Ayodhya Kanda Sarga 32 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்³வாத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (32)


॥ வித்தவிஶ்ராணநம் ॥

தத꞉ ஶாஸநமாஜ்ஞாய ப்⁴ராது꞉ ஶுப⁴தரம் ப்ரியம் ।
க³த்வா ஸ ப்ரவிவேஶாஶு ஸுயஜ்ஞஸ்ய நிவேஶநம் ॥ 1 ॥

தம் விப்ரமக்³ந்யகா³ரஸ்த²ம் வந்தி³த்வா லக்ஷ்மணோ(அ)ப்³ரவீத் ।
ஸகே²(அ)ப்⁴யாக³ச்ச² பஶ்ய த்வம் வேஶ்ம து³ஷ்கரகாரிண꞉ ॥ 2 ॥

தத꞉ ஸந்த்⁴யாமுபாஸ்யாஶு க³த்வா ஸௌமித்ரிணா ஸஹ ।
ஜுஷ்டம் தத்ப்ராவிஶல்லக்ஷ்ம்யா ரம்யம் ராமநிவேஶநம் ॥ 3 ॥

தமாக³தம் வேத³வித³ம் ப்ராஞ்ஜலி꞉ ஸீதயா ஸஹ ।
ஸுயஜ்ஞமபி⁴சக்ராம ராக⁴வோ(அ)க்³நிமிவார்சிதம் ॥ 4 ॥

ஜாதரூபமயைர்முக்²யைரங்க³தை³꞉ குண்ட³லை꞉ ஶுபை⁴꞉ ।
ஸஹேமஸூத்ரைர்மணிபி⁴꞉ கேயூரைர்வலயைரபி ॥ 5 ॥

அந்யைஶ்ச ரத்நைர்ப³ஹுபி⁴꞉ காகுத்ஸ்த²꞉ ப்ரத்யபூஜயத் ।
ஸுயஜ்ஞம் ஸ ததோ³வாச ராம꞉ ஸீதாப்ரசோதி³த꞉ ॥ 6 ॥

ஹாரம் ச ஹேமஸூத்ரம் ச பா⁴ர்யாயை ஸௌம்ய ஹாரய ।
ரஶநாம் சாது⁴நா ஸீதா தா³துமிச்ச²தி தே ஸகே² ॥ 7 ॥

அங்க³தா³நி விசித்ராணி கேயூராணி ஶுபா⁴நி ச ।
ப்ரயச்ச²தி ஸகே² துப்⁴யம் பா⁴ர்யாயை க³ச்ச²தீ வநம் ॥ 8 ॥

பர்யங்கமக்³ர்யாஸ்தரணம் நாநாரத்நவிபூ⁴ஷிதம் ।
தமபீச்ச²தி வைதே³ஹீ ப்ரதிஷ்டா²பயிதும் த்வயி ॥ 9 ॥

நாக³꞉ ஶத்ருஞ்ஜயோ நாம மாதுலோ(அ)யம் த³தௌ³ மம ।
தம் தே க³ஜஸஹஸ்ரேண த³தா³மி த்³விஜபுங்க³வ ॥ 10 ॥

இத்யுக்த꞉ ஸ ஹி ராமேண ஸுயஜ்ஞ꞉ ப்ரதிக்³ருஹ்ய தத் ।
ராமலக்ஷ்மணஸீதாநாம் ப்ரயுயோஜா(அ)ஶிஷ꞉ ஶுபா⁴꞉ ॥ 11 ॥

அத² ப்⁴ராதரமவ்யக்³ரம் ப்ரியம் ராம꞉ ப்ரியம்வத³꞉ ।
ஸௌமித்ரிம் தமுவாசேத³ம் ப்³ரஹ்மேவ த்ரித³ஶேஶ்வரம் ॥ 12 ॥

அக³ஸ்த்யம் கௌஶிகம் சைவ தாவுபௌ⁴ ப்³ராஹ்மணோத்தமௌ ।
அர்சயாஹூய ஸௌமித்ரே ரத்நை꞉ ஸஸ்யமிவாம்பு³பி⁴꞉ ॥ 13 ॥

தர்பயஸ்வ மஹாபா³ஹோ கோ³ஸஹஸ்ரைஶ்ச மாநத³ ।
ஸுவர்ணை ரஜதைஶ்சைவ மணிபி⁴ஶ்ச மஹாத⁴நை꞉ ॥ 14 ॥

கௌஸல்யாம் ச ஸுமித்ராம் ச ப⁴க்த꞉ பர்யுபதிஷ்ட²தி । [ய ஆஶீர்பி⁴꞉]
ஆசார்யஸ்தைத்திரீயாணாமபி⁴ரூபஶ்ச வேத³வித் ॥ 15 ॥

தஸ்ய யாநம் ச தா³ஸீஶ்ச ஸௌமித்ரே ஸம்ப்ரதா³பய ।
கௌஶேயாநி ச வஸ்த்ராணி யாவத்துஷ்யதி ஸ த்³விஜ꞉ ॥ 16 ॥

ஸூதஶ்சித்ரரத²ஶ்சார்ய꞉ ஸசிவ꞉ ஸுசிரோஷித꞉ ।
தோஷயைநம் மஹார்ஹைஶ்ச ரத்நைர்வஸ்த்ரைர்த⁴நைஸ்ததா² ॥ 17 ॥

பஶுகாபி⁴ஶ்ச ஸர்வாபி⁴ர்க³வாம் த³ஶஶதேந ச ।
யே சேமே கட²காலாபா ப³ஹவோ த³ண்ட³மாணவா꞉ ॥ 18 ॥

நித்யஸ்வாத்⁴யாயஶீலத்வாந்நாந்யத்குர்வந்தி கிஞ்சந ।
அலஸா꞉ ஸ்வாது³காமாஶ்ச மஹதாம் சாபி ஸம்மதா꞉ ॥ 19 ॥

தேஷாமஶீதியாநாநி ரத்நபூர்ணாநி தா³பய ।
ஶாலிவாஹஸஹஸ்ரம் ச த்³வே ஶதே ப⁴த்³ரகாம்ஸ்ததா² ॥ 20 ॥

வ்யஞ்ஜநார்த²ம் ச ஸௌமித்ரே கோ³ஸஹஸ்ரமுபாகுரு ।
மேக²லீநாம் மஹாஸங்க⁴꞉ கௌஸல்யாம் ஸமுபஸ்தி²த꞉ ॥ 21 ॥

தேஷாம் ஸஹஸ்ரம் ஸௌமித்ரே ப்ரத்யேகம் ஸம்ப்ரதா³பய ।
அம்பா³ யதா² ச ஸா நந்தே³த்கௌஸல்யாமம த³க்ஷிணாம் ॥ 22 ॥

ததா² த்³விஜாதீம்ஸ்தாந்ஸர்வாம்ல்லக்ஷ்மணார்சய ஸர்வஶ꞉ ।
தத꞉ ஸ புருஷவ்யாக்⁴ரஸ்தத்³த⁴நம் லக்ஷ்மண꞉ ஸ்வயம் ॥ 23 ॥

யதோ²க்தம் ப்³ராஹ்மணேந்த்³ராணாமத³தா³த்³த⁴நதோ³ யதா² ।
அதா²ப்³ரவீத்³பா³ஷ்பகலாம்ஸ்திஷ்ட²தஶ்சோபஜீவிந꞉ ॥ 24 ॥

ஸம்ப்ரதா³ய ப³ஹுத்³ரவ்யமேகைகஸ்யோபஜீவநம் ।
லக்ஷ்மணஸ்ய ச யத்³வேஶ்ம க்³ருஹம் ச யதி³த³ம் மம ॥ 25 ॥

அஶூந்யம் கார்யமேகைகம் யாவதா³க³மநம் மம ।
இத்யுக்த்வா து³꞉கி²தம் ஸர்வம் ஜநம் தமுபஜீவிநம் ॥ 26 ॥

உவாசேத³ம் த⁴நாத்⁴யக்ஷம் த⁴நமாநீயதாமிதி ।
ததோ(அ)ஸ்ய த⁴நமாஜஹ்ரு꞉ ஸர்வமேவோபஜீவிந꞉ ॥ 27 ॥

ஸ ராஶி꞉ ஸுமஹாம்ஸ்தத்ர த³ர்ஶநீயோ ஹ்யத்³ருஶ்யத ।
தத꞉ ஸ புருஷவ்யாக்⁴ரஸ்தத்³த⁴நம் ஸஹலக்ஷ்மண꞉ ॥ 28 ॥

த்³விஜேப்⁴யோ பா³லவ்ருத்³தே⁴ப்⁴ய꞉ க்ருபணேப்⁴யோ ஹ்யதா³பயத் ।
தத்ராஸீத்பிங்க³ளோ கா³ர்க்³யஸ்த்ரிஜடோ நாம வை த்³விஜ꞉ ॥ 29 ॥

உஞ்ச²வ்ருத்திர்வநே நித்யம் பா²லகுத்³தா³ளலாங்க³ளீ ।
தம் வ்ருத்³த⁴ம் தருணீ பா⁴ர்யா பா³லாநாதா³ய தா³ரகாந் ॥ 30 ॥

அப்³ரவீத்³ப்³ராஹ்மணம் வாக்யம் தா³ரித்³ர்யேணாபி⁴பீடி³தா ।
அபாஸ்ய பா²லம் குத்³தா³ளம் குருஷ்வ வசநம் மம ॥ 31 ॥

ராமம் த³ர்ஶய த⁴ர்மஜ்ஞம் யதி³ கிஞ்சித³வாப்ஸ்யஸி ।
பா⁴ர்யாயா வசநம் ஶ்ருத்வா ஶாடீமாச்சா²த்³ய து³ஶ்ச²தா³ம் ॥ 32 ॥ [ஸ பா⁴ர்யா]

ஸ ப்ராதிஷ்ட²த பந்தா²நம் யத்ர ராமநிவேஶநம் ।
ப்⁴ருக்³வங்கி³ரஸமம் தீ³ப்த்யா த்ரிஜடம் ஜநஸம்ஸதி³ ॥ 33 ॥

ஆ பஞ்சமாயா꞉ கக்ஷ்யாயா நைநம் கஶ்சித³வாரயத் ।
ஸ ராஜபுத்ரமாஸாத்³ய த்ரிஜடோ வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 34 ॥

நிர்த⁴நோ ப³ஹுபுத்ரோ(அ)ஸ்மி ராஜபுத்ர மஹாயஶ꞉ ।
உஞ்ச²வ்ருத்திர்வநே நித்யம் ப்ரத்யவேக்ஷஸ்வ மாமிதி ॥ 35 ॥

தமுவாச ததோ ராம꞉ பரிஹாஸஸமந்விதம் ।
க³வாம் ஸஹஸ்ரமப்யேகம் ந து விஶ்ராணிதம் மயா ॥ 36 ॥

பரிக்ஷிபஸி த³ண்டே³ந யாவத்தாவத³வாப்ய்ஸஸி ।
ஸ ஶாடீம் த்வரித꞉ கட்யாம் ஸம்ப்⁴ராந்த꞉ பரிவேஷ்ட்ய தாம் ॥ 37 ॥

ஆவித்³த்⁴ய த³ண்ட³ம் சிக்ஷேப ஸர்வப்ராணேந வேகி³த꞉ ।
ஸ தீர்த்வா ஸரயூபாரம் த³ண்ட³ஸ்தஸ்ய கராச்ச்யுத꞉ ॥ 38 ॥

கோ³வ்ரஜே ப³ஹுஸாஹஸ்ரே பபாதோக்ஷணஸந்நிதௌ⁴ ।
தம் பரிஷ்வஜ்ய த⁴ர்மாத்மா ஆ தஸ்மாத்ஸரயூதடாத் ॥ 39 ॥

ஆநயாமாஸ தா கோ³பைஸ்த்ரிஜடாயாஶ்ரமம் ப்ரதி ।
உவாச ச ததோ ராமஸ்தம் கா³ர்க்³யமபி⁴ஸாந்த்வயந் ।
மந்யுர்ந க²லு கர்தவ்ய꞉ பரிஹாஸோ ஹ்யயம் மம ॥ 40 ॥

இத³ம் ஹி தேஜஸ்தவ யத்³து³ரத்யயம்
ததே³வ ஜிஜ்ஞாஸிதுமிச்ச²தா மயா ।
இமம் ப⁴வாநர்த²மபி⁴ப்ரசோதி³தோ
வ்ருணீஷ்வ கிம் சேத³பரம் வ்யவஸ்யதி ॥ 41 ॥

ப்³ரவீமி ஸத்யேந ந தே(அ)ஸ்தி யந்த்ரணா
த⁴நம் ஹி யத்³யந்மம விப்ரகாரணாத் ।
ப⁴வத்ஸு ஸம்யக்ர்பதிபாத³நேந த-
-ந்மயா(ஆ)ர்ஜிதம் ப்ரீதியஶஸ்கரம் ப⁴வேத் ॥ 42 ॥

தத꞉ ஸபா⁴ர்யஸ்த்ரிஜடோ மஹாமுநி-
-ர்க³வாமநீகம் ப்ரதிக்³ருஹ்ய மோதி³த꞉ ।
யஶோப³லப்ரீதிஸுகோ²பப்³ரும்ஹணீ-
-ஸ்ததா³(ஆ)ஶிஷ꞉ ப்ரத்யவத³ந்மஹாத்மந꞉ ॥ 43 ॥

ஸ சாபி ராம꞉ ப்ரதிபூர்ணமாநஸோ
மஹத்³த⁴நம் த⁴ர்மப³லைருபார்ஜிதம் ।
நியோஜயாமாஸ ஸுஹ்ருஜ்ஜநே(அ)சிரா-
-த்³யதா²ர்ஹஸம்மாநவச꞉ப்ரசோதி³த꞉ ॥ 44 ॥

த்³விஜ꞉ ஸுஹ்ருத்³ப்⁴ருத்யஜநோ(அ)த²வா ததா³
த³ரித்³ரபி⁴க்ஷாசரணஶ்ச யோ(அ)ப⁴வத் ।
ந தத்ர கஶ்சிந்ந ப³பூ⁴வ தர்பிதோ
யதா²ர்ஹஸம்மாநநதா³நஸம்ப்⁴ரமை꞉ ॥ 45 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்³வாத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 32 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்ரயஸ்த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (33) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: