Ayodhya Kanda Sarga 46 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஷட்சத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (46)


॥ பௌரமோஹநம் ॥

ததஸ்து தமஸாதீரம் ரம்யமாஶ்ரித்ய ராக⁴வ꞉ ।
ஸீதாமுத்³வீக்ஷ்ய ஸௌமித்ரிமித³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

இயமத்³ய நிஶா பூர்வா ஸௌமித்ரே ப்ரஹிதா வநம் ।
வநவாஸஸ்ய ப⁴த்³ரம் தே ஸ நோத்கண்டி²துமர்ஹஸி ॥ 2 ॥

பஶ்ய ஶூந்யாந்யரண்யாநி ருத³ந்தீவ ஸமந்தத꞉ ।
யதா²நிலயமாயத்³பி⁴ர்நிலீநாநி ம்ருக³த்³விஜை꞉ ॥ 3 ॥

அத்³யாயோத்⁴யா து நக³ரீ ராஜதா⁴நீ பிதுர்மம ।
ஸஸ்த்ரீபும்ஸாக³தாநஸ்மாந்ஶோசிஷ்யதி ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 4 ॥

அநுரக்தா ஹி மநுஜா꞉ ராஜாநம் ப³ஹுபி⁴ர்கு³ணை꞉ ।
த்வாம் ச மாம் ச நரவ்யாக்⁴ர ஶத்ரக்⁴நப⁴ரதௌ ததா² ॥ 5 ॥

பிதரம் சாநுஶோசாமி மாதரம் ச யஶஸ்விநீம் ।
அபி வா(அ)ந்தௌ⁴ ப⁴வேதாம் து ருத³ந்தௌ தாவபீ⁴க்ஷ்ணஶ꞉ ॥ 6 ॥

ப⁴ரத꞉ க²லு த⁴ர்மாத்மா பிதரம் மாதரம் ச மே ।
த⁴ர்மார்த²காமஸஹிதை꞉ வாக்யைராஶ்வாஸயிஷ்யதி ॥ 7 ॥

ப⁴ரதஸ்யாந்ருஶம்ஸத்வம் விசிந்த்யாஹம் புந꞉ புந꞉ ।
நாநுஶோசாமி பிதரம் மாதரம் சாபி லக்ஷ்மண ॥ 8 ॥

த்வயா கார்யம் நரவ்யாக்⁴ர மாமநுவ்ரஜதா க்ருதம் ।
அந்வேஷ்டவ்யா ஹி வைதே³ஹ்யா ரக்ஷணார்தே² ஸஹாயதா ॥ 9 ॥

அத்³பி⁴ரேவ து ஸௌமித்ரே வத்ஸ்யாம்யத்³ய நிஶாமிமாம் ।
ஏதத்³தி⁴ ரோசதே மஹ்யம் வந்யே(அ)பி விவிதே⁴ ஸதி ॥ 10 ॥

ஏவமுக்த்வா து ஸௌமித்ரம் ஸுமந்த்ரமபி ராக⁴வ꞉ ।
அப்ரமத்தஸ்த்வமஶ்வேஷு ப⁴வ ஸௌம்யேத்யுவாச ஹ ॥ 11 ॥

ஸோ(அ)ஶ்வாந்ஸுமந்த்ர꞉ ஸம்யம்ய ஸூர்யே(அ)ஸ்தம் ஸமுபாக³தே ।
ப்ரபூ⁴தயவஸாந்க்ருத்வா ப³பூ⁴வ ப்ரத்யநந்தர꞉ ॥ 12 ॥

உபாஸ்ய து ஶிவாம் ஸந்த்⁴யாம் த்³ருஷ்ட்வா ராத்ரிமுபஸ்தி²தாம் ।
ராமஸ்ய ஶயநம் சக்ரே ஸூத꞉ ஸௌமித்ரிணா ஸஹ ॥ 13 ॥

தாம் ஶய்யாம் தமஸாதீரே வீக்ஷ்ய வ்ருக்ஷத³ளை꞉ க்ருதாம் ।
ராம꞉ ஸௌமித்ரிணா ஸார்த⁴ம் ஸபா⁴ர்ய꞉ ஸம்விவேஶ ஹ ॥ 14 ॥

ஸபா⁴ர்யம் ஸம்ப்ரஸுப்தம் தம் ப்⁴ராதரம் வீக்ஷ்ய லக்ஷ்மண꞉ ।
கத²யாமாஸ ஸூதாய ராமஸ்ய விவிதா⁴ந்கு³ணாந் ॥ 15 ॥

ஜாக்³ரத꞉ ஹ்யேவ தாம் ராத்ரிம் ஸௌமித்ரேருதி³த꞉ ரவி꞉ ।
ஸூதஸ்ய தமஸாதீரே ராமஸ்ய ப்³ருவத꞉ கு³ணாந் ॥ 16 ॥

கோ³குலாகுலதீராயாஸ்தமஸாயா விதூ³ரத꞉ ।
அவஸத்தத்ர தாம் ராத்ரிம் ராம꞉ ப்ரக்ருதிபி⁴꞉ ஸஹ ॥ 17 ॥

உத்தா²ய து மஹாதேஜா꞉ ப்ரக்ருதீஸ்தா நிஶாம்ய ச ।
அப்³ரவீத்³ப்⁴ராதரம் ராம꞉ லக்ஷ்மணம் புண்யலக்ஷணம் ॥ 18 ॥

அஸ்மத்³வ்யபேக்ஷாந்ஸௌமித்ரே நிரபேக்ஷாந்க்³ருஹேஷ்வபி ।
வ்ருக்ஷமூலேஷு ஸம்ஸுப்தாந்பஶ்ய லக்ஷ்மண ஸாம்ப்ரதம் ॥ 19 ॥

யதை²தே நியமம் பௌரா꞉ குர்வந்த்யஸ்மந்நிவர்தநே ।
அபி ப்ராணாந்ந்யஸிஷ்யந்தி ந து த்யக்ஷ்யந்தி நிஶ்சயம் ॥ 20 ॥

யாவதே³வ து ஸம்ஸுப்தாஸ்தாவதே³வ வயம் லகு⁴ ।
ரத²மாருஹ்ய க³ச்சா²ம பந்தா²நமகுதோப⁴யம் ॥ 21 ॥

அத꞉ பூ⁴யோ(அ)பி நேதா³நீமிக்ஷ்வாகுபுரவாஸிந꞉ ।
ஸ்வபேயுரநுரக்தா மாம் வ்ருக்ஷமூலாநி ஸம்ஶ்ரிதா꞉ ॥ 22 ॥

பௌரா ஹ்யாத்மக்ருதாத்³து³꞉கா²த்³விப்ரமோக்ஷ்யா ந்ருபாத்மஜை꞉ ।
ந தே க²ல்வாத்மநா யோஜ்யா து³꞉கே²ந புரவாஸிந꞉ ॥ 23 ॥ [ந து]

அப்³ரவீல்லக்ஷ்மணோ ராமம் ஸாக்ஷாத்³த⁴ர்மமிவஸ்தி²தம் ।
ரோசதே மே ததா² ப்ராஜ்ஞ க்ஷிப்ரமாருஹ்யதாமிதி ॥ 24 ॥

அத² ராமோ(அ)ப்³ரவீச்ச்²ரீமாந்ஸுமந்த்ரம் யுஜ்யதாம் ரத²꞉ ।
க³மிஷ்யாமி ததோ(அ)ரண்யம் க³ச்ச² ஶ்ரீக்⁴ரமித꞉ ப்ரபோ⁴ ॥ 25 ॥

ஸூதஸ்தத꞉ ஸந்த்வரித꞉ ஸ்யந்த³நம் தைர்ஹயோத்தமை꞉ ।
யோஜயித்வா(அ)த² ராமாய ப்ராஞ்ஜலி꞉ ப்ரத்யவேத³யத் ॥ 26 ॥

அயம் யுக்தோ மஹாபா³ஹோ ரத²ஸ்தே ரதி²நாம்வர ।
தமாரோஹ ஸுப⁴த்³ரம் தே ஸஸீத꞉ ஸஹலக்ஷ்மண꞉ ॥ 27 ॥

தம் ஸ்யந்த³நமதி⁴ஷ்டா²ய ராக⁴வ꞉ ஸபரிச்ச²த³꞉ ।
ஶீக்⁴ரகா³மாகுலாவர்தாம் தமஸாமதரந்நதீ³ம் ॥ 28 ॥

ஸ ஸந்தீர்ய மஹாபா³ஹு꞉ ஶ்ரீமாந்ஶிவமகண்டகம் ।
ப்ராபத்³யத மஹாமார்க³மப⁴யம் ப⁴யத³ர்ஶிநாம் ॥ 29 ॥

மோஹநார்த²ம் து பௌராணாம் ஸூதம் ராமோ(அ)ப்³ரவீத்³வச꞉ ।
உத³ங்முக²꞉ ப்ரயாஹி த்வம் ரத²மாஸ்தா²ய ஸாரதே² ॥ 30 ॥

முஹூர்தம் த்வரிதம் க³த்வா நிவர்தய ரத²ம் புந꞉ ।
யதா² ந வித்³யு꞉ பௌரா மாம் ததா² குரு ஸமாஹித꞉ ॥ 31 ॥

ராமஸ்ய வசநம் ஶ்ருத்வா ததா² சக்ரே ஸ ஸாரதி²꞉ ।
ப்ரத்யாக³ம்ய ச ராமஸ்ய ஸ்யந்த³நம் ப்ரத்யவேத³யத் ॥ 32 ॥

தௌ ஸம்ப்ரயுக்தம் து ரத²ம் ஸமாஸித்தௌ²
ததா³ ஸஸீதௌ ரக⁴வம்ஶவர்த⁴நௌ ।
ப்ரசோத³யாமாஸ ததஸ்துரங்க³மாந்
ஸ ஸாரதி²ர்யேந பதா² தபோவநம் ॥ 33 ॥

தத꞉ ஸமாஸ்தா²ய ரத²ம் மஹாரத²꞉
ஸஸாரதி²ர்தா⁴ஶரதி²ர்வநம் யயௌ ।
உத³ங்முக²ம் தம் து ரத²ம் சகார ஸ
ப்ரயாணமாங்க³ல்ய நிமித்தத³ர்ஶநாத் ॥ 34 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷட்சத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 46 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஸப்தசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (47) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: