Ayodhya Kanda Sarga 66 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஷட்ஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ (66)


॥ தைலத்³ரோண்யதி⁴ஶயநம் ॥

தமக்³நிமிவ ஸம்ஶாந்தமம்பு³ ஹீநமிவார்ணவம் ।
ஹதப்ரப⁴மிவாதி³த்யம் ஸ்வர்க³ஸ்த²ம் ப்ரேக்ஷ்ய பார்தி²வம் ॥ 1 ॥

கௌஸல்யா பா³ஷ்பபூர்ணாக்ஷீ விவித⁴ம் ஶோககர்ஶிதா ।
உபக்³ருஹ்ய ஶிர꞉ ராஜ்ஞ꞉ கைகேயீம் ப்ரத்யபா⁴ஷத ॥ 2 ॥

ஸகாமா ப⁴வ கைகேயி பு⁴ங்க்ஷ்வ ராஜ்யமகண்டகம் ।
த்யக்த்வா ராஜாநமேகாக்³ரா ந்ருஶம்ஸே து³ஷ்டசாரிணி ॥ 3 ॥

விஹாய மாம் க³த꞉ ராம꞉ ப⁴ர்தா ச ஸ்வர்க³த꞉ மம ।
விபதே² ஸார்த²ஹீநேவ நாஹம் ஜீவிதுமுத்ஸஹே ॥ 4 ॥

ப⁴ர்தாரம் தம் பரித்யஜ்ய கா ஸ்த்ரீ தை³வதமாத்மந꞉ ।
இச்சேஜ்ஜீவிதுமந்யத்ர கைகேய்யாஸ்த்யக்தத⁴ர்மண꞉ ॥ 5 ॥

ந லுப்³தோ⁴ பு³த்⁴யதே தோ³ஷாந் கிம்பாகமிவ ப⁴க்ஷயந் ।
குப்³ஜாநிமித்தம் கைகேய்யா ராக⁴வாணாம் குலம் ஹதம் ॥ 6 ॥

அநியோகே³ நியுக்தேந ராஜ்ஞா ராமம் விவாஸிதம் ।
ஸபா⁴ர்யம் ஜநக꞉ ஶ்ருத்வா பரிதப்ஸ்யத்யஹம் யதா² ॥ 7 ॥

ஸ மாமநாதா²ம் வித⁴வாம் நாத்³ய ஜாநாதி தா⁴ர்மிக꞉ ।
ராம꞉ கமலபத்ராக்ஷோ ஜீவநாஶமித꞉ க³த꞉ ॥ 8 ॥

விதே³ஹராஜஸ்ய ஸுதா ததா² ஸீதா தபஸ்விநீ ।
து³꞉க²ஸ்யாநுசிதா து³꞉க²ம் வநே பர்யுத்³விஜிஷ்யதி ॥ 9 ॥

நத³தாம் பீ⁴மகோ⁴ஷாணாம் நிஶாஸு ம்ருக³பக்ஷிணாம் ।
நிஶம்ய நூநம் ஸந்த்ரஸ்தா ராக⁴வம் ஸம்ஶ்ரயிஷ்யதி ॥ 10 ॥

வ்ருத்³த⁴ஶ்சைவால்ப புத்ரஶ்ச வைதே³ஹீமநிசிந்தயந் ।
ஸோ(அ)பி ஶோகஸமாவிஷ்டர்நநு த்யக்ஷ்யதி ஜீவிதம் ॥ 11 ॥

ஸா(அ)ஹமத்³யைவ தி³ஷ்டாந்தம் க³மிஷ்யாமி பதிவ்ரதா ।
இத³ம் ஶரீரமாலிங்க்³ய ப்ரவேக்ஷ்யாமி ஹுதாஶநம் ॥ 12 ॥

தாம் தத꞉ ஸம்பரிஷ்வஜ்ய விளபந்தீம் தபஸ்விநீம் ।
வ்யபநிந்யு꞉ ஸுது³ஹ்கா²ர்தாம் கௌஸல்யாம் வ்யாவஹாரிகா꞉ ॥ 13 ॥ [வ்யபநீய]

தைலத்³ரோண்யாமதா²மாத்யா꞉ ஸம்வேஶ்ய ஜக³தீபதிம் ।
ராஜ்ஞ꞉ ஸர்வாண்யதா²தி³ஷ்டாஶ்சக்ரு꞉ கர்மாண்யநந்தரம் ॥ 14 ॥

ந து ஸங்கலநம் ராஜ்ஞோ விநா புத்ரேண மந்த்ரிண꞉ ।
ஸர்வஜ்ஞா꞉ கர்துமீஷுஸ்தே தத꞉ ரக்ஷந்தி பூ⁴மிபம் ॥ 15 ॥

தைலத்³ரோண்யாம் து ஸசிவை꞉ ஶாயிதம் தம் நராதி⁴பம் ।
ஹா ம்ருதோ(அ)யமிதி ஜ்ஞாத்வா ஸ்த்ரியஸ்தா꞉ பர்யதே³வயந் ॥ 16 ॥

பா³ஹூநுத்³யம்ய க்ருபணா நேத்ரப்ரஸ்ரவணை꞉ முகை²꞉ ।
ருத³ந்த்ய꞉ ஶோகஸந்தப்தா꞉ க்ருபணம் பர்யதே³வயந் ॥ 17 ॥

ஹா மஹாராஜ ராமேண ஸததம் ப்ரியவாதி³நா ।
விஹீநா꞉ ஸத்யஸந்தே⁴ந கிமர்த²ம் விஜஹாஸி ந꞉ ॥ 18 ॥

கைகேய்யா து³ஷ்டபா⁴வாயா꞉ ராக⁴வேண வியோஜிதா꞉ ।
கத²ம் பதிக்⁴ந்யா வத்ஸ்யாம꞉ ஸமீபே வித⁴வா வயம் ॥ 19 ॥

ஸ ஹி நாத²꞉ ஸதா³(அ)ஸ்மாகம் தவ ச ப்ரபு⁴ராத்மவாந் ।
வநம் ராமோ க³த꞉ ஶ்ரீமாந் விஹாய ந்ருபதிஶ்ரியம் ॥ 20 ॥

த்வயா தேந ச வீரேண விநா வ்யஸநமோஹிதா꞉ ।
கத²ம் வயம் நிவத்ஸ்யாம꞉ கைகேய்யா ச விதூ³ஷிதா꞉ ॥ 21 ॥

யயா து ராஜா ராமஶ்ச லக்ஷ்மணஶ்ச மஹாப³ல꞉ ।
ஸீதயா ஸஹ ஸந்த்யக்தா꞉ ஸா கமந்யம் ந ஹாஸ்யதி ॥ 22 ॥

தா பா³ஷ்பேண ச ஸம்வீதா꞉ ஶோகேந விபுலேந ச ।
வ்யவேஷ்டந்த நிராநந்தா³ ராக⁴வஸ்ய வரஸ்த்ரிய꞉ ॥ 23 ॥

நிஶா சந்த்³ரவிஹீநேவ ஸ்த்ரீவ ப⁴ர்த்ருவிவர்ஜிதா ।
புரீ நாராஜதாயோத்⁴யா ஹீநா ராஜ்ஞா மஹாத்மநா ॥ 24 ॥

பா³ஷ்ப பர்யாகுலஜநா ஹாஹாபூ⁴தகுலாங்க³நா ।
ஶூந்யசத்வரவேஶ்மாந்தா ந ப³ப்⁴ராஜ யதா²புரம் ॥ 25 ॥

க³தே து ஶோகாத் த்ரிதி³வம் நராதி⁴பே
மஹீதலஸ்தா²ஸு ந்ருபாங்க³நாஸு ச ।
நிவ்ருத்தசார꞉ ஸஹஸா க³தோ ரவி꞉
ப்ரவ்ருத்தசாரா ராஜநீ ஹ்யுபஸ்தி²தா ॥ 26 ॥

ருதே து புத்ராத்³த³ஹநம் மஹீபதே꞉
நரோசயந்தே ஸுஹ்ருத³꞉ ஸமாக³தா꞉ ।
இதீவ தஸ்மிந் ஶயநே ந்யவேஶயந்
விசிந்த்ய ராஜாநமசிந்த்ய த³ர்ஶநம் ॥ 27 ॥

க³தப்ரபா⁴ த்³யௌரிவ பா⁴ஸ்கரம் விநா
வ்யபேதநக்ஷத்ரக³ணேவ ஶர்வரீ ।
புரீ ப³பா⁴ஸே ரஹிதா மஹாத்மநா
ந சாஸ்ர கண்டா²குல மார்க³சத்வரா ॥ 28 ॥

நராஶ்ச நார்யஶ்ச ஸமேத்ய ஸங்க⁴꞉
விக³ர்ஹமாணா ப⁴ரதஸ்ய மாதரம் ।
ததா³ நக³ர்யாம் நரதே³வஸங்க்ஷயே
ப³பூ⁴வுரார்தா ந ச ஶர்ம லேபி⁴ரே ॥ 29 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷட்ஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 66 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஸப்தஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ (67) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed