Ayodhya Kanda Sarga 67 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஸப்தஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ (67)


॥ அராஜகது³ரவஸ்தா²வர்ணநம் ॥

ஆக்ரந்தி³தநிராநந்தா³ ஸாஸ்ரகண்ட²ஜநாகுலா ।
ஆயோத்⁴யாயாமவததா ஸா வ்யதீயாய ஶர்வரீ ॥ 1 ॥

வ்யதீதாயாம் து ஶர்வர்யாமாதி³த்யஸ்யோத³யே தத꞉ ।
ஸமேத்ய ராஜகர்தார꞉ ஸபா⁴மீயுர்த்³விஜாதய꞉ ॥ 2 ॥

மார்கண்டே³யோ(அ)த² மௌத்³க³ல்யோ வாமதே³வஶ்ச காஶ்யப꞉ ।
காத்யயநோ கௌ³தமஶ்ச ஜாபா³லிஶ்ச மஹாயஶா꞉ ॥ 3 ॥

ஏதே த்³விஜா꞉ ஸஹாமாத்யை꞉ ப்ருத²க்³வாசமுதீ³ரயந் ।
வஸிஷ்ட²மேவாபி⁴முகா²꞉ ஶ்ரேஷ்ட²ம் ராஜபுரோஹிதம் ॥ 4 ॥

அதீதா ஶர்வரீ து³꞉க²ம் யா நோ வர்ஷஶதோபமா ।
அஸ்மிந் பஞ்சத்வமாபந்நே புத்ர ஶோகேந பார்தி²வே ॥ 5 ॥

ஸ்வர்க³தஶ்ச மஹாராஜோ ராமஶ்சாரண்யமாஶ்ரித꞉ ।
லக்ஷ்மணஶ்சாபி தேஜஸ்வீ ராமேணைவ க³த꞉ ஸஹ ॥ 6 ॥

உபௌ⁴ ப⁴ரத ஶத்ருக்⁴நௌ கேகயேஷு பரந்தபௌ ।
புரே ராஜக்³ருஹே ரம்யே மாதாமஹநிவேஶநே ॥ 7 ॥

இக்ஷ்வாகூணாமிஹாத்³யைவ கஶ்சித்³ராஜா விதீ⁴யதாம் ।
அராஜகம் ஹி நோ ராஷ்ட்ரம் ந விநாஶமவாப்நுயாத் ॥ 8 ॥

நாராஜகே ஜநபதே³ வித்³யுந்மாலீ மஹாஸ்வந꞉ ।
அபி⁴வர்ஷதி பர்ஜந்யோ மஹீம் தி³வ்யேந வாரிணா ॥ 9 ॥

நாராஜகே ஜநபதே³ பீ³ஜமுஷ்டி꞉ ப்ரகீர்யதே ।
நாராஜகே பிது꞉ புத்ர꞉ பா⁴ர்யா வா வர்ததே வஶே ॥ 10 ॥

அராஜகே த⁴நம் நாஸ்தி நாஸ்தி பா⁴ர்யா(அ)ப்யராஜகே ।
இத³மத்யாஹிதம் சாந்யத் குத꞉ ஸத்யமராஜகே ॥ 11 ॥

நாராஜகே ஜநபதே³ காரயந்தி ஸபா⁴ம் நரா꞉ ।
உத்³யாநாநி ச ரம்யாணி ஹ்ருஷ்டா꞉ புண்யக்³ருஹாணி ச ॥ 12 ॥

நாராஜகே ஜநபதே³ யஜ்ஞஶீலா த்³விஜாதய꞉ ।
ஸத்ராண்யந்வாஸதே தா³ந்தா ப்³ராஹ்மணா꞉ ஸம்ஶிதவ்ரதா꞉ ॥ 13 ॥

நாராஜகே ஜநபதே³ மஹாயஜ்ஞேஷு யஜ்வந꞉ ।
ப்³ராஹ்மணா வஸுஸம்பந்நா விஸ்ருஜந்த்யாப்தத³க்ஷிணா꞉ ॥ 14 ॥

நாராஜகே ஜநபதே³ ப்ரபூ⁴தநடநர்தகா꞉ ।
உத்ஸவாஶ்ச ஸமாஜாஶ்ச வர்த⁴ந்தே ராஷ்ட்ரவர்த⁴நா꞉ ॥ 15 ॥

நாரஜகே ஜநபதே³ ஸித்³தா⁴ர்தா² வ்யவஹாரிண꞉ ।
கதா²பி⁴ரநுரஜ்யந்தே கதா²ஶீலா꞉ கதா²ப்ரியை꞉ ॥ 16 ॥

நாராஜகே ஜநபதே³ உத்³யாநாநி ஸமாக³தா꞉ ।
ஸாயாஹ்நே க்ரீடி³தும் யாந்தி குமார்யோ ஹேமபூ⁴ஷிதா꞉ ॥ 17 ॥

நாராஜகே ஜநபதே³ வாஹநை꞉ ஶீக்⁴ரகா³மிபி⁴꞉ ।
நரா நிர்யாந்த்யரண்யாநி நாரீபி⁴꞉ ஸஹ காமிந꞉ ॥ 18 ॥

நாராஜகே ஜநபதே³ த⁴நவந்த꞉ ஸுரக்ஷிதா꞉ ।
ஶேரதே விவ்ருத த்³வாரா꞉ க்ருஷிகோ³ரக்ஷஜீவிந꞉ ॥ 19 ॥

நாராஜகே ஜநபதே³ ப³த்³த³க⁴ண்டாவிஷாணிந꞉ ।
ஆடந்தி ராஜமார்கே³ஷு குஞ்ஜரா ஷஷ்டிஹாயநா꞉ ॥ 20 ॥

நாராஜகே ஜநபதே³ ஶராந் ஸததமஸ்யதாம் ।
ஶ்ரூயதே தலநிர்கோ⁴ஷ இஷ்வஸ்த்ராணாமுபாஸநே ॥ 21 ॥

நாராஜகே ஜநபதே³ வணிஜோ தூ³ரகா³மிந꞉ ।
க³ச்ச²ந்தி க்ஷேமமத்⁴வாநம் ப³ஹுபண்யஸமாசிதா꞉ ॥ 22 ॥

நாராஜகே ஜநபதே³ சரத்யேகசர꞉ வஶீ ।
பா⁴வயந்நாத்மநா(ஆ)த்மாநம் யத்ர ஸாயங்க்³ருஹோ முநி꞉ ॥ 23 ॥

நாராஜகே ஜநபதே³ யோக³க்ஷேமம் ப்ரவர்ததே ।
நசாப்யராஜகே ஸேநா ஶத்ரூந் விஷஹதே யுதி⁴ ॥ 24 ॥

நாராஜகே ஜநபதே³ ஹ்ருஷ்டை꞉ பரமவாஜிபி⁴꞉ ।
நரா꞉ ஸம்யாந்தி ஸஹஸா ரதை²ஶ்ச பரிமண்டி³தா꞉ ॥ 25 ॥

நாராஜகே ஜநபதே³ நரா꞉ ஶாஸ்த்ரவிஶாரதா³꞉ ।
ஸம்வத³ந்தோ(அ)வதிஷ்ட²ந்தே வநேஷூபவநேஷு ச ॥ 26 ॥

நாராஜகே ஜநபதே³ மால்யமோத³கத³க்ஷிணா꞉ ।
தே³வதாப்⁴யர்சநார்த²ய கல்ப்யந்தே நியதைர்ஜநை꞉ ॥ 27 ॥

நாராஜகே ஜநபதே³ சந்த³நாகு³ருரூஷிதா꞉ ।
ராஜபுத்ரா விராஜந்தே வஸந்த இவ ஶாகி²ந꞉ ॥ 28 ॥

யதா² ஹ்யநுத³கா நத்³யோ யதா² வா(அ)ப்யத்ருணம் வநம் ।
அகோ³பாலா யதா² கா³வஸ்ததா² ராஷ்ட்ரமராஜகம் ॥ 29 ॥

த்⁴வஜோ ரத²ஸ்ய ப்ரஜ்ஞாநம் தூ⁴மோ ஜ்ஞாநம் விபா⁴வஸோ꞉ ।
தேஷாம் யோ நோ த்⁴வஜோ ராஜ ஸ தே³வத்வமிதோ க³த꞉ ॥ 30 ॥

நாராஜகே ஜநபதே³ ஸ்வகம் ப⁴வதி கஸ்யசித் ।
மத்ஸ்யா இவநரா நித்யம் ப⁴க்ஷயந்தி பரஸ்பரம் ॥ 31 ॥

யே ஹி ஸம்பி⁴ந்நமர்யாதா³ நாஸ்திகாஶ்சிந்ந ஸம்ஶயா꞉ ।
தே(அ)பி பா⁴வாய கல்பந்தே ராஜத³ண்ட³நிபீடி³தா꞉ ॥ 32 ॥

யதா² த்³ருஷ்டி꞉ ஶரீரஸ்ய நித்யமேவப்ரவர்ததே ।
ததா² நரேந்த்³ரோ ராஷ்ட்ரஸ்ய ப்ரப⁴வ꞉ ஸத்யத⁴ர்மயோ꞉ ॥ 33 ॥

ராஜா ஸத்யம் ச த⁴ர்மஶ்ச ராஜா குலவதாம் குலம் ।
ராஜா மாதா பிதா சைவ ராஜா ஹிதகரோ ந்ருணாம் ॥ 34 ॥

யமோ வைஶ்ரவண꞉ ஶக்ரோ வருணஶ்ச மஹாப³ல꞉ ।
விஶேஷ்யந்தே நரேந்த்³ரேண வ்ருத்தேந மஹதா தத꞉ ॥ 35 ॥

அஹோ தமைவேத³ம் ஸ்யாத் ந ப்ரஜ்ஞாயேத கிஞ்சந ।
ராஜா சேந்ந ப⁴வேல்லோகே விப⁴ஜந் ஸாத்⁴வஸாது⁴நீ ॥ 36 ॥

ஜீவத்யபி மஹாராஜே தவைவ வசநம் வயம் ।
நாதிக்ரமாமஹே ஸர்வே வேலாம் ப்ராப்யேவ ஸாக³ர꞉ ॥ 37 ॥

ஸ ந꞉ ஸமீக்ஷ்ய த்³விஜவர்ய வ்ருத்தம்
ந்ருபம் விநா ராஜ்யமரண்யபூ⁴தம் ।
குமாரமிக்ஷ்வாகு ஸுதம் வதா³ந்யம்
த்வமேவ ராஜாநமிஹாபி⁴ஷிஞ்ச ॥ 38 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஸப்தஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 67 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ அஷ்டஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ (68) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed