Yuddha Kanda Sarga 45 – யுத்³த⁴காண்ட³ பஞ்சசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (45)


॥ நாக³பாஶப³ந்த⁴꞉ ॥

ஸ தஸ்ய க³திமந்விச்ச²ந்ராஜபுத்ர꞉ ப்ரதாபவாந் ।
தி³தே³ஶாதிப³லோ ராமோ த³ஶ வாநரயூத²பாந் ॥ 1 ॥

த்³வௌ ஸுஷேணஸ்ய தா³யாதௌ³ நீலம் ச ப்லவக³ர்ஷப⁴ம் ।
அங்க³த³ம் வாலிபுத்ரம் ச ஶரப⁴ம் ச தரஸ்விநம் ॥ 2 ॥

விநதம் ஜாம்ப³வந்தம் ச ஸாநுப்ரஸ்த²ம் மஹாப³லம் ।
ருஷப⁴ம் சர்ஷப⁴ஸ்கந்த⁴மாதி³தே³ஶ பரந்தப꞉ ॥ 3 ॥

தே ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்டா ஹரயோ பீ⁴மாநுத்³யம்ய பாத³பாந் ।
ஆகாஶம் விவிஶு꞉ ஸர்வே மார்க³மாணா தி³ஶோ த³ஶ ॥ 4 ॥

தேஷாம் வேக³வதாம் வேக³மிஷுபி⁴ர்வேக³வத்தரை꞉ ।
அஸ்த்ரவித்பரமாஸ்த்ரைஸ்து வாரயாமாஸ ராவணி꞉ ॥ 5 ॥

தம் பீ⁴மவேகா³ ஹரயோ நாராசை꞉ க்ஷதவிக்³ரஹா꞉ ।
அந்த⁴காரே ந த³த்³ருஶுர்மேகை⁴꞉ ஸூர்யமிவாவ்ருதம் ॥ 6 ॥

ராமலக்ஷ்மணயோரேவ ஸர்வதே³ஹபி⁴த³꞉ ஶராந் ।
ப்⁴ருஶமாவேஶயாமாஸ ராவணி꞉ ஸமிதிஞ்ஜய꞉ ॥ 7 ॥

நிரந்தரஶரீரௌ தௌ ப்⁴ராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ।
க்ருத்³தே⁴நேந்த்³ரஜிதா வீரௌ பந்நகை³꞉ ஶரதாம் க³தை꞉ ॥ 8 ॥

தயோ꞉ க்ஷதஜமார்கே³ண ஸுஸ்ராவ ருதி⁴ரம் ப³ஹு ।
தாவுபௌ⁴ ச ப்ரகாஶேதே புஷ்பிதாவிவ கிம்ஶுகௌ ॥ 9 ॥

தத꞉ பர்யந்தரக்தாக்ஷோ பி⁴ந்நாஞ்ஜநசயோபம꞉ ।
ராவணிர்ப்⁴ராதரௌ வாக்யமந்தர்தா⁴நக³தோ(அ)ப்³ரவீத் ॥ 10 ॥

யுத்³த்⁴யமாநமநாலக்ஷ்யம் ஶக்ரோ(அ)பி த்ரித³ஶேஶ்வர꞉ ।
த்³ரஷ்டுமாஸாதி³தும் வா(அ)பி ந ஶக்த꞉ கிம் புநர்யுவாம் ॥ 11 ॥

ப்ராவ்ருதாவிஷுஜாலேந ராக⁴வௌ கங்கபத்ரிணா ।
ஏஷ ரோஷபரீதாத்மா நயாமி யமஸாத³நம் ॥ 12 ॥

ஏவமுக்த்வா து த⁴ர்மஜ்ஞௌ ப்⁴ராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ।
நிர்பி³பே⁴த³ ஶிதைர்பா³ணை꞉ ப்ரஜஹர்ஷ நநாத³ ச ॥ 13 ॥

பி⁴ந்நாஞ்ஜநசயஶ்யாமோ விஸ்பா²ர்ய விபுலம் த⁴நு꞉ ।
பூ⁴யோ பூ⁴ய꞉ ஶராந்கோ⁴ராந்விஸஸர்ஜ மஹாம்ருதே⁴ ॥ 14 ॥

ததோ மர்மஸு மர்மஜ்ஞோ மஜ்ஜயந்நிஶிதாந் ஶராந் ।
ராமலக்ஷ்மணயோர்வீரோ நநாத³ ச முஹுர்முஹு꞉ ॥ 15 ॥

ப³த்³தௌ⁴ து ஶரப³ந்தே⁴ந தாவுபௌ⁴ ரணமூர்த⁴நி ।
நிமேஷாந்தரமாத்ரேண ந ஶேகதுருதீ³க்ஷிதும் ॥ 16 ॥

ததோ விபி⁴ந்நஸர்வாங்கௌ³ ஶரஶல்யாசிதாவுபௌ⁴ ।
த்⁴வஜாவிவ மஹேந்த்³ரஸ்ய ரஜ்ஜுமுக்தௌ ப்ரகம்பிதௌ ॥ 17 ॥

தௌ ஸம்ப்ரசலிதௌ வீரௌ மர்மபே⁴தே³ந கர்ஶிதௌ ।
நிபேததுர்மஹேஷ்வாஸௌ ஜக³த்யாம் ஜக³தீபதீ ॥ 18 ॥

தௌ வீரஶயநே வீரௌ ஶயாநௌ ருதி⁴ரோக்ஷிதௌ ।
ஶரவேஷ்டிதஸர்வாங்கா³வார்தௌ பரமபீடி³தௌ ॥ 19 ॥

ந ஹ்யவித்³த⁴ம் தயோர்கா³த்ரே ப³பூ⁴வாங்கு³ளமந்தரம் ।
நாநிர்பி⁴ந்நம் ந சாஸ்தப்³த⁴மாகராக்³ராத³ஜிஹ்மகை³꞉ ॥ 20 ॥

தௌ து க்ரூரேண நிஹதௌ ரக்ஷஸா காமரூபிணா ।
அஸ்ருக் ஸுஸ்ருவதுஸ்தீவ்ரம் ஜலம் ப்ரஸ்ரவணாவிவ ॥ 21 ॥

பபாத ப்ரத²மம் ராமோ வித்³தோ⁴ மர்மஸு மார்க³ணை꞉ ।
க்ரோதா⁴தி³ந்த்³ரஜிதா யேந புரா ஶக்ரோ விநிர்ஜித꞉ ॥ 22 ॥

ருக்மபுங்கை²꞉ ப்ரஸந்நாக்³ரைரதோ⁴க³திபி⁴ராஶுகை³꞉ ।
நாராசைரர்த⁴நாராசைர்ப⁴ல்லைரஞ்ஜலிகைரபி ॥ 23 ॥

விவ்யாத⁴ வத்ஸத³ந்தைஶ்ச ஸிம்ஹத³ம்ஷ்ட்ரை꞉ க்ஷுரைஸ்ததா² ।
ஸ வீரஶயநே ஶிஶ்யே விஜ்யமாதா³ய கார்முகம் ॥ 24 ॥

பி⁴ந்நமுஷ்டிபரீணாஹம் த்ரிநதம் ரத்நபூ⁴ஷிதம் ।
பா³ணபாதாந்தரே ராமம் பதிதம் புருஷர்ஷப⁴ம் ॥ 25 ॥

ஸ தத்ர லக்ஷ்மணோ த்³ருஷ்ட்வா நிராஶோ ஜீவிதே(அ)ப⁴வத் ।
ராமம் கமலபத்ராக்ஷம் ஶரப³ந்த⁴பரிக்ஷதம் ॥ 26 ॥

ஶுஶோச ப்⁴ராதரம் த்³ருஷ்ட்வா பதிதம் த⁴ரணீதலே ।
ஹரயஶ்சாபி தம் த்³ருஷ்ட்வா ஸந்தாபம் பரமம் க³தா꞉ ॥ 27 ॥

ப³த்³தௌ⁴ து வீரௌ பதிதௌ ஶயாநௌ
தௌ வாநரா꞉ ஸம்பரிவார்ய தஸ்து²꞉ ।
ஸமாக³தா வாயுஸுதப்ரமுக்²யா
விஷாத³மார்தா꞉ பரமம் ச ஜக்³மு꞉ ॥ 28 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ பஞ்சசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 45 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஷட்சத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (46) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: