸந்தோ⁴ மஹாயஶா꞉ ।
தீவ்ரது³꞉கா²பி⁴ஸந்தப்தோ வ்ருத்தோ த³ஶரதோ² ந்ருப꞉ ॥ 6 ॥

விநாஶிதோ மஹாராஜ꞉ பிதா மே த⁴ர்மவத்ஸல꞉ ।
கஸ்மாத்ப்ரவ்ராஜிதோ ராம꞉ கஸ்மாதே³வ வநம் க³த꞉ ॥ 7 ॥

கௌஸல்யா ச ஸுமித்ரா ச புத்ரஶோகாபி⁴பீடி³தே ।
து³ஷ்கரம் யதி³ ஜீவேதாம் ப்ராப்ய த்வாம் ஜநநீம் மம ॥ 8 ॥

நநு த்வார்யோ(அ)பி த⁴ர்மாத்மா த்வயி வ்ருத்திமநுத்தமாம் ।
வர்ததே கு³ருவ்ருத்திஜ்ஞோ யதா² மாதரி வர்ததே ॥ 9 ॥

ததா² ஜ்யேஷ்டா² ஹி மே மாதா கௌஸல்யா தீ³ர்க⁴த³ர்ஶிநீ ।
த்வயி த⁴ர்மம் ஸமாஸ்தா²ய ப⁴கி³ந்யாமிவ வர்ததே ॥ 10 ॥

தஸ்யா꞉ புத்ரம் க்ருதாத்மாநம் சீரவல்கலவாஸஸம் ।
ப்ரஸ்தா²ப்ய வநவாஸாய கத²ம் பாபே ந ஶோசஸி ॥ 11 ॥

அபாபத³ர்ஶநம் ஶூரம் க்ருதாத்மாநம் யஶஸ்விநம் ।
ப்ரவ்ராஜ்ய சீரவஸநம் கிம் நு பஶ்யஸி காரணம் ॥ 12 ॥

லுப்³தா⁴யா விதி³த꞉ மந்யே ந தே(அ)ஹம் ராக⁴வம் ப்ரதி ।
ததா² ஹ்யநர்தோ² ராஜ்யார்த²ம் த்வயா(ஆ)நீத꞉ மஹாநயம் ॥ 13 ॥

அஹம் ஹி புருஷவ்யாக்⁴ரௌ அபஶ்யந் ராமலக்ஷ்மணௌ ।
கேந ஶக்திப்ரபா⁴வேந ராஜ்யம் ரக்ஷிதுமுத்ஸஹே ॥ 14 ॥

தம் ஹி நித்யம் மஹாராஜோ ப³லவந்தம் மஹாப³ல꞉ ।
அபாஶ்ரிதோ(அ)பூ⁴த்³த⁴ர்மாத்மா மேருர்மேருவநம் யதா² ॥ 15 ॥

ஸோ(அ)ஹம் கத²மிமம் பா⁴ரம் மஹாது⁴ர்யஸமுத்³த்⁴ருதம் ।
த³ம்யோ து⁴ரமிவாஸாத்³ய ஸஹேயம் கேந சௌஜஸா ॥ 16 ॥

அத²வா மே ப⁴வேச்ச²க்திர்யோகை³꞉ பு³த்³தி⁴ ப³லேந வா ।
ஸகாமாம் ந கரிஷ்யாமி த்வாமஹம் புத்ர க³ர்தி⁴நீம் ॥ 17 ॥

ந மே விகாங்க்ஷா ஜாயேத த்யக்தும் த்வாம் பாபநிஶ்சயாம் ।
யதி³ ராமஸ்ய நாவேக்ஷா த்வயி ஸ்யாந்மாத்ருவத்ஸதா³ ॥ 18 ॥

உத்பந்நா து கத²ம் பு³த்³தி⁴ஸ்தவேயம் பாபத³ர்ஶிநீ ।
ஸாது⁴சாரித்ரவிப்⁴ரஷ்டே பூர்வேஷாம் நோ விக³ர்ஹிதா ॥ 19 ॥

அஸ்மிந்குலே ஹி பூர்வேஷாம் ஜ்யேஷ்டோ² ராஜ்யே(அ)பி⁴ஷிச்யதே ।
அபரே ப்⁴ராதரஸ்தஸ்மிந் ப்ரவர்தந்தே ஸமாஹிதா꞉ ॥ 20 ॥

ந ஹி மந்யே ந்ருஶம்ஸே த்வம் ராஜத⁴ர்மமவேக்ஷஸே ।
க³திம் வா ந விஜாநாஸி ராஜவ்ருத்தஸ்ய ஶாஶ்வதீம் ॥ 21 ॥

ஸததம் ராஜவ்ருத்தே ஹி ஜ்யேஷ்டோ² ராஜ்யே(அ)பி⁴ஷிச்யதே ।
ராஜ்ஞாமேதத்ஸமம் தத்ஸ்யாதி³க்ஷ்வாகூணாம் விஶேஷத꞉ ॥ 22 ॥

தேஷாம் த⁴ர்மைகரக்ஷாணாம் குலசாரித்ரஶோபி⁴நாம் ।
அத்³ய சாரித்ரஶௌண்டீ³ர்யம் த்வாம் ப்ராப்ய விநிவர்ததம் ॥ 23 ॥

தவாபி ஸுமஹாபா⁴கா³꞉ ஜநேந்த்³ரா꞉ குலபூர்வகா³꞉ ।
பு³த்³தே⁴ர்மோஹ꞉ கத²மயம் ஸம்பூ⁴தஸ்த்வயி க³ர்ஹித꞉ ॥ 24 ॥

ந து காமம் கரிஷ்யாமி தவா(அ)ஹம் பாபநிஶ்சயே ।
த்வயா வ்யஸநமாரப்³த⁴ம் ஜீவிதாந்தகரம் மம ॥ 25 ॥

ஏஷ த்விதா³நீமேவாஹமப்ரியார்த²ம் தவநக⁴ம் ।
நிவர்தயிஷ்யாமி வநாத் ப்⁴ராதரம் ஸ்வஜநப்ரியம் ॥ 26 ॥

நிவர்தயித்வா ராமம் ச தஸ்யாஹம் தீ³ப்ததேஜஸ꞉ ।
தா³ஸபூ⁴தோ ப⁴விஷ்யாமி ஸுஸ்தி²ரேணாந்தராத்மநா ॥ 27 ॥

இத்யேவமுக்த்வா ப⁴ரத꞉ மஹாத்மா
ப்ரியேதரை꞉ வாக்ய க³ணைஸ்துத³ம்ஸ்தாம் ।
ஶோகாதுரஶ்சாபி நநாத³ பூ⁴ய꞉
ஸிம்ஹோ யதா² பர்வதக³ஹ்வரஸ்த²꞉ ॥ 28 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்ரிஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 73 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ சது꞉ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (74) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed