Ayodhya Kanda Sarga 65 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ பஞ்சஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ (65)


॥ அந்த꞉புராக்ரந்த³꞉ ॥

அத² ராத்ர்யாம் வ்யதீதாயாம் ப்ராதரேவாபரே(அ)ஹநி ।
வந்தி³ந꞉ பர்யுபாதிஷ்ட²ந் தத்பார்தி²வநிவேஶநம் ॥ 1 ॥

ஸூதா꞉ பரமஸம்ஸ்காரா꞉ மங்க³ளாஶ்சோத்தமஶ்ருதா꞉ ।
கா³யகா꞉ ஸ்துதிஶீலாஶ்ச நிக³த³ந்த꞉ ப்ருத²க் ப்ருத²க் ॥ 2 ॥

ராஜாநம் ஸ்துவதாம் தேஷாமுதா³த்தாபி⁴ஹிதாஶிஷாம் ।
ப்ராஸாதா³போ⁴க³விஸ்தீர்ண꞉ ஸ்துதிஶப்³தோ³ ஹ்யவர்தத ॥ 3 ॥

ததஸ்து ஸ்துவதாம் தேஷாம் ஸூதாநாம் பாணிவாத³கா꞉ ।
அபதா³நாந்யுதா³ஹ்ருத்ய பாணிவாதா³ நவாத³யந் ॥ 4 ॥

தேந ஶப்³தே³ந விஹகா³꞉ ப்ரதிபு³த்³தா⁴ விஸஸ்வநு꞉ ।
ஶாகா²ஸ்தா²꞉ பஞ்ஜரஸ்தா²ஶ்ச யே ராஜகுலகோ³சரா꞉ ॥ 5 ॥

வ்யாஹ்ருதா꞉ புண்யஶப்³தா³ஶ்ச வீணாநாம் சாபி நிஸ்ஸ்வநா꞉ ।
ஆஶீர்கே³யம் ச கா³தா²நாம் பூரயாமாஸ வேஶ்ம தத் ॥ 6 ॥

தத꞉ ஶுசி ஸமாசாரா꞉ பர்யுபஸ்தா²ந கோவிதா³꞉ ।
ஸ்த்ரீவர்ஷவரபூ⁴யிஷ்டா²꞉ உபதஸ்து²ர்யதா²புரம் ॥ 7 ॥

ஹரிசந்த³ந ஸம்ப்ருக்தமுத³கம் காஞ்சநை꞉ க⁴டை꞉ ।
ஆநிந்யு꞉ ஸ்நாந ஶிக்ஷாஜ்ஞா யதா²காலம் யதா²விதி⁴ ॥ 8 ॥

மங்க³ளாலம்ப⁴நீயாநி ப்ராஶநீயாந்யுபஸ்கராந் ।
உபநிந்யுஸ்ததா²ப்யந்யா꞉ குமாரீப³ஹுளா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ॥ 9 ॥

ஸர்வலக்ஷணஸம்பந்நம் ஸர்வம் விதி⁴வத³ர்சிதம் ।
ஸர்வம் ஸுகு³ணலக்ஷ்மீவத்தத்³ப⁴பூ⁴வாபி⁴ஹாரிகம் ॥ 10 ॥

தத்து ஸூர்யோத³யம் யாவத்ஸர்வம் பரிஸமுத்ஸுகம் ।
தஸ்தா²வநுபஸம்ப்ராப்தம் கிம் ஸ்விதி³த்யுபஶங்கிதம் ॥ 11 ॥

அத²யா꞉ கோஸலேந்த்³ரஸ்ய ஶயநம் ப்ரத்யநந்தரா꞉ ।
தா꞉ ஸ்த்ரியஸ்து ஸமாக³ம்ய ப⁴ர்தாரம் ப்ரத்யபோ³த⁴யந் ॥ 12 ॥

ததா²(அ)ப்யுசிதவ்ருத்தாஸ்தா꞉ விநயேந நயேந ச ।
நஹ்யஸ்ய ஶயநம் ஸ்ப்ருஷ்ட்வா கிஞ்சித³ப்யுபலேபி⁴ரே ॥ 13 ॥

தா꞉ ஸ்த்ரீய꞉ ஸ்வப்நஶீலஜ்ஞாஸ்சேஷ்டாஸஞ்சலநாதி³ஷு ।
தா வேபது²பரீதாஶ்ச ராஜ்ஞ꞉ ப்ராணேஷு ஶங்கிதா꞉ ॥ 14 ॥

ப்ரதிஸ்ரோதஸ்த்ருணாக்³ராணாம் ஸத்³ருஶம் ஸஞ்சகம்பிரே । [ஸஞ்சகாஶிரே]
அத² ஸம்வேபமாநாநாம் ஸ்த்ரீணாம் த்³ருஷ்ட்வா ச பார்தி²வம் ॥ 15 ॥

யத்ததா³ஶங்கிதம் பாபம் தஸ்ய ஜஜ்ஞே விநிஶ்சய꞉ ।
கௌஸல்யா ச ஸுமித்ரா ச புத்ரஶோகபராஜிதே ॥ 16 ॥

ப்ரஸுப்தே ந ப்ரபு³த்⁴யேதே யதா² காலஸமந்விதே ।
நிஷ்ப்ரபா⁴ ச விவர்ணா ச ஸந்நா ஶோகேந ஸந்நதா ॥ 17 ॥

ந வ்யராஜத கௌஸல்யா தாரேவ திமிராவ்ருதா ।
கௌஸல்யா(அ)நந்தரம் ராஜ்ஞ꞉ ஸுமித்ரா தத³ந்தநரம் ॥ 18 ॥

ந ஸ்ம விப்⁴ராஜதே தே³வீ ஶோகாஶ்ருலுலிதாநநா ।
தே ச த்³ருஷ்ட்வா ததா² ஸுப்தே உபே⁴ தே³வ்யௌ ச தம் ந்ருபம் ॥ 19 ॥

ஸுப்தமேவோத்³க³தப்ராணமந்த꞉ புரமத்³ருஶ்யத ।
தத꞉ ப்ரசுக்ருஶுர்தீ³நா꞉ ஸஸ்வரம் தா வராங்க³நா꞉ ॥ 20 ॥

கரேணவைவாரண்யே ஸ்தா²ந ப்ரச்யுத யூத²பா꞉ ।
தாஸாமாக்ரந்த³ ஶப்³தே³ந ஸஹஸோத்³க³த சேதநே ॥ 21 ॥

கௌஸல்யா ச ஸுமித்ராச த்யக்தநித்³ரே ப³பூ⁴வது꞉ ।
கௌஸல்யா ச ஸுமித்ரா ச த்³ருஷ்ட்வா ஸ்ப்ருஷ்ட்வா ச பார்தி²வம் ॥ 22 ॥

ஹா நாதே²தி பரிக்ருஶ்ய பேததுர்த⁴ரணீதலே ।
ஸா கோஸலேந்த்³ரது³ஹிதா வேஷ்டமாநா மஹீதலே ॥ 23 ॥

ந ப³ப்⁴ராஜ ரஜோத்⁴வஸ்தா தாரேவ க³க³நாச்ச்யுதா ।
ந்ருபே ஶாந்தகு³ணே ஜாதே கௌஸல்யாம் பதிதாம் பு⁴வி ॥ 24 ॥

ஆபஶ்யம்ஸ்தா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ஸர்வா꞉ ஹதாம் நாக³வதூ⁴மிவ ।
தத꞉ ஸர்வா நரேந்த்³ரஸ்ய கைகேயீப்ரமுகா²꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ॥ 25 ॥

ருத³ந்த்ய꞉ ஶோகஸந்தப்தா நிபேதுர்க³தசேதநா꞉ ।
தாபி⁴꞉ ஸ ப³லவாந்நாத³꞉ க்ரோஶந்தீபி⁴ரநுத்³ருத꞉ ॥ 26 ॥

யேந ஸ்தி²ரீக்ருதம் பூ⁴யஸ்தத்³க்³ருஹம் ஸமநாத³யத் ।
தத்ஸமுத்த்ரஸ்தஸம்ப்⁴ராந்தம் பர்யுத்ஸுக ஜநாகுலம் ॥ 27 ॥

ஸர்வதஸ்துமுலாக்ரந்த³ம் பரிதாபார்தபா³ந்த⁴வம் ।
ஸத்³யோ நிபதிதாநந்த³ம் தீ³நவிக்லப³த³ர்ஶநம் ॥ 28 ॥

ப³பூ⁴வ நரதே³வஸ்ய ஸத்³ம தி³ஷ்டாந்தமீயுஷ꞉ ।
அதீதமாஜ்ஞாய து பார்தி²வர்ஷப⁴ம்
யஶஸ்விநம் ஸம்பரிவார்ய பத்நய꞉ ।
ப்⁴ருஶம் ருத³ந்த்ய꞉ கருணம் ஸுது³꞉கி²தா꞉
ப்ரக்³ருஹ்ய பா³ஹூ வ்யலபந்நநாத²வத் ॥ 29 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ பஞ்சஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 65 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஷட்ஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ (66) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed