Yuddha Kanda Sarga 29 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகோநத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (29)


॥ ஶார்தூ³ளாதி³சாரப்ரேஷணம் ॥

ஶுகேந து ஸமாக்²யாதாம்ஸ்தாந்த்³ருஷ்ட்வா ஹரியூத²பாந் ।
ஸமீபஸ்த²ம் ச ராமஸ்ய ப்⁴ராதரம் ஸ்வம் விபீ⁴ஷணம் ॥ 1 ॥

லக்ஷ்மணம் ச மஹாவீர்யம் பு⁴ஜம் ராமஸ்ய த³க்ஷிணம் ।
ஸர்வவாநரராஜம் ச ஸுக்³ரீவம் பீ⁴மவிக்ரமம் ॥ 2 ॥

க³ஜம் க³வாக்ஷம் க³வயம் மைந்த³ம் த்³விவித³மேவ ச ।
அங்க³த³ம் சைவ ப³லிநம் வஜ்ரஹஸ்தாத்மஜாத்மஜம் ॥ 3 ॥

ஹநுமந்தம் ச விக்ராந்தம் ஜாம்ப³வந்தம் ச து³ர்ஜயம் ।
ஸுஷேணம் குமுத³ம் நீலம் ளம் ச ப்லவக³ர்ஷப⁴ம் ॥ 4 ॥

கிஞ்சிதா³விக்³நஹ்ருத³யோ ஜாதக்ரோத⁴ஶ்ச ராவண꞉ ।
ப⁴ர்த்ஸயாமாஸ தௌ வீரௌ கதா²ந்தே ஶுகஸாரணௌ ॥ 5 ॥

அதோ⁴முகௌ² தௌ ப்ரணதாவப்³ரவீச்சு²கஸாரணௌ ।
ரோஷக³த்³க³த³யா வாசா ஸம்ரப்³த⁴꞉ பருஷம் வச꞉ ॥ 6 ॥

ந தாவத்ஸத்³ருஶம் நாம ஸசிவைருபஜீவிபி⁴꞉ ।
விப்ரியம் ந்ருபதேர்வக்தும் நிக்³ரஹப்ரக்³ரஹே ப்ரபோ⁴꞉ ॥ 7 ॥

ரிபூணாம் ப்ரதிகூலாநாம் யுத்³தா⁴ர்த²மபி⁴வர்ததாம் ।
உபா⁴ப்⁴யாம் ஸத்³ருஶம் நாம வக்துமப்ரஸ்தவே ஸ்தவம் ॥ 8 ॥

ஆசார்யா கு³ரவோ வ்ருத்³தா⁴ வ்ருதா² வாம் பர்யுபாஸிதா꞉ ।
ஸாரம் யத்³ராஜஶாஸ்த்ராணாமநுஜீவ்யம் ந க்³ருஹ்யதே ॥ 9 ॥

க்³ருஹீதோ வா ந விஜ்ஞாதோ பா⁴ரோ ஜ்ஞாநஸ்ய வோஹ்யதே ।
ஈத்³ருஶை꞉ ஸசிவைர்யுக்தோ மூர்கை²ர்தி³ஷ்ட்யா த⁴ராம்யஹம் ॥ 10 ॥

கிம் நு ம்ருத்யோர்ப⁴யம் நாஸ்தி வக்தும் மாம் பருஷம் வச꞉ ।
யஸ்ய மே ஶாஸதோ ஜிஹ்வா ப்ரயச்ச²தி ஶுபா⁴ஶுப⁴ம் ॥ 11 ॥

அப்யேவ த³ஹநம் ஸ்ப்ருஷ்ட்வா வநே திஷ்ட²ந்தி பாத³பா꞉ ।
ராஜதோ³ஷபராம்ருஷ்டாஸ்திஷ்ட²ந்தே நாபராதி⁴ந꞉ ॥ 12 ॥

ஹந்யாமஹம் த்விமௌ பாபௌ ஶத்ருபக்ஷப்ரஶம்ஸகௌ ।
யதி³ பூர்வோபகாரைஸ்து ந க்ரோதோ⁴ ம்ருது³தாம் வ்ரஜேத் ॥ 13 ॥

அபத்⁴வம்ஸத க³ச்ச²த்⁴வம் ஸந்நிகர்ஷாதி³தோ மம ।
ந ஹி வாம் ஹந்துமிச்சா²மி ஸ்மராம்யுபக்ருதாநி வாம் ॥ 14 ॥

ஹதாவேவ க்ருதக்⁴நௌ தௌ மயி ஸ்நேஹபராங்முகௌ² ।
ஏவமுக்தௌ து ஸவ்ரீடௌ³ தாவுபௌ⁴ ஶுகஸாரணௌ ॥ 15 ॥

ராவணம் ஜயஶப்³தே³ந ப்ரதிநந்த்³யாபி⁴நி꞉ஸ்ருதௌ ।
அப்³ரவீத்து த³ஶக்³ரீவ꞉ ஸமீபஸ்த²ம் மஹோத³ரம் ॥ 16 ॥

உபஸ்தா²பய மே ஶீக்⁴ரம் சாராந்நீதிவிஶாரதா³ந் ।
மஹோத³ரஸ்ததோ²க்தஸ்து ஶீக்⁴ரமாஜ்ஞாபயச்சராந் ॥ 17 ॥

ததஶ்சாரா꞉ ஸந்த்வரிதா꞉ ப்ராப்தா꞉ பார்தி²வஶாஸநாத் ।
உபஸ்தி²தா꞉ ப்ராஞ்ஜலயோ வர்த⁴யித்வா ஜயாஶிஷா ॥ 18 ॥

தாநப்³ரவீத்ததோ வாக்யம் ராவணோ ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ ।
சாராந்ப்ரத்யாயிதாந் ஶூராந்ப⁴க்தாந்விக³தஸாத்⁴வஸாந் ॥ 19 ॥

இதோ க³ச்ச²த ராமஸ்ய வ்யவஸாயம் பரீக்ஷத² ।
மந்த்ரிஷ்வப்⁴யந்தரா யே(அ)ஸ்ய ப்ரீத்யா தேந ஸமாக³தா꞉ ॥ 20 ॥

கத²ம் ஸ்வபிதி ஜாக³ர்தி கிமந்யச்ச கரிஷ்யதி ।
விஜ்ஞாய நிபுணம் ஸர்வமாக³ந்தவ்யமஶேஷத꞉ ॥ 21 ॥

சாரேண விதி³த꞉ ஶத்ரு꞉ பண்டி³தைர்வஸுதா⁴தி⁴பை꞉ ।
யுத்³தே⁴ ஸ்வல்பேந யத்நேந ஸமாஸாத்³ய நிரஸ்யதே ॥ 22 ॥

சாராஸ்து தே ததே²த்யுக்த்வா ப்ரஹ்ருஷ்டா ராக்ஷஸேஶ்வரம் ।
ஶார்தூ³ளமக்³ரத꞉ க்ருத்வா ததஶ்சக்ரு꞉ ப்ரத³க்ஷிணம் ॥ 23 ॥

ததஸ்தே தம் மஹாத்மாநம் சாரா ராக்ஷஸஸத்தமம் ।
க்ருத்வா ப்ரத³க்ஷிணம் ஜக்³முர்யத்ர ராம꞉ ஸலக்ஷ்மணம் ॥ 24 ॥

தே ஸுவேலஸ்ய ஶைலஸ்ய ஸமீபே ராமலக்ஷ்மணௌ ।
ப்ரச்ச²ந்நா த³த்³ருஶுர்க³த்வா ஸஸுக்³ரீவவிபீ⁴ஷணௌ ॥ 25 ॥

ப்ரேக்ஷமாணாஶ்சமூம் தாம் ச ப³பூ⁴வுர்ப⁴யவிக்லவா꞉ ।
தே து த⁴ர்மாத்மநா த்³ருஷ்டா ராக்ஷஸேந்த்³ரேண ராக்ஷஸா꞉ ॥ 26 ॥

விபீ⁴ஷணேந தத்ரஸ்தா² நிக்³ருஹீதா யத்³ருச்ச²யா ।
ஶார்தூ³ளோ க்³ராஹிதஸ்த்வேக꞉ பாபோ(அ)யமிதி ராக்ஷஸ꞉ ॥ 27 ॥

மோசித꞉ ஸோ(அ)பி ராமேண வத்⁴யமாந꞉ ப்லவங்க³மை꞉ ।
ஆந்ருஶம்ஸ்யேந ராமஸ்ய மோசிதா ராக்ஷஸா꞉ பரே ॥ 28 ॥

வாநரைரர்தி³தாஸ்தே து விக்ராந்தைர்லகு⁴விக்ரமை꞉ ।
புநர்லங்காமநுப்ராப்தா꞉ ஶ்வஸந்தோ நஷ்டசேதஸ꞉ ॥ 29 ॥

ததோ த³ஶக்³ரீவமுபஸ்தி²தாஸ்து தே
சாரா ப³ஹிர்நித்யசரா நிஶாசரா꞉ ।
கி³ரே꞉ ஸுவேலஸ்ய ஸமீபவாஸிநம்
ந்யவேத³யந்பீ⁴மப³லம் மஹாப³லா꞉ ॥ 30 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஏகோநத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 29 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ த்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (30) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed