Ayodhya Kanda Sarga 5 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ பஞ்சம꞉ ஸர்க³꞉ (5)


॥ வ்ரதசர்யாவிதா⁴நம் ॥

ஸந்தி³ஶ்ய ராமம் ந்ருபதி꞉ ஶ்வோபா⁴விந்யபி⁴ஷேசநே ।
புரோஹிதம் ஸமாஹூய வஸிஷ்ட²ம் சேத³மப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

க³ச்சோ²பவாஸம் காகுத்ஸ்த²ம் காரயாத்³ய தபோத⁴ந ।
ஶ்ரீயஶோராஜ்யலாபா⁴ய வத்⁴வா ஸஹ யதவ்ரதம் ॥ 2 ॥

ததே²தி ச ஸ ராஜாநமுக்த்வா வேத³விதா³ம் வர꞉ ।
ஸ்வயம் வஸிஷ்டோ² ப⁴க³வாந்யயௌ ராமநிவேஶநம் ॥ 3 ॥

உபவாஸயிதும் ராமம் மந்த்ரவந்மந்த்ரகோவித³꞉ ।
ப்³ராஹ்மம் ரத²வரம் யுக்தமாஸ்தா²ய ஸுத்³ருட⁴வ்ரத꞉ ॥ 4 ॥

ஸ ராமப⁴வநம் ப்ராப்ய பாண்டு³ராப்⁴ரக⁴நப்ரப⁴ம் ।
திஸ்ர꞉ கக்ஷ்யா ரதே²நைவ விவேஶ முநிஸத்தம꞉ ॥ 5 ॥

தமாக³தம்ருஷிம் ராமஸ்த்வரந்நிவ ஸஸம்ப்⁴ரம꞉ ।
மாநயிஷ்யந்ஸ மாநார்ஹம் நிஶ்சக்ராம நிவேஶநாத் ॥ 6 ॥

அப்⁴யேத்ய த்வரமாணஶ்ச ரதா²ப்⁴யாஶம் மநீஷிண꞉ ।
ததோ(அ)வதாரயாமாஸ பரிக்³ருஹ்ய ரதா²த்ஸ்வயம் ॥ 7 ॥

ஸ சைநம் ப்ரஶ்ரிதம் த்³ருஷ்ட்வா ஸம்பா⁴ஷ்யாபி⁴ப்ரஸாத்³ய ச ।
ப்ரியார்ஹம் ஹர்ஷயந்ராமமித்யுவாச புரோஹித꞉ ॥ 8 ॥

ப்ரஸந்நஸ்தே பிதா ராம யௌவராஜ்யமவாப்ஸ்யஸி ।
உபவாஸம் ப⁴வாநத்³ய கரோது ஸஹ ஸீதயா ॥ 9 ॥

ப்ராதஸ்த்வாமபி⁴ஷேக்தா ஹி யௌவராஜ்யே நராதி⁴ப꞉ ।
பிதா த³ஶரத²꞉ ப்ரீத்யா யயாதிம் நஹுஷோ யதா² ॥ 10 ॥

இத்யுக்த்வா ஸ ததா³ ராமமுபவாஸம் யதவ்ரதம் ।
மந்த்ரவித்காரயாமாஸ வைதே³ஹ்யா ஸஹிதம் முநி꞉ ॥ 11 ॥

ததோ யதா²வத்³ராமேண ஸ ராஜ்ஞோ கு³ருரர்சித꞉ ।
அப்⁴யநுஜ்ஞாப்ய காகுத்ஸ்த²ம் யயௌ ராமநிவேஶநாத் ॥ 12 ॥

ஸுஹ்ருத்³பி⁴ஸ்தத்ர ராமோ(அ)பி ஸுகா²ஸீந꞉ ப்ரியம்வதை³꞉ ।
ஸபா⁴ஜிதோ விவேஶா(அ)த² தாநநுஜ்ஞாப்ய ஸர்வஶ꞉ ॥ 13 ॥

ப்ரஹ்ருஷ்டநரநாரீகம் ராமவேஶ்ம ததா³ ப³பௌ⁴ । [ஹ்ருஷ்டநாரீநரயுதம்]
யதா² மத்தத்³விஜக³ணம் ப்ரபு²ல்லநலிநம் ஸர꞉ ॥ 14 ॥

ஸ ராஜப⁴வநப்ரக்²யாத்தஸ்மாத்³ராமநிவேஶநாத் ।
நி꞉ஸ்ருத்ய த³த்³ருஶே மார்க³ம் வஸிஷ்டோ² ஜநஸம்வ்ருதம் ॥ 15 ॥ [நிர்க³த்ய]

ப்³ருந்த³ப்³ருந்தை³ரயோத்⁴யாயாம் ராஜமார்கா³꞉ ஸமந்தத꞉ ।
ப³பூ⁴வுரபி⁴ஸம்பா³தா⁴꞉ குதூஹலஜநைர்வ்ருதா꞉ ॥ 16 ॥

ஜநப்³ருந்தோ³ர்மிஸங்க⁴ர்ஷஹர்ஷஸ்வநவதஸ்ததா³ ।
ப³பூ⁴வ ராஜமார்க³ஸ்ய ஸாக³ரஸ்யேவ நிஸ்வந꞉ ॥ 17 ॥

ஸிக்தஸம்ம்ருஷ்டரத்²யா ச தத³ஹர்வநமாலிநீ ।
ஆஸீத³யோத்⁴யா நக³ரீ ஸமுச்ச்²ரிதக்³ருஹத்⁴வஜா ॥ 18 ॥

ததா³ ஹ்யயோத்⁴யாநிலய꞉ ஸஸ்த்ரீபா³லாப³லோ ஜந꞉ ।
ராமாபி⁴ஷேகமாகாங்க்ஷந்நாகாங்க்ஷது³த³யம் ரவே꞉ ॥ 19 ॥

ப்ரஜாலங்காரபூ⁴தம் ச ஜநஸ்யாநந்த³வர்த⁴நம் ।
உத்ஸுகோ(அ)பூ⁴ஜ்ஜநோ த்³ரஷ்டும் தமயோத்⁴யாமஹோத்ஸவம் ॥ 20 ॥

ஏவம் தம் ஜநஸம்பா³த⁴ம் ராஜமார்க³ம் புரோஹித꞉ ।
வ்யூஹந்நிவ ஜநௌக⁴ம் தம் ஶநை ராஜகுலம் யயௌ ॥ 21 ॥

ஸிதாப்⁴ரஶிக²ரப்ரக்²யம் ப்ராஸாத³மதி⁴ருஹ்ய ஸ꞉ ।
ஸமீயாய நரேந்த்³ரேண ஶக்ரேணேவ ப்³ருஹஸ்பதி꞉ ॥ 22 ॥

தமாக³தமபி⁴ப்ரேக்ஷ்ய ஹித்வா ராஜாஸநம் ந்ருப꞉ ।
பப்ரச்ச² ஸ ச தஸ்மை தத்க்ருதமித்யப்⁴யவேத³யத் ॥ 23 ॥

தேந சைவ ததா³ துல்யம் ஸஹாஸீநா꞉ ஸபா⁴ஸத³꞉ ।
ஆஸநேப்⁴ய꞉ ஸமுத்தஸ்து²꞉ பூஜயந்த꞉ புரோஹிதம் ॥ 24 ॥

கு³ருணா த்வப்⁴யநுஜ்ஞாதோ மநுஜௌக⁴ம் விஸ்ருஜ்ய தம் ।
விவேஶாந்த꞉புரம் ராஜா ஸிம்ஹோ கி³ரிகு³ஹாமிவ ॥ 25 ॥

தத³க்³ர்யரூபம் ப்ரமதா³ஜநாகுலம் [க³ணாகுலம்]
மஹேந்த்³ரவேஶ்மப்ரதிமம் நிவேஶநம் ।
விதீ³பயம்ஶ்சாரு விவேஶ பார்தி²வ꞉
ஶஶீவ தாராக³ணஸங்குலம் நப⁴꞉ ॥ 26 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ பஞ்சம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 5 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஷஷ்ட²꞉ ஸர்க³꞉ (6) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed