Ayodhya Kanda Sarga 4 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ சதுர்த²꞉ ஸர்க³꞉ (4)


॥ மாத்ராஶீ꞉பரிக்³ரஹ꞉ ॥

க³தேஷ்வத² ந்ருபோ பூ⁴ய꞉ பௌரேஷு ஸஹ மந்த்ரிபி⁴꞉ ।
மந்த்ரயித்வா ததஶ்சக்ரே நிஶ்சயஜ்ஞ꞉ ஸ நிஶ்சயம் ॥ 1 ॥

ஶ்வ ஏவ புஷ்யோ ப⁴விதா ஶ்வோ(அ)பி⁴ஷேச்யஸ்து மே ஸுத꞉ ।
ராமோ ராஜீவதாம்ராக்ஷோ யௌவராஜ்ய இதி ப்ரபு⁴꞉ ॥ 2 ॥

அதா²ந்தர்க்³ருஹமாவிஶ்ய ராஜா த³ஶரத²ஸ்ததா³ ।
ஸூதமாஜ்ஞாபயாமாஸ ராமம் புநரிஹாநய ॥ 3 ॥ [மந்த்ரயாமாஸ]

ப்ரதிக்³ருஹ்ய ஸ தத்³வாக்யம் ஸூத꞉ புநருபாயயௌ ।
ராமஸ்ய ப⁴வநம் ஶீக்⁴ரம் ராமமாநயிதும் புந꞉ ॥ 4 ॥

த்³வா꞉ஸ்தை²ராவேதி³தம் தஸ்ய ராமாயாக³மநம் புந꞉ ।
ஶ்ருத்வைவ சாபி ராமஸ்தம் ப்ராப்தம் ஶங்காந்விதோ(அ)ப⁴வத் ॥ 5 ॥

ப்ரவேஶ்ய சைநம் த்வரிதம் ராமோ வசநமப்³ரவீத் ।
யதா³க³மநக்ருத்யம் தே பூ⁴யஸ்தத்³ப்³ரூஹ்யஶேஷத꞉ ॥ 6 ॥

தமுவாச தத꞉ ஸூதோ ராஜா த்வாம் த்³ரஷ்டுமிச்ச²தி ।
ஶ்ருத்வா ப்ரமாணமத்ர த்வம் க³மநாயேதராய வா ॥ 7 ॥

இதி ஸூதவச꞉ ஶ்ருத்வா ராமோ(அ)த² த்வரயாந்வித꞉ ।
ப்ரயயௌ ராஜப⁴வநம் புநர்த்³ரஷ்டும் நரேஶ்வரம் ॥ 8 ॥

தம் ஶ்ருத்வா ஸமநுப்ராப்தம் ராமம் த³ஶரதோ² ந்ருப꞉ ।
ப்ரவேஶயாமாஸ க்³ருஹம் விவக்ஷு꞉ ப்ரியமுத்தமம் ॥ 9 ॥

ப்ரவிஶந்நேவ ச ஶ்ரீமாந்ராக⁴வோ ப⁴வநம் பிது꞉ ।
த³த³ர்ஶ பிதரம் தூ³ராத்ப்ரணிபத்ய க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ॥ 10 ॥

ப்ரணமந்தம் ஸமுத்தா²ப்ய தம் பரிஷ்வஜ்ய பூ⁴மிப꞉ ।
ப்ரதி³ஶ்ய சாஸ்மை ருசிரமாஸநம் புநரப்³ரவீத் ॥ 11 ॥

ராம வ்ருத்³தோ⁴(அ)ஸ்மி தீ³ர்கா⁴யுர்பு⁴க்தா போ⁴கா³ மயேப்ஸிதா꞉ ।
அந்நவத்³பி⁴꞉ க்ரதுஶதைஸ்ததே²ஷ்டம் பூ⁴ரித³க்ஷிணை꞉ ॥ 12 ॥

ஜாதமிஷ்டமபத்யம் மே த்வமத்³யாநுபமம் பு⁴வி ।
த³த்தமிஷ்டமதீ⁴தம் ச மயா புருஷஸத்தம ॥ 13 ॥

அநுபூ⁴தாநி சேஷ்டாநி மயா வீரஸுகா²ந்யபி ।
தே³வர்ஷிபித்ருவிப்ராணாமந்ருணோ(அ)ஸ்மி ததா²(ஆ)த்மந꞉ ॥ 14 ॥

ந கிஞ்சிந்மம கர்தவ்யம் தவாந்யத்ராபி⁴ஷேசநாத் ।
அதோ யத்த்வாமஹம் ப்³ரூயாம் தந்மே த்வம் கர்துமர்ஹஸி ॥ 15 ॥

அத்³ய ப்ரக்ருதய꞉ ஸர்வாஸ்த்வாமிச்ச²ந்தி நராதி⁴பம் ।
அதஸ்த்வாம் யுவராஜாநமபி⁴ஷேக்ஷ்யாமி புத்ரக ॥ 16 ॥

அபி சாத்³யாஶுபா⁴ந்ராம ஸ்வப்நே பஶ்யாமி தா³ருணாந் ।
ஸநிர்கா⁴தா மஹோல்காஶ்ச பதிதா ஹி மஹாஸ்வநா꞉ ॥ 17 ॥ [தி³வோல்கா]

அவஷ்டப்³த⁴ம் ச மே ராம நக்ஷத்ரம் தா³ருணைர்க்³ரஹை꞉ ।
ஆவேத³யந்தி தை³வஜ்ஞா꞉ ஸூர்யாங்கா³ரகராஹுபி⁴꞉ ॥ 18 ॥

ப்ராயேண ஹி நிமித்தாநாமீத்³ருஶாநாம் ஸமுத்³ப⁴வே ।
ராஜா ஹி ம்ருத்யுமவாப்நோதி கோ⁴ராம் வா(ஆ)பத³ம்ருச்ச²தி ॥ 19 ॥

தத்³யாவதே³வ மே சேதோ ந விமுஞ்சதி ராக⁴வ । [விமுஹ்யதி]
தாவதே³வாபி⁴ஷிஞ்சஸ்வ சலா ஹி ப்ராணிநாம் மதி꞉ ॥ 20 ॥

அத்³ய சந்த்³ரோ(அ)ப்⁴யுபக³த꞉ புஷ்யாத்பூர்வம் புநர்வஸூ ।
ஶ்வ꞉ புஷ்யயோக³ம் நியதம் வக்ஷ்யந்தே தை³வசிந்தகா꞉ ॥ 21 ॥

தத꞉ புஷ்யே(அ)பி⁴ஷிஞ்சஸ்வ மநஸ்த்வரயதீவ மாம் ।
ஶ்வஸ்த்வா(அ)ஹமபி⁴ஷேக்ஷ்யாமி யௌவராஜ்யே பரந்தப ॥ 22 ॥

தஸ்மாத்த்வயா(அ)த்³யப்ரப்⁴ருதி நிஶேயம் நியதாத்மநா ।
ஸஹ வத்⁴வோபவஸ்தவ்யா த³ர்ப⁴ப்ரஸ்தரஶாயிநா ॥ 23 ॥

ஸுஹ்ருத³ஶ்சாப்ரமத்தாஸ்த்வாம் ரக்ஷந்த்வத்³ய ஸமந்தத꞉ ।
ப⁴வந்தி ப³ஹுவிக்⁴நாநி கார்யாண்யேவம்விதா⁴நி ஹி ॥ 24 ॥

விப்ரோஷிதஶ்ச ப⁴ரதோ யாவதே³வ புராதி³த꞉ ।
தாவதே³வாபி⁴ஷேகஸ்தே ப்ராப்தகாலோ மதோ மம ॥ 25 ॥

காமம் க²லு ஸதாம் வ்ருத்தே ப்⁴ராதா தே ப⁴ரத꞉ ஸ்தி²த꞉ ।
ஜ்யேஷ்டா²நுவர்தீ த⁴ர்மாத்மா ஸாநுக்ரோஶோ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ॥ 26 ॥

கிம் து சித்தம் மநுஷ்யாணாமநித்யமிதி மே மதி꞉ ।
ஸதாம் ச த⁴ர்மநித்யாநாம் க்ருதஶோபி⁴ ச ராக⁴வ ॥ 27 ॥

இத்யுக்த꞉ ஸூ(அ)ப்⁴யநுஜ்ஞாத꞉ ஶ்வோபா⁴விந்யபி⁴ஷேசநே ।
வ்ரஜேதி ராம꞉ பிதரமபி⁴வாத்³யாப்⁴யயாத்³க்³ருஹம் ॥ 28 ॥

ப்ரவிஶ்ய சாத்மநோ வேஶ்ம ராஜ்ஞோத்³தி³ஷ்டே(அ)பி⁴ஷேசநே ।
தத்க்ஷணேந ச நிஷ்க்ரம்ய மாதுரந்த꞉புரம் யயௌ ॥ 29 ॥ [விநிர்க³ம்யே]

தத்ர தாம் ப்ரவணாமேவ மாதரம் க்ஷௌமவாஸிநீம் ।
வாக்³யதாம் தே³வதாகா³ரே த³த³ர்ஶாயாசதீம் ஶ்ரியம் ॥ 30 ॥

ப்ராகே³வ சாக³தா தத்ர ஸுமித்ரா லக்ஷ்மணஸ்ததா² ।
ஸீதா ச நாயிதா ஶ்ருத்வா ப்ரியம் ராமாபி⁴ஷேசநம் ॥ 31 ॥

தஸ்மிந்காலே ஹி கௌஸல்யா தஸ்தா²வாமீலிதேக்ஷணா ।
ஸுமித்ரயா(அ)ந்வாஸ்யமாநா ஸீதயா லக்ஷ்மணேந ச ॥ 32 ॥

ஶ்ருத்வா புஷ்யேண புத்ரஸ்ய யௌவராஜ்யா(அ)பி⁴ஷேசநம் ।
ப்ராணாயாமேந புருஷம் த்⁴யாயமாநா ஜநார்த³நம் ॥ 33 ॥

ததா² ஸந்நியமாமேவ ஸோ(அ)பி⁴க³ம்யாபி⁴வாத்³ய ச ।
உவாச வசநம் ராமோ ஹர்ஷயம்ஸ்தாமநிந்தி³தாம் ॥ 34 ॥

அம்ப³ பித்ரா நியுக்தோ(அ)ஸ்மி ப்ரஜாபாலநகர்மணி ।
ப⁴விதா ஶ்வோ(அ)பி⁴ஷேகோ மே யதா² மே ஶாஸநம் பிது꞉ ॥ 35 ॥

ஸீதயா(அ)ப்யுபவஸ்தவ்யா ரஜநீயம் மயா ஸஹ ।
ஏவம்ருத்விகு³பாத்⁴யாயை꞉ ஸஹ மாமுக்தவாந்பிதா ॥ 36 ॥

யாநி யாந்யத்ர யோக்³யாநி ஶ்வோபா⁴விந்யபி⁴ஷேசநே ।
தாநி மே மங்க³ளாந்யத்³ய வைதே³ஹ்யாஶ்சைவ காரய ॥ 37 ॥

ஏதச்ச்²ருத்வா து கௌஸல்யா சிரகாலாபி⁴காங்க்ஷிதம் ।
ஹர்ஷபா³ஷ்பகலம் வாக்யமித³ம் ராமமபா⁴ஷத ॥ 38 ॥

வத்ஸ ராம சிரம் ஜீவ ஹதாஸ்தே பரிபந்தி²ந꞉ ।
ஜ்ஞாதீந்மே த்வம் ஶ்ரியா யுக்த꞉ ஸுமித்ராயாஶ்ச நந்த³ய ॥ 39 ॥

கல்யாணே ப³த நக்ஷத்ரே மயி ஜாதோ(அ)ஸி புத்ரக ।
யேந த்வயா த³ஶரதோ² கு³ணைராராதி⁴த꞉ பிதா ॥ 40 ॥

அமோக⁴ம் ப³த மே க்ஷாந்தம் புருஷே புஷ்கரேக்ஷணே ।
யேயமிக்ஷ்வாகுராஜ்யஶ்ரீ꞉ புத்ர த்வாம் ஸம்ஶ்ரயிஷ்யதி ॥ 41 ॥

இத்யேவமுக்தோ மாத்ரேத³ம் ராமோ ப்⁴ராதரமப்³ரவீத் ।
ப்ராஞ்ஜலிம் ப்ரஹ்வமாஸீநமபி⁴வீக்ஷ்ய ஸ்மயந்நிவ ॥ 42 ॥

லக்ஷ்மணேமாம் மாயா ஸார்த⁴ம் ப்ரஶாதி⁴ த்வம் வஸுந்த⁴ராம் ।
த்³விதீயம் மேந்தராத்மாநம் த்வாமியம் ஶ்ரீருபஸ்தி²தா ॥ 43 ॥

ஸௌமித்ரே பு⁴ங்க்ஷ்வ போ⁴கா³ம்ஸ்த்வமிஷ்டாந்ராஜ்யப²லாநி ச ।
ஜீவிதம் ச ஹி ராஜ்யம் ச த்வத³ர்த²மபி⁴காமயே ॥ 44 ॥

இத்யுக்த்வா லக்ஷ்மணம் ராமோ மாதராவபி⁴வாத்³ய ச ।
அப்⁴யநுஜ்ஞாப்ய ஸீதாம் ச ஜகா³ம ஸ்வம் நிவேஶநம் ॥ 45 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சதுர்த²꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 4 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ பஞ்சம꞉ ஸர்க³꞉ (5) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed