Tripurasundari Veda Pada Stava – ஶ்ரீ த்ரிபுரஸுந்த³ரீ வேத³பாத³ ஸ்தவ꞉


வேத³பாத³ஸ்தவம் வக்ஷ்யே தே³வ்யா꞉ ப்ரியசிகீர்ஷயா ।
யதா²மதி மதிம் தே³வஸ்தந்நோ த³ந்தி꞉ ப்ரசோத³யாத் ॥ 1 ॥

அகிஞ்சித்கரகர்மப்⁴ய꞉ ப்ரத்யாஹ்ருத்ய க்ருபாவஶாத் ।
ஸுப்³ரஹ்மண்ய꞉ ஸ்துதாவஸ்யாம் தந்ந꞉ ஷண்முக²꞉ ப்ரசோத³யாத் ॥ 2 ॥

அகாராதி³க்ஷகாராந்தவர்ணாவயவஶாலிநீ ।
வீணாபுஸ்தகஹஸ்தாவ்யாத்ப்ரணோ தே³வீ ஸரஸ்வதீ ॥ 3 ॥

யா வர்ணபத³வாக்யார்த²க³த்³யபத்³யஸ்வரூபிணீ ।
வாசி நர்தயது க்ஷிப்ரம் மேதா⁴ம் தே³வீ ஸரஸ்வதீ ॥ 4 ॥

உபாஸ்யமாநா விப்ரேந்த்³ரை꞉ ஸந்த்⁴யாஸு ச திஸ்ருஷ்வபி ।
ஸத்³ய꞉ ப்ரஸீத³ மே மாத꞉ ஸந்த்⁴யாவித்³யே ஸரஸ்வதீ ॥ 5 ॥

மந்தா³ நிந்தா³ளோலுபாஹம் ஸ்வபா⁴வா-
-தே³தத்ஸ்தோத்ரம் பூர்யதே கிம் மயேதி ।
மா தே பீ⁴திர்ஹே மதே த்வாத்³ருஶாநா-
-மேஷா நேத்ரீ ராத⁴ஸா ஸூந்ருதாநாம் ॥ 6 ॥

தரங்க³ப்⁴ருகுடீகோடிப⁴ங்க்³யா தர்ஜயதே ஜராம் ।
ஸுதா⁴மயாய ஶுப்⁴ராய ஸிந்தூ⁴நாம் பதயே நம꞉ ॥ 7 ॥

தஸ்ய மத்⁴யே மணித்³வீப꞉ கல்பகாராமபூ⁴ஷித꞉ ।
அஸ்து மே லலிதாவாஸ꞉ ஸ்வஸ்திதா³ அப⁴யங்கர꞉ ॥ 8 ॥

கத³ம்ப³மஞ்ஜரீநிர்யத்³வாருணீபாரணோந்மதை³꞉ ।
த்³விரேபை²ர்வர்ணநீயாய வநாநாம் பதயே நம꞉ ॥ 9 ॥

தத்ர வப்ராவளீ லீலா க³க³நோல்லங்கி⁴கோ³புரம் ।
மாத꞉ கௌதூஹலம் த³த்³யாத்ஸக்³ம்ஹார்யம் நக³ரம் தவ ॥ 10 ॥

மகரந்த³ஜ²ரீமஜ்ஜந்மிலிந்த³குலஸங்குலாம் ।
மஹாபத்³மாடவீம் வந்தே³ யஶஸா ஸம்பரீவ்ருதாம் ॥ 11 ॥

தத்ரைவ சிந்தாமணிதோ⁴ரணார்சிபி⁴-
-ர்விநிர்மிதம் ரோபிதரத்நஶ்ருங்க³ம் ।
ப⁴ஜே ப⁴வாநீப⁴வநாவதம்ஸ-
-மாதி³த்யவர்ணம் தமஸ꞉ பரஸ்தாத் ॥ 12 ॥

முநிபி⁴꞉ ஸ்வாத்மலாபா⁴ய யச்சக்ரம் ஹ்ருதி³ ஸேவ்யதே ।
தத்ர பஶ்யாமி பு³த்³த்⁴யா தத³க்ஷரே பரமே வ்யோமன் ॥ 13 ॥

பஞ்சப்³ரஹ்மமயோ மஞ்சஸ்தத்ர யோ பி³ந்து³மத்⁴யக³꞉ ।
தவ காமேஶி வாஸோ(அ)யமாயுஷ்மந்தம் கரோது மாம் ॥ 14 ॥

நாநாரத்நகு³ளுச்சா²லீகாந்திகிம்மீலிதோத³ரம் ।
விம்ருஶாமி விதாநம் தே(அ)திஶ்லக்ஷ்ணமதிலோமஶம் ॥ 15 ॥

பர்யங்கதல்போபரி த³ர்ஶநீயம்
ஸபா³ணசாபாங்குஶபாஶபாணிம் ।
அஶேஷபூ⁴ஷாரமணீயமீடே³
த்ரிலோசநம் நீலகண்ட²ம் ப்ரஶாந்தம் ॥ 16 ॥

ஜடாருணம் சந்த்³ரகலாலலாமம்
உத்³வேலலாவண்யகலாபி⁴ராமம் ।
காமேஶ்வரம் காமஶராஸநாங்கம்
ஸமஸ்தஸாக்ஷிம் தமஸ꞉ பரஸ்தாத் ॥ 17 ॥

தத்ர காமேஶவாமாங்கே கே²லந்தீமலிகுந்தலாம் ।
ஸச்சிதா³நந்த³ளஹரீம் மஹாலக்ஷ்மீமுபாஸ்மஹே ॥ 18 ॥

சாருகோ³ரோசநாபங்கஜம்பா³லிதக⁴நஸ்தநீம் ।
நமாமி த்வாமஹம் லோகமாதரம் பத்³மமாலிநீம் ॥ 19 ॥

ஶிவே நமந்நிர்ஜரகுஞ்ஜராஸுர-
-ப்ரதோலிகாமௌளிமரீசிவீசிபி⁴꞉ ।
இத³ம் தவ க்ஷாலநஜாதஸௌப⁴க³ம்
சரணம் நோ லோகே ஸுதி⁴தாம் த³தா⁴து ॥ 20 ॥

கல்பஸ்யாதௌ³ காரணேஶாநபி த்ரீ-
-ந்ஸ்ரஷ்டும் தே³வி த்ரீந்கு³ணாநாத³தா⁴நாம் ।
ஸேவே நித்யம் ஶ்ரேயஸே பூ⁴யஸே த்வா-
-மஜாமேகாம் லோஹிதஶுக்லக்ருஷ்ணாம் ॥ 21 ॥

கேஶோத்³பூ⁴தைரத்³பு⁴தாமோத³பூரை-
-ராஶாப்³ருந்த³ம் ஸாந்த்³ரமாபூரயந்தீம் ।
த்வாமாநம்ய த்வத்ப்ரஸாதா³த்ஸ்வயம்பூ⁴-
-ரஸ்மாந்மாயீ ஸ்ருஜதே விஶ்வமேதத் ॥ 22 ॥

அர்தோ⁴ந்மீலத்³யௌவநோத்³தா³மத³ர்பாம்
தி³வ்யாகல்பைரர்பயந்தீம் மயூகா²ன் ।
தே³வி த்⁴யாத்வா த்வாம் புரா கைடபா⁴ரி-
-ர்விஶ்வம் பி³ப⁴ர்தி பு⁴வநஸ்ய நாபி⁴꞉ ॥ 23 ॥

கல்ஹாரஶ்ரீமஞ்ஜரீபுஞ்ஜரீதிம்
தி⁴க்குர்வந்தீமம்ப³ தே பாடலிம்நா ।
மூர்திம் த்⁴யாத்வா ஶாஶ்வதீம் பூ⁴திமாய-
-ந்நிந்த்³ரோ ராஜா ஜக³தோ ய ஈஶே ॥ 24 ॥

தே³வதாந்தரமந்த்ரௌக⁴ஜபஶ்ரீப²லபூ⁴தயா ।
ஜாபகஸ்தவ தே³வ்யந்தே வித்³யயா விந்த³தே(அ)ம்ருதம் ॥ 25 ॥

பும்ஸ்கோகிலகலக்வாணகோமளாலாபஶாலிநி ।
ப⁴த்³ராணி குரு மே மாதர்து³ரிதாநி பராஸுவ ॥ 26 ॥

அந்தேவாஸிந்நஸ்தி சேத்தே முமுக்ஷா
வக்ஷ்யே யுக்திம் முக்தஸர்வைஷண꞉ ஸன் ।
ஸத்³ப்⁴ய꞉ ஸாக்ஷாத்ஸுந்த³ரீம் ஜ்ஞப்திரூபாம்
ஶ்ரத்³தா⁴ப⁴க்தித்⁴யாநயோகா³த³வேஹி ॥ 27 ॥

ஷோடா⁴ந்யாஸாதி³தே³வைஶ்ச ஸேவிதா சக்ரமத்⁴யகா³ ।
காமேஶமஹிஷீ பூ⁴ய꞉ ஷோட³ஶீ ஶர்ம யச்ச²து ॥ 28 ॥

ஶாந்தோ தா³ந்தோ தே³ஶிகேந்த்³ரம் ப்ரணம்ய
தஸ்யாதே³ஶாத்தாரகம் மந்த்ரதத்த்வம் ।
ஜாநீதே சேத³ம்ப³ த⁴ந்ய꞉ ஸமாநம்
நாத꞉ பரம் வேதி³தவ்யம் ஹி கிஞ்சித் ॥ 29 ॥

த்வமேவ காரணம் கார்யம் க்ரியா ஜ்ஞாநம் த்வமேவ ச ।
த்வாமம்ப³ ந விநா கிஞ்சித்த்வயி ஸர்வம் ப்ரதிஷ்டி²தம் ॥ 30 ॥

பராக³மத்³ரீந்த்³ரஸுதே தவாங்க்⁴ரி-
-ஸரோஜயோரம்ப³ த³தா⁴மி மூர்த்⁴நா ।
அலங்க்ருதம் வேத³வதூ⁴ஶிரோபி⁴-
-ர்யதோ ஜாதோ பு⁴வநாநி விஶ்வா ॥ 31 ॥

து³ஷ்டாந்தை³த்யாந்ஹந்துகாமாம் மஹர்ஷீன்
ஶிஷ்டாநந்யாந்பாதுகாமாம் கராப்³ஜை꞉ ।
அஷ்டாபி⁴ஸ்த்வாம் ஸாயுதை⁴ர்பா⁴ஸமாநாம்
து³ர்கா³ம் தே³வீக்³ம் ஶரணமஹம் ப்ரபத்³யே ॥ 32 ॥

தே³வி ஸர்வாநவத்³யாங்கி³ த்வாமநாத்³ருத்ய யே க்ரியா꞉ ।
குர்வந்தி நிஷ்ப²லாஸ்தேஷாமது³க்³தா⁴ இவ தே⁴நவ꞉ ॥ 33 ॥

நாஹம் மந்யே தை³வதம் மாந்யமந்ய-
-த்த்வத்பாதா³ப்³ஜாத³ம்பி³கே கும்ப⁴ஜாத்³யா꞉ ।
யே த்⁴யாதாரோ ப⁴க்திஸம்ஶுத்³த⁴சித்தா꞉
பராம்ருதாத்பரிமுச்யந்தி ஸர்வே ॥ 34 ॥

குர்வாணோ(அ)பி து³ராரம்பா⁴ம்ஸ்தவ நாமாநி ஶாம்ப⁴வி ।
ப்ரஜபந்நேதி மாயாந்தமதி ம்ருத்யும் தராம்யஹம் ॥ 35 ॥

கல்யாணி த்வம் குந்த³ஹாஸப்ரகாஶை-
-ரந்தர்த்⁴வாந்தம் நாஶயந்தீ க்ஷணேந ।
ஹந்தாஸ்மாகம் த்⁴யாயதாம் த்வத்பதா³ப்³ஜ-
-முச்சதிஷ்ட² மஹதே ஸௌப⁴கா³ய ॥ 36 ॥

திதீர்ஷயா ப⁴வாம்போ⁴தே⁴ர்ஹயக்³ரீவாத³ய꞉ புரா ।
அப்ரமத்தா ப⁴வத்பூஜாம் ஸுவித்³வாம்ஸோ விதேநிரே ॥ 37 ॥

மத்³வஶ்யா யே து³ராசாரா யே ச ஸந்மார்க³கா³மிந꞉ ।
ப⁴வத்யா꞉ க்ருபயா ஸர்வே ஸுவர்யந்து யஜமாநா꞉ ॥ 38 ॥

ஶ்ரீசக்ரஸ்தா²ம் ஶாஶ்வதைஶ்வர்யதா³த்ரீம்
பௌண்ட்³ரம் சாபம் புஷ்பபா³ணாந்த³தா⁴நாம் ।
ப³ந்தூ⁴காபா⁴ம் பா⁴வயாமி த்ரிநேத்ராம்
தாமக்³நிவர்ணாம் தபஸா ஜ்வலந்தீம் ॥ 39 ॥

ப⁴வாநி தவ பாதா³ப்³ஜநிர்ணேஜநபவித்ரதா꞉ ।
ப⁴வாமயப்ரஶாந்த்யை த்வாமபோ யாசாமி பே⁴ஷஜம் ॥ 40 ॥

சிதா³நந்த³ஸுதா⁴ம்போ⁴தே⁴ஸ்தவாநந்த³ளவோ(அ)ஸ்தி ய꞉ ।
காரணேஶைஸ்த்ரிபி⁴꞉ ஸாகம் தத்³விஶ்வமுபஜீவதி ॥ 41 ॥

நோ வா யாகை³ர்நைவ பூர்தாதி³க்ருத்யை-
-ர்நோ வா ஜப்யைர்நோ மஹத்³பி⁴ஸ்தபோபி⁴꞉ ।
நோ வா யோகை³꞉ க்லேஶக்ருத்³பி⁴꞉ ஸுமேதா⁴
நிசாய்யேமாம் ஶாந்திமத்யந்தமேதி ॥ 42 ॥

ப்ராத꞉ பாஹி மஹாவித்³யே மத்⁴யாஹ்நே து ம்ருட³ப்ரியே ।
ஸாயம் பாஹி ஜக³த்³வந்த்³யே புநர்ந꞉ பாஹி விஶ்வத꞉ ॥ 43 ॥

ப³ந்தூ⁴காபை⁴ர்பா⁴நுபி⁴ர்பா⁴ஸயந்தீ
விஶ்வம் ஶஶ்வத்துங்க³பீநஸ்தநார்தா⁴ ।
லாவண்யாப்³தே⁴꞉ ஸுந்த³ரி த்வம் ப்ரஸாதா³-
-தா³யு꞉ ப்ரஜாக்³ம் ரயிமஸ்மாஸு தே⁴ஹி ॥ 44 ॥

கர்ணாகர்ணய மே தத்த்வம் யா சிச்ச²க்திரிதீர்யதே ।
த்ரிர்வதா³மி முமுக்ஷூணாம் ஸா காஷ்டா² ஸா பரா க³தி꞉ ॥ 45 ॥

வாக்³தே³வீதி த்வாம் வத³ந்த்யம்ப³ கேசி-
-ல்லக்ஷ்மீர்கௌ³ரீத்யேவமந்யே(அ)ப்யுஶந்தி ।
ஶஶ்வந்மாத꞉ ப்ரத்யக³த்³வைதரூபாம்
ஶம்ஸந்தி கேசிந்நிவிதோ³ ஜநா꞉ ॥ 46 ॥

லலிதேதி ஸுதா⁴பூரமாது⁴ரீசோரமம்பி³கே ।
தவ நாமாஸ்தி யத்தேந ஜிஹ்வா மே மது⁴மத்தமா ॥ 47 ॥

யே ஸம்பந்நா꞉ ஸாத⁴நைஸ்தைஶ்சத்துர்பி⁴꞉
ஶுஶ்ரூஷாபி⁴ர்தே³ஶிகம் ப்ரீணயந்தி ।
ஸம்யக்³வித்³வான் ஶுத்³த⁴ஸத்த்வாந்தராணாம்
தேஷாமேவைதாம் ப்³ரஹ்மவித்³யாம் வதே³த ॥ 48 ॥

அபி⁴சாராதி³பி⁴꞉ க்ருத்யாம் ய꞉ ப்ரேரயதி மய்யுமே ।
தவ ஹுங்காரஸந்த்ரஸ்தா ப்ரத்யக்கர்தாரம்ருச்ச²து ॥ 49 ॥

ஜக³த்பவித்ரி மாமிகாமபாஹராஶு து³ர்ஜராம் ।
ப்ரஸீத³ மே த³யாது⁴நே ப்ரஶஸ்திமம்ப³ ந꞉ ஸ்க்ருதி⁴ ॥ 50 ॥

கத³ம்பா³ருணமம்பா³யா ரூபம் சிந்தய சித்த மே ।
முஞ்ச பாபீயஸீம் நிஷ்டா²ம் மா க்³ருத⁴꞉ கஸ்ய ஸ்வித்³த⁴நம் ॥ 51 ॥

ப⁴ண்ட³ப⁴ண்ட³நலீலாயாம் ரக்தசந்த³நபங்கில꞉ ।
அங்குஶஸ்தவ தம் ஹந்யாத்³யஶ்ச நோ த்³விஷதே ஜந꞉ ॥ 52 ॥

ரே ரே சித்த த்வம் வ்ருதா⁴ ஶோகஸிந்தௌ⁴
மஜ்ஜஸ்யந்தர்வச்ம்யுபாயம் விமுக்த்யை ।
தே³வ்யா꞉ பாதௌ³ பூஜயைகாக்ஷரேண
தத்தே பத³ம் ஸங்க்³ரஹேண ப்³ரவீம்யோம் ॥ 53 ॥

சஞ்சத்³பா³லாதபஜ்யோத்ஸ்நாகலாமண்ட³லஶாலிநே ।
ஐக்ஷவாய நமோ மாதர்பா³ஹுப்⁴யாம் தவ த⁴ந்வநே ॥ 54 ॥

தாமேவாத்³யாம் ப்³ரஹ்மவித்³யாமுபாஸே
மூர்தைர்வேதை³꞉ ஸ்தூயமாநாம் ப⁴வாநீம் ।
ஹந்த ஸ்வாத்மத்வேந யாம் முக்திகாமோ
மத்வா தீ⁴ரோ ஹர்ஷஶோகௌ ஜஹாதி ॥ 55 ॥

ஶரணம் கரவாண்யம்ப³ சரணம் தவ ஸுந்த³ரி ।
ஶபே த்வத்பாது³காப்⁴யாம் மே நாந்ய꞉ பந்தா² அயநாய ॥ 56 ॥

ரத்நச்ச²த்ரைஶ்சாமரைர்த³ர்பணாத்³யை-
-ஶ்சக்ரேஶாநீம் ஸர்வதோ³பாசரந்த்ய꞉ ।
யோகி³ந்யோ(அ)ந்யா꞉ ஶக்தயஶ்சாணிமாத்³யா
யூயம் பாத꞉ ஸ்வஸ்திபி⁴꞉ ஸதா³ ந꞉ ॥ 57 ॥

த³ரித்³ரம் மாம் விஜாநீஹி ஸர்வஜ்ஞாஸி யத꞉ ஶிவே ।
தூ³ரீக்ருத்யாஶு து³ரிதமதா² நோ வர்த⁴யா ரயிம் ॥ 58 ॥

மஹேஶ்வரி மஹாமந்த்ரகூடத்ரயகலேப³ரே ।
காதி³வித்³யாக்ஷரஶ்ரேணிமுஶந்தஸ்த்வா ஹவாமஹே ॥ 59 ॥

மூலாதா⁴ராதூ³ர்த்⁴வமந்தஶ்சரந்தீம்
பி⁴த்த்வா க்³ரந்தீ²ந்மூர்த்⁴நி நிர்யத்ஸுதா⁴ர்த்³ராம் ।
பஶ்யந்தஸ்த்வாம் யே ச த்ருப்திம் லப⁴ந்தே
தேஷாம் ஶாந்தி꞉ ஶாஶ்வதீ நேதரேஷாம் ॥ 60 ॥

மஹ்யம் த்³ருஹ்யந்தி யே மாதஸ்த்வத்³த்⁴யாநாஸக்தசேதஸே ।
தாநம்ப³ ஸாயகைரேபி⁴ரவ ப்³ரஹ்மத்³விஷோ ஜஹி ॥ 61 ॥

த்வத்³ப⁴க்தாநாமம்ப³ ஶாந்தைஷணாநாம்
ப்³ரஹ்மிஷ்டா²நாம் த்³ருஷ்டிபாதேந பூத꞉ ।
பாபீயாநப்யாவ்ருத꞉ ஸ்வர்வதூ⁴பி⁴꞉
ஶோகாதிகோ³ மோத³தே ஸ்வர்க³ளோகே ॥ 62 ॥

ஸந்து வித்³யா ஜக³த்யஸ்மிந்ஸம்ஸாரப்⁴ரமஹேதவ꞉ ।
ப⁴ஜே(அ)ஹம் த்வாம் யயா வித்³வாந்வித்³யயாம்ருதமஶ்நுதே ॥ 63 ॥

வித்³வந்முக்²யைர்வித்³ருமாப⁴ம் விஶால-
-ஶ்ரோணீஶிஞ்ஜந்மேக²லாகிங்கிணீகம் ।
சந்த்³ரோத்தம்ஸம் சிந்மயம் வஸ்து கிஞ்சி-
-த்³வித்³தி⁴ த்வமேதந்நிஹிதம் கு³ஹாயாம் ॥ 64 ॥

ந விஸ்மராமி சிந்மூர்திமிக்ஷுகோத³ண்ட³ஶாலிநீம் ।
முநய꞉ ஸநகப்ரேஷ்டா²ஸ்தாமாஹு꞉ பரமாம் க³திம் ॥ 65 ॥

சக்ஷு꞉ப்ரேங்க²த்ப்ரேமகாருண்யதா⁴ராம்
ஹம்ஸஜ்யோத்ஸ்நாபூரஹ்ருஷ்யச்சகோராம் ।
யாமாஶ்லிஷ்யந்மோத³தே தே³வதே³வ꞉
ஸா நோ தே³வீ ஸுஹவா ஶர்ம யச்ச²து ॥ 66 ॥

முஞ்ச வஞ்சகதாம் சித்த பாமரம் சாபி தை³வதம் ।
க்³ருஹாண பத³மம்பா³யா ஏததா³ளம்ப³நம் பரம் ॥ 67 ॥

கா மே பீ⁴தி꞉ கா க்ஷதி꞉ கிம் து³ராபம்
காமேஶாங்கோத்துங்க³பர்யங்கஸம்ஸ்தா²ம் ।
தத்த்வாதீதாமச்யுதாநந்த³தா³த்ரீம்
தே³வீமஹம் நிர்ருதிம் வந்த³மாந꞉ ॥ 68 ॥

சிந்தாமணிமயோத்தம்ஸகாந்திகஞ்சுகிதாநநே ।
லலிதே த்வாம் ஸக்ருந்நத்வா ந பி³பே⁴தி குதஶ்சந ॥ 69 ॥

தாருண்யோத்துங்கி³தகுசே லாவண்யோல்லாஸிதேக்ஷணே ।
தவாஜ்ஞயைவ காமாத்³யா மாஸ்மாந்ப்ராபந்நராதய꞉ ॥ 70 ॥

ஆகர்ணாக்ருஷ்டகாமாஸஸ்த்ரஸஞ்ஜாதம் தாபமம்ப³ மே ।
ஆசாமது கடாக்ஷஸ்தே பர்ஜந்யோ வ்ருஷ்டிமாநிவ ॥ 71 ॥

குர்வே க³ர்வேணாபசாராநபாரா-
-நத்³யப்யம்ப³ த்வத்பதா³ப்³ஜம் ததா²பி ।
மந்யே த⁴ந்யே தே³வி வித்³யாவளம்ப³ம்
மாதேவ புத்ரம் பி³ப்⁴ருதாஸ்வேநம் ॥ 72 ॥

யதோ²பாஸ்திக்ஷதிர்ந ஸ்யாத்தவ சக்ரஸ்ய ஸுந்த³ரி ।
க்ருபயா குரு கல்யாணி ததா² மே ஸ்வஸ்திராயுஷி ॥ 73 ॥

சக்ரம் ஸேவே தாரகம் ஸர்வஸித்⁴யை
ஶ்ரீமந்மாத꞉ ஸித்³த⁴யஶ்சாணிமாத்³யா꞉ ।
நித்யா முத்³ரா ஶக்தயஶ்சாங்க³தே³வ்யோ
யஸ்மிந்தே³வா அதி⁴ விஶ்வே நிஷேது³꞉ ॥ 74 ॥

ஸுகுமாரே ஸுகா²காரே ஸுநேத்ரே ஸூக்ஷ்மமத்⁴யமே ।
ஸுப்ரஸந்நா ப⁴வ ஶிவே ஸும்ருடீ³கா ஸரஸ்வதீ ॥ 75 ॥

வித்³யுத்³வல்லீகந்த³ளீம் கல்பயந்தீம்
மூர்திம் ஸ்பூ²ர்த்யா பங்கஜம் தா⁴ரயந்தீம் ।
த்⁴யாயந்ஹி த்வாம் ஜாயதே ஸார்வபௌ⁴மோ
விஶ்வா ஆஶா꞉ ப்ருதநா꞉ ஸஞ்ஜயஞ்ஜயன் ॥ 76 ॥

அவிஜ்ஞாய பராம் ஶக்திமாத்மபூ⁴தாம் மஹேஶ்வரீம் ।
அஹோ பதந்தி நிரயேஷ்வேகே சாத்மஹநோ ஜநா꞉ ॥ 77 ॥

ஸிந்தூ³ராபை⁴꞉ ஸுந்த³ரைரம்ஶுப்³ருந்தை³-
-ர்லாக்ஷாலக்ஷ்ம்யாம் மஜ்ஜயந்தீம் ஜக³ந்தி ।
ஹேரம்பா³ம்ப³ த்வாம் ஹ்ருதா³ லம்ப³தே ய-
-ஸ்தஸ்மை விஶ꞉ ஸ்வயமேவாநமந்தே ॥ 78 ॥

தவ தத்த்வம் விம்ருஶதாம் ப்ரத்யக³த்³வைதலக்ஷணம் ।
சிதா³நந்த³க⁴நாத³ந்யந்நேஹ நாநாஸ்தி கிஞ்சந ॥ 79 ॥

கண்டா²த்குண்ட³லிநீம் நீத்வா ஸஹஸ்ராரம் ஶிவே தவ ।
ந புநர்ஜாயதே க³ர்பே⁴ ஸுமேதா⁴ அம்ருதோக்ஷித꞉ ॥ 80 ॥

த்வத்பாது³காநுஸந்தா⁴நப்ராப்தஸர்வாத்மதாத்³ருஶி ।
பூர்ணாஹங்க்ருதிமத்யஸ்மிந்ந கர்ம லிப்யதே நரே ॥ 81 ॥

தவாநுக்³ரஹநிர்பி⁴ந்நஹ்ருத³யக்³ரந்தி²ரத்³ரிஜே ।
ஸ்வாத்மத்வேந ஜக³ந்மத்வா ததோ ந விஜுகு³ப்ஸதே ॥ 82 ॥

கதா³ வஸுத³ளோபேதே த்ரிகோணநவகாந்விதே ।
ஆவாஹயாமி சக்ரே த்வாம் ஸூர்யாபா⁴ம் ஶ்ரியமைஶ்வரீம் ॥ 83 ॥

ஹ்ரீமித்யேகம் தாவகம் வாசகார்ணம்
யஜ்ஜிஹ்வாக்³ரே தே³வி ஜாக³ர்தி கிஞ்சித் ।
கோ வாயம் ஸ்யாத்காமகாமஸ்த்ரிலோக்யாம்
ஸர்வே(அ)ஸ்மை தே³வா꞉ ப³லிமாவஹந்தி ॥ 84 ॥

நாகஸ்த்ரீணாம் கிந்நரீணாம் ந்ருபாணா-
-மப்யாகர்ஷீ சேதஸா சிந்தநீயம் ।
த்வத்பாணிஸ்த²ம் குங்குமாப⁴ம் ஶிவே யம்
த்³விஷ்மஸ்தஸ்மிந்ப்ரதி முஞ்சாமி பாஶம் ॥ 85 ॥

நூநம் ஸிம்ஹாஸநேஶ்வர்யாஸ்தவாஜ்ஞாம் ஶிரஸா வஹன் ।
ப⁴யேந பவமாநோ(அ)யம் ஸர்வா தி³ஶோ(அ)நுவிதா⁴வதி ॥ 86 ॥

த்ரிகலாட்⁴யாம் த்ரிஹ்ருல்லேகா²ம் த்³விஹம்ஸஸ்வரபூ⁴ஷிதாம் ।
யோ ஜபத்யம்ப³ தே வித்³யாம் ஸோ(அ)க்ஷர꞉ பரம꞉ ஸ்வராட் ॥ 87 ॥

தா³ரித்³ர்யாப்³தௌ⁴ தே³வி மக்³நோ(அ)பி ஶஶ்வ-
-த்³வாசா யாசே நாஹமம்ப³ த்வத³ந்யம் ।
தஸ்மாத³ஸ்மத்³வாஞ்சி²தம் பூரயைத-
-து³ஷா ஸா நக்தா ஸுது³கே⁴வ தே⁴நு꞉ ॥ 88 ॥

யோ வா யத்³யத்காமநாக்ருஷ்டசித்த꞉
ஸ்துத்வோபாஸ்தே தே³வி தே சக்ரவித்³யாம் ।
கல்யாணாநாமாலய꞉ காலயோகா³-
-த்தம் தம் லோகம் ஜயதே தாம்ஶ்ச காமான் ॥ 89 ॥

ஸாத⁴க꞉ ஸததம் குர்யாதை³க்யம் ஶ்ரீசக்ரதே³ஹயோ꞉ ।
ததா² தே³வ்யாத்மநோரைக்யமேதாவத³நுஶாஸநம் ॥ 90 ॥

ஹஸ்தாம்போ⁴ஜப்ரோல்லஸச்சாமராப்⁴யாம்
ஶ்ரீவாணீப்⁴யாம் பார்ஶ்வயோர்வீஜ்யமாநாம் ।
ஶ்ரீஸம்ம்ராஜ்ஞி த்வாம் ஸதா³ளோகயேயம்
ஸதா³ ஸத்³பி⁴꞉ ஸேவ்யமாநாம் நிகூ³டா⁴ம் ॥ 91 ॥

இஷ்டாநிஷ்டப்ராப்திவிச்சி²த்திஹேது꞉
ஸ்தோதும் வாசாம் க்லுப்திரித்யேவ மந்யே ।
த்வத்³ரூபம் ஹி ஸ்வாநுபூ⁴த்யைகவேத்³யம்
ந சக்ஷுஷா க்³ருஹ்யதே நாபி வாசா ॥ 92 ॥

ஹரஸ்வரைஶ்சதுர்வர்க³ப்ரத³ம் மந்த்ரம் ஸபி³ந்து³கம் ।
தே³வ்யா ஜபத விப்ரேந்த்³ரா அந்யா வாசோ விமுஞ்சத² ॥ 93 ॥

யஸ்தே ராகாசந்த்³ரபி³ம்பா³ஸநஸ்தா²ம்
பீயூஷாப்³தி⁴ம் கல்பயந்தீம் மயூகை²꞉ ।
மூர்திம் ப⁴க்த்யா த்⁴யாயதே ஹ்ருத்ஸரோஜே
ந தஸ்ய ரோகோ³ ந ஜரா ந ம்ருத்யு꞉ ॥ 94 ॥

துப்⁴யம் மாதர்யோ(அ)ஞ்ஜலிம் மூர்த்⁴நி த⁴த்தே
மௌளிஶ்ரேண்யா பூ⁴பு⁴ஜஸ்தம் நமந்தி ।
ய꞉ ஸ்தௌதி த்வாமம்ப³ சித்³வல்லிவாசா
தம் தீ⁴ராஸ꞉ கவய உந்நயந்தி ॥ 95 ॥

வைரிஞ்சோகை⁴ர்விஷ்ணுருத்³ரேந்த்³ரப்³ருந்தை³-
-ர்து³ர்கா³காளீபை⁴ரவீஶக்திஸங்கை⁴꞉ ।
யந்த்ரேஶி த்வம் வர்தஸே ஸ்தூயமாநா
ந தத்ர ஸூர்யோ பா⁴தி ந சந்த்³ரதாரகம் ॥ 96 ॥

பூ⁴த்யை ப⁴வாநி த்வாம் வந்தே³ ஸுரா꞉ ஶதமகா²த³ய꞉ ।
த்வாமாநம்ய ஸம்ருத்³தா⁴꞉ ஸ்யுராயோ தா⁴மாநி தி³வ்யாநி ॥ 97 ॥

புஷ்பவத்புல்லதாடங்காம் ப்ராதராதி³த்யபாடலாம் ।
யஸ்த்வாமந்த꞉ ஸ்மரத்யம்ப³ தஸ்ய தே³வா அஸந்வஶே ॥ 98 ॥

வஶ்யே வித்³ருமஸங்காஶாம் வித்³யாயாம் விஶத³ப்ரபா⁴ம் ।
த்வாமம்ப³ பா⁴வயேத்³பூ⁴த்யை ஸுவர்ணாம் ஹேமமாலிநீம் ॥ 99 ॥

வாமாங்கஸ்தா²மீஶிதுர்தீ³ப்யமாநாம்
பூ⁴ஷாப்³ருந்தை³ரிந்து³ரேகா²வதம்ஸாம் ।
யஸ்த்வாம் பஶ்யன் ஸந்ததம் நைவ த்ருப்த꞉
தஸ்மை ச தே³வி வஷட³ஸ்து துப்⁴யம் ॥ 100 ॥

நவநீபவநீவாஸலாலஸோத்தரமாநஸே ।
ஶ்ருங்கா³ரதே³வதே மாத꞉ ஶ்ரியம் வாஸய மே குலே ॥ 101 ॥

ப⁴க்த்யாப⁴க்த்யா வாபி பத்³யாவஸாந-
-ஶ்ருத்யா ஸ்துத்யா சைதயா ஸ்தௌதி யஸ்த்வாம் ।
தஸ்ய க்ஷிப்ரம் த்வத்ப்ரஸாதே³ந மாத꞉
ஸத்யா꞉ ஸந்து யஜமாநஸ்ய காமா꞉ ॥ 102 ॥

பா³லிஶேந மயா ப்ரோக்தமபி வாத்ஸல்யஶாலிநோ꞉ ।
ஆநந்த³மாதி³த³ம்பத்யோரிமா வர்த⁴ந்து வாங்கி³ர꞉ ॥ 103 ॥

மாது⁴ரீஸௌரபா⁴வாஸசாபஸாயகதா⁴ரிணீம் ।
தே³வீம் த்⁴யாயன் படே²தே³தத்ஸர்வகாமார்த²ஸித்³த⁴யே ॥ 104 ॥

ஸ்தோத்ரமேதத்ப்ரஜபதஸ்தவ த்ரிபுரஸுந்த³ரி ।
அநுத்³வீக்ஷ்ய ப⁴யாத்³தூ³ரம் ம்ருத்யுர்தா⁴வதி பஞ்சம꞉ ॥ 105 ॥

ய꞉ பட²தி ஸ்துதிமேதாம்
வித்³யாவந்தம் தமம்ப³ த⁴நவந்தம் ।
குரு தே³வி யஶஸ்வந்தம்
வர்சஸ்வந்தம் மநுஷ்யேஷு ॥ 106 ॥

யே ஶ்ருண்வந்தி ஸ்துதிமிமாம் தவ தே³வ்யநஸூயகா꞉ ।
தேப்⁴யோ தே³ஹி ஶ்ரியம் வித்³யாமுத்³வர்ச உத்தநூப³லம் ॥ 107 ॥

த்வாமேவாஹம் ஸ்தௌமி நித்யம் ப்ரணௌமி
ஶ்ரீவித்³யேஶாம் வச்மி ஸஞ்சிந்தயாமி ।
அத்⁴யாஸ்தே யா விஶ்வமாதா விராஜோ
ஹ்ருத்புண்ட³ரீகம் விரஜம் விஶுத்³த⁴ம் ॥ 108 ॥

ஶங்கரேண ரசிதம் ஸ்தவோத்தமம்
ய꞉ படே²ஜ்ஜக³தி ப⁴க்திமாந்நர꞉ ।
தஸ்ய ஸித்³தி⁴ரதுலா ப⁴வேத்³த்⁴ருவா
ஸுந்த³ரீ ச ஸததம் ப்ரஸீத³தி ॥ 109 ॥

யத்ரைவ யத்ரைவ மநோ மதீ³யம்
தத்ரைவ தத்ரைவ தவ ஸ்வரூபம் ।
யத்ரைவ யத்ரைவ ஶிரோ மதீ³யம்
தத்ரைவ தத்ரைவ பத³த்³வயம் தே ॥ 110 ॥

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய ஶ்ரீகோ³விந்த³ப⁴க³வத்பூஜ்யபாத³ஶிஷ்யஸ்ய
ஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வத꞉ க்ருதௌ த்ரிபுரஸுந்த³ரீ வேத³பாத³ ஸ்தவ꞉ ।


மேலும் ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed