Yuddha Kanda Sarga 77 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஸப்தஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (77)


॥ நிகும்ப⁴வத⁴꞉ ॥

நிகும்போ⁴ ப்⁴ராதரம் த்³ருஷ்ட்வா ஸுக்³ரீவேண நிபாதிதம் ।
ப்ரத³ஹந்நிவ கோபேந வாநரேந்த்³ரமவைக்ஷத ॥ 1 ॥

தத꞉ ஸ்ரக்³தா³மஸந்நத்³த⁴ம் த³த்தபஞ்சாங்கு³ளம் ஶுப⁴ம் ।
ஆத³தே³ பரிக⁴ம் வீரோ நகே³ந்த்³ரஶிக²ரோபமம் ॥ 2 ॥

ஹேமபட்டபரிக்ஷிப்தம் வஜ்ரவித்³ருமபூ⁴ஷிதம் ।
யமத³ண்டோ³பமம் பீ⁴மம் ரக்ஷஸாம் ப⁴யநாஶநம் ॥ 3 ॥

தமாவித்⁴ய மஹாதேஜா꞉ ஶக்ரத்⁴வஜஸமம் ததா³ ।
விநநாத³ விவ்ருத்தாஸ்யோ நிகும்போ⁴ பீ⁴மவிக்ரம꞉ ॥ 4 ॥

உரோக³தேந நிஷ்கேண பு⁴ஜஸ்தை²ரங்க³தை³ரபி ।
குண்ட³லாப்⁴யாம் ச சித்ராப்⁴யாம் மாலயா ச விசித்ரயா ॥ 5 ॥

நிகும்போ⁴ பூ⁴ஷணைர்பா⁴தி தேந ஸ்ம பரிகே⁴ண ச ।
யதே²ந்த்³ரத⁴நுஷா மேக⁴꞉ ஸவித்³யுத் ஸ்தநயித்நுமாந் ॥ 6 ॥

பரிகா⁴க்³ரேண புஸ்போ²ட வாதக்³ரந்தி²ர்மஹாத்மந꞉ ।
ப்ரஜஜ்வால ஸகோ⁴ஷஶ்ச விதூ⁴ம இவ பாவக꞉ ॥ 7 ॥

நக³ர்யா விடபாவத்யா க³ந்த⁴ர்வப⁴வநோத்தமை꞉ ।
ஸஹ சைவாமராவத்யா ஸர்வைஶ்ச ப⁴வநை꞉ ஸஹ ॥ 8 ॥

ஸதாரக்³ரஹநக்ஷத்ரம் ஸசந்த்³ரம் ஸமஹாக்³ரஹம் ।
நிகும்ப⁴பரிகா⁴கூ⁴ர்ணம் ப்⁴ரமதீவ நப⁴꞉ ஸ்த²லம் ॥ 9 ॥

து³ராஸத³ஶ்ச ஸஞ்ஜஜ்ஞே பரிகா⁴ப⁴ரணப்ரப⁴꞉ ।
கபீநாம் ஸ நிகும்பா⁴க்³நிர்யுகா³ந்தாக்³நிரிவோத்தி²த꞉ ॥ 10 ॥

ராக்ஷஸா வாநராஶ்சாபி ந ஶேகு꞉ ஸ்பந்தி³தும் ப⁴யாத் ।
ஹநுமாம்ஸ்து விவ்ருத்யோரஸ்தஸ்தௌ² ப்ரமுக²தோ ப³லீ ॥ 11 ॥

பரிகோ⁴பமபா³ஹுஸ்து பரிக⁴ம் பா⁴ஸ்கரப்ரப⁴ம் ।
ப³லீ ப³லவதஸ்தஸ்ய பாதயாமாஸ வக்ஷஸி ॥ 12 ॥

ஸ்தி²ரே தஸ்யோரஸி வ்யூடே⁴ பரிக⁴꞉ ஶததா⁴ க்ருத꞉ ।
விஶீர்யமாண꞉ ஸஹஸா உல்காஶதமிவாம்ப³ரே ॥ 13 ॥

ஸ து தேந ப்ரஹாரேண விசசால மஹாகபி꞉ ।
பரிகே⁴ண ஸமாதூ⁴தோ யதா² பூ⁴மிசலே(அ)சல꞉ ॥ 14 ॥

ஸ ததா³(அ)பி⁴ஹதஸ்தேந ஹநுமாந் ப்லவகோ³த்தம꞉ ।
முஷ்டிம் ஸம்வர்தயாமாஸ ப³லேநாதிமஹாப³ல꞉ ॥ 15 ॥

தமுத்³யம்ய மஹாதேஜா நிகும்போ⁴ரஸி வீர்யவாந் ।
அபி⁴சிக்ஷேப வேகே³ந வேக³வாந்வாயுவிக்ரம꞉ ॥ 16 ॥

தத꞉ புஸ்போ²ட சர்மாஸ்ய ப்ரஸுஸ்ராவ ச ஶோணிதம் ।
முஷ்டிநா தேந ஸஞ்ஜஜ்ஞே ஜ்வாலா வித்³யுதி³வோத்தி²தா ॥ 17 ॥

ஸ து தேந ப்ரஹாரேண நிகும்போ⁴ விசசால ஹ ।
ஸ்வஸ்த²ஶ்சாபி நிஜக்³ராஹ ஹநுமந்தம் மஹாப³லம் ॥ 18 ॥

விசுக்ருஶுஸ்ததா³ ஸங்க்²யே பீ⁴மம் லங்காநிவாஸிந꞉ ।
நிகும்பே⁴நோத்³யதம் த்³ருஷ்ட்வா ஹநுமந்தம் மஹாப³லம் ॥ 19 ॥

ஸ ததா³ ஹ்ரியமாணோ(அ)பி கும்ப⁴கர்ணாத்மஜேந ஹ ।
ஆஜகா⁴நாநிலஸுதோ வஜ்ரகல்பேந முஷ்டிநா ॥ 20 ॥

ஆத்மாநம் மோசயித்வா(அ)த² க்ஷிதாவப்⁴யவபத்³யத ।
ஹநுமாநுந்மமாதா²ஶு நிகும்ப⁴ம் மாருதாத்மஜ꞉ ॥ 21 ॥

நிக்ஷிப்ய பரமாயத்தோ நிகும்ப⁴ம் நிஷ்பிபேஷ ஹ ।
உத்பத்ய சாஸ்ய வேகே³ந பபாதோரஸி வீர்யவாந் ॥ 22 ॥

பரிக்³ருஹ்ய ச பா³ஹுப்⁴யாம் பரிவ்ருத்ய ஶிரோத⁴ராம் ।
உத்பாடயாமாஸ ஶிரோ பை⁴ரவம் நத³தோ மஹத் ॥ 23 ॥

அத² விநத³தி ஸாதி³தே நிகும்பே⁴
பவநஸுதேந ரணே ப³பூ⁴வ யுத்³த⁴ம் ।
த³ஶரத²ஸுதராக்ஷஸேந்த்³ரஸூந்வோ-
-ர்ப்⁴ருஶதரமாக³தரோஷயோ꞉ ஸுபீ⁴மம் ॥ 24 ॥

வ்யபேதே து ஜீவே நிகும்ப⁴ஸ்ய ஹ்ருஷ்டா
விநேது³꞉ ப்லவங்கா³ தி³ஶ꞉ ஸஸ்வநுஶ்ச ।
சசாலேவ சோர்வீ பபா²லேவ ச த்³யௌ-
-ர்ப⁴யம் ராக்ஷஸாநாம் ப³லம் சாவிவேஶ ॥ 25 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஸப்தஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 77 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ அஷ்டஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (78) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: