Ayodhya Kanda Sarga 6 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஷஷ்ட²꞉ ஸர்க³꞉ (6)


॥ பௌரோத்ஸேக꞉ ॥

க³தே புரோஹிதே ராம꞉ ஸ்நாதோ நியதமாநஸ꞉ ।
ஸஹ பத்ந்யா விஶாலாக்ஷ்யா நாராயணமுபாக³மத் ॥ 1 ॥

ப்ரக்³ருஹ்ய ஶிரஸா பாத்ரீம் ஹவிஷோ விதி⁴வத்ததா³ ।
மஹதே தை³வதாயாஜ்யம் ஜுஹாவ ஜ்வலிதே(அ)நலே ॥ 2 ॥

ஶேஷம் ச ஹவிஷஸ்தஸ்ய ப்ராஶ்யாஶாஸ்யாத்மந꞉ ப்ரியம் ।
த்⁴யாயந்நாராயணம் தே³வம் ஸ்வாஸ்தீர்ணே குஶஸம்ஸ்தரே ॥ 3 ॥

வாக்³யத꞉ ஸஹ வைதே³ஹ்யா பூ⁴த்வா நியதமாநஸ꞉ ।
ஶ்ரீமத்யாயதநே விஷ்ணோ꞉ ஶிஶ்யே நரவராத்மஜ꞉ ॥ 4 ॥

ஏகயாமாவஶிஷ்டாயாம் ராத்ர்யாம் ப்ரதிவிபு³த்⁴ய ஸ꞉ ।
அலங்காரவிதி⁴ம் க்ருத்ஸ்நம் காரயாமாஸ வேஶ்மந꞉ ॥ 5 ॥

தத்ர ஶ்ருண்வந்ஸுகா² வாச꞉ ஸூதமாக³த⁴வந்தி³நாம் ।
பூர்வாம் ஸந்த்⁴யாமுபாஸீநோ ஜஜாப யதமாநஸ꞉ ॥ 6 ॥

துஷ்டாவ ப்ரணதஶ்சைவ ஶிரஸா மது⁴ஸூத³நம் ।
விமலக்ஷௌமஸம்வீதோ வாசயாமாஸ ச த்³விஜாந் ॥ 7 ॥

தேஷாம் புண்யாஹகோ⁴ஷோ(அ)த² க³ம்பீ⁴ரமது⁴ரஸ்ததா³ ।
அயோத்⁴யாம் பூரயாமாஸ தூர்யகோ⁴ஷாநுநாதி³த꞉ ॥ 8 ॥

க்ருதோபவாஸம் து ததா³ வைதே³ஹ்யா ஸஹ ராக⁴வம் ।
அயோத்⁴யாநிலய꞉ ஶ்ருத்வா ஸர்வ꞉ ப்ரமுதி³தோ ஜந꞉ ॥ 9 ॥

தத꞉ பௌரஜந꞉ ஸர்வ꞉ ஶ்ருத்வா ராமாபி⁴ஷேசநம் ।
ப்ரபா⁴தாம் ரஜநீம் த்³ருஷ்ட்வா சக்ரே ஶோப⁴யிதும் புரீம் ॥ 10 ॥

ஸிதாப்⁴ரஶிக²ராபே⁴ஷு தே³வதாயதநேஷு ச ।
சதுஷ்பதே²ஷு ரத்²யாஸு சைத்யேஷ்வட்டாலகேஷு ச ॥ 11 ॥

நாநாபண்யஸம்ருத்³தே⁴ஷு வணிஜாமாபணேஷு ச ।
குடும்பி³நாம் ஸம்ருத்³தே⁴ஷு ஶ்ரீமத்ஸு ப⁴வநேஷு ச ॥ 12 ॥

ஸபா⁴ஸு சைவ ஸர்வாஸு வ்ருக்ஷேஷ்வாலக்ஷிதேஷு ச ।
த்⁴வஜா꞉ ஸமுச்ச்²ரிதாஶ்சித்ரா꞉ பதாகாஶ்சாப⁴வம்ஸ்ததா³ ॥ 13 ॥

நடநர்தகஸங்கா⁴நாம் கா³யகாநாம் ச கா³யதாம் ।
மந꞉கர்ணஸுகா² வாச꞉ ஶுஶ்ருவுஶ்ச ததஸ்தத꞉ ॥ 14 ॥

ராமாபி⁴ஷேகயுக்தாஶ்ச கதா²ஶ்சக்ருர்மிதோ² ஜநா꞉ ।
ராமாபி⁴ஷேகே ஸம்ப்ராப்தே சத்வரேஷு க்³ருஹேஷு ச ॥ 15 ॥

பா³லா அபி க்ரீட³மாநா꞉ க்³ருஹத்³வாரேஷு ஸங்க⁴ஶ꞉ ।
ராமாபி⁴ஷேகஸம்யுக்தாஶ்சக்ருரேவ மித²꞉ கதா²꞉ ॥ 16 ॥

க்ருதபுஷ்போபஹாரஶ்ச தூ⁴பக³ந்தா⁴தி⁴வாஸித꞉ ।
ராஜமார்க³꞉ க்ருத꞉ ஶ்ரீமாந்பௌரை ராமாபி⁴ஷேசநே ॥ 17 ॥

ப்ரகாஶீகரணார்த²ம் ச நிஶாக³மநஶங்கயா ।
தீ³பவ்ருக்ஷாம்ஸ்ததா² சக்ருரநுரத்²யாஸு ஸர்வஶ꞉ ॥ 18 ॥

அலங்காரம் புரஸ்யைவம் க்ருத்வா தத்புரவாஸிந꞉ ।
ஆகாங்க்ஷமாணா ராமஸ்ய யௌவராஜ்யாபி⁴ஷேசநம் ॥ 19 ॥

ஸமேத்ய ஸங்க⁴ஶ꞉ ஸர்வே சத்வரேஷு ஸபா⁴ஸு ச ।
கத²யந்தோ மித²ஸ்தத்ர ப்ரஶஶம்ஸுர்ஜநாதி⁴பம் ॥ 20 ॥

அஹோ மஹாத்மா ராஜாயமிக்ஷ்வாகுகுலநந்த³ந꞉ ।
ஜ்ஞாத்வா யோ வ்ருத்³த⁴மாத்மாநம் ராமம் ராஜ்யே(அ)பி⁴ஷேக்ஷ்யதி ॥ 21 ॥

ஸர்வே ஹ்யநுக்³ருஹீதா꞉ ஸ்ம யந்நோ ராமோ மஹீபதி꞉ । [ஸர்வேப்ய]
சிராய ப⁴விதா கோ³ப்தா த்³ருஷ்டலோகபராவர꞉ ॥ 22 ॥

அநுத்³த⁴தமநா வித்³வாந்த⁴ர்மாத்மா ப்⁴ராத்ருவத்ஸல꞉ ।
யதா² ச ப்⁴ராத்ருஷு ஸ்நிக்³த⁴ஸ்ததா²ஸ்மாஸ்வபி ராக⁴வ꞉ ॥ 23 ॥

சிரம் ஜீவது த⁴ர்மாத்மா ராஜா த³ஶரதோ²(அ)நக⁴꞉ ।
யத்ப்ரஸாதே³நாபி⁴ஷிக்தம் ராமம் த்³ரக்ஷ்யாமஹே வயம் ॥ 24 ॥

ஏவம்வித⁴ம் கத²யதாம் பௌராணாம் ஶுஶ்ருவுஸ்ததா³ ।
தி³க்³ப்⁴யோ விஶ்ருதவ்ருத்தாந்தா꞉ ப்ராப்தா ஜாநபதா³ ஜநா꞉ ॥ 25 ॥ [தி³க்³ப்⁴யோ(அ)பி]

தே து தி³க்³ப்⁴ய꞉ புரீம் ப்ராப்தா꞉ த்³ரஷ்டும் ராமாபி⁴ஷேசநம் ।
ராமஸ்ய பூரயாமாஸு꞉ புரீம் ஜாநபதா³ ஜநா꞉ ॥ 26 ॥

ஜநௌகை⁴ஸ்தைர்விஸர்பத்³பி⁴꞉ ஶுஶ்ருவே தத்ர நிஸ்வந꞉ ।
பர்வஸூதீ³ர்ணவேக³ஸ்ய ஸாக³ரஸ்யேவ நிஸ்வந꞉ ॥ 27 ॥

ததஸ்ததி³ந்த்³ரக்ஷயஸந்நிப⁴ம் புரம்
தி³த்³ருக்ஷுபி⁴ர்ஜாநபதை³ருபாக³தை꞉ ।
ஸமந்தத꞉ ஸஸ்வநமாகுலம் ப³பௌ⁴
ஸமுத்³ரயாதோ³பி⁴ரிவார்ணவோத³கம் ॥ 28 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷஷ்ட²꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 6 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஸப்தம꞉ ஸர்க³꞉ (7) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: