Yuddha Kanda Sarga 21 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (21)


॥ ஸமுத்³ரஸங்க்ஷோப⁴꞉ ॥

தத꞉ ஸாக³ரவேலாயாம் த³ர்பா⁴நாஸ்தீர்ய ராக⁴வ꞉ ।
அஞ்ஜலிம் ப்ராங்முக²꞉ க்ருத்வா ப்ரதிஶிஶ்யே மஹோத³தே⁴꞉ ॥ 1 ॥

பா³ஹும் பு⁴ஜக³போ⁴கா³ப⁴முபதா⁴யாரிஸூத³ந꞉ ।
ஜாதரூபமயைஶ்சைவ பூ⁴ஷணைர்பூ⁴ஷிதம் புரா ॥ 2 ॥

வரகாஞ்சநகேயூரமுக்தாப்ரவரபூ⁴ஷணை꞉ ।
பு⁴ஜை꞉ பரமநாரீணாமபி⁴ம்ருஷ்டமநேகதா⁴ ॥ 3 ॥

சந்த³நாக³ருபி⁴ஶ்சைவ புரஸ்தாத³தி⁴வாஸிதம் ।
பா³லஸூர்யப்ரதீகாஶைஶ்சந்த³நைருபஶோபி⁴தம் ॥ 4 ॥

ஶயநே சோத்தமாங்கே³ந ஸீதாயா꞉ ஶோபி⁴தம் புரா ।
தக்ஷகஸ்யேவ ஸம்போ⁴க³ம் க³ங்கா³ஜலநிஷேவிதம் ॥ 5 ॥

ஸம்யுகே³ யுக³ஸங்காஶம் ஶத்ரூணாம் ஶோகவர்த⁴நம் ।
ஸுஹ்ருதா³நந்த³நம் தீ³ர்க⁴ம் ஸாக³ராந்தவ்யபாஶ்ரயம் ॥ 6 ॥

அஸ்யதா ச புந꞉ ஸவ்யம் ஜ்யாகா⁴தவிக³தத்வசம் ।
த³க்ஷிணோ த³க்ஷிணம் பா³ஹும் மஹாபரிக⁴ஸந்நிப⁴ம் ॥ 7 ॥

கோ³ஸஹஸ்ரப்ரதா³தாரமுபதா⁴ய மஹத்³பு⁴ஜம் ।
அத்³ய மே மரணம் வா(அ)த² தரணம் ஸாக³ரஸ்ய வா ॥ 8 ॥

இதி ராமோ மதிம் க்ருத்வா மஹாபா³ஹுர்மஹோத³தி⁴ம் ।
அதி⁴ஶிஶ்யே ச விதி⁴வத்ப்ரயதோ நியதோ முநி꞉ ॥ 9 ॥

தஸ்ய ராமஸ்ய ஸுப்தஸ்ய குஶாஸ்தீர்ணே மஹீதலே ।
நியமாத³ப்ரமத்தஸ்ய நிஶாஸ்திஸ்ரோ(அ)திசக்ரமு꞉ ॥ 10 ॥

ஸ த்ரிராத்ரோஷிதஸ்தத்ர நயஜ்ஞோ த⁴ர்மவத்ஸல꞉ ।
உபாஸத ததா³ ராம꞉ ஸாக³ரம் ஸரிதாம் பதிம் ॥ 11 ॥

ந ச த³ர்ஶயதே மந்த³ஸ்ததா³ ராமஸ்ய ஸாக³ர꞉ ।
ப்ரயதேநாபி ராமேண யதா²ர்ஹமபி⁴பூஜித꞉ ॥ 12 ॥

ஸமுத்³ரஸ்ய தத꞉ க்ருத்³தோ⁴ ராமோ ரக்தாந்தலோசந꞉ ।
ஸமீபஸ்த²முவாசேத³ம் லக்ஷ்மணம் ஶுப⁴லக்ஷணம் ॥ 13 ॥

அவலேப꞉ ஸமுத்³ரஸ்ய ந த³ர்ஶயதி யத்ஸ்வயம் ।
ப்ரஶமஶ்ச க்ஷமா சைவ ஆர்ஜவம் ப்ரியவாதி³தா ॥ 14 ॥

அஸாமர்த்²யம் ப²லந்த்யேதே நிர்கு³ணேஷு ஸதாம் கு³ணா꞉ ।
ஆத்மப்ரஶம்ஸிநம் து³ஷ்டம் த்⁴ருஷ்டம் விபரிதா⁴வகம் ॥ 15 ॥

ஸர்வத்ரோத்ஸ்ருஷ்டத³ண்ட³ம் ச லோக꞉ ஸத்குருதே நரம் ।
ந ஸாம்நா ஶக்யதே கீர்திர்ந ஸாம்நா ஶக்யதே யஶ꞉ ॥ 16 ॥

ப்ராப்தும் லக்ஷ்மண லோகே(அ)ஸ்மிந் ஜயோ வா ரணமூர்த⁴நி ।
அத்³ய மத்³பா³ணநிர்பி⁴ந்நைர்மகரைர்மகராளயம் ॥ 17 ॥

நிருத்³த⁴தோ(அ)யம் ஸௌமித்ரே ப்லவத்³பி⁴꞉ பஶ்ய ஸர்வத꞉ ।
மஹாபோ⁴கா³நி மத்ஸ்யாநாம் கரிணாம் ச கராநிஹ ॥ 18 ॥

போ⁴கி³நாம் பஶ்ய நாகா³நாம் மயா சி²ந்நாநி லக்ஷ்மண ।
ஸஶங்க²ஶுக்திகாஜாலம் ஸமீநமகரம் ஶரை꞉ ॥ 19 ॥

அத்³ய யுத்³தே⁴ந மஹதா ஸமுத்³ரம் பரிஶோஷயே ।
க்ஷமயா ஹி ஸமாயுக்தம் மாமயம் மகராளய꞉ ॥ 20 ॥

அஸமர்த²ம் விஜாநாதி தி⁴க் க்ஷமாமீத்³ருஶே ஜநே ।
ந த³ர்ஶயதி ஸாம்நா மே ஸாக³ரோ ரூபமாத்மந꞉ ॥ 21 ॥

சாபமாநய ஸௌமித்ரே ஶராம்ஶ்சாஶீவிஷோபமாந் ।
ஸாக³ரம் ஶோஷயிஷ்யாமி பத்³ப்⁴யாம் யாந்து ப்லவங்க³மா꞉ ॥ 22 ॥

அத்³யாக்ஷோப்⁴யமபி க்ருத்³த⁴꞉ க்ஷோப⁴யிஷ்யாமி ஸாக³ரம் ।
வேலாஸு க்ருதமர்யாத³ம் ஸஹஸோர்மிஸமாகுலம் ॥ 23 ॥

நிர்மர்யாத³ம் கரிஷ்யாமி ஸாயகைர்வருணாலயம் ।
மஹார்ணவம் க்ஷோப⁴யிஷ்யே மஹாநக்ரஸமாகுலம் ॥ 24 ॥ [தா³நவ]

ஏவமுக்த்வா த⁴நுஷ்பாணி꞉ க்ரோத⁴விஸ்பா²ரிதேக்ஷண꞉ ।
ப³பூ⁴வ ராமோ து³ர்த⁴ர்ஷோ யுகா³ந்தாக்³நிரிவ ஜ்வலந் ॥ 25 ॥

ஸம்பீட்³ய ச த⁴நுர்கோ⁴ரம் கம்பயித்வா ஶரைர்ஜக³த் ।
முமோச விஶிகா²நுக்³ராந்வஜ்ராநிவ ஶதக்ரது꞉ ॥ 26 ॥

தே ஜ்வலந்தோ மஹாவேகா³ஸ்தேஜஸா ஸாயகோத்தமா꞉ ।
ப்ரவிஶந்தி ஸமுத்³ரஸ்ய ஸலிலம் த்ரஸ்தபந்நக³ம் ॥ 27 ॥

தோயவேக³꞉ ஸமுத்³ரஸ்ய ஸநக்ரமகரோ மஹாந் ।
ஸம்ப³பூ⁴வ மஹாகோ⁴ர꞉ ஸமாருதரவஸ்ததா³ ॥ 28 ॥

மஹோர்மிஜாலவிதத꞉ ஶங்க²ஶுக்திஸமாவ்ருத꞉ ।
ஸதூ⁴மபரிவ்ருத்தோர்மி꞉ ஸஹஸா(ஆ)ஸீந்மஹோத³தி⁴꞉ ॥ 29 ॥

வ்யதி²தா꞉ பந்நகா³ஶ்சாஸந்தீ³ப்தாஸ்யா தீ³ப்தலோசநா꞉ ।
தா³நவாஶ்ச மஹாவீர்யா꞉ பாதாலதலவாஸிந꞉ ॥ 30 ॥

ஊர்மய꞉ ஸிந்து⁴ராஜஸ்ய ஸநக்ரமகராஸ்ததா³ ।
விந்த்⁴யமந்த³ரஸங்காஶா꞉ ஸமுத்பேது꞉ ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 31 ॥

ஆகூ⁴ர்ணிததரங்கௌ³க⁴꞉ ஸம்ப்⁴ராந்தோரக³ராக்ஷஸ꞉ ।
உத்³வர்திதமஹாக்³ராஹ꞉ ஸம்வ்ருத்த꞉ ஸலிலாஶய꞉ ॥ 32 ॥

ததஸ்து தம் ராக⁴வமுக்³ரவேக³ம்
ப்ரகர்ஷமாணம் த⁴நுரப்ரமேயம் ।
ஸௌமித்ரிருத்பத்ய ஸமுச்ச்²வஸந்தம்
மா மேதி சோக்த்வா த⁴நுராளலம்பே³ ॥ 33 ॥

[* அதி⁴கஶ்லோகா꞉ –
ஏதத்³விநாபி ஹ்யுத³தே⁴ஸ்தவாத்³ய
ஸம்பத்ஸ்யதே வீரதமஸ்ய கார்யம் ।
ப⁴வத்³விதா⁴꞉ கோபவஶம் ந யாந்தி
தீ³ர்க⁴ம் ப⁴வாந்பஶ்யது ஸாது⁴வ்ருத்தம் ॥ 34 ॥

அந்தர்ஹிதைஶ்சைவ ததா²ந்தரிக்ஷே
ப்³ரஹ்மர்ஷிபி⁴ஶ்சைவ ஸுரர்ஷிபி⁴ஶ்ச ।
ஶப்³த³꞉ க்ருத꞉ கஷ்டமிதி ப்³ருவத்³பி⁴-
-ர்மா மேதி சோக்த்வா மஹதா ஸ்வரேண ॥ 35 ॥
*]

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஏகவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 21 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ த்³வாவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (22) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి" పుస్తక ప్రచురణ జరుగుతున్నది.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: