Ayodhya Kanda Sarga 35 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ பஞ்சத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (35)


॥ ஸுமந்த்ரக³ர்ஹணம் ॥

ததோ நிர்தூ⁴ய ஸஹஸா ஶிரோ நி꞉ஶ்வஸ்ய சாஸக்ருத் ।
பாணிம் பாணௌ விநிஷ்பிஷ்ய த³ந்தாந்கடகடாப்ய ச ॥ 1 ॥

லோசநே கோபஸம்ரக்தே வர்ணம் பூர்வோசிதம் ஜஹத் ।
கோபாபி⁴பூ⁴த꞉ ஸஹஸா ஸந்தாபமஶுப⁴ம் க³த꞉ ॥ 2 ॥

மந꞉ ஸமீக்ஷமாணஶ்ச ஸூதோ த³ஶரத²ஸ்ய ஸ꞉ ।
கம்பயந்நிவ கைகேய்யா ஹ்ருத³யம் வாக்ச²ரை꞉ ஶிதை꞉ ॥ 3 ॥

வாக்யவஜ்ரைரநுபமைர்நிர்பி⁴ந்த³ந்நிவ சாஶுகை³꞉ ।
கைகேய்யா꞉ ஸர்வமர்மாணி ஸுமந்த்ர꞉ ப்ரத்யபா⁴ஷத ॥ 4 ॥

யஸ்யாஸ்தவ பதிஸ்த்யக்தோ ராஜா த³ஶரத²꞉ ஸ்வயம் ।
ப⁴ர்தா ஸர்வஸ்ய ஜக³த꞉ ஸ்தா²வரஸ்ய சரஸ்ய ச ॥ 5 ॥

ந ஹ்யகார்யதமம் கிஞ்சித்தவ தே³வீஹ வித்³யதே ।
பதிக்⁴நீம் த்வாமஹம் மந்யே குலக்⁴நீமபி சாந்தத꞉ ॥ 6 ॥

யந்மஹேந்த்³ரமிவாஜய்யம் து³ஷ்ப்ரகம்ப்யமிவாசலம் ।
மஹோத³தி⁴மிவாக்ஷோப்⁴யம் ஸந்தாபயஸி கர்மபி⁴꞉ ॥ 7 ॥

மா(அ)வமம்ஸ்தா² த³ஶரத²ம் ப⁴ர்தாரம் வரத³ம் பதிம் ।
ப⁴ர்துரிச்சா² ஹி நாரீணாம் புத்ரகோட்யா விஶிஷ்யதே ॥ 8 ॥

யதா²வயோ ஹி ராஜ்யாநி ப்ராப்நுவந்தி ந்ருபக்ஷயே ।
இக்ஷ்வாகுகுலநாதே²(அ)ஸ்மிம்ஸ்தல்லோபயிதுமிச்ச²ஸி ॥ 9 ॥

ராஜா ப⁴வது தே புத்ரோ ப⁴ரத꞉ ஶாஸ்து மேதி³நீம் ।
வயம் தத்ர க³மிஷ்யாமோ யத்ர ராமோ க³மிஷ்யதி ॥ 10 ॥

ந ஹி தே விஷயே கஶ்சித்³ப்³ராஹ்மணோ வஸ்துமர்ஹதி ।
தாத்³ருஶம் த்வமமர்யாத³மத்³ய கர்ம சிகீர்ஷஸி ॥ 11 ॥

ஆஶ்சர்யமிவ பஶ்யாமி யஸ்யாஸ்தே வ்ருத்தமீத்³ருஶம் ।
ஆசரந்த்யா ந விவ்ருதா ஸத்³யோ ப⁴வதி மேதி³நீ ॥ 12 ॥

மஹாப்³ரஹ்மர்ஷிஸ்ருஷ்டா ஹி ஜ்வலந்தோ பீ⁴மத³ர்ஶநா꞉ ।
தி⁴க்³வாக்³த³ண்டா³ ந ஹிம்ஸந்தி ராமப்ரவ்ராஜநே ஸ்தி²தாம் ॥ 13 ॥

ஆம்ரம் சி²த்வா குடா²ரேந நிம்ப³ம் பரிசரேத்து ய꞉ ।
யஶ்சைநம் பயஸா ஸிஞ்சேந்நைவாஸ்ய மது⁴ரோ ப⁴வேத் ॥ 14 ॥

அபி⁴ஜாதம் ஹி தே மந்யே யதா² மாதுஸ்ததை²வ ச ।
ந ஹி நிம்பா³த்ஸ்ரவேத்க்ஷௌத்³ரம் லோகே நிக³தி³தம் வச꞉ ॥ 15 ॥

தவ மாதுரஸத்³க்³ராஹம் வித்³ம꞉ பூர்வம் யதா² ஶ்ருதம் ।
பிதுஸ்தே வரத³꞉ கஶ்சித்³த³தௌ³ வரமநுத்தமம் ॥ 16 ॥

ஸர்வபூ⁴தருதம் தஸ்மாத்ஸஞ்ஜஜ்ஞே வஸுதா⁴தி⁴ப꞉ ।
தேந திர்யக்³க³தாநாம் ச பூ⁴தாநாம் விதி³தம் வச꞉ ॥ 17 ॥

ததோ ஜ்ரும்ப⁴ஸ்ய ஶயநே விருதாத்³பூ⁴ரிவர்சஸ꞉ ।
பிதுஸ்தே விதி³தோ பா⁴வ꞉ ஸ தத்ர ப³ஹுதா⁴ஹஸத் ॥ 18 ॥

தத்ர தே ஜநநீ க்ருத்³தா⁴ ம்ருத்யுபாஶமபீ⁴ப்ஸதீ ।
ஹாஸம் தே ந்ருபதே ஸௌம்ய ஜிஜ்ஞாஸாமீதி சாப்³ரவீத் ॥ 19 ॥

ந்ருபஶ்சோவாச தாம் தே³வீம் தே³வி ஶம்ஸாமி தே யதி³ ।
ததோ மே மரணம் ஸத்³யோ ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 20 ॥

மாதா தே பிதரம் தே³வி தத꞉ கேகயமப்³ரவீத் ।
ஶம்ஸ மே ஜீவ வா மா வா ந மாமபஹஸிஷ்யஸி ॥ 21 ॥

ப்ரியயா ச ததோ²க்த꞉ ஸந்கேகய꞉ ப்ருதி²வீபதி꞉ ।
தஸ்மை தம் வரதா³யார்த²ம் கத²யாமாஸ தத்த்வத꞉ ॥ 22 ॥

தத꞉ ஸ வரத³꞉ ஸாதூ⁴ ராஜாநம் ப்ரத்யபா⁴ஷத ।
ம்ரியதாம் த்⁴வம்ஸதாம் வேயம் மா க்ருதா²ஸ்த்வம் மஹீபதே ॥ 23 ॥

ஸ தச்ச்²ருத்வா வசஸ்தஸ்ய ப்ரஸந்நமநஸோ ந்ருப꞉ ।
மாதரம் தே நிரஸ்யாஶு விஜஹார குபே³ரவத் ॥ 24 ॥

ததா² த்வமபி ராஜாநம் து³ர்ஜநாசரிதே பதி² ।
அஸத்³க்³ராஹமிமம் மோஹாத்குருஷே பாபத³ர்ஶிநி ॥ 25 ॥

ஸத்யஶ்சாத்³ய ப்ரவாதோ³(அ)யம் லௌகிக꞉ ப்ரதிபா⁴தி மா ।
பித்ரூந்ஸமநுஜாயந்தே நரா மாதரமங்க³நா꞉ ॥ 26 ॥

நைவம் ப⁴வ க்³ருஹாணேத³ம் யதா³ஹ வஸுதா⁴தி⁴ப꞉ ।
ப⁴ர்துரிச்சா²முபாஸ்வேஹ ஜநஸ்யாஸ்ய க³திர்ப⁴வ ॥ 27 ॥

மா த்வம் ப்ரோத்ஸாஹிதா பாபைர்தே³வராஜஸமப்ரப⁴ம் ।
ப⁴ர்தாரம் லோகப⁴ர்தாரமஸத்³த⁴ர்மமுபாத³தா⁴꞉ ॥ 28 ॥

ந ஹி மித்²யா ப்ரதிஜ்ஞாதம் கரிஷ்யதி தவாநக⁴꞉ ।
ஶ்ரீமாந்த³ஶரதோ² ராஜா தே³வி ராஜீவலோசந꞉ ॥ 29 ॥

ஜ்யேஷ்டோ² வதா³ந்ய꞉ கர்மண்ய꞉ ஸ்வத⁴ர்மஸ்யாபி⁴ரக்ஷிதா ।
ரக்ஷிதா ஜீவலோகஸ்ய ப்³ரூஹி ராமோ(அ)பி⁴ஷிச்யதாம் ॥ 30 ॥

பரிவாதோ³ ஹி தே தே³வி மஹாம்ˮல்லோகே சரிஷ்யதி ।
யதி³ ராமோ வநம் யாதி விஹாய பிதரம் ந்ருபம் ॥ 31 ॥

ஸ ராஜ்யம் ராக⁴வ꞉ பாது ப⁴வ த்வம் விக³தஜ்வரா ।
ந ஹி தே ராக⁴வாத³ந்ய꞉ க்ஷம꞉ புரவரே வஸேத் ॥ 32 ॥

ராமே ஹி யௌவராஜ்யஸ்தே² ராஜா த³ஶரதோ² வநம் ।
ப்ரவேக்ஷ்யதி மஹேஷ்வாஸ꞉ பூர்வவ்ருத்தமநுஸ்மரந் ॥ 33 ॥

இதி ஸாந்த்வைஶ்ச தீக்ஷ்ணைஶ்ச கைகேயீம் ராஜஸம்ஸதி³ ।
ஸுமந்த்ர꞉ க்ஷோப⁴யாமாஸ பூ⁴ய ஏவ க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ॥ 34 ॥

நைவ ஸா க்ஷுப்⁴யதே தே³வீ ந ச ஸ்ம பரிதூ³யதே ।
ந சாஸ்யா முக²வர்ணஸ்ய விக்ரியா லக்ஷ்யதே ததா³ ॥ 35 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ பஞ்சத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 35 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஷட்த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (36) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed