Ayodhya Kanda Sarga 57 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஸப்தபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (57)


॥ ஸுமந்த்ரோபாவர்தநம் ॥

கத²யித்வா ஸுது³꞉கா²ர்த꞉ ஸுமந்த்ரேண சிரம் ஸஹ ।
ராமே த³க்ஷிணகூலஸ்தே² ஜகா³ம ஸ்வக்³ருஹம் கு³ஹ꞉ ॥ 1 ॥

ப⁴ரத்³வாஜாபி⁴க³மநம் ப்ரயாகே³ ச ஸஹாஸநம் ।
ஆகி³ரேர்க³மநம் தேஷாம் தத்ரஸ்தை²ரபி⁴லக்ஷிதம் ॥ 2 ॥

அநுஜ்ஞாத꞉ ஸுமந்த்ரோ(அ)த² யோஜயித்வா ஹயோத்தமாந் ।
அயோத்⁴யாமேவ நக³ரீம் ப்ரயயௌ கா³ட⁴து³ர்மநா꞉ ॥ 3 ॥

ஸ வநாநி ஸுக³ந்தீ⁴நி ஸரிதஶ்ச ஸராம்ஸி ச ।
பஶ்யந்நதியயௌ ஶீக்⁴ரம் க்³ராமாணி நக³ராணி ச ॥ 4 ॥

தத꞉ ஸாயாஹ்ந ஸமயே த்ருதீயே(அ)ஹநி ஸாரதி²꞉ ।
அயோத்⁴யாம் ஸமநுப்ராப்ய நிராநந்தா³ம் த³த³ர்ஶ ஹ ॥ 5 ॥

ஸ ஶூந்யாமிவ நிஶ்ஶப்³தா³ம் த்³ருஷ்ட்வா பரமது³ர்மநா꞉ ।
ஸுமந்த்ரஶ்சிந்தயாமாஸ ஶோகவேக³ஸமாஹத꞉ ॥ 6 ॥

கச்சிந்ந ஸக³ஜா ஸாஶ்வா ஸஜநா ஸஜநாதி⁴பா ।
ராமஸந்தாபது³꞉கே²ந த³க்³தா⁴ ஶோகாக்³நிநா புரீ ॥ 7 ॥

இதி சிந்தாபர꞉ ஸூத꞉ வாஜிபி⁴꞉ ஶ்ரீக்⁴ரபாதிபி⁴꞉ ।
நக³ரத்³வாரமாஸாத்³ய த்வரித꞉ ப்ரவிவேஶ ஹ ॥ 8 ॥

ஸுமந்த்ரமபி⁴யாந்தம் தம் ஶதஶோ(அ)த² ஸஹஸ்ரஶ꞉ ।
க்வ ராமைதி ப்ருச்ச²ந்த꞉ ஸூதமப்⁴யத்³ரவந்நரா꞉ ॥ 9 ॥

தேஷாம் ஶஶம்ஸ க³ங்கா³யாமஹமாப்ருச்ச்²ய ராக⁴வம் ।
அநுஜ்ஞாதோ நிவ்ருத்தோ(அ)ஸ்மி தா⁴ர்மிகேண மஹாத்மநா ॥ 10 ॥

தே தீர்ணா இதி விஜ்ஞாய பா³ஷ்பபூர்ணமுகா² ஜநா꞉ ।
அஹோ தி⁴கி³தி நிஶ்வஸ்ய ஹா ராமேதி ச சுக்ருஶு꞉ ॥ 11 ॥

ஶுஶ்ராவ ச வசஸ்தேஷாம் ப்³ருந்த³ம் ப்³ருந்த³ம் ச திஷ்ட²தாம் ।
ஹதா꞉ ஸ்ம க²லு யே நேஹ பஶ்யாமைதி ராக⁴வம் ॥ 12 ॥

தா³நயஜ்ஞவிவாஹேஷு ஸமாஜேஷு மஹத்ஸு ச ।
ந த்³ரக்ஷ்யாம꞉ புநர்ஜாது தா⁴ர்மிகம் ராமமந்தரா ॥ 13 ॥

கிம் ஸமர்த²ம் ஜநஸ்யாஸ்ய கிம் ப்ரியம் கிம் ஸுகா²வஹம் ।
இதி ராமேண நக³ரம் பித்ருவத்பரிபாலிதம் ॥ 14 ॥

வாதாயநக³தாநாம் ச ஸ்த்ரீணாமந்வந்தராபணம் ।
ராம ஶோகாபி⁴தப்தாநாம் ஶுஶ்ராவ பரிதே³வநம் ॥ 15 ॥

ஸ ராஜமார்க³மத்⁴யேந ஸுமந்த்ர꞉ பிஹிதாநந꞉ ।
யத்ர ராஜா த³ஶரத²ஸ்ததே³வோபயயௌ க்³ருஹம் ॥ 16 ॥

ஸோ(அ)வதீர்ய ரதா²ச்சீ²க்⁴ரம் ராஜவேஶ்ம ப்ரவிஶ்ய ச ।
கக்ஷ்யா꞉ ஸப்தாபி⁴சக்ராம மஹா ஜந ஸமாகுலா꞉ ॥ 17 ॥

ஹர்ம்யைர்விமாநை꞉ ப்ராஸாதை³ரவேக்ஷ்யாத² ஸமாக³தம் ।
ஹாஹாகாரக்ருதா நார்யோ ராமத³ர்ஶநகர்ஶிதா꞉ ॥ 18 ॥

ஆயதைர்விமலைர்நேத்ரை꞉ அஶ்ருவேக³பரிப்லுதை꞉ ।
அந்யோந்யமபி⁴வீக்ஷந்தே(அ)வ்யக்தமார்ததரா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ॥ 19 ॥

ததோ த³ஶரத² ஸ்த்ரீணாம் ப்ராஸாதே³ப்⁴யஸ்ததஸ்தத꞉ ।
ராம ஶோகாபி⁴தப்தாநாம் மந்த³ம் ஶுஶ்ராவ ஜல்பிதம் ॥ 20 ॥

ஸஹ ராமேண நிர்யாத꞉ விநா ராமமிஹாக³த꞉ ।
ஸூத꞉ கிம் நாம கௌஸல்யாம் ஶோசந்தீம் ப்ரதிவக்ஷ்யதி ॥ 21 ॥

யதா² ச மந்யே து³ர்ஜீவமேவம் ந ஸுகரம் த்⁴ருவம் ।
ஆச்சி²த்³ய புத்ரே நிர்யாதே கௌஸல்யா யத்ர ஜீவதி ॥ 22 ॥

ஸத்யரூபம் து தத்³வாக்யம் ராஜ்ஞ꞉ ஸ்த்ரீணாம் நிஶாமயந் ।
ப்ரதீ³ப்தமிவ ஶோகேந விவேஶ ஸஹஸா க்³ருஹம் ॥ 23 ॥

ஸ ப்ரவிஶ்யாஷ்டமீம் கக்ஷ்யாம் ராஜாநம் தீ³நமாதுரம் ।
புத்ர ஶோக பரித்³யூநமபஶ்யத் பாண்ட³ரே க்³ருஹே ॥ 24 ॥

அபி⁴க³ம்ய தமாஸீநம் நரேந்த்³ரமபி⁴வாத்³ய ச ।
ஸுமந்த்ர꞉ ராமவசநம் யதோ²க்தம் ப்ரத்யவேத³யத் ॥ 25 ॥

ஸ தூஷ்ணீமேவ தச்ச்²ருத்வா ராஜா விப்⁴ராந்தசேதந꞉ ।
மூர்சி²தோ ந்யபதத்³பூ⁴மௌ ராம ஶோகாபி⁴பீடி³த꞉ ॥ 26 ॥

ததோ(அ)ந்த꞉ புரமாவித்³த⁴ம் மூர்சி²தே ப்ருதி²வீபதௌ ।
உத்³த்⁴ருத்ய பா³ஹூ சுக்ரோஶ ந்ருபதௌ பதிதே க்ஷிதௌ ॥ 27 ॥

ஸுமித்ரயா து ஸஹிதா கௌஸல்யா பதிதம் பதிம் ।
உத்தா²பயாமாஸ ததா³ வசநம் சேத³மப்³ரவீத் ॥ 28 ॥

இமம் தஸ்ய மஹாபா⁴க³ தூ³தம் து³ஷ்கரகாரிண꞉ ।
வநவாஸாத³நுப்ராப்தம் கஸ்மாந்ந ப்ரதிபா⁴ஷஸே ॥ 29 ॥

அத்³யேமமநயம் க்ருத்வா வ்யபத்ரபஸி ராக⁴வ ।
உத்திஷ்ட² ஸுக்ருதம் தே(அ)ஸ்து ஶோகே ந ஸ்யாத் ஸஹாயதா ॥ 30 ॥

தே³வ யஸ்யா ப⁴யாத்³ராமம் நாதுப்ருச்ச²ஸி ஸாரதி²ம் ।
நேஹ திஷ்ட²தி கைகேயீ விஸ்ரப்³த⁴ம் ப்ரதிபா⁴ஷ்யதாம் ॥ 31 ॥

ஸா ததோ²க்த்வா மஹாராஜம் கௌஸல்யா ஶோகலாலஸா ।
த⁴ரண்யாம் நிபபாதாஶு பா³ஷ்ப விப்லுத பா⁴ஷிணீ ॥ 32 ॥

ஏவம் விளபதீம் த்³ருஷ்ட்வா கௌஸல்யாம் பதிதாம் பு⁴வி ।
பதிம் சாவேக்ஷ்ய தா꞉ ஸர்வா꞉ ஸுஸ்வரம் ருருது³꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ॥ 33 ॥

ததஸ்தமந்த꞉ புர நாத³முத்தி²தம்
ஸமீக்ஷ்ய வ்ருத்³தா⁴ஸ்தருணாஶ்ச மாநவா꞉ ।
ஸ்த்ரியஶ்ச ஸர்வா ருருது³꞉ ஸமந்தத꞉
புரம் ததா³ஸீத் புநரேவ ஸங்குலம் ॥ 34 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஸப்தபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 57 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ அஷ்டபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (58) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed