Ayodhya Kanda Sarga 106 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஷடு³த்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (106)


॥ ப⁴ரதவசநம் ॥

ஏவமுக்த்வா து விரதே ராமே வசநமர்த²வத் ।
ததோ மந்தா³கிநீ தீரே ராமம் ப்ரக்ருதிவத்ஸலம் ।
உவாச ப⁴ரதஶ்சித்ரம் தா⁴ர்மிகோ தா⁴ர்மிகம் வச꞉ ॥ 1 ॥

கோ ஹி ஸ்யாதீ³த்³ருஶோ லோகே யாத்³ருஶஸ்த்வமரிந்த³ம ।
ந த்வாம் ப்ரவ்யத²யேத்³து³꞉க²ம் ப்ரீதிர்வா ந ப்ரஹர்ஷயேத் ॥ 2 ॥

ஸம்மதஶ்சாஸி வ்ருத்³தா⁴நாம் தாம்ஶ்ச ப்ருச்ச²ஸி ஸம்ஶயாந் ।
யதா² ம்ருதஸ்ததா² ஜீவந் யதா²(அ)ஸதி ததா² ஸதி ॥ 3 ॥

யஸ்யைஷ பு³த்³தி⁴ளாப⁴꞉ ஸ்யாத்பரிதப்யேத கேந ஸ꞉ ।
பராவரஜ்ஞோ யஶ்ச ஸ்யாத்ததா² த்வம் மநுஜாதி⁴ப ॥ 4 ॥

ஸைவம் வ்யஸநம் ப்ராப்ய ந விஷீதி³துமர்ஹதி ।
அமரோபம ஸத்த்வஸ்த்வம் மஹாத்மா ஸத்யஸங்க³ர꞉ ॥ 5 ॥

ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வத³ர்ஶீ ச பு³த்³தி⁴மாம்ஶ்சாஸி ராக⁴வ ।
ந த்வாமேவங்கு³ணைர்யுக்தம் ப்ரப⁴வாப⁴வகோவித³ம் ॥ 6 ॥

அவிஷஹ்யதமம் து³꞉க²மாஸாத³யிதுமர்ஹதி ।
ப்ரோஷிதே மயி யத்பாபம் மாத்ரா மத்காரணாத்க்ருதம் ॥ 7 ॥

க்ஷுத்³ரயா தத³நிஷ்டம் மே ப்ரஸீத³து ப⁴வாந்மம ।
த⁴ர்மப³ந்தே⁴ந ப³த்³தோ⁴(அ)ஸ்மி தேநேமாம் நேஹ மாதரம் ॥ 8 ॥

ஹந்மி தீவ்ரேண த³ண்டே³ந த³ண்டா³ர்ஹாம் பாபகாரிணீம் ।
கத²ம் த³ஶரதா²ஜ்ஜாத꞉ ஶுத்³தா⁴பி⁴ஜநகர்மண꞉ ॥ 9 ॥

ஜாநந் த⁴ர்மமத⁴ர்மிஷ்ட²ம் குர்யாம் கர்ம ஜுகு³ப்ஸிதம் ।
கு³ரு꞉ க்ரியாவாந் வ்ருத்³த⁴ஶ்ச ராஜா ப்ரேத꞉ பிதேதி ச ॥ 10 ॥

தாதம் ந பரிக³ர்ஹேயம் தை³வதம் சேதி ஸம்ஸதி³ ।
கோ ஹி த⁴ர்மார்த²யோர்ஹீநமீத்³ருஶம் கர்ம கில்பி³ஷம் ॥ 11 ॥

ஸ்த்ரியா꞉ ப்ரியம் சிகீர்ஷு꞉ ஸந் குர்யாத்³த⁴ர்மஜ்ஞ த⁴ர்மவித் ।
அந்தகாலே ஹி பூ⁴தாநி முஹ்யந்தீதி புராஶ்ருதி꞉ ॥ 12 ॥

ராஜ்ஞைவம் குர்வதா லோகே ப்ரத்யக்ஷம் ஸா ஶ்ருதி꞉ க்ருதா ।
ஸாத்⁴வர்த²மபி⁴ஸந்தா⁴ய க்ரோதா⁴ந்மோஹாச்ச ஸாஹஸாத் ॥ 13 ॥

தாதஸ்ய யத³திக்ராந்தம் ப்ரத்யாஹரது தத்³ப⁴வாந் ।
பிதுர்ஹி யத³திக்ராந்தம் புத்ரோ யஸ்ஸாது⁴ மந்யதே ॥ 14 ॥

தத³பத்யம் மதம் லோகே விபரீதமதோ(அ)ந்யதா² ।
அபி⁴பத்தா க்ருதம் கர்ம லோகே தீ⁴ரவிக³ர்ஹிதம் ॥ 15 ॥

கைகேயீம் மாம் ச தாதம் ச ஸுஹ்ருதோ³ பா³ந்த⁴வாம்ஶ்ச ந꞉ ।
பௌரஜாநபதா³ந் ஸர்வாம்ஸ்த்ராது ஸர்வமித³ம் ப⁴வாந் ॥ 16 ॥

க்வ சாரண்யம் க்வ ச க்ஷாத்த்ரம் க்வ ஜடா꞉ க்வ ச பாலநம் ।
ஈத்³ருஶம் வ்யாஹதம் கர்ம ந ப⁴வாந் கர்துமர்ஹதி ॥ 17 ॥

ஏஷ ஹி ப்ரத²மோ த⁴ர்ம꞉ க்ஷத்ரியஸ்யாபி⁴ஷேசநம் ।
யேந ஶக்யம் மஹாப்ராஜ்ஞ ப்ரஜாநாம் பரிபாலநம் ॥ 18 ॥

கஶ்ச ப்ரத்யக்ஷமுத்ஸ்ருஜ்ய ஸம்ஶயஸ்த²மலக்ஷணம் ।
ஆயதிஸ்த²ம் சரேத்³த⁴ர்மம் க்ஷத்த்ரப³ந்து⁴ரநிஶ்சிதம் ॥ 19 ॥

அத² க்லேஶஜமேவ த்வம் த⁴ர்மம் சரிதுமிச்ச²ஸி ।
த⁴ர்மேண சதுரோ வர்ணாந் பாலயந் க்லேஶமாப்நுஹி ॥ 20 ॥

சதுர்ணாமாஶ்ரமாணாம் ஹி கா³ர்ஹஸ்த்²யம் ஶ்ரேஷ்ட²மாஶ்ரமம் ।
ப்ராஹுர்த⁴ர்மஜ்ஞ த⁴ர்மஜ்ஞாஸ்தம் கத²ம் த்யக்துமர்ஹஸி ॥ 21 ॥

ஶ்ருதேந பா³ல꞉ ஸ்தா²நேந ஜந்மநா ப⁴வதோ ஹ்யஹம் ।
ஸ கத²ம் பாலயிஷ்யாமி பூ⁴மிம் ப⁴வதி திஷ்ட²தி ॥ 22 ॥

ஹீநபு³த்³தி⁴கு³ணோ பா³லோ ஹீந꞉ ஸ்தா²நேந சாப்யஹம் ।
ப⁴வதா ச விநாபூ⁴தோ ந வர்தயிதுமுத்ஸஹே ॥ 23 ॥

இத³ம் நிகி²லமவ்யக்³ரம் ராஜ்யம் பித்ர்யமகண்டகம் ।
அநுஶாதி⁴ ஸ்வத⁴ர்மேண த⁴ர்மஜ்ஞ ஸஹ பா³ந்த⁴வை꞉ ॥ 24 ॥

இஹைவ த்வா(அ)பி⁴ஷிஞ்சந்து ஸர்வா꞉ ப்ரக்ருதய꞉ ஸஹ ।
ருத்விஜ꞉ ஸவஸிஷ்டா²ஶ்ச மந்த்ரவந்மந்த்ரகோவிதா³꞉ ॥ 25 ॥

அபி⁴ஷிக்தஸ்த்வமஸ்மாபி⁴ரயோத்⁴யாம் பாலநே வ்ரஜ ।
விஜித்ய தரஸா லோகாந் மருத்³பி⁴ரிவ வாஸவ꞉ ॥ 26 ॥

ருணாநி த்ரீண்யபாகுர்வந் து³ர்ஹ்ருத³꞉ ஸாது⁴ நிர்த³ஹந் ।
ஸுஹ்ருத³ஸ்தர்பயந் காமைஸ்த்வமேவாத்ராநுஶாதி⁴ மாம் ॥ 27 ॥

அத்³யார்ய முதி³தா꞉ ஸந்து ஸுஹ்ருத³ஸ்தே(அ)பி⁴ஷேசநே ।
அத்³ய பீ⁴தா꞉ பலாயந்தாம் து³ர்ஹ்ருத³ஸ்தே தி³ஶோ த³ஶ ॥ 28 ॥

ஆக்ரோஶம் மம மாதுஶ்ச ப்ரம்ருஜ்ய புருஷர்ஷப⁴ ।
அத்³ய தத்ரப⁴வந்தம் ச பிதரம் ரக்ஷ கில்பி³ஷாத் ॥ 29 ॥

ஶிரஸா த்வா(அ)பி⁴யாசே(அ)ஹம் குருஷ்வ கருணாம் மயி ।
பா³ந்த⁴வேஷு ச ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷ்விவ மஹேஶ்வர꞉ ॥ 30 ॥

அதை²தத் ப்ருஷ்ட²த꞉ க்ருத்வா வநமேவ ப⁴வாநித꞉ ।
க³மிஷ்யதி க³மிஷ்யாமி ப⁴வதா ஸார்த⁴மப்யஹம் ॥ 31 ॥

ததா² ஹி ராமோ ப⁴ரதேந தாம்யதா
ப்ரஸாத்³யமாந꞉ ஶிரஸா மஹீபதி꞉ ।
ந சைவ சக்ரே க³மநாய ஸத்த்வவாந்
மதிம் பிதுஸ்தத்³வசநே வ்யவஸ்தி²த꞉ ॥ 32 ॥

தத³த்³பு⁴தம் ஸ்தை²ர்யமவேக்ஷ்ய ராக⁴வே
ஸமம் ஜநோ ஹர்ஷமவாப து³꞉கி²த꞉ ।
ந யாத்யயோத்⁴யாமிதி து³꞉கி²தோ(அ)ப⁴வத்
ஸ்தி²ரப்ரதிஜ்ஞத்வமவேக்ஷ்ய ஹர்ஷித꞉ ॥ 33 ॥

தம்ருத்விஜோ நைக³மயூத²வல்லபா⁴꞉
ததா³ விஸஞ்ஜ்ஞாஶ்ருகலாஶ்ச மாதர꞉ ।
ததா² ப்³ருவாணம் ப⁴ரதம் ப்ரதுஷ்டுவு꞉
ப்ரணம்ய ராமம் ச யயாசிரே ஸஹ ॥ 35 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷடு³த்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 106 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஸப்தோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (107) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed