Yuddha Kanda Sarga 24 – யுத்³த⁴காண்ட³ சதுர்விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (24)


॥ ராவணப்ரதிஜ்ஞா ॥

ஸா வீரஸமிதீ ராஜ்ஞா விரராஜ வ்யவஸ்தி²தா ।
ஶஶிநா ஶுப⁴நக்ஷத்ரா பௌர்ணமாஸீவ ஶாரதீ³ ॥ 1 ॥

ப்ரசசால ச வேகே³ந த்ரஸ்தா சைவ வஸுந்த⁴ரா ।
பீட்³யமாநா ப³லௌகே⁴ந தேந ஸாக³ரவர்சஸா ॥ 2 ॥

தத꞉ ஶுஶ்ருவுராக்ருஷ்டம் லங்காயா꞉ காநநௌகஸ꞉ ।
பே⁴ரீம்ருத³ங்க³ஸங்கு⁴ஷ்டம் துமுலம் ரோமஹர்ஷணம் ॥ 3 ॥

ப³பூ⁴வுஸ்தேந கோ⁴ஷேண ஸம்ஹ்ருஷ்டா ஹரியூத²பா꞉ ।
அம்ருஷ்யமாணாஸ்தம் கோ⁴ஷம் விநேது³ர்கோ⁴ஷவத்தரம் ॥ 4 ॥

ராக்ஷஸாஸ்து ப்லவங்கா³நாம் ஶுஶ்ருவுஶ்சாபி க³ர்ஜிதம் ।
நர்த³தாமிவ த்³ருப்தாநாம் மேகா⁴நாமம்ப³ரே ஸ்வநம் ॥ 5 ॥

த்³ருஷ்ட்வா தா³ஶரதி²ர்லங்காம் சித்ரத்⁴வஜபதாகிநீம் ।
ஜகா³ம மநஸா ஸீதாம் தூ³யமாநேந சேதஸா ॥ 6 ॥

அத்ர ஸா ம்ருக³ஶாபா³க்ஷீ ராவணேநோபருத்⁴யதே ।
அபி⁴பூ⁴தா க்³ரஹேணேவ லோஹிதாங்கே³ந ரோஹிணீ ॥ 7 ॥

தீ³ர்க⁴முஷ்ணம் ச நி꞉ஶ்வஸ்ய ஸமுத்³வீக்ஷ்ய ச லக்ஷ்மணம் ।
உவாச வசநம் வீரஸ்தத்காலஹிதமாத்மந꞉ ॥ 8 ॥

ஆலிக²ந்தீமிவாகாஶமுத்தி²தாம் பஶ்ய லக்ஷ்மண ।
மநஸேவ க்ருதாம் லங்காம் நகா³க்³ரே விஶ்வகர்மணா ॥ 9 ॥

விமாநைர்ப³ஹுபி⁴ர்லங்கா ஸங்கீர்ணா பு⁴வி ராஜதே ।
விஷ்ணோ꞉ பத³மிவாகாஶம் சா²தி³தம் பாண்டு³ரைர்க⁴நை꞉ ॥ 10 ॥

புஷ்பிதை꞉ ஶோபி⁴தா லங்கா வநைஶ்சைத்ரரதோ²பமை꞉ ।
நாநாபதங்க³ஸங்கு⁴ஷ்டை꞉ ப²லபுஷ்போபகை³꞉ ஶுபை⁴꞉ ॥ 11 ॥

பஶ்ய மத்தவிஹங்கா³நி ப்ரளீநப்⁴ரமராணி ச ।
கோகிலாகுலஷண்டா³நி தோ³த⁴வீதி ஶிவோ(அ)நில꞉ ॥ 12 ॥

இதி தா³ஶரதீ² ராமோ லக்ஷ்மணம் ஸமபா⁴ஷத ।
ப³லம் ச தத்³வை விப⁴ஜந் ஶாஸ்த்ரத்³ருஷ்டேந கர்மணா । । 13 ॥

ஶஶாஸ கபிஸேநாயா ப³லாமாதா³ய வீர்யவாந் ।
அங்க³த³꞉ ஸஹ நீலேந திஷ்டே²து³ரஸி து³ர்ஜய꞉ ॥ 14 ॥

திஷ்டே²த்³வாநரவாஹிந்யா வாநரௌக⁴ஸமாவ்ருத꞉ ।
ஆஶ்ரித்ய த³க்ஷிணம் பார்ஶ்வம்ருஷபோ⁴ வாநரர்ஷப⁴꞉ ॥ 15 ॥

க³ந்த⁴ஹஸ்தீவ து³ர்த⁴ர்ஷஸ்தரஸ்வீ க³ந்த⁴மாத³ந꞉ ।
திஷ்டே²த்³வாநரவாஹிந்யா꞉ ஸவ்யம் பார்ஶ்வம் ஸமாஶ்ரித꞉ ॥ 16 ॥

மூர்த்⁴நி ஸ்தா²ஸ்யாம்யஹம் யுக்தோ லக்ஷ்மணேந ஸமந்வித꞉ ।
ஜாம்ப³வாம்ஶ்ச ஸுஷேணஶ்ச வேக³த³ர்ஶீ ச வாநர꞉ ॥ 17 ॥

ருக்ஷமுக்²யா மஹாத்மாந꞉ குக்ஷிம் ரக்ஷந்து தே த்ரய꞉ ।
ஜக⁴நம் கபிஸேநாயா꞉ கபிராஜோ(அ)பி⁴ரக்ஷது ॥ 18 ॥

பஶ்சார்த⁴மிவ லோகஸ்ய ப்ரசேதாஸ்தேஜஸா வ்ருத꞉ ।
ஸுவிப⁴க்தமஹாவ்யூஹா மஹாவாநரரக்ஷிதா ॥ 19 ॥

அநீகிநீ ஸா விப³பௌ⁴ யதா² த்³யௌ꞉ ஸாப்⁴ரஸம்ப்லவா ।
ப்ரக்³ருஹ்ய கி³ரிஶ்ருங்கா³ணி மஹதஶ்ச மஹீருஹாந் ॥ 20 ॥

ஆஸேது³ர்வாநரா லங்காம் விமர்த³யிஷவோ ரணே ।
ஶிக²ரைர்விகிராமைநாம் லங்காம் முஷ்டிபி⁴ரேவ வா ॥ 21 ॥

இதி ஸ்ம த³தி⁴ரே ஸர்வே மாநாம்ஸி ஹரிஸத்தமா꞉ ।
ததோ ராமோ மஹாதேஜா꞉ ஸுக்³ரீவமித³மப்³ரவீத் ॥ 22 ॥

ஸுவிப⁴க்தாநி ஸைந்யாநி ஶுக ஏஷ விமுச்யதாம் ।
ராமஸ்ய வசநம் ஶ்ருத்வா வாநரேந்த்³ரோ மஹாப³ல꞉ ॥ 23 ॥

மோசயாமாஸ தம் தூ³தம் ஶுகம் ராமஸ்ய ஶாஸநாத் ।
மோசிதோ ராமவாக்யேந வாநரைஶ்சாபி⁴பீடி³த꞉ ॥ 24 ॥

ஶுக꞉ பரமஸந்த்ரஸ்தோ ரக்ஷோ(அ)தி⁴பமுபாக³மத் ।
ராவண꞉ ப்ரஹஸந்நேவ ஶுகம் வாக்யமபா⁴ஷத ॥ 25 ॥

கிமிமௌ தே ஸிதௌ பக்ஷௌ லூநபக்ஷஶ்ச த்³ருஶ்யஸே ।
கச்சிந்நாநேகசித்தாநாம் தேஷாம் த்வம் வஶமாக³த꞉ ॥ 26 ॥

தத꞉ ஸ ப⁴யஸம்விக்³நஸ்ததா³ ராஜ்ஞா(அ)பி⁴சோதி³த꞉ ।
வசநம் ப்ரத்யுவாசேத³ம் ராக்ஷஸாதி⁴பமுத்தமம் ॥ 27 ॥

ஸாக³ரஸ்யோத்தரே தீரே(அ)ப்³ருவம்ஸ்தே வசநம் ததா² ।
யதா² ஸந்தே³ஶமக்லிஷ்டம் ஸாந்த்வயந் ஶ்லக்ஷ்ணயா கி³ரா ॥ 28 ॥

க்ருத்³தை⁴ஸ்தைரஹமுத்ப்லுத்ய த்³ருஷ்டமாத்ரை꞉ ப்லவங்க³மை꞉ ।
க்³ருஹீதோ(அ)ஸ்ம்யபி சாரப்³தோ⁴ ஹந்தும் லோப்தும் ச முஷ்டிபி⁴꞉ ॥ 29 ॥

நைவ ஸம்பா⁴ஷிதும் ஶக்யா꞉ ஸம்ப்ரஶ்நோ(அ)த்ர ந லப்⁴யதே ।
ப்ரக்ருத்யா கோபநாஸ்தீக்ஷ்ணா வாநரா ராக்ஷஸாதி⁴ப ॥ 30 ॥

ஸ ச ஹந்தா விராத⁴ஸ்ய கப³ந்த⁴ஸ்ய க²ரஸ்ய ச ।
ஸுக்³ரீவஸஹிதோ ராம꞉ ஸீதாயா꞉ பத³மாக³த꞉ ॥ 31 ॥

ஸ க்ருத்வா ஸாக³ரே ஸேதும் தீர்த்வா ச லவணோத³தி⁴ம் ।
ஏஷ ரக்ஷாம்ஸி நிர்தூ⁴ய த⁴ந்வீ திஷ்ட²தி ராக⁴வ꞉ ॥ 32 ॥

ருக்ஷவாநரமுக்²யாநாமநீகாநி ஸஹஸ்ரஶ꞉ । [ஸங்கா⁴நாம்]
கி³ரிமேக⁴நிகாஶாநாம் சா²த³யந்தி வஸுந்த⁴ராம் ॥ 33 ॥

ராக்ஷஸாநாம் ப³லௌக⁴ஸ்ய வாநரேந்த்³ரப³லஸ்ய ச ।
நைதயோர்வித்³யதே ஸந்தி⁴ர்தே³வதா³நவயோரிவ ॥ 34 ॥

புரா ப்ராகாரமாயாந்தி க்ஷிப்ரமேகதரம் குரு ।
ஸீதாம் வா(அ)ஸ்மை ப்ரயச்சா²ஶு ஸுயுத்³த⁴ம் வா ப்ரதீ³யதாம் ॥ 35 ॥

ஶுகஸ்ய வசநம் ஶ்ருத்வா ராவணோ வாக்யமப்³ரவீத் ।
ரோஷஸம்ரக்தநயநோ நிர்த³ஹந்நிவ சக்ஷுஷா ॥ 36 ॥

யதி³ மாம் ப்ரதி யுத்⁴யேரந்தே³வக³ந்த⁴ர்வதா³நவா꞉ ।
நைவ ஸீதாம் ப்ரயச்சா²மி ஸர்வலோகப⁴யாத³பி ॥ 37 ॥

கதா³ நாமாபி⁴தா⁴வந்தி ராக⁴வம் மாமகா꞉ ஶரா꞉ ।
வஸந்தே புஷ்பிதம் மத்தா ப்⁴ரமரா இவ பாத³பம் ॥ 38 ॥

கதா³ தூணீஶயைர்தீ³ப்தைர்க³ணஶ꞉ கார்முகச்யுதை꞉ ।
ஶரைராதீ³பயாம்யேநமுல்காபி⁴ரிவ குஞ்ஜரம் ॥ 39 ॥

தச்சாஸ்ய ப³லமாதா³ஸ்யே ப³லேந மஹதா வ்ருத꞉ ।
ஜ்யோதிஷாமிவ ஸர்வேஷாம் ப்ரபா⁴முத்³யந்தி³வாகர꞉ ॥ 40 ॥

ஸாக³ரஸ்யேவ மே வேகோ³ மாருதஸ்யேவ மே க³தி꞉ ।
ந ஹி தா³ஶரதி²ர்வேத³ தேந மாம் யோத்³து⁴மிச்ச²தி ॥ 41 ॥

ந மே தூணீஶயாந்பா³ணாந்ஸவிஷாநிவ பந்நகா³ந் ।
ராம꞉ பஶ்யதி ஸங்க்³ராமே தேந மாம் யோத்³து⁴மிச்ச²தி ॥ 42 ॥

ந ஜாநாதி புரா வீர்யம் மம யுத்³தே⁴ ஸ ராக⁴வ꞉ ।
மம சாபமயீம் வீணாம் ஶரகோணை꞉ ப்ரவாதி³தாம் ॥ 43 ॥

ஜ்யாஶப்³த³துமுலாம் கோ⁴ராமார்தபீ⁴தமஹாஸ்வநாம் ।
நாராசதலஸந்நாதா³ம் தாம் மமாஹிதவாஹிநீம் ।
அவகா³ஹ்ய மஹாரங்க³ம் வாத³யிஷ்யாம்யஹம் ரணே ॥ 44 ॥

ந வாஸவேநாபி ஸஹஸ்ரசக்ஷுஷா
யதா²(அ)ஸ்மி ஶக்யோ வருணேந வா ஸ்வயம் ।
யமேவ வா த⁴ர்ஷயிதும் ஶராக்³நிநா
மஹாஹவே வைஶ்ரவணேந வா புந꞉ ॥ 45 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ சதுர்விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 24 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ பஞ்சவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (25) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" ముద్రణ పూర్తి అయినది. Click here to buy

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: