Yuddha Kanda Sarga 121 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகவிம்ஶத்யுத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (121)


॥ ஸீதாப்ரதிக்³ரஹ꞉ ॥

ஏதச்ச்²ருத்வா ஶுப⁴ம் வாக்யம் பிதாமஹஸமீரிதம் ।
அங்கேநாதா³ய வைதே³ஹீமுத்பபாத விபா⁴வஸு꞉ ॥ 1 ॥

ஸ விதூ⁴ய சிதாம் தாம் து வைதே³ஹீம் ஹவ்யவாஹந꞉ ।
உத்தஸ்தௌ² மூர்திமாநாஶு க்³ருஹீத்வா ஜநகாத்மஜாம் ॥ 2 ॥

தருணாதி³த்யஸங்காஶாம் தப்தகாஞ்சநபூ⁴ஷணாம் ।
ரக்தாம்ப³ரத⁴ராம் பா³லாம் நீலகுஞ்சிதமூர்த⁴ஜாம் ॥ 3 ॥

அக்லிஷ்டமால்யாப⁴ரணாம் ததா²ரூபாம் மநஸ்விநீம் ।
த³தௌ³ ராமாய வைதே³ஹீமங்கே க்ருத்வா விபா⁴வஸு꞉ ॥ 4 ॥

அப்³ரவீச்ச ததா³ ராமம் ஸாக்ஷீ லோகஸ்ய பாவக꞉ ।
ஏஷா தே ராம வைதே³ஹீ பாபமஸ்யாம் ந வித்³யதே ॥ 5 ॥

நைவ வாசா ந மநஸா நாநுத்⁴யாநாந்ந சக்ஷுஷா ।
ஸுவ்ருத்தா வ்ருத்தஶௌண்டீ³ர ந த்வாமதிசசார ஹ ॥ 6 ॥

ராவணேநாபநீதைஷா வீர்யோத்ஸிக்தேந ரக்ஷஸா ।
த்வயா விரஹிதா தீ³நா விவஶா நிர்ஜநாத்³வநாத் ॥ 7 ॥

ருத்³தா⁴ சாந்த꞉புரே கு³ப்தா த்வச்சித்தா த்வத்பராயணா ।
ரக்ஷிதா ராக்ஷஸீஸங்கை⁴ர்விக்ருதைர்கோ⁴ரத³ர்ஶநை꞉ ॥ 8 ॥

ப்ரளோப்⁴யமாநா விவித⁴ம் ப⁴ர்த்ஸ்யமாநா ச மைதி²லீ ।
நாசிந்தயத தத்³ரக்ஷஸ்த்வத்³க³தேநாந்தராத்மநா ॥ 9 ॥

விஶுத்³த⁴பா⁴வாம் நிஷ்பாபாம் ப்ரதிக்³ருஹ்ணீஷ்வ ராக⁴வ ।
ந கிஞ்சித³பி⁴தா⁴தவ்யமஹமாஜ்ஞாபயாமி தே ॥ 10 ॥

தத꞉ ப்ரீதமநா ராம꞉ ஶ்ருத்வைதத்³வத³தாம் வர꞉ ।
த³த்⁴யௌ முஹூர்தம் த⁴ர்மாத்மா பா³ஷ்பவ்யாகுலலோசந꞉ ॥ 11 ॥

ஏவமுக்தோ மஹாதேஜா த்³யுதிமாந்த்³ருட⁴விக்ரம꞉ ।
அப்³ரவீத்த்ரித³ஶஶ்ரேஷ்ட²ம் ராமோ த⁴ர்மப்⁴ருதாம் வர꞉ ॥ 12 ॥

அவஶ்யம் த்ரிஷு லோகேஷு ந ஸீதா பாபமர்ஹதி ।
தீ³ர்க⁴காலோஷிதா ஹீயம் ராவணாந்த꞉புரே ஶுபா⁴ ॥ 13 ॥

பா³லிஶ꞉ க²லு காமாத்மா ராமோ த³ஶரதா²த்மஜ꞉ ।
இதி வக்ஷ்யந்தி மாம் ஸந்தோ ஜாநகீமவிஶோத்⁴ய ஹி ॥ 14 ॥

அநந்யஹ்ருத³யாம் ப⁴க்தாம் மச்சித்தபரிவர்திநீம் ।
அஹமப்யவக³ச்சா²மி மைதி²லீம் ஜநகாத்மஜாம் ॥ 15 ॥

ப்ரத்யயார்த²ம் து லோகாநாம் த்ரயாணாம் ஸத்யஸம்ஶ்ரய꞉ ।
உபேக்ஷே சாபி வைதே³ஹீம் ப்ரவிஶந்தீம் ஹுதாஶநம் ॥ 16 ॥

இமாமபி விஶாலாக்ஷீம் ரக்ஷிதாம் ஸ்வேந தேஜஸா ।
ராவணோ நாதிவர்தேத வேலாமிவ மஹோத³தி⁴꞉ ॥ 17 ॥

ந ஹி ஶக்த꞉ ஸ து³ஷ்டாத்மா மநஸா(அ)பி ஹி மைதி²லீம் ।
ப்ரத⁴ர்ஷயிதுமப்ராப்தாம் தீ³ப்தாமக்³நிஶிகா²மிவ ॥ 18 ॥

நேயமர்ஹதி சைஶ்வர்யம் ராவணாந்த꞉புரே ஶுபா⁴ ।
அநந்யா ஹி மயா ஸீதா பா⁴ஸ்கரேண ப்ரபா⁴ யதா² ॥ 19 ॥

விஶுத்³தா⁴ த்ரிஷு லோகேஷு மைதி²லீ ஜநகாத்மஜா ।
ந ஹி ஹாதுமியம் ஶக்யா கீர்திராத்மவதா யதா² ॥ 20 ॥

அவஶ்யம் து மயா கார்யம் ஸர்வேஷாம் வோ வச꞉ ஶுப⁴ம் ।
ஸ்நிக்³தா⁴நாம் லோகமாந்யாநாமேவம் ச ப்³ருவதாம் ஹிதம் ॥ 21 ॥

இதீத³முக்த்வா விதி³தம் மஹாப³லை꞉
ப்ரஶஸ்யமாந꞉ ஸ்வக்ருதேந கர்மணா ।
ஸமேத்ய ராம꞉ ப்ரியயா மஹாப³ல꞉
ஸுக²ம் ஸுகா²ர்ஹோ(அ)நுப³பூ⁴வ ராக⁴வ꞉ ॥ 22 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஏகவிம்ஶத்யுத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 121 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ த்³வாவிம்ஶத்யுத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (122) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము తెలుగులో ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: