Yuddha Kanda Sarga 129 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகோநத்ரிம்ஶது³த்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (129)


॥ ஹநூமத்³ப⁴ரதஸம்பா⁴ஷணம் ॥

ப³ஹூநி நாம வர்ஷாணி க³தஸ்ய ஸுமஹத்³வநம் ।
ஶ்ருணோம்யஹம் ப்ரீதிகரம் மம நாத²ஸ்ய கீர்தநம் ॥ 1 ॥

கல்யாணீ ப³த கா³தே²யம் லௌகிகீ ப்ரதிபா⁴தி மே ।
ஏதி ஜீவந்தமாநந்தோ³ நரம் வர்ஷஶதாத³பி ॥ 2 ॥

ராக⁴வஸ்ய ஹரீணாம் ச கத²மாஸீத்ஸமாக³ம꞉ ।
கஸ்மிந்தே³ஶே கிமாஶ்ரித்ய தத்த்வமாக்²யாஹி ப்ருச்ச²த꞉ ॥ 3 ॥

ஸ ப்ருஷ்டோ ராஜபுத்ரேண ப்³ருஸ்யாம் ஸமுபவேஶித꞉ ।
ஆசசக்ஷே தத꞉ ஸர்வம் ராமஸ்ய சரிதம் வநே ॥ 4 ॥

யதா² ப்ரவ்ராஜிதோ ராமோ மாதுர்த³த்தோ வரஸ்தவ ।
யதா² ச புத்ரஶோகேந ராஜா த³ஶரதோ² ம்ருத꞉ ॥ 5 ॥

யதா² தூ³தைஸ்த்வமாநீதஸ்தூர்ணம் ராஜக்³ருஹாத்ப்ரபோ⁴ ।
த்வயா(அ)யோத்⁴யாம் ப்ரவிஷ்டேந யதா² ராஜ்யம் ந சேப்ஸிதம் ॥ 6 ॥

சித்ரகூடம் கி³ரிம் க³த்வா ராஜ்யேநாமித்ரகர்ஶந꞉ ।
நிமந்த்ரிதஸ்த்வயா ப்⁴ராதா த⁴ர்மமாசரிதா ஸதாம் ॥ 7 ॥

ஸ்தி²தேந ராஜ்ஞோ வசநே யதா² ராஜ்யம் விஸர்ஜிதம் ।
ஆர்யஸ்ய பாது³கே க்³ருஹ்ய யதா²(அ)ஸி புநராக³த꞉ ॥ 8 ॥

ஸர்வமேதந்மஹாபா³ஹோ யதா²வத்³விதி³தம் தவ ।
த்வயி ப்ரதிப்ரயாதே து யத்³வ்ருத்தம் தந்நிபோ³த⁴ மே ॥ 9 ॥

அபயாதே த்வயி ததா³ ஸமுத்³ப்⁴ராந்தம்ருக³த்³விஜம் ।
பரித்³யூநமிவாத்யர்த²ம் தத்³வநம் ஸமபத்³யத ॥ 10 ॥

தத்³த⁴ஸ்திம்ருதி³தம் கோ⁴ரம் ஸிம்ஹவ்யாக்⁴ரம்ருகா³யுதம் ।
ப்ரவிவேஶாத² விஜநம் ஸுமஹத்³த³ண்ட³காவநம் ॥ 11 ॥

தேஷாம் புரஸ்தாத்³ப³லவாந்க³ச்ச²தாம் க³ஹநே வநே ।
நிநத³ந்ஸுமஹாநாத³ம் விராத⁴꞉ ப்ரத்யத்³ருஶ்யத ॥ 12 ॥

தமுத்க்ஷிப்ய மஹாநாத³மூர்த்⁴வபா³ஹுமதோ⁴முக²ம் ।
நிகா²தே ப்ரக்ஷிபந்தி ஸ்ம நத³ந்தமிவ குஞ்ஜரம் ॥ 13 ॥

தத்க்ருத்வா து³ஷ்கரம் கர்ம ப்⁴ராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ।
ஸாயாஹ்நே ஶரப⁴ங்க³ஸ்ய ரம்யமாஶ்ரமமீயது꞉ ॥ 14 ॥

ஶரப⁴ங்கே³ தி³வம் ப்ராப்தே ராம꞉ ஸத்யபராக்ரம꞉ ।
அபி⁴வாத்³ய முநீந்ஸர்வாஞ்ஜநஸ்தா²நமுபாக³மத் ॥ 15 ॥

தத꞉ பஶ்சாச்சூ²ர்பணகா² ராமபார்ஶ்வமுபாக³தா ।
ததோ ராமேண ஸந்தி³ஷ்டோ லக்ஷ்மண꞉ ஸஹஸோத்தி²த꞉ ॥ 16 ॥

ப்ரக்³ருஹ்ய க²ட்³க³ம் சிச்சே²த³ கர்ணநாஸம் மஹாப³ல꞉ ।
சதுர்த³ஶ ஸஹஸ்ராணி ரக்ஷஸாம் பீ⁴மகர்மணாம் ॥ 17 ॥

ஹதாநி வஸதா தத்ர ராக⁴வேண மஹாத்மநா ।
ஏகேந ஸஹ ஸங்க³ம்ய ரணே ராமேண ஸங்க³தா꞉ ॥ 18 ॥

அஹ்நஶ்சதுர்த²பா⁴கே³ந நி꞉ஶேஷா ராக்ஷஸா꞉ க்ருதா꞉ ।
மஹாப³லா மஹாவீர்யாஸ்தபஸோ விக்⁴நகாரிண꞉ ॥ 19 ॥

நிஹதா ராக⁴வேணாஜௌ த³ண்ட³காரண்யவாஸிந꞉ ।
ராக்ஷஸாஶ்ச விநிஷ்பிஷ்டா꞉ க²ரஶ்ச நிஹதோ ரணே ॥ 20 ॥

ததஸ்தேநார்தி³தா பா³லா ராவணம் ஸமுபாக³தா ।
ராவணாநுசரோ கோ⁴ரோ மாரீசோ நாம ராக்ஷஸ꞉ ॥ 21 ॥

லோப⁴யாமாஸ வைதே³ஹீம் பூ⁴த்வா ரத்நமயோ ம்ருக³꞉ ।
அதை²நமப்³ரவீத்³ராமம் வைதே³ஹீ க்³ருஹ்யதாமிதி ॥ 22 ॥

அஹோ மநோஹர꞉ காந்த ஆஶ்ரமோ நோ ப⁴விஷ்யதி ।
ததோ ராமோ த⁴நுஷ்பாணிர்தா⁴வந்தமநுதா⁴வதி ॥ 23 ॥

ஸ தம் ஜகா⁴ந தா⁴வந்தம் ஶரேணாநதபர்வணா ।
அத² ஸௌம்ய த³ஶக்³ரீவோ ம்ருக³ம் யாதே து ராக⁴வே ॥ 24 ॥

லக்ஷ்மணே சாபி நிஷ்க்ராந்தே ப்ரவிவேஶாஶ்ரமம் ததா³ ।
ஜக்³ராஹ தரஸா ஸீதாம் க்³ரஹ꞉ கே² ரோஹிணீமிவ ॥ 25 ॥

த்ராதுகாமம் ததோ யுத்³தே⁴ ஹத்வா க்³ருத்⁴ரம் ஜடாயுஷம் ।
ப்ரக்³ருஹ்ய ஸீதாம் ஸஹஸா ஜகா³மாஶு ஸ ராவண꞉ ॥ 26 ॥

ததஸ்த்வத்³பு⁴தஸங்காஶா꞉ ஸ்தி²தா꞉ பர்வதமூர்த⁴நி ।
ஸீதாம் க்³ருஹீத்வா க³ச்ச²ந்தம் வாநரா꞉ பர்வதோபமா꞉ ॥ 27 ॥

த³த்³ருஶுர்விஸ்மிதாஸ்தத்ர ராவணம் ராக்ஷஸாதி⁴பம் ।
ப்ரவிவேஶ ததோ லங்காம் ராவணோ லோகராவண꞉ ॥ 28 ॥

தாம் ஸுவர்ணபரிக்ராந்தே ஶுபே⁴ மஹதி வேஶ்மநி ।
ப்ரவேஶ்ய மைதி²லீம் வாக்யை꞉ ஸாந்த்வயாமாஸ ராவண꞉ ॥ 29 ॥

த்ருணவத்³பா⁴ஷிதம் தஸ்ய தம் ச நைர்ருதபுங்க³வம் ।
அசிந்தயந்தீ வைதே³ஹீ அஶோகவநிகாம் க³தா ॥ 30 ॥

ந்யவர்தத ததோ ராமோ ம்ருக³ம் ஹத்வா மஹாவநே ।
நிவர்தமாந꞉ காகுத்ஸ்தோ²(அ)த்³ருஷ்ட்வா க்³ருத்⁴ரம் ப்ரவிவ்யதே² ॥ 31 ॥

க்³ருத்⁴ரம் ஹதம் ததோ த³க்³த்⁴வா ராம꞉ ப்ரியஸக²ம் பிது꞉ ।
மார்க³மாணஸ்து வைதே³ஹீம் ராக⁴வ꞉ ஸஹலக்ஷ்மண꞉ ॥ 32 ॥

கோ³தா³வரீமந்வசரத்³வநோத்³தே³ஶாம்ஶ்ச புஷ்பிதாந் ।
ஆஸேத³துர்மஹாரண்யே கப³ந்த⁴ம் நாம ராக்ஷஸம் ॥ 33 ॥

தத꞉ கப³ந்த⁴வசநாத்³ராம꞉ ஸத்யபராக்ரம꞉ ।
ருஶ்யமூகம் கி³ரிம் க³த்வா ஸுக்³ரீவேண ஸமாக³த꞉ ॥ 34 ॥

தயோ꞉ ஸமாக³ம꞉ பூர்வம் ப்ரீத்யா ஹார்தோ³ வ்யஜாயத ।
ப்⁴ராத்ரா நிரஸ்த꞉ க்ருத்³தே⁴ந ஸூக்³ரீவோ வாலிநா புரா ॥ 35 ॥

இதரேதரஸம்வாதா³த்ப்ரகா³ட⁴꞉ ப்ரணயஸ்தயோ꞉ ।
ராமஸ்ய பா³ஹுவீர்யேண ஸ்வராஜ்யம் ப்ரத்யபாத³யத் ॥ 36 ॥

வாலிநம் ஸமரே ஹத்வா மஹாகாயம் மஹாப³லம் ।
ஸுக்³ரீவ꞉ ஸ்தா²பிதோ ராஜ்யே ஸஹித꞉ ஸர்வவாநரை꞉ ॥ 37 ॥

ராமாய ப்ரதிஜாநீதே ராஜபுத்ர்யாஶ்ச மார்க³ணம் ।
ஆதி³ஷ்டா வாநரேந்த்³ரேண ஸுக்³ரீவேண மஹாத்மநா ॥ 38 ॥

த³ஶ கோட்ய꞉ ப்லவங்கா³நாம் ஸர்வா꞉ ப்ரஸ்தா²பிதா தி³ஶ꞉ ।
தேஷாம் நோ விப்ரக்ருஷ்டாநாம் விந்த்⁴யே பர்வதஸத்தமே ॥ 39 ॥

ப்⁴ருஶம் ஶோகாபி⁴தப்தாநாம் மஹாந்காலோ(அ)த்யவர்தத ।
ப்⁴ராதா து க்³ருத்⁴ரராஜஸ்ய ஸம்பாதிர்நாம வீர்யவாந் ॥ 40 ॥

ஸமாக்²யாதி ஸ்ம வஸதிம் ஸீதாயா ராவணாலயே ।
ஸோ(அ)ஹம் து³꞉க²பரீதாநாம் து³꞉க²ம் தஜ்ஜ்ஞாதிநாம் நுத³ந் ॥ 41 ॥

ஆத்மவீர்யம் ஸமாஸ்தா²ய யோஜநாநாம் ஶதம் ப்லுத꞉ ।
தத்ராஹமேகாமத்³ராக்ஷமஶோகவநிகாம் க³தாம் ॥ 42 ॥

கௌஶேயவஸ்த்ராம் மலிநாம் நிராநந்தா³ம் த்³ருட⁴வ்ரதாம் ।
தயா ஸமேத்ய விதி⁴வத்ப்ருஷ்ட்வா ஸர்வமநிந்தி³தாம் ॥ 43 ॥

அபி⁴ஜ்ஞாநம் ச மே த³த்தமர்சிஷ்மாந்ஸ மஹாமணி꞉ ।
அபி⁴ஜ்ஞாநம் மணிம் லப்³த்⁴வா சரிதார்தோ²(அ)ஹமாக³த꞉ ॥ 44 ॥

மயா ச புநராக³ம்ய ராமஸ்யாக்லிஷ்டகர்மண꞉ ।
அபி⁴ஜ்ஞாநம் மயா த³த்தமர்சிஷ்மாந்ஸ மஹாமணி꞉ ॥ 45 ॥

ஶ்ருத்வா தாம் மைதி²லீம் ஹ்ருஷ்டஸ்த்வாஶஶம்ஸே ஸ ஜீவிதம் ।
ஜீவிதாந்தமநுப்ராப்த꞉ பீத்வா(அ)ம்ருதமிவாதுர꞉ ॥ 46 ॥

உத்³யோஜயிஷ்யந்நுத்³யோக³ம் த³த்⁴ரே காமம் வதே⁴ மந꞉ ।
ஜிகா⁴ம்ஸுரிவ லோகாந்தே ஸர்வாம்ல்லோகாந்விபா⁴வஸு꞉ ॥ 47 ॥

தத꞉ ஸமுத்³ரமாஸாத்³ய ளம் ஸேதுமகாரயத் ।
அதரத்கபிவீராணாம் வாஹிநீ தேந ஸேதுநா ॥ 48 ॥

ப்ரஹஸ்தமவதீ⁴ந்நீல꞉ கும்ப⁴கர்ணம் து ராக⁴வ꞉ ।
லக்ஷ்மணோ ராவணஸுதம் ஸ்வயம் ராமஸ்து ராவணம் ॥ 49 ॥

ஸ ஶக்ரேண ஸமாக³ம்ய யமேந வருணேந ச ।
மஹேஶ்வரஸ்வயம்பூ⁴ப்⁴யாம் ததா² த³ஶரதே²ந ச ॥ 50 ॥

தைஶ்ச த³த்தவர꞉ ஶ்ரீமாந்ருஷிபி⁴ஶ்ச ஸமாக³த꞉ ।
ஸுரர்ஷிபி⁴ஶ்ச காகுத்ஸ்தோ² வராம்ˮல்லேபே⁴ பரந்தப꞉ ॥ 51 ॥

ஸ து த³த்தவர꞉ ப்ரீத்யா வாநரைஶ்ச ஸமாக³த꞉ ।
புஷ்பகேண விமாநேந கிஷ்கிந்தா⁴மப்⁴யுபாக³மத் ॥ 52 ॥

தம் க³ங்கா³ம் புநராஸாத்³ய வஸந்தம் முநிஸந்நிதௌ⁴ ।
அவிக்⁴நம் புஷ்யயோகே³ந ஶ்வோ ராமம் த்³ரஷ்டுமர்ஹஸி ॥ 53 ॥

ததஸ்து ஸத்யம் ஹநுமத்³வசோ மஹ-
-ந்நிஶம்ய ஹ்ருஷ்டோ ப⁴ரத꞉ க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ।
உவாச வாணீம் மநஸ꞉ ப்ரஹர்ஷிணீம்
சிரஸ்ய பூர்ண꞉ க²லு மே மநோரத²꞉ ॥ 54 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஏகோநத்ரிம்ஶது³த்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 129 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ த்ரிம்ஶது³த்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (130) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము తెలుగులో ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: