Yuddha Kanda Sarga 57 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஸப்தபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (57)


॥ ப்ரஹஸ்தயுத்³த⁴ம் ॥

அகம்பநவத⁴ம் ஶ்ருத்வா க்ருத்³தோ⁴ வை ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ।
கிஞ்சித்³தீ³நமுக²ஶ்சாபி ஸசிவாம்ஸ்தாநுதை³க்ஷத꞉ ॥ 1 ॥

ஸ து த்⁴யாத்வா முஹூர்தம் து மந்த்ரிபி⁴꞉ ஸம்விசார்ய ச ।
ததஸ்து ராவண꞉ பூர்வதி³வஸே ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ ॥ 2 ॥

புரீம் பரியயௌ லங்காம் ஸர்வாந்கு³ள்மாநவேக்ஷிதும் ।
தாம் ராக்ஷஸக³ணைர்கு³ப்தாம் கு³ள்மைர்ப³ஹுபி⁴ராவ்ருதாம் ॥ 3 ॥

த³த³ர்ஶ நக³ரீம் லங்காம் பதாகாத்⁴வஜமாலிநீம் ।
ருத்³தா⁴ம் து நக³ரீம் த்³ருஷ்ட்வா ராவணோ ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ॥ 4 ॥

உவாசாமர்ஷத꞉ காலே ப்ரஹஸ்தம் யுத்³த⁴கோவித³ம் ।
புரஸ்யோபநிவிஷ்டஸ்ய ஸஹஸா பீடி³தஸ்ய வா ॥ 5 ॥

நாந்யம் யுத்³தா⁴த்ப்ரபஶ்யாமி மோக்ஷம் யுத்³த⁴விஶாரத³ ।
அஹம் வா கும்ப⁴கர்ணோ வா த்வம் வா ஸேநாபதிர்மம ॥ 6 ॥

இந்த்³ரஜித்³வா நிகும்போ⁴ வா வஹேயுர்பா⁴ரமீத்³ருஶம் ।
ஸ த்வம் ப³லமத꞉ ஶீக்⁴ரமாதா³ய பரிக்³ருஹ்ய ச ॥ 7 ॥

விஜயாயாபி⁴நிர்யாஹி யத்ர ஸர்வே வநௌகஸ꞉ ।
நிர்யாணாதே³வ தே நூநம் சபலா ஹரிவாஹிநீ ॥ 8 ॥

நர்த³தாம் ராக்ஷஸேந்த்³ராணாம் ஶ்ருத்வா நாத³ம் த்³ரவிஷ்யதி ।
சபலா ஹ்யவிநீதாஶ்ச சலசித்தாஶ்ச வாநரா꞉ ॥ 9 ॥

ந ஸஹிஷ்யந்தி தே நாத³ம் ஸிம்ஹநாத³மிவ த்³விபா꞉ ।
வித்³ருதே ச ப³லே தஸ்மிந்ராம꞉ ஸௌமித்ரிணா ஸஹ ॥ 10 ॥

அவஶஸ்தே நிராளம்ப³꞉ ப்ரஹஸ்த வஶமேஷ்யதி ।
ஆபத்ஸம்ஶயிதா ஶ்ரேயோ ந து நி꞉ஸம்ஶயீக்ருதா ॥ 11 ॥

ப்ரதிலோமாநுலோமம் வா யத்³வா நோ மந்யஸே ஹிதம் ।
ராவணேநைவமுக்தஸ்து ப்ரஹஸ்தோ வாஹிநீபதி꞉ ॥ 12 ॥

ராக்ஷஸேந்த்³ரமுவாசேத³மஸுரேந்த்³ரமிவோஶநா ।
ராஜந்மந்த்ரிதபூர்வம் ந꞉ குஶலை꞉ ஸஹ மந்த்ரிபி⁴꞉ ॥ 13 ॥

விவாத³ஶ்சாபி நோ வ்ருத்த꞉ ஸமவேக்ஷ்ய பரஸ்பரம் ।
ப்ரதா³நேந து ஸீதாயா꞉ ஶ்ரேயோ வ்யவஸிதம் மயா ॥ 14 ॥

அப்ரதா³நே புநர்யுத்³த⁴ம் த்³ருஷ்டமேதத்ததை²வ ந꞉ ।
ஸோ(அ)ஹம் தா³நைஶ்ச மாநைஶ்ச ஸததம் பூஜிதஸ்த்வயா ॥ 15 ॥

ஸாந்த்வைஶ்ச விவிதை⁴꞉ காலே கிம் ந குர்யாம் ப்ரியம் தவ ।
ந ஹி மே ஜீவிதம் ரக்ஷ்யம் புத்ரதா³ரத⁴நாநி வா ॥ 16 ॥

த்வம் பஶ்ய மாம் ஜுஹூஷந்தம் த்வத³ர்த²ம் ஜீவிதம் யுதி⁴ ।
ஏவமுக்த்வா து ப⁴ர்தாரம் ராவணம் வாஹிநீபதி꞉ ॥ 17 ॥

உவாசேத³ம் ப³லாத்⁴யக்ஷாந்ப்ரஹஸ்த꞉ புரத꞉ ஸ்தி²தாந் ।
ஸமாநயத மே ஶீக்⁴ரம் ராக்ஷஸாநாம் மஹத்³ப³லம் ॥ 18 ॥

மத்³பா³ணாஶநிவேகே³ந ஹதாநாம் ச ரணாஜிரே ।
அத்³ய த்ருப்யந்து மாம்ஸாதா³꞉ பக்ஷிண꞉ காநநௌகஸாம் ॥ 19 ॥

இத்யுக்தாஸ்தே ப்ரஹஸ்தேந ப³லாத்⁴யக்ஷா꞉ க்ருதத்வரா꞉ ।
ப³லமுத்³யோஜயாமாஸுஸ்தஸ்மிந்ராக்ஷஸமந்தி³ரே ॥ 20 ॥

ஸா ப³பூ⁴வ முஹூர்தேந திக்³மநாநாவிதா⁴யுதை⁴꞉ ।
லங்கா ராக்ஷஸவீரைஸ்தைர்க³ஜைரிவ ஸமாகுலா ॥ 21 ॥

ஹுதாஶநம் தர்பயதாம் ப்³ராஹ்மணாம்ஶ்ச நமஸ்யதாம் ।
ஆஜ்யக³ந்த⁴ப்ரதிவஹ꞉ ஸுரபி⁴ர்மாருதோ வவௌ ॥ 22 ॥

ஸ்ரஜஶ்ச விவிதா⁴காரா ஜக்³ருஹுஸ்த்வபி⁴மந்த்ரிதா꞉ ।
ஸங்க்³ராமஸஜ்ஜா꞉ ஸம்ஹ்ருஷ்டா தா⁴ரயந்ராக்ஷஸாஸ்ததா³ ॥ 23 ॥

ஸத⁴நுஷ்கா꞉ கவசிநோ வேகா³தா³ப்லுத்ய ராக்ஷஸா꞉ ।
ராவணம் ப்ரேக்ஷ்ய ராஜாநம் ப்ரஹஸ்தம் பர்யவாரயந் ॥ 24 ॥

அதா²மந்த்ர்ய ச ராஜாநம் பே⁴ரீமாஹத்ய பை⁴ரவாம் ।
ஆருரோஹ ரத²ம் தி³வ்யம் ப்ரஹஸ்த꞉ ஸஜ்ஜகல்பிதம் ॥ 25 ॥

ஹயைர்மஹாஜவைர்யுக்தம் ஸம்யக்ஸூதஸுஸம்யதம் ।
மஹாஜலத³நிர்கோ⁴ஷம் ஸாக்ஷாச்சந்த்³ரார்கபா⁴ஸ்வரம் ॥ 26 ॥

உரக³த்⁴வஜது³ர்த⁴ர்ஷம் ஸுவரூத²ம் ஸ்வவஸ்கரம் ।
ஸுவர்ணஜாலஸம்யுக்தம் ப்ரஹஸந்தமிவ ஶ்ரியா ॥ 27 ॥

ததஸ்தம் ரத²மாஸ்தா²ய ராவணார்பிதஶாஸந꞉ ।
லங்காயா நிர்யயௌ தூர்ணம் ப³லேந மஹதா(ஆ)வ்ருத꞉ ॥ 28 ॥

ததோ து³ந்து³பி⁴நிர்கோ⁴ஷ꞉ பர்ஜந்யநிநதோ³பம꞉ ।
வாதி³த்ராணாம் ச நிநத³꞉ பூரயந்நிவ ஸாக³ரம் ॥ 29 ॥

ஶுஶ்ருவே ஶங்க²ஶப்³த³ஶ்ச ப்ரயாதே வாஹிநீபதௌ ।
நிநத³ந்த꞉ ஸ்வராந்கோ⁴ராந்ராக்ஷஸா ஜக்³முரக்³ரத꞉ ॥ 30 ॥

பீ⁴மரூபா மஹாகாயா꞉ ப்ரஹஸ்தஸ்ய புர꞉ஸரா꞉ ।
நராந்தக꞉ கும்ப⁴ஹநுர்மஹாநாத³꞉ ஸமுந்நத꞉ ॥ 31 ॥

ப்ரஹஸ்தஸசிவா ஹ்யேதே நிர்யயு꞉ பரிவார்ய தம் ।
வ்யூடே⁴நைவ ஸுகோ⁴ரேண பூர்வத்³வாராத்ஸ நிர்யயௌ ॥ 32 ॥

க³ஜயூத²நிகாஶேந ப³லேந மஹதா வ்ருத꞉ ।
ஸாக³ரப்ரதிமௌகே⁴ந வ்ருதஸ்தேந ப³லேந ஸ꞉ ॥ 33 ॥

ப்ரஹஸ்தோ நிர்யயௌ தூர்ணம் காலாந்தகயமோபம꞉ ।
தஸ்ய நிர்யாணகோ⁴ஷேண ராக்ஷஸாநாம் ச நர்த³தாம் ॥ 34 ॥

லங்காயாம் ஸர்வபூ⁴தாநி விநேது³ர்விக்ருதை꞉ ஸ்வரை꞉ ।
வ்யப்⁴ரமாகாஶமாவிஶ்ய மாம்ஸஶோணிதபோ⁴ஜநா꞉ ॥ 35 ॥

மண்ட³லாந்யபஸவ்யாநி க²கா³ஶ்சக்ரூ ரத²ம் ப்ரதி ।
வமந்த்ய꞉ பாவகஜ்வாலா꞉ ஶிவா கோ⁴ரம் வவாஶிரே ॥ 36 ॥

அந்தரிக்ஷாத்பபாதோல்கா வாயுஶ்ச பருஷோ வவௌ ।
அந்யோந்யமபி⁴ஸம்ரப்³தா⁴ க்³ரஹாஶ்ச ந சகாஶிரே ॥ 37 ॥

மேகா⁴ஶ்ச க²ரநிர்கோ⁴ஷா ரத²ஸ்யோபரி ரக்ஷஸ꞉ ।
வவ்ருஷூ ருதி⁴ரம் சாஸ்ய ஸிஷிசுஶ்ச புர꞉ஸராந் ॥ 38 ॥

கேதுமூர்த⁴நி க்³ருத்⁴ரோ(அ)ஸ்ய நிலீநோ த³க்ஷிணாமுக²꞉ ।
துத³ந்நுப⁴யத꞉ பார்ஶ்வம் ஸமக்³ராமஹரத்ப்ரபா⁴ம் ॥ 39 ॥

ஸாரதே²ர்ப³ஹுஶஶ்சாஸ்ய ஸங்க்³ராமமவகா³ஹத꞉ ।
ப்ரதோதோ³ ந்யபதத்³த⁴ஸ்தாத்ஸூதஸ்ய ஹயஸாதி³ந꞉ ॥ 40 ॥

நிர்யாணஶ்ரீஶ்ச யாஸ்யாஸீத்³பா⁴ஸ்வரா வஸுது³ர்லபா⁴ ।
ஸா நநாஶ முஹூர்தேந ஸமே ச ஸ்க²லிதா ஹயா꞉ ॥ 41 ॥

ப்ரஹஸ்தம் த்வபி⁴நிர்யாந்தம் ப்ரக்²யாதப³லபௌருஷம் ।
யுதி⁴ நாநாப்ரஹரணா கபிஸேநா(அ)ப்⁴யவர்தத ॥ 42 ॥

அத² கோ⁴ஷ꞉ ஸுதுமுலோ ஹரீணாம் ஸமஜாயத ।
வ்ருக்ஷாநாருஜதாம் சைவ கு³ர்வீராக்³ருஹ்ணதாம் ஶிலா꞉ ॥ 43 ॥

நத³தாம் ராக்ஷஸாநாம் ச வாநராணாம் ச க³ர்ஜதாம் ।
உபே⁴ ப்ரமுதி³தே ஸைந்யே ரக்ஷோக³ணவநௌகஸாம் ॥ 44 ॥

வேகி³தாநாம் ஸமர்தா²நாமந்யோந்யவத⁴காங்க்ஷிணாம் ।
பரஸ்பரம் சாஹ்வயதாம் நிநாத³꞉ ஶ்ரூயதே மஹாந் ॥ 45 ॥

தத꞉ ப்ரஹஸ்த꞉ கபிராஜவாஹிநீம்
அபி⁴ப்ரதஸ்தே² விஜயாய து³ர்மதி꞉ ।
விவ்ருத்³த⁴வேகா³ம் ச விவேஶ தாம் சமூம்
யதா² முமூர்ஷு꞉ ஶலபோ⁴ விபா⁴வஸும் ॥ 46 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஸப்தபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 57 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ அஷ்டபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (58) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed