Yuddha Kanda Sarga 22 – யுத்³த⁴காண்ட³ த்³வாவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (22)


॥ ஸேதுப³ந்த⁴꞉ ॥

அதோ²வாச ரகு⁴ஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஸாக³ரம் தா³ருணம் வச꞉ ।
அத்³ய த்வாம் ஶோஷயிஷ்யாமி ஸபாதாலம் மஹார்ணவ ॥ 1 ॥

ஶரநிர்த³க்³த⁴தோயஸ்ய பரிஶுஷ்கஸ்ய ஸாக³ர ।
மயா ஶோஷிதஸத்த்வஸ்ய பாம்ஸுருத்பத்³யதே மஹாந் ॥ 2 ॥

மத்கார்முகவிஸ்ருஷ்டேந ஶரவர்ஷேண ஸாக³ர ।
பாரம் தே(அ)த்³ய க³மிஷ்யந்தி பத்³பி⁴ரேவ ப்லவங்க³மா꞉ ॥ 3 ॥

விசிந்வந்நாபி⁴ஜாநாஸி பௌருஷம் வா(அ)பி விக்ரமம் ।
தா³நவாலய ஸந்தாபம் மத்தோ நாதி⁴க³மிஷ்யஸி ॥ 4 ॥

ப்³ராஹ்மேணாஸ்த்ரேண ஸம்யோஜ்ய ப்³ரஹ்மத³ண்ட³நிப⁴ம் ஶரம் ।
ஸம்யோஜ்ய த⁴நுஷி ஶ்ரேஷ்டே² விசகர்ஷ மஹாப³ல꞉ ॥ 5 ॥

தஸ்மிந்விக்ருஷ்டே ஸஹஸா ராக⁴வேண ஶராஸநே ।
ரோத³ஸீ ஸம்பபா²லேவ பர்வதாஶ்ச சகம்பிரே ॥ 6 ॥

தமஶ்ச லோகமாவவ்ரே தி³ஶஶ்ச ந சகாஶிரே ।
பரிசுக்ஷுபி⁴ரே சாஶு ஸராம்ஸி ஸரிதஸ்ததா² ॥ 7 ॥

திர்யக்ச ஸஹ நக்ஷத்ர꞉ ஸங்க³தௌ சந்த்³ரபா⁴ஸ்கரௌ ।
பா⁴ஸ்கராம்ஶுபி⁴ராதீ³ப்தம் தமஸா ச ஸமாவ்ருதம் ॥ 8 ॥

ப்ரசகாஶே ததா³காஶமுல்காஶதவிதீ³பிதம் ।
அந்தரிக்ஷாச்ச நிர்கா⁴தா நிர்ஜக்³முரதுலஸ்வநா꞉ ॥ 9 ॥

புஸ்பு²ருஶ்ச க⁴நா தி³வ்யா தி³வி மாருதபங்க்தய꞉ ।
ப³ப⁴ஞ்ஜ ச ததா³ வ்ருக்ஷாந் ஜலதா³நுத்³வஹந்நபி ॥ 10 ॥

அருஜம்ஶ்சைவ ஶைலாக்³ராந் ஶிக²ராணி ப்ரப⁴ஞ்ஜந꞉ ।
தி³விஸ்ப்ருஶோ மஹாமேகா⁴꞉ ஸங்க³தா꞉ ஸமஹாஸ்வநா꞉ ॥ 11 ॥

முமுசுர்வைத்³யுதாநக்³நீம்ஸ்தே மஹாஶநயஸ்ததா³ ।
யாநி பூ⁴தாநி த்³ருஶ்யாநி சக்ருஶுஶ்சாஶநே꞉ ஸமம் ॥ 12 ॥

அத்³ருஶ்யாநி ச பூ⁴தாநி முமுசுர்பை⁴ரவஸ்வநம் ।
ஶிஶ்யரே சாபி பூ⁴தாநி ஸந்த்ரஸ்தாந்யுத்³விஜந்தி ச ॥ 13 ॥

ஸம்ப்ரவிவ்யதி²ரே சாபி ந ச பஸ்பந்தி³ரே ப⁴யாத் ।
ஸஹ பூ⁴தை꞉ ஸதோயோர்மி꞉ ஸநாக³꞉ ஸஹராக்ஷஸ꞉ ॥ 14 ॥

ஸஹஸா(அ)பூ⁴த்ததோ வேகா³த்³பீ⁴மவேகோ³ மஹோத³தி⁴꞉ ।
யோஜநம் வ்யதிசக்ராம வேலாமந்யத்ர ஸம்ப்லவாத் ॥ 15 ॥

தம் ததா³ ஸமதிக்ராந்தம் நாதிசக்ராம ராக⁴வ꞉ ।
ஸமுத்³த⁴தமமித்ரக்⁴நோ ராமோ நத³நதீ³பதிம் ॥ 16 ॥

ததோ மத்⁴யாத்ஸமுத்³ரஸ்ய ஸாக³ர꞉ ஸ்வயமுத்தி²த꞉ ।
உத³யந்ஹி மஹாஶைலாந்மேரோரிவ தி³வாகர꞉ ॥ 17 ॥

பந்நகை³꞉ ஸஹ தீ³ப்தாஸ்யை꞉ ஸமுத்³ர꞉ ப்ரத்யத்³ருஶ்யத ।
ஸ்நிக்³த⁴வைடூ³ர்யஸங்காஶோ ஜாம்பூ³நத³விபூ⁴ஷித꞉ ॥ 18 ॥

ரக்தமால்யாம்ப³ரத⁴ர꞉ பத்³மபத்ரநிபே⁴க்ஷண꞉ ।
ஸர்வபுஷ்பமயீம் தி³வ்யாம் ஶிரஸா தா⁴ரயந்ஸ்ரஜம் ॥ 19 ॥

ஜாதரூபமயைஶ்சைவ தபநீயவிபூ⁴ஷிதை꞉ ।
ஆத்மஜாநாம் ச ரத்நாநாம் பூ⁴ஷிதோ பூ⁴ஷணோத்தமை꞉ ॥ 20 ॥

தா⁴துபி⁴ர்மண்டி³த꞉ ஶைலோ விவிதை⁴ர்ஹிமவாநிவ ।
ஏகாவளீமத்⁴யக³தம் தரளம் பாண்ட³ரப்ரப⁴ம் ॥ 21 ॥ [பாடல]

விபுலேநோரஸா பி³ப்⁴ரத்கௌஸ்துப⁴ஸ்ய ஸஹோத³ரம் ।
ஆகூ⁴ர்ணிததரங்கௌ³க⁴꞉ காளிகாநிலஸங்குல꞉ ॥ 22 ॥

[* அதி⁴கஶ்லோக꞉ –
உத்³வர்திதமஹாக்³ராஹ꞉ ஸம்ப்⁴ராந்தோரக³ராக்ஷஸ꞉ ।
தே³வதாநாம் ஸுரூபாணாம் நாநாரூபாபி⁴ரீஶ்வர꞉ ।
*]

க³ங்கா³ஸிந்து⁴ப்ரதா⁴நாபி⁴ராபகா³பி⁴꞉ ஸமாவ்ருத꞉ ।
ஸாக³ர꞉ ஸமுபக்ரம்ய பூர்வமாமந்த்ர்ய வீர்யவாந் ॥ 23 ॥

அப்³ரவீத்ப்ராஞ்ஜலிர்வாக்யம் ராக⁴வம் ஶரபாணிநம் ।
ப்ருதி²வீ வாயுராகாஶமாபோ ஜ்யோதிஶ்ச ராக⁴வ ॥ 24 ॥

ஸ்வபா⁴வே ஸௌம்ய திஷ்ட²ந்தி ஶாஶ்வதம் மார்க³மாஶ்ரிதா꞉ ।
தத்ஸ்வபா⁴வோ மமாப்யேஷ யத³கா³தோ⁴(அ)ஹமப்லவ꞉ ॥ 25 ॥

விகாரஸ்து ப⁴வேத்³கா³த⁴ ஏதத்தே வேத³யாம்யஹம் । [ப்ரவதா³மி]
ந காமாந்ந ச லோபா⁴த்³வா ந ப⁴யாத்பார்தி²வாத்மஜ ॥ 26 ॥

க்³ராஹநக்ராகுலஜலம் ஸ்தம்ப⁴யேயம் கத²ஞ்சந ।
விதா⁴ஸ்யே ராம யேநாபி விஷஹிஷ்யே ஹ்யஹம் ததா² ॥ 27 ॥

க்³ராஹா ந ப்ரஹரிஷ்யந்தி யாவத்ஸேநா தரிஷ்யதி ।
ஹரீணாம் தரணே ராம கரிஷ்யாமி யதா² ஸ்த²லம் ॥ 28 ॥

தமப்³ரவீத்ததா³ ராம உத்³யதோ ஹி நதீ³பதே ।
அமோகோ⁴(அ)யம் மஹாபா³ண꞉ கஸ்மிந்தே³ஶே நிபாத்யதாம் ॥ 29 ॥

ராமஸ்ய வசநம் ஶ்ருத்வா தம் ச த்³ருஷ்ட்வா மஹாஶரம் ।
மஹோத³தி⁴ர்மஹாதேஜா ராக⁴வம் வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 30 ॥

உத்தரேணாவகாஶோ(அ)ஸ்தி கஶ்சித்புண்யதமோ மம ।
த்³ருமகுல்ய இதி க்²யாதோ லோகே க்²யாதோ யதா² ப⁴வாந் ॥ 31 ॥

உக்³ரத³ர்ஶநகர்மாணோ ப³ஹவஸ்தத்ர த³ஸ்யவ꞉ ।
ஆபீ⁴ரப்ரமுகா²꞉ பாபா꞉ பிப³ந்தி ஸலிலம் மம ॥ 32 ॥

தைஸ்து ஸம்ஸ்பர்ஶநம் ப்ராப்தைர்ந ஸஹே பாபகர்மபி⁴꞉ ।
அமோக⁴꞉ க்ரியதாம் ராம தத்ர தேஷு ஶரோத்தம꞉ ॥ 33 ॥

தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ஸாக³ரஸ்ய ஸ ராக⁴வ꞉ ।
முமோச தம் ஶரம் தீ³ப்தம் வீர꞉ ஸாக³ரத³ர்ஶநாத் ॥ 34 ॥

தேந தந்மருகாந்தாரம் ப்ருதி²வ்யாம் க²லு விஶ்ருதம் ।
நிபாதித꞉ ஶரோ யத்ர தீ³ப்தாஶநிஸமப்ரப⁴꞉ ॥ 35 ॥

நநாத³ ச ததா³ தத்ர வஸுதா⁴ ஶல்யபீடி³தா ।
தஸ்மாத்³வ்ரணமுகா²த்தோயமுத்பபாத ரஸாதலாத் ॥ 36 ॥

ஸ ப³பூ⁴வ ததா³ கூபோ வ்ரண இத்யபி⁴விஶ்ருத꞉ ।
ஸததம் சோத்தி²தம் தோயம் ஸமுத்³ரஸ்யேவ த்³ருஶ்யதே ॥ 37 ॥

அவதா³ரணஶப்³த³ஶ்ச தா³ருண꞉ ஸமபத்³யத ।
தஸ்மாத்தத்³பா³ணபாதேந த்வப꞉ குக்ஷிஷ்வஶோஷயத் ॥ 38 ॥

விக்²யாதம் த்ரிஷு லோகேஷு மருகாந்தாரமேவ தத் ।
ஶோஷயித்வா தத꞉ குக்ஷிம் ராமோ த³ஶரதா²த்மஜ꞉ ॥ 39 ॥

வரம் தஸ்மை த³தௌ³ வித்³வாந்மரவே(அ)மரவிக்ரம꞉ ।
பஶவ்யஶ்சால்பரோக³ஶ்ச ப²லமூலரஸாயுத꞉ ॥ 40 ॥

ப³ஹுஸ்நேஹோ ப³ஹுக்ஷீர꞉ ஸுக³ந்தி⁴ர்விவிதௌ⁴ஷத⁴꞉ ।
ஏவமேதைர்கு³ணைர்யுக்தோ ப³ஹுபி⁴꞉ ஸததம் மரு꞉ ॥ 41 ॥

ராமஸ்ய வரதா³நாச்ச ஶிவ꞉ பந்தா² ப³பூ⁴வ ஹ ।
தஸ்மிந்த³க்³தே⁴ ததா³ குக்ஷௌ ஸமுத்³ர꞉ ஸரிதாம் பதி꞉ ॥ 42 ॥

ராக⁴வம் ஸர்வஶாஸ்த்ரஜ்ஞமித³ம் வசநமப்³ரவீத் ।
அயம் ஸௌம்ய ளோ நாம தநுஜோ விஶ்வகர்மண꞉ ॥ 43 ॥

பித்ரா த³த்தவர꞉ ஶ்ரீமாந்ப்ரதிமோ விஶ்வகர்மண꞉ ।
ஏஷ ஸேதும் மஹோத்ஸாஹ꞉ கரோது மயி வாநர꞉ ॥ 44 ॥

தமஹம் தா⁴ரயிஷ்யாமி ததா² ஹ்யேஷ யதா² பிதா ।
ஏவமுக்த்வோத³தி⁴ர்நஷ்ட꞉ ஸமுத்தா²ய ளஸ்ததா³ ॥ 45 ॥

அப்³ரவீத்³வாநரஶ்ரேஷ்டோ² வாக்யம் ராமம் மஹாப³ல꞉ ।
அஹம் ஸேதும் கரிஷ்யாமி விஸ்தீர்ணே வருணாலயே ॥ 46 ॥

பிது꞉ ஸாமர்த்²யமாஸ்தா²ய தத்த்வமாஹ மஹோத³தி⁴꞉ ।
த³ண்ட³ ஏவ வரோ லோகே புருஷஸ்யேதி மே மதி꞉ ॥ 47 ॥

தி⁴க் க்ஷமாமக்ருதஜ்ஞேஷு ஸாந்த்வாம் தா³நமதா²பி வா ।
அயம் ஹி ஸாக³ரோ பீ⁴ம꞉ ஸேதுகர்மதி³த்³ருக்ஷயா ॥ 48 ॥

த³தௌ³ த³ண்ட³ப⁴யாத்³கா³த⁴ம் ராக⁴வாய மஹோத³தி⁴꞉ ।
மம மாதுர்வரோ த³த்தோ மந்த³ரே விஶ்வகர்மணா ॥ 49 ॥

[* மயா து ஸத்³ருஶ꞉ புத்ரஸ்தவ தே³வி ப⁴விஷ்யதி । *]
ஔரஸஸ்தஸ்ய புத்ரோ(அ)ஹம் ஸத்³ருஶோ விஶ்வகர்மணா ॥ 50 ॥

[* அதி⁴கபாட²꞉ –
பித்ரோ꞉ ப்ராஸாதா³த்காகுத்ஸ்த² தத꞉ ஸேதும் கரோம்யஹம் ।
ஸ்மாரிதோ(அ)ஸ்ம்யஹமேதேந தத்த்வமாஹ மஹோத³தி⁴꞉ ।
*]

ந சாப்யஹமநுக்தோ வை ப்ரப்³ரூயாமாத்மநோ கு³ணாந் ॥ 51 ॥

ஸமர்த²ஶ்சாப்யஹம் ஸேதும் கர்தும் வை வருணாலயே ।
காமமத்³யைவ ப³த்⁴நந்து ஸேதும் வாநரபுங்க³வா꞉ ॥ 53 ॥

ததோ(அ)திஸ்ருஷ்டா ராமேண ஸர்வதோ ஹரியூத²பா꞉ ।
அபி⁴பேதுர்மஹாரண்யம் ஹ்ருஷ்டா꞉ ஶதஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 53 ॥

தே நகா³ந்நக³ஸங்காஶா꞉ ஶாகா²ம்ருக³க³ணர்ஷபா⁴꞉ ।
ப³ப⁴ஞ்ஜுர்வாநராஸ்தத்ர ப்ரசகர்ஷுஶ்ச ஸாக³ரம் ॥ 54 ॥

தே ஸாலைஶ்சாஶ்வகர்ணைஶ்ச த⁴வைர்வம்ஶைஶ்ச வாநரா꞉ ।
குடஜைரர்ஜுநைஸ்தாலைஸ்திலகைஸ்திமிஶைரபி ॥ 55 ॥

பி³ல்வைஶ்ச ஸப்தபர்ணைஶ்ச கர்ணிகாரைஶ்ச புஷ்பிதை꞉ ।
சூதைஶ்சாஶோகவ்ருக்ஷைஶ்ச ஸாக³ரம் ஸமபூரயந் ॥ 56 ॥

ஸமூலாம்ஶ்ச விமூலாம்ஶ்ச பாத³பாந்ஹரிஸத்தமா꞉ ।
இந்த்³ரகேதூநிவோத்³யம்ய ப்ரஜஹ்ருர்ஹரயஸ்தரூந் ॥ 57 ॥

தாலாந்தா³டி³மகு³ள்மாம்ஶ்ச நாரிகேலாந்விபீ⁴தகாந் ।
வகுலாந்க²தி³ராந்நிம்பா³ந்ஸமாஜஹ்ரு꞉ ஸமந்தத꞉ ॥ 58 ॥

ஹஸ்திமாத்ராந்மஹாகாயா꞉ பாஷாணாம்ஶ்ச மஹாப³லா꞉ ।
பர்வதாம்ஶ்ச ஸமுத்பாட்ய யந்த்ரை꞉ பரிவஹந்தி ச ॥ 59 ॥

ப்ரக்ஷிப்யமாணைரசலை꞉ ஸஹஸா ஜலமுத்³த⁴தம் ।
ஸமுத்பதிதமாகாஶமுபாஸர்பத்ததஸ்தத꞉ ॥ 60 ॥

ஸமுத்³ரம் க்ஷோப⁴யாமாஸுர்வாநராஶ்ச ஸமந்தத꞉ ।
ஸூத்ராண்யந்யே ப்ரக்³ருஹ்ணந்தி வ்யாயதம் ஶதயோஜநம் ॥ 61 ॥

ளஶ்சக்ரே மஹாஸேதும் மத்⁴யே நத³நதீ³பதே꞉ ।
ஸ ததா² க்ரியதே ஸேதுர்வாநரைர்கோ⁴ரகர்மபி⁴꞉ ॥ 62 ॥

த³ண்டா³நந்யே ப்ரக்³ருஹ்ணந்தி விசிந்வந்தி ததா² பரே ।
வாநரா꞉ ஶதஶஸ்தத்ர ராமஸ்யாஜ்ஞாபுர꞉ ஸரா꞉ ॥ 63 ॥

மேகா⁴பை⁴꞉ பர்வதாக்³ரைஶ்ச த்ருணை꞉ காஷ்டை²ர்ப³ப³ந்தி⁴ரே ।
புஷ்பிதாக்³ரைஶ்ச தருபி⁴꞉ ஸேதும் ப³த்⁴நந்தி வாநரா꞉ ॥ 64 ॥

பாஷாணாம்ஶ்ச கி³ரிப்ரக்²யாந்கி³ரீணாம் ஶிக²ராணி ச ।
த்³ருஶ்யந்தே பரிதா⁴வந்தோ க்³ருஹ்ய வாரணஸந்நிபா⁴꞉ ॥ 65 ॥

ஶிலாநாம் க்ஷிப்யமாணாநாம் ஶைலாநாம் ச நிபாத்யதாம் ।
ப³பூ⁴வ துமுல꞉ ஶப்³த³ஸ்ததா³ தஸ்மிந்மஹோத³தௌ⁴ ॥ 66 ॥

க்ருதாநி ப்ரத²மேநாஹ்நா யோஜநாநி சதுர்த³ஶ ।
ப்ரஹ்ருஷ்டைர்க³ஜஸங்காஶைஸ்த்வரமாணை꞉ ப்லவங்க³மை꞉ ॥ 67 ॥

த்³விதீயேந ததா² சாஹ்நா யோஜநாநி து விம்ஶதி꞉ ।
க்ருதாநி ப்லவகை³ஸ்தூர்ணம் பீ⁴மகாயைர்மஹாப³லை꞉ ॥ 68 ॥

அஹ்நா த்ருதீயேந ததா² யோஜநாநி க்ருதாநி து ।
த்வரமாணைர்மஹாகாயைரேகவிம்ஶதிரேவ ச ॥ 69 ॥

சதுர்தே²ந ததா² சாஹ்நா த்³வாவிம்ஶதிரதா²பி ச ।
யோஜநாநி மஹாவேகை³꞉ க்ருதாநி த்வரிதைஸ்து தை꞉ ॥ 70 ॥

பஞ்சமேந ததா² சாஹ்நா ப்லவகை³꞉ க்ஷிப்ரகாரிபி⁴꞉ ।
யோஜநாநி த்ரயோவிம்ஶத்ஸுவேலமதி⁴க்ருத்ய வை ॥ 71 ॥

ஸ வாநரவர꞉ ஶ்ரீமாந்விஶ்வகர்மாத்மஜோ ப³லீ ।
ப³ப³ந்த⁴ ஸாக³ரே ஸேதும் யதா² சாஸ்ய பிதா ததா² ॥ 72 ॥

ஸ ளேந க்ருத꞉ ஸேது꞉ ஸாக³ரே மகராளயே ।
ஶுஶுபே⁴ ஸுப⁴க³꞉ ஶ்ரீமாந் ஸ்வாதீபத² இவாம்ப³ரே ॥ 73 ॥

ததோ தே³வா꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸித்³தா⁴ஶ்ச பரமர்ஷய꞉ ।
ஆக³ம்ய க³க³நே தஸ்து²ர்த்³ரஷ்டுகாமாஸ்தத³த்³பு⁴தம் ॥ 74 ॥

த³ஶயோஜநவிஸ்தீர்ணம் ஶதயோஜநமாயதம் ।
த³த்³ருஶுர்தே³வக³ந்த⁴ர்வா ளஸேதும் ஸுது³ஷ்கரம் ॥ 75 ॥

ஆப்லவந்த꞉ ப்லவந்தஶ்ச க³ர்ஜந்தஶ்ச ப்லவங்க³மா꞉ ।
தத³சிந்த்யமஸஹ்யம் ச அத்³பு⁴தம் ரோமஹர்ஷணம் ॥ 76 ॥

த³த்³ருஶு꞉ ஸர்வபூ⁴தாநி ஸாக³ரே ஸேதுப³ந்த⁴நம் ।
தாநிகோடிஸஹஸ்ராணி வாநராணாம் மஹௌஜஸாம் ॥ 77 ॥

ப³த்⁴நந்த꞉ ஸாக³ரே ஸேதும் ஜக்³மு꞉ பாரம் மஹோத³தே⁴꞉ ।
விஶால꞉ ஸுக்ருத꞉ ஶ்ரீமாந்ஸுபூ⁴மி꞉ ஸுஸமாஹித꞉ ॥ 78 ॥

அஶோப⁴த மஹாஸேது꞉ ஸீமந்த இவ ஸாக³ரே ।
தத꞉ பாரே ஸமுத்³ரஸ்ய க³தா³பாணிர்விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 79 ॥

பரேஷாமபி⁴கா⁴தார்த²மதிஷ்ட²த்ஸசிவை꞉ ஸஹ ।
ஸுக்³ரீவஸ்து தத꞉ ப்ராஹ ராமம் ஸத்யபராக்ரமம் ॥ 80 ॥

ஹநுமந்தம் த்வமாரோஹ அங்க³த³ம் சாபி லக்ஷ்மண꞉ ।
அயம் ஹி விபுலோ வீர ஸாக³ரோ மகராளய꞉ ॥ 81 ॥

வைஹாயஸௌ யுவாமேதௌ வாநரௌ தாரயிஷ்யத꞉ ।
அக்³ரதஸ்தஸ்ய ஸைந்யஸ்ய ஶ்ரீமாந்ராம꞉ ஸலக்ஷ்மண꞉ ॥ 82 ॥

ஜகா³ம த⁴ந்வீ த⁴ர்மாத்மா ஸுக்³ரீவேண ஸமந்வித꞉ ।
அந்யே மத்⁴யேந க³ச்ச²ந்தி பார்ஶ்வதோ(அ)ந்யே ப்லவங்க³மா꞉ ॥ 83 ॥

ஸலிலே ப்ரபதந்த்யந்யே மார்க³மந்யே ந லேபி⁴ரே ।
கேசித்³வைஹாயஸக³தா꞉ ஸுபர்ணா இவ புப்லுவு꞉ ॥ 84 ॥

கோ⁴ஷேண மஹதா தஸ்ய ஸிந்தோ⁴ர்கோ⁴ஷம் ஸமுச்ச்²ரிதம் ।
பீ⁴மமந்தர்த³தே⁴ பீ⁴மா தரந்தீ ஹரிவாஹிநீ ॥ 85 ॥

வாநராணாம் ஹி ஸா தீர்ணா வாஹிநீ ளஸேதுநா ।
தீரே நிவிவிஶே ராஜ்ஞோ ப³ஹுமூலப²லோத³கே ॥ 86 ॥

தத³த்³பு⁴தம் ராக⁴வகர்ம து³ஷ்கரம்
ஸமீக்ஷ்ய தே³வா꞉ ஸஹ ஸித்³த⁴சாரணை꞉ ।
உபேத்ய ராமம் ஸஹஸா மஹர்ஷிபி⁴꞉
ஸமப்⁴யஷிஞ்சந்ஸுஶுபை⁴ர்ஜலை꞉ ப்ருத²க் ॥ 87 ॥

ஜயஸ்வ ஶத்ரூந்நரதே³வ மேதி³நீம்
ஸஸாக³ராம் பாலய ஶாஶ்வதீ꞉ ஸமா꞉ ।
இதீவ ராமம் நரதே³வஸத்க்ருதம்
ஶுபை⁴ர்வசோபி⁴ர்விவிதை⁴ரபூஜயந் ॥ 88 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ த்³வாவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 22 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ த்ரயோவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (23) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed