Yuddha Kanda Sarga 11 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (11)

॥ த்³விதீயமந்த்ராதி⁴வேஶ꞉ ॥

ஸ ப³பூ⁴வ க்ருஶோ ராஜா மைதி²லீகாமமோஹித꞉ ।
அஸம்மாநாச்ச ஸுஹ்ருதா³ம் பாப꞉ பாபேந கர்மணா ॥ 1 ॥

[* அதீவ காமஸம்பந்நோ வைதே³ஹீமநுசிந்தயந் । *]
அதீதஸமயே காலே தஸ்மிந் வை யுதி⁴ ராவண꞉ ।
அமாத்யைஶ்ச ஸுஹ்ருத்³பி⁴ஶ்ச ப்ராப்தகாலமமந்யத ॥ 2 ॥ [மந்த்ர]

ஸ ஹேமஜாலவிததம் மணிவித்³ருமபூ⁴ஷிதம் ।
உபக³ம்ய விநீதாஶ்வமாருரோஹ மஹாரத²ம் ॥ 3 ॥

தமாஸ்தா²ய ரத²ஶ்ரேஷ்ட²ம் மஹாமேக⁴ஸமஸ்வநம் ।
ப்ரயயௌ ரக்ஷஸஶ்ரேஷ்டோ² த³ஶக்³ரீவ꞉ ஸபா⁴ம் ப்ரதி ॥ 4 ॥

அஸிசர்மத⁴ரா யோதா⁴꞉ ஸர்வாயுத⁴த⁴ராஸ்ததா² ।
ராக்ஷஸா ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய புரத꞉ ஸம்ப்ரதஸ்தி²ரே ॥ 5 ॥

நாநாவிக்ருதவேஷாஶ்ச நாநாபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதா꞉ ।
பார்ஶ்வத꞉ ப்ருஷ்ட²தஶ்சைநம் பரிவார்ய யயுஸ்தத꞉ ॥ 6 ॥

ரதை²ஶ்சாதிரதா²꞉ ஶீக்⁴ரம் மத்தைஶ்ச வரவாரணை꞉ ।
அநூத்பேதுர்த³ஶக்³ரீவமாக்ரீட³த்³பி⁴ஶ்ச வாஜிபி⁴꞉ ॥ 7 ॥

க³தா³பரிக⁴ஹஸ்தாஶ்ச ஶக்திதோமரபாணய꞉ ।
பரஶ்வத⁴த⁴ராஶ்சாந்யே ததா²(அ)ந்யே ஶூலபாணய꞉ ॥ 8 ॥

ததஸ்தூர்யஸஹஸ்ராணாம் ஸம்ஜஜ்ஞே நிஸ்வநோ மஹாந் ।
துமுல꞉ ஶங்க²ஶப்³த³ஶ்ச ஸபா⁴ம் க³ச்ச²தி ராவணே ॥ 9 ॥

ஸ நேமிகோ⁴ஷேண மஹாந் ஸஹஸா(அ)பி⁴விநாத³யந் ।
ராஜமார்க³ம் ஶ்ரியா ஜுஷ்டம் ப்ரதிபேதே³ மஹாரத²꞉ ॥ 10 ॥

விமலம் சாதபத்ராணாம் ப்ரக்³ருஹீதமஶோப⁴த ।
பாண்ட³ரம் ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய பூர்ணஸ்தாராதி⁴போ யதா² ॥ 11 ॥

ஹேமமஞ்ஜரிக³ர்பே⁴ ச ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகவிக்³ரஹே ।
சாமரவ்யஜநே சாஸ்ய ரேஜது꞉ ஸவ்யத³க்ஷிணே ॥ 12 ॥

தே க்ருதாஞ்ஜலய꞉ ஸர்வே ரத²ஸ்த²ம் ப்ருதி²வீஸ்தி²தா꞉ ।
ராக்ஷஸா ராக்ஷஸஶ்ரேஷ்ட²ம் ஶிரோபி⁴ஸ்தம் வவந்தி³ரே ॥ 13 ॥

ராக்ஷஸை꞉ ஸ்தூயமாந꞉ ஸந் ஜயாஶீர்பி⁴ரரிந்த³ம꞉ ।
ஆஸஸாத³ மஹாதேஜா꞉ ஸபா⁴ம் ஸுவிஹிதாம் ஶுபா⁴ம் ॥ 14 ॥

ஸுவர்ணரஜதஸ்தூ²ணாம் விஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகாந்தராம் ।
விராஜமாநோ வபுஷா ருக்மபட்டோத்தரச்ச²தா³ம் ॥ 15 ॥

தாம் பிஶாசஶதை꞉ ஷட்³பி⁴ரபி⁴கு³ப்தாம் ஸதா³ ஶுபா⁴ம் ।
ப்ரவிவேஶ மஹாதேஜா꞉ ஸுக்ருதாம் விஶ்வகர்மணா ॥ 16 ॥

தஸ்யாம் து வைடூ³ர்யமயம் ப்ரியகாஜிநஸம்வ்ருதம் ।
மஹத்ஸோபாஶ்ரயம் பே⁴ஜே ராவண꞉ பரமாஸநம் ॥ 17 ॥

தத꞉ ஶஶாஸேஶ்வரவத்³தூ³தாம்ˮல்லகு⁴பராக்ரமாந் ।
ஸமாநயத மே க்ஷிப்ரமிஹைதாந்ராக்ஷஸாநிதி ॥ 18 ॥

க்ருத்யமஸ்தி மஹஜ்ஜாதம் ஸமர்த்²யமிஹ நோ மஹத் ।
ராக்ஷஸாஸ்தத்³வச꞉ ஶ்ருத்வா லங்காயாம் பரிசக்ரமு꞉ ॥ 19 ॥

அநுகே³ஹமவஸ்தா²ய விஹாரஶயநேஷு ச ।
உத்³யாநேஷு ச ரக்ஷாம்ஸி சோத³யந்தோ ஹ்யபீ⁴தவத் ॥ 20 ॥

தே ரதா²ந் ருசிராநேகே த்³ருப்தாநேகே ப்ருத²க்³க⁴யாந் ।
நாகா³நந்யே(அ)தி⁴ருருஹுர்ஜக்³முஶ்சைகே பதா³தய꞉ ॥ 21 ॥

ஸா புரீ பரமாகீர்ணா ரத²குஞ்ஜரவாஜிபி⁴꞉ ।
ஸம்பதத்³பி⁴ர்விருருசே க³ருத்மத்³பி⁴ரிவாம்ப³ரம் ॥ 22 ॥

தே வாஹநாந்யவஸ்தா²ப்ய யாநாநி விவிதா⁴நி ச ।
ஸபா⁴ம் பத்³பி⁴꞉ ப்ரவிவிஶு꞉ ஸிம்ஹா கி³ரிகு³ஹாமிவ ॥ 23 ॥

ராஜ்ஞ꞉ பாதௌ³ க்³ருஹீத்வா து ராஜ்ஞா தே ப்ரதிபூஜிதா꞉ ।
பீடே²ஷ்வந்யே ப்³ருஸீஷ்வந்யே பூ⁴மௌ கேசிது³பாவிஶந் ॥ 24 ॥

தே ஸமேத்ய ஸபா⁴யாம் வை ராக்ஷஸா ராஜஶாஸநாத் ।
யதா²ர்ஹமுபதஸ்து²ஸ்தே ராவணம் ராக்ஷஸாதி⁴பம் ॥ 25 ॥

மந்த்ரிணஶ்ச யதா² முக்²யா நிஶ்சிதார்தே²ஷு பண்டி³தா꞉ ।
அமாத்யாஶ்ச கு³ணோபேதா꞉ ஸர்வஜ்ஞா பு³த்³தி⁴த³ர்ஶநா꞉ ॥ 26 ॥

ஸமேயுஸ்தத்ர ஶதஶ꞉ ஶூராஶ்ச ப³ஹவஸ்ததா³ ।
ஸபா⁴யாம் ஹேமவர்ணாயாம் ஸர்வார்த²ஸ்ய ஸுகா²ய வை ॥ 27 ॥

ரம்யாயாம் ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய ஸமேயுஸ்தத்ர ஸங்க⁴ஶ꞉ ।
ராக்ஷஸா ராக்ஷஸஶ்ரேஷ்ட²ம் பரிவார்யோபதஸ்தி²ரே ॥ 28 ॥

ததோ மஹாத்மா விபுலம் ஸுயுக்³யம்
வரம் ரத²ம் ஹேமவிசித்ரிதாங்க³ம் ।
ஶுப⁴ம் ஸமாஸ்தா²ய யயௌ யஶஸ்வீ
விபீ⁴ஷண꞉ ஸம்ஸத³மக்³ரஜஸ்ய ॥ 29 ॥

ஸ பூர்வஜாயாவரஜ꞉ ஶஶம்ஸ
நாமாத² பஶ்சாச்சரணௌ வவந்தே³ ।
ஶுக꞉ ப்ரஹஸ்தஶ்ச ததை²வ தேப்⁴யோ
த³தௌ³ யதா²ர்ஹம் ப்ருத²கா³ஸநாநி ॥ 30 ॥

ஸுவர்ணநாநாமணிபு⁴ஷணாநாம்
ஸுவாஸஸாம் ஸம்ஸதி³ ராக்ஷஸாநாம் ।
தேஷாம் பரார்த்⁴யாக³ருசந்த³நாநாம்
ஸ்ரஜஶ்ச க³ந்தா⁴꞉ ப்ரவவு꞉ ஸமந்தாத் ॥ 31 ॥ [ஶ்ச]

ந சுக்ருஶுர்நாந்ருதமாஹ கஶ்சி-
-த்ஸபா⁴ஸதோ³ நாபி ஜஜல்புருச்சை꞉ ।
ஸம்ஸித்³தா⁴ர்தா²꞉ ஸர்வ ஏவோக்³ரவீர்யா
ப⁴ர்து꞉ ஸர்வே த³த்³ருஶுஶ்சாநநம் தே ॥ 32 ॥

ஸ ராவண꞉ ஶஸ்த்ரப்⁴ருதாம் மநஸ்விநாம்
மஹாப³லாநாம் ஸமிதௌ மநஸ்வீ ।
தஸ்யாம் ஸபா⁴யாம் ப்ரப⁴யா சகாஶே
மத்⁴யே வஸூநாமிவ வஜ்ரஹஸ்த꞉ ॥ 33 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஏகாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 11 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ த்³வாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (12)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీగణేశ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము..

Facebook Comments

You may also like...

error: Not allowed
%d bloggers like this: