Ayodhya Kanda Sarga 105 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ பஞ்சோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (105)


॥ ராமவாக்யம் ॥

தத꞉ புருஷஸிம்ஹாநாம் வ்ருதாநாம் தை꞉ ஸுஹ்ருத்³க³ணை꞉ ।
ஶோசதாமேவ ரஜநீ து³꞉கே²ந வ்யத்யவர்தத ॥ 1 ॥

ரஜந்யாம் ஸுப்ரபா⁴தாயாம் ப்⁴ராதரஸ்தே ஸுஹ்ருத்³வ்ருதா꞉ ।
மந்தா³கிந்யாம் ஹுதம் ஜப்யம் க்ருத்வா ராமமுபாக³மந் ॥ 2 ॥

தூஷ்ணீம் தே ஸமுபாஸீநா꞉ ந கஶ்சித்கிஞ்சித³ப்³ரவீத் ।
ப⁴ரதஸ்து ஸுஹ்ருந்மத்⁴யே ராமம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 3 ॥

ஸாந்த்விதா மாமிகா மாதா த³த்தம் ராஜ்யமித³ம் மம ।
தத்³த³தா³மி தவைவாஹம் பு⁴ங்க்ஷ்வ ராஜ்யமகண்டகம் ॥ 4 ॥

மஹதேவாம்பு³வேகே³ந பி⁴ந்ந꞉ ஸேதுர்ஜலாக³மே ।
து³ராவாரம் த்வத³ந்யேந ராஜ்யக²ண்ட³மித³ம் மஹத் ॥ 5 ॥

க³திம் க²ர இவாஶ்வஸ்ய தார்க்ஷ்யஸ்யேவ பதத்ரிண꞉ ।
அநுக³ந்தும் ந ஶக்திர்மே க³திம் தவ மஹீபதே ॥ 6 ॥

ஸுஜீவம் நித்யஶஸ்தஸ்ய ய꞉ பரைருபஜீவ்யதே ।
ராம தேந து து³ர்ஜீவம் ய꞉ பராநுபஜீவதி ॥ 7 ॥

யதா² து ரோபிதோ வ்ருக்ஷ꞉ புருஷேண விவர்தி⁴த꞉ ।
ஹ்ரஸ்வகேந து³ராரோஹோ ரூட⁴ஸ்கந்தோ⁴ மஹாத்³ரும꞉ ॥ 8 ॥

ஸ யதா² புஷ்பிதோ பூ⁴த்வா ப²லாநி ந வித³ர்ஶயேத் ।
ஸ தாம் நாநுப⁴வேத்ப்ரீதிம் யஸ்ய ஹேதோ꞉ ப்ரரோபித꞉ ॥ 9 ॥

ஏஷோபமா மஹாபா³ஹோ தமர்த²ம் வேத்துமர்ஹஸி ।
யதி³ த்வமஸ்மாந் வ்ருஷபோ⁴ ப⁴ர்தா ப்⁴ருத்யாந்ந ஶாதி⁴ ஹி ॥ 10 ॥

ஶ்ரேணயஸ்த்வாம் மஹாராஜ பஶ்யந்த்வக்³ர்யாஶ்ச ஸர்வஶ꞉ ।
ப்ரதபந்தமிவாதி³த்யம் ராஜ்யே ஸ்தி²தமரிந்த³மம் ॥ 11 ॥

தவாநுயாநே காகுத்ஸ்த² மத்தா நர்த³ந்து குஞ்ஜரா꞉ ।
அந்த꞉புரக³தா நார்யோ நந்த³ந்து ஸுஸமாஹிதா꞉ ॥ 12 ॥

தஸ்ய ஸாத்⁴வித்யமந்யந்த நாக³ரா விவிதா⁴ ஜநா꞉ ।
ப⁴ரதஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ராமம் ப்ரத்யநுயாசத꞉ ॥ 13 ॥

தமேவம் து³꞉கி²தம் ப்ரேக்ஷ்ய விளபந்தம் யஶஸ்விநம் ।
ராம꞉ க்ருதாத்மா ப⁴ரதம் ஸமாஶ்வாஸய தா³த்மவாந் ॥ 14 ॥

நாத்மந꞉ காமகாரோ(அ)ஸ்தி புருஷோ(அ)யமநீஶ்வர꞉ ।
இதஶ்சேதரதஶ்சைநம் க்ருதாந்த꞉ பரிகர்ஷதி ॥ 15 ॥

ஸர்வே க்ஷயாந்தா நிசயா꞉ பதநாந்தா꞉ ஸமுச்ச்²ரயா꞉ ।
ஸம்யோகா³ விப்ரயோகா³ந்தா மரணாந்தம் ச ஜீவிதம் ॥ 16 ॥

யதா² ப²லாநாம் பக்வாநாம் நாந்யத்ர பதநாத்³ப⁴யம் ।
ஏவம் நரஸ்ய ஜாதஸ்ய நாந்யத்ர மரணாத்³ப⁴யம் ॥ 17 ॥

யதா²(அ)கா³ரம் த்³ருட⁴ஸ்தூ²ணம் ஜீர்ணம் பூ⁴த்வா(அ)வஸீத³தி ।
ததை²வ ஸீத³ந்தி நரா꞉ ஜராம்ருத்யுவஶங்க³தா꞉ ॥ 18 ॥

அத்யேதி ரஜநீ யா து ஸா ந ப்ரதிநிவர்ததே ।
யாத்யேவ யமுநா பூர்ணா ஸமுத்³ரமுத³காகுலம் ॥ 19 ॥

அஹோராத்ராணி க³ச்ச²ந்தி ஸர்வேஷாம் ப்ராணிநாமிஹ ।
ஆயூம்ஷி க்ஷபயந்த்யாஶு க்³ரீஷ்மே ஜலமிவாம்ஶவ꞉ ॥ 20 ॥

ஆத்மாநமநுஶோச த்வம் கிமந்யமநுஶோசஸி ।
ஆயுஸ்தே ஹீயதே யஸ்ய ஸ்தி²தஸ்ய ச க³தஸ்ய ச ॥ 21 ॥

ஸஹைவ ம்ருத்யுர்வ்ரஜதி ஸஹ ம்ருத்யுர்நிஷீத³தி ।
க³த்வா ஸுதீ³ர்க⁴மத்⁴வாநம் ஸஹம்ருத்யுர்நிவர்ததே ॥ 22 ॥

கா³த்ரேஷு வலய꞉ ப்ராப்தா꞉ ஶ்வேதாஶ்சைவ ஶிரோருஹா꞉ ।
ஜரயா புருஷோ ஜீர்ண꞉ கிம் ஹி க்ருத்வா ப்ரபா⁴வயேத் ॥ 23 ॥

நந்த³ந்த்யுதி³தாதி³த்யே நந்த³ந்த்யஸ்தமிதே ரவௌ ।
ஆத்மநோ நாவபு³த்⁴யந்தே மநுஷ்யா ஜீவிதக்ஷயம் ॥ 24 ॥

ஹ்ருஷ்யந்த்ய்ருதுமக²ம் த்³ருஷ்ட்வா நவம் நவமிஹாக³தம் ।
ருதூநாம் பரிவர்தேந ப்ராணிநாம் ப்ராணஸங்க்ஷய꞉ ॥ 25 ॥

யதா² காஷ்ட²ம் ச காஷ்ட²ம் ச ஸமேயாதாம் மஹார்ணவே ।
ஸமேத்ய ச வ்யபேயாதாம் காலமாஸாத்³ய கஞ்சந ॥ 26 ॥

ஏவம் பா⁴ர்யாஶ்ச புத்ராஶ்ச ஜ்ஞாதயஶ்ச த⁴நாநி ச ।
ஸமேத்ய வ்யவதா⁴வந்தி த்⁴ருவோ ஹ்யேஷாம் விநாப⁴வ꞉ ॥ 27 ॥

நாத்ர கஶ்சித்³யதா²பா⁴வம் ப்ராணீ ஸமபி⁴வர்ததே ।
தேந தஸ்மிந்ந ஸாமர்த்²யம் ப்ரேதஸ்யாஸ்த்யநுஶோசத꞉ ॥ 28 ॥

யதா² ஹி ஸார்த²ம் க³ச்ச²ந்தம் ப்³ரூயாத் கஶ்சித் பதி² ஸ்தி²த꞉ ।
அஹமப்யாக³மிஷ்யாமி ப்ருஷ்ட²தோ ப⁴வதாமிதி ॥ 29 ॥

ஏவம் பூர்வைர்க³தோ மார்க³꞉ பித்ருபைதாமஹோ த்⁴ருவ꞉ ।
தமாபந்ந꞉ கத²ம் ஶோசேத்³யஸ்ய நாஸ்தி வ்யதிக்ரம꞉ ॥ 30 ॥

வயஸ꞉ பதமாநஸ்ய ஸ்ரோதஸோ வா(அ)நிவர்திந꞉ ।
ஆத்மா ஸுகே² நியோக்தவ்ய꞉ ஸுக²பா⁴ஜ꞉ ப்ரஜா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ ॥ 31 ॥

த⁴ர்மாத்மா ஸ ஶுபை⁴꞉ க்ருத்ஸ்நை꞉ க்ரதுபி⁴ஶ்சாப்தத³க்ஷிணை꞉ ।
தூ⁴தபாபோ க³த꞉ ஸ்வர்க³ம் பிதா ந꞉ ப்ருதி²வீபதி꞉ ॥ 32 ॥

ப்⁴ருத்யாநாம் ப⁴ரணாத் ஸம்யக் ப்ரஜாநாம் பரிபாலநாத் ।
அர்தா²தா³நாச்ச த⁴ர்மேண பிதா நஸ்த்ரிதி³வம் க³த꞉ ॥ 33 ॥

கர்மபி⁴ஸ்து ஶுபை⁴ரிஷ்டை꞉ க்ரதுபி⁴ஶ்சாப்தத³க்ஷிணை꞉ ।
ஸ்வர்க³ம் த³ஶரத²꞉ ப்ராப்த꞉ பிதா ந꞉ ப்ருதி²வீபதி꞉ ॥ 34 ॥

இஷ்ட்வா ப³ஹுவிதை⁴ர்யஜ்ஞைர்போ⁴கா³ம்ஶ்சாவாப்ய புஷ்களாந் ।
உத்தமம் சாயுராஸாத்³ய ஸ்வர்க³த꞉ ப்ருதி²வீபதி꞉ ॥ 35 ॥

ஆயுருத்தமமாஸாத்³ய போ⁴கா³நபி ச ராக⁴வ꞉ ।
ஸ ந ஶோச்ய꞉ பிதா தாத꞉ ஸ்வர்க³த꞉ ஸத்க்ருத꞉ ஸதாம் ॥ 36 ॥

ஸ ஜீர்ணம் மாநுஷம் தே³ஹம் பரித்யஜ்ய பிதா ஹி ந꞉ ।
தை³வீம்ருத்³தி⁴மநுப்ராப்தோ ப்³ரஹ்மலோகவிஹாரிணீம் ॥ 37 ॥

தம் து நைவம்வித⁴꞉ கஶ்சித் ப்ராஜ்ஞ꞉ ஶோசிதுமர்ஹதி ।
தத்³விதோ⁴ யத்³வித⁴ஶ்சாபி ஶ்ருதவாந் பு³த்³தி⁴மத்தர꞉ ॥ 38 ॥

ஏதே ப³ஹுவிதா⁴꞉ ஶோகா விளாபருதி³தே ததா² ।
வர்ஜநீயா ஹி தீ⁴ரேண ஸர்வாவஸ்தா²ஸு தீ⁴மதா ॥ 39 ॥

ஸ ஸ்வஸ்தோ² ப⁴வ மாஶோசீர்யாத்வா சாவஸ தாம் புரீம் ।
ததா² பித்ரா நியுக்தோ(அ)ஸி வஶிநா வத³தாம் வர ॥ 40 ॥

யத்ராஹமபி தேநைவ நியுக்த꞉ புண்யகர்மணா ।
தத்ரைவாஹம் கரிஷ்யாமி பிதுரார்ய்யஸ்ய ஶாஸநம் ॥ 41 ॥

ந மயா ஶாஸநம் தஸ்ய த்யக்தும் ந்யாய்யமரிந்த³ம ।
தத் த்வயா(அ)பி ஸதா³ மாந்யம் ஸ வை ப³ந்து⁴ஸ்ஸ ந꞉ பிதா ॥ 42 ॥

தத்³வச꞉ பிதுரேவாஹம் ஸம்மதம் த⁴ர்மசாரிண꞉ ।
கர்மணா பாலயிஷ்யாமி வநவாஸேந ராக⁴வ ॥ 43 ॥

தா⁴ர்மிகேணாந்ருஶம்ஸேந நரேண கு³ருவர்திநா ।
ப⁴விதவ்யம் நரவ்யாக்⁴ர பரளோகம் ஜிகீ³ஷதா ॥ 44 ॥

ஆத்மாநமநுதிஷ்ட² த்வம் ஸ்வபா⁴வேந நரர்ஷப⁴ ।
நிஶாம்ய து ஶுப⁴ம் வ்ருத்தம் பிதுர்த³ஶரத²ஸ்ய ந꞉ ॥ 45 ॥

இத்யேவமுக்த்வா வசநம் மஹாத்மா
பிதுர்நிதே³ஶப்ரதிபாலநார்த²ம் ।
யவீயஸம் ப்⁴ராதரமர்த²வச்ச
ப்ரபு⁴ர்முஹூர்தாத்³விரராம ராம꞉ ॥ 46 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ பஞ்சோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 105 ॥


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed