Ayodhya Kanda Sarga 104 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ சதுருத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (104)


॥ ராமப⁴ரதஸம்வாத³꞉ ॥

தம் து ராம꞉ ஸமாஜ்ஞாய ப்⁴ராதரம் கு³ருவத்ஸலம் ।
லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்⁴ராத்ரா ப்ரஷ்டும் ஸமுபசக்ரமே ॥ 1 ॥

கிமேததி³ச்சே²யமஹம் ஶ்ரோதும் ப்ரவ்யாஹ்ருதம் த்வயா ।
யஸ்மாத்த்வமாக³தோ தே³ஶமிமம் சீரஜடாஜிநீ ॥ 2 ॥

கிம் நிமித்தமிமம் தே³ஶம் க்ருஷ்ணாஜிநஜடாத⁴ர꞉ ।
ஹித்வா ராஜ்யம் ப்ரவிஷ்டஸ்த்வம் தத்ஸர்வம் வக்துமர்ஹஸி ॥ 3 ॥

இத்யுக்த꞉ கைகயீபுத்ர꞉ காகுத்ஸ்தே²ந மஹாத்மநா ।
ப்ரக்³ருஹ்ய ப³லவத்³பூ⁴ய꞉ ப்ராஞ்ஜலிர்வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 4 ॥

ஆர்யம் தாத꞉ பரித்யஜ்ய க்ருத்வா கர்ம ஸுது³ஷ்கரம் ।
க³த꞉ ஸ்வர்க³ம் மஹாபா³ஹு꞉ புத்ரஶோகாபி⁴பீடி³த꞉ ॥ 5 ॥

ஸ்த்ரியா நியுக்த꞉ கைகேய்யா மம மாத்ரா பரந்தப ।
சகார ஸுமஹத்பாபமித³மாத்மயஶோஹரம் ॥ 6 ॥

ஸா ராஜ்யப²லமப்ராப்ய வித⁴வா ஶோககர்ஶிதா ।
பதிஷ்யதி மஹாகோ⁴ரே நிரயே ஜநநீ மம ॥ 7 ॥

தஸ்ய மே தா³ஸபூ⁴தஸ்ய ப்ரஸாத³ம் கர்துமர்ஹஸி ।
அபி⁴ஷிஞ்சஸ்வ சாத்³யைவ ராஜ்யேநப மக⁴வாநிவ ॥ 8 ॥

இமா꞉ ப்ரக்ருதய꞉ ஸர்வா வித⁴வா மாதரஶ்ச யா꞉ ।
த்வத்ஸகாஶமநுப்ராப்தா꞉ ப்ரஸாத³ம் கர்துமர்ஹஸி ॥ 9 ॥

ததா³நுபூர்வ்யா யுக்தம் ச யுக்தம் சாத்மநி மாநத³ ।
ராஜ்யம் ப்ராப்நுஹி த⁴ர்மேண ஸகாமாந் ஸுஹ்ருத³꞉ குரு ॥ 10 ॥

ப⁴வத்வவித⁴வா பூ⁴மி꞉ ஸமக்³ரா பதிநா த்வயா ।
ஶஶிநா விமலேநேவ ஶாரதீ³ ரஜநீ யதா² ॥ 11 ॥

ஏபி⁴ஶ்ச ஸசிவை꞉ ஸார்த⁴ம் ஶிரஸா யாசிதோ மயா ।
ப்⁴ராது꞉ ஶிஷ்யஸ்ய தா³ஸஸ்ய ப்ரஸாத³ம் கர்துமர்ஹஸி ॥ 12 ॥

ததி³த³ம் ஶாஶ்வதம் பித்ர்யம் ஸர்வம் ப்ரக்ருதிமண்ட³லம் ।
பூஜிதம் புருஷவ்யாக்⁴ர நாதிக்ரமிதுமர்ஹஸி ॥ 13 ॥

ஏவமுக்த்வா மஹாபா³ஹு꞉ ஸபா³ஷ்ப꞉ கைகயீஸுத꞉ ।
ராமஸ்ய ஶிரஸா பாதௌ³ ஜக்³ராஹ விதி⁴வத்புந꞉ ॥ 14 ॥

தம் மத்தமிவ மாதங்க³ம் நி꞉ஶ்வஸந்தம் புந꞉புந꞉ ।
ப்⁴ராதரம் ப⁴ரதம் ராம꞉ பரிஷ்வஜ்யேத³மப்³ரவீத் ॥ 15 ॥

குலீந꞉ ஸத்த்வஸம்பந்நஸ்தேஜஸ்வீ சரிதவ்ரத꞉ ।
ராஜ்யஹேதோ꞉ கத²ம் பாபமாசரேத்த்வத்³விதோ⁴ ஜந꞉ ॥ 16 ॥

ந தோ³ஷம் த்வயி பஶ்யாமி ஸூக்ஷ்மமப்யரிஸூத³ந ।
ந சாபி ஜநநீம் பா³ல்யாத்த்வம் விக³ர்ஹிதுமர்ஹஸி ॥ 17 ॥

காமகாரோ மஹாப்ராஜ்ஞ கு³ரூணாம் ஸர்வதா³(அ)நக⁴ ।
உபபந்நேஷு தா³ரேஷு புத்ரேஷு ச விதீ⁴யதே ॥ 18 ॥

வயமஸ்ய யதா² லோகே ஸங்க்²யாதா꞉ ஸௌம்ய ஸாது⁴பி⁴꞉ ।
பா⁴ர்யா꞉ புத்ராஶ்ச ஶிஷ்யாஶ்ச த்வமநு ஜ்ஞாதுமர்ஹஸி ॥ 19 ॥

வநே வா சீரவஸநம் ஸௌம்ய க்ருஷ்ணாஜிநாம்ப³ரம் ।
ராஜ்யே வா(அ)பி மஹாராஜோ மாம் வாஸயிதுமீஶ்வர꞉ ॥ 20 ॥

யாவத்பிதரி த⁴ர்மஜ்ஞே கௌ³ரவம் லோகஸத்க்ருதம் ।
தாவத்³த⁴ர்மப்⁴ருதாம் ஶ்ரேஷ்ட² ஜநந்யாமபி கௌ³ரவம் ॥ 21 ॥

ஏதாப்⁴யாம் த⁴ர்மஶீலாப்⁴யாம் வநம் க³ச்சே²தி ராக⁴வ ।
மாதாபித்ருப்⁴யாமுக்தோ(அ)ஹம் கத²மந்யத் ஸமாசரே ॥ 22 ॥

த்வயா ராஜ்யமயோத்⁴யாயாம் ப்ராப்தவ்யம் லோகஸத்க்ருதம் ।
வஸ்தவ்யம் த³ண்ட³காரண்யே மயா வல்கலவாஸஸா ॥ 23 ॥

ஏவம் க்ருத்வா மஹாராஜோ விபா⁴க³ம் லோகஸந்நிதௌ⁴ ।
வ்யாதி³ஶ்ய ச மஹாதேஜா꞉ தி³வம் த³ஶரதோ² க³த꞉ ॥ 24 ॥

ஸ ச ப்ரமாணம் த⁴ர்மாத்மா ராஜா லோககு³ருஸ்தவ ।
பித்ரா த³த்தம் யதா²பா⁴க³முபபோ⁴க்தும் த்வமர்ஹஸி ॥ 25 ॥

சதுர்த³ஶஸமா꞉ ஸௌம்ய த³ண்ட³காரண்யமாஶ்ரித꞉ ।
உபபோ⁴க்ஷ்யே த்வஹம் த³த்தம் பா⁴க³ம் பித்ரா மஹாத்மநா ॥ 26 ॥

யத³ப்³ரவீந்மாம் நரளோகஸத்க்ருத꞉
பிதா மஹாத்மா விபு³தா⁴தி⁴போபம꞉ ।
ததே³வ மந்யே பரமாத்மநோ ஹிதம்
ந ஸர்வலோகேஶ்வரபா⁴வமப்யஹம் ॥ 27 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சதுருத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 104 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ பஞ்சோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (105) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: